Giáo Phận Long Xuyên

D̉NG CÁC TU HUYNH THÁNH GIA VIỆT NAM 

 

Ḍng các Tu Huynh Thánh Gia VN
Giáo hạt Long Xuyên

 

Địa chỉ :     

Chánh xứ : Linh mục Ignace Đinh Viết Huynh

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Ḍng các Tu Huynh Thánh Gia VN

* V́ nhu cầu truyền giáo tại Giáo phận Phnom Penh (lúc ấy gồm toàn thể Vương Quốc Campuchia và hai Giáo phận Cần Thơ và Long Xuyên ngày nay) vào những năm đầu thế kỷ này, Linh mục Pianet (1852 – 1915) thuộc Hội Thừa sai Paris đă mở tại Banam (Tỉnh Prey Veng, Campuchia) trường đào tạo các Thầy giảng cho giáo phận.

* Trên cơ sở này, vào năm 1931, Đức Cha Valentin Herrgott (1864 – 1936), Giám Mục Phnom penh đă cho sáng lập Ḍng Các Tu Huynh Thánh Gia Banam (Frères de la Sainte Famille de Banam, quen gọi là các Thầy Ḍng Banam) là các Tu sĩ với ba lời Khấn đơn theo Giáo luật. Dưới đây, sau vài ḍng tiểu sử, xin giới thiệu thêm một số chi tiết về Hội Ḍng.

1. TIỂU SỬ:

* Theo đơn xin của Đức Giám Mục Phnom Penh, ngày 08/06/1931, Toà Thánh đă phê chuẩn cho phép lập Ḍng Thánh Gia, sau đó hơn 2 tháng, lớp Tập sinh tiên khởi nhận áo Ḍng vào ngày Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/1931, và ngày này được xem như Ngày chính thức Lập Ḍng.

* Trong suốt thời gian gần 40 năm (1931 –1970) trên đất Chùa Tháp, Ḍng Thánh Gia đă cung cấp cho Giáo Hội Campuchia hàng trăm tu sĩ tích cực góp phần đắc lực với các Linh mục Thừa Sai trong việc mở mang nước Chúa.

* Vào đầu năm 1970, cơn chinh biến tại Campuchia, với chiến dịch “cắp duôn” (chém giết người Việt) vô cùng dă man và tàn bạo. Tất cả các Tu sĩ Thánh Gia, v́ là người Việt nên đă bị trục xuất về Việt Nam.

* Ngày 12/8/1970, Ḍng được Toà Thánh cho phép chính thức sát nhập vào giáo phận Long Xuyên cho đến nay. Tuy nhiên, để mở rộng tầm hoạt động và cũng theo yêu cầu của các Giám Mục liên hệ, Ḍng đă mở thêm chi nhánh trong hai giáo phận Cần Thơ và Xuân Lộc vào năm 1973. Mặc dầu gặp nhiều khó khăn thử thách v́ hoàn cảnh thực tế của đất nước, nhờ sự phù trợ của Thánh Gia cũng như sự nâng đỡ đầy t́nh phụ tử của các Đấng Bản Quyền Giáo phận, Ḍng vẫn vững vàng vượt khó và đang cố gắng vươn lên theo đúng mục đích Đấng Sáng Lập đă đề ra.

* Để phù hợp với thực tế của Ḍng hôm nay, kỳ Tổng Nghị của Ḍng lần thứ VI (hè 1994) đă quyết định danh xưng chính thức của Ḍng là : D̉NG CÁC TU HUYNH THÁNH GIA VIỆT NAM.

2. MỤC ĐÍCH VÀ HOẠT ĐỘNG:

* “Hội Ḍng phục vụ Thiên Chúa nhằm xây dựng Nước Trời được công bố cho người nghèo. Tham gia vào ơn đoàn sủng của Đấng Sáng Lập trước nhu cầu của thời đại Ngài, các phần tử trong ḍng hiến thân lo việc tông đồ bằng giảng dạy giáo lư, tham gia vào các công tác mục vục của giáo phận và bằng đời sống chứng tá”. (trích Hiến Pháp Ḍng, điều 02)

* Nhằm đáp ứng mục đích trên đây, kỳ Tổng Nghị VI đă dự kiến là trong tương lai không xa, khi đă có đủ nhân sự có khả năng và với sự chấp thuận của các Vị có thẩm quyền, Ḍng sẽ mở các địa điểm truyền giáo ở những vùng sâu vùng xa, với những quan tâm hàng đầu là nâng cao mức sống vật chất và tinh thần trước khi trực tiếp rao giảng Tin Mừng.

* Khẩu hiệu của Ḍng là: “Nguyện Nước Cha trị đến”. (Adveniat Regnum Tuum = ART)

3. CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO:

* Chỉ nhận vào Đệ tử viện các em đang học cấp 3.
* Tiếp tục học xong Đại học (4 năm) và được gọi là “Tu sinh”.
* Vào Tập viện ít nhất một năm rồi tuyên khấn lần đầu.
* Tiếp tục học hết chương tŕnh Triết và Thần học tại Học Viện Liên Ḍng (Tp. HCM) hoặc Đại Chủng Viện Cái Răng (Cần Thơ) thời gian nầy được gọi là Kinh viện.

4. NHÂN SỰ CỦA D̉NG:

Tính đến đầu năm 2000, Ḍng Thánh Gia Việt Nam có được:
    + 32 Khấn sinh, gồm 18 Tu sĩ khấn trọn (trong đó có 4 linh mục) và 14 Tu sĩ khấn tạm.
    + 03 Tập sinh.
    + 35 Tu sinh (Sinh viên Đại học).
    + 42 Đệ tử (Học sinh cấp 3).
    + Bề trên đương nhiệm  là: Lm
Gioan Baotixita Trần Hữu Hạnh, ĐT : 0989.282.445

5. CÁC CỘNG ĐOÀN:

1 - Nhà Mẹ Long Xuyên // Hộp thư 109 Long Xuyên (An Giang)

        ĐT: 076.3853.574 - Fax/Đt: 84.76.3856.574 // Email: artagg@hcm.vnn.vn

        + Cha Louis Phạm Thế Nhung, Tu viện Thánh Gia, B́nh Đức, Long Xuyên, An Giang

        ĐT : 076.3858.074; 0913.125.596 // thenhung216@yahoo.fr

        + Cha Ignace Đinh Viết Huynh, Tu viện Thánh Gia, B́nh Đức, Tp. Long Xuyên, An Giang

        ĐT : 076.3856.574; 0917.132.988 // dinhviethuynh@yahoo.fr

 

2 - CĐ. Tập viện Túc Trưng (Xuân Lộc)

      + Cha Théophile Đỗ Hữu Liêm, Tu viện Thánh Gia (Túc Trưng), 12 KDC Cầu Ván, Phú Túc, Đồng Nai

       ĐT : 0613.638.883; 0984.882.395 // liem.129@gmail.com


3 – CĐ. Đệ tử viện Long Xuyên - ĐT: 076.3850.074
4 – CĐ. Đệ tử viện Cần Thơ // Hộp thư 312 Cần Thơ ĐT: 071.3838.094 // Email: artsfvn@hcm.vnn.vn

       + Cha Gabriel Lê Minh Sanh, Tu viện Thánh Gia, 233/4 đường 30/4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ

        ĐT : 0710.3838.094; 0918.471.404 // gabrielsanh@gmail.com

 

5 – CĐ. Trà Eách (Sóc Trăng)
6 – Trụ sở Văn Thánh (Tp. HCM) - ĐT: 08.38992.017
7 – CĐ. B́nh Phước (Hiệp B́nh Phước – Thủ Đức, Tp. HCM) - ĐT: 08.38970.402
8 – CĐ. Tu sinh Hàng Xanh (Tp. HCM) - ĐT: 08.38040.071
9 – CĐ. Túc Trưng (GP. Xuân Lộc)

10 – CĐ. Phước Long (GP. Ban Mê Thuột)
11 – CĐ. Hải ngoại (Pháp và Canada)
12 – CĐ. Liên hiệp Thánh Gia Davao (Philippines)

6. CHƯƠNG TR̀NH TRUYỀN GIÁO:

(Đă đệ tŕnh Bộ Truyền Bá Phúc Âm và Bộ Đời Sống Thánh Hiến, sau khi đă tŕnh bày với ĐGM Giáo phận Long Xuyên)
    V́ con người toàn vẹn cả hồn lẫn xác, v́ chỉ có “hồn an trong xác mạnh” và v́ “có thực mới vực được đạo”, nên để có thể Phúc Âm hoá người nghèo cho có hiệu quả cao và bền vững về mọi phương diện th́ các Tu sĩ Thánh Gia phải:

* Bước đầu: T́m cách nâng cao nếp sống dân nghèo trong lănh vực:

A – Vật chất:

+ Sức khoẻ: vệ sinh, pḥng bệnh, giúp đỡ thuốc men...
+ Thực phẩm: căn bản và đầy đủ (có đủ tính dinh dường)
+ Nhà ở và đồ mặc: tương đối xứng hợp.
+ Công việc làm ổn định và đủ sống (nhờ qua các lớp dạy nghề)

B – Tinh thần:

+ Nâng cao văn hoá và tŕnh độ dân trí, trước nhất là xoá nạn mù chữ.
+ Thông tin đầy đủ và có chất lượng tốt: thư viện, sách báo, truyền thanh, truyền h́nh.
+ Giải trí lành mạnh, hấp dẫn và phù hợp cho mọi giới và mọi lứa tuổi: thể dục, thể thao, văn nghệ...
+ Nhằm hướng tới: Ư thức các giá trị nhân bản, tôn trọng tha nhân và sống xứng với nhân phẩm (biết tự trọng)

* Bước hai: Từ đó hướng tới ư thức thánh thiêng (tôn giáo):

+ Tôn trọng lương tâm cá nhân.
+ T́m hiểu giá trị và mục đích đời sống của chính ḿnh cũng như ư nghĩa cuộc sống của con người.
+ T́m đến tác giả của sự sống và các giới răn của Ngài (bằng cách lắng nghe chính lương tâm ḿnh).
+ Mục đích tối hậu: Khám phá mầu nhiệm t́nh yêu để sống tích cực và cụ thể phương châm “Mến Chúa Yêu Người”.

* Tuy nhiên, để thể hiện được chương tŕnh này, Ḍng phải đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nhân sự có khả năng, thích hợp với các công tác được giao theo kế hoạch nêu trên. Dĩ nhiên, Ḍng rất cần được sự nâng đỡ và chỉ bảo của Giáo quyền (chẳng hạn giao hẳn một khu vực truyền giáo cho Ḍng phụ trách dưới sự chỉ đạo của Đấng Bản quyền theo Giáo luật), cũng như sự trợ giúp của các mạnh thường quân.

 

Làm tại Rôma, lễ Thánh Phanxicô Xaviê 03/12/1996
Fr. Théophile Đỗ Hữu Liêm fs fv
Tổng phụ trách Ḍng Thánh Gia Việt Nam.

Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

 


H́nh ảnh nhà thờ  Ḍng các Tu Huynh Thánh Gia VN

< chưa có >

H́nh ảnh & thông tin  bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com