Giáo Phận Long Xuyên

Nhà nguyện Tôma

 

Nhà nguyện Tôma
Giáo hạt Long Xuyên

 

Địa chỉ :      80/1 Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

Chánh xứ : Linh mục Giuse Nguyễn quốc Vận   

Tel

076.3841.618

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Tôma

 1. Địa chỉ :

Nhà thờ Thánh Tôma, 80/1 Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

+ Cha Giuse Nguyễn quốc Vận: ĐT : 076.3841.618 // Email: quocvan@hcm.vnn.vn

+ Cha Giuse Trương long Vân.

2. Địa lư - Số giáo dân: Địa lư:

Nằm cạnh Toà Giám Mục Long Xuyên và cục thuế An Giang. - Số giáo dân: 6 người

3. Nhà thờ : Xây dựng & chỉnh trang :

* Xây dựng   : 1903

* Chỉnh trang : 1997

4. Các linh mục phụ trách :

* Lm. Giuse Nguyễn quốc Vận

5. Những đặc điểm :

* 1903 – 1958  : nhà thờ giáo xứ Long Xuyên.
* 1958 – 1972  : nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên.
* 1973 – 1977  : nhà nguyện của Đại Chủng Viện Thánh Tôma.
* 1977
nay   : nhà nguyện Thánh Tôma dành cho các Linh mục, Tu sĩ về tĩnh tâm hằng tháng và hằng năm

Nguồn : Trang Web Giáo Phận Long Xuyên

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Tôma

< chưa có >

H́nh ảnh & thông tin  bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com