Giáo phận Mỹ Tho

Danh sách Linh mục Giáo phận Mỹ Tho


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Mỹ Tho

 

 

Tên

Năm sinh Linh mục Chức vụ

Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

             
  Phêrô Lê Tấn Bảo 1972 1999   TTMV  
  Phêrô Nguyễn Văn Bé 1947 1976 Chánh xứ Băi Chàm  
  Đa Minh Lê Minh Cảnh 1971 1999 Chánh xứ B́nh Quân  
  Phêrô Hồ Bản Chánh 1941 1969   TTMV  
  Phaolô Vơ Văn Chánh 1924 1951 Nghỉ hưu    
  Giuse Trần Ngọc Chi 1977 26/3/2012      
  Phêrô Trần Trung Chỉnh 1975 2010 Chánh xứ Mỹ Long  
  Anrê Nguyễn Khắc Chung 1984 21/4/2017      
  Gioan Phạm Văn Chúc 1933 1963 Nghỉ hưu TTMV  
  Inhaxiô Vơ Viết Chuyên 1960 1998 Chánh xứ    
  G.B. Nguyễn Nhựt Cương 1976 2008 Chánh xứ Bà Tồn  
  Gioan Trần Phước Cương 1944 1972 Chánh xứ Bến Lức  
  Gioan Phạm Phú Cường 1973 2006 Chánh xứ Vĩnh Hựu  
  Phêrô Nguyễn Thành Danh 1978 3/10/2013 Phó xứ Chánh Ṭa  
  Tôma Bùi Công Dân 1967 1998 Chánh xứ Hiệp Ḥa dbthomasdan@gmail.com
  Gabriel Nguyễn Tấn Di 1974 2006 Phó xứ Lương Ḥa Thượng  
  Đa Minh Nguyễn Công Diện 1950 1989 Nghỉ hưu Cù Lao Tây Qua đời 2/6/2016
  Phêrô Nguyễn Xuân Diễm 1968 1999 Chánh xứ

An B́nh

 
  Phaolô Đặng Tiến Dũng 1957 1992 Chánh xứ Lương Ḥa Hạ  
  Đa Minh Nguyễn Trọng Dũng 196 1997 Chánh xứ Nhật Tân  
  Tôma Nguyễn Hoàng Duy 1983 18/4/2012 Du học    
  Antôn Nguyễn Vơ Triều Duy 1971 2002 Chánh xứ G̣ Đen  
  Phêrô Phạm Bá Đương 1971 1999 Thư Kư TGM  
  Tôma Phạm Ngọc Dương 1939 1968 Nghỉ hưu TTMV  
  Antôn Phan Văn Đại 1984 21/4/2017      
  Phaolô Cao Xuân Đắc 1966 2006 Chánh xứ Cồn Bà  
  Phêrô Đặng Văn Đâu 1953 2001 Chánh xứ Tân Đông  
  Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp 1952 1989 (đang dưỡng bệnh)    
  Bênađô Nguyễn Văn Đệ 1944 1972 (đang dưỡng bệnh)    
  Gioan Phan Văn Định 1982 26/3/2012 Du học    
  Antôn Nguyễn Văn Đức 1950 1976 Chánh xứ Thủ Đoàn  
  Phêrô Phạm Bá Đương 1971 1999   TGM phambaduong@yahoo.com
  Antôn Nguyễn Xuân Hà 1976 2004 Chánh xứ Thạnh Trị nguyenxuanha2001@yahoo.com
  Phêrô Đặng Xuân Hạnh 1981 2008 Chánh xứ Thủ Thừa  
  Phaolô Phạm Thế Hạnh 1976 2008 Chánh xứ G̣ Da  
  Giuse Nguyễn Tuấn Hải 1974 2002   TTMV  
  Bênađô Nguyễn Xuân Hải 1985 21/4/2017      
  Giuse Nguyễn Hoàng Hân 1948 1974 Chánh xứ Bến Dinh  
  Phêrô Đặng Ngọc Hiền 1941 1974 Nghỉ Hưu Tân An  
  Phaolô Phạm Ngọc Hiền 1980 2010      
  Phaolô Ngô Trung Hiếu 1986, 21/4/2017 Phó xứ Hiệp Ḥa  
  Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu 1970 2002 Chánh xứ Văn Hiệp  
  G.B Nguyễn Trung Hiếu 1976 2008 Chánh xứ Tân Long  
  Phaolô Nguyễn Ngọc Hiệu 1984 21/4/2017      
  Grêgôriô Lê Nguyên Hoà 1935 1963 Nghỉ hưu  TTMV  
  Giuse Nguyễn Huy Hoàng 1978 2006 Phó xứ Ḥa B́nh  
  Phan At. Nguyễn Minh Hoàng 1976 2008 Chánh xứ Mỹ Quư  
  Nicôla Nguyễn Tấn Hoàng 1973 1998 Chánh xứ Kiến Văn  
  Antôn Phạm Trần Huy Hoàng 1984 25/3/2014 Phó xứ Chợ Cũ
(Thánh GSLC)
 
  Antôn Vũ Sĩ Hoằng 1937 1967 Nghỉ hưu T/P HCM  
  G.B. Nguyễn Văn Học 1950 1992 Chánh xứ Thiên Phước  
  Tôma Nguyễn Ngọc Hồ 1948 1991 (đang dưỡng bệnh)    
  Micae Nguyễn Văn Hồng 1945 1984 Chánh xứ Mỹ An  
  Phêrô Đinh Sơn Hùng 1971 2004 Chánh xứ Mỹ Hạnh  
  Phêrô Nguyễn Thanh Hùng 1980 2014 Phó xứ Tân An  
  P.X. Trần Thanh Hùng 1975  2004 Phó xứ Tân An  
  G.B. Đặng Văn Hứa 1949 1979 Nghỉ hưu Ngũ Hiệp  
  Tôma Thiện Trần Quốc Hưng 1971 1999 ĐCV Thánh Giuse T/P HCM  
  Louis Nguyễn Trí Hướng 1948 1976 Chánh xứ Vạn Phước (Mỹ Lệ)  
  Đôminicô Phạm Văn Khanh 1983 17/12/2015 Phó xứ    
  Đa Minh Phạm Văn Khâm 1946 1976 Chánh xứ Tín Đức  
  Phêrô Nguyễn Văn Khôi  1974 2002 Chánh xứ    
  Stêphanô Nguyễn Văn Khen 1937 1963 Nghỉ hưu    
  Phêrô Trần Ngọc Khương 1981 2011 Phó xứ Chánh Ṭa  
  Henri Nguyễn Văn Kư 1950 1982 Chánh xứ Fatima  
  Gabriel Nguyễn Hữu Kỳ 1968 1998 Chánh xứ Mộc Hóa

 

  F.X. Tô Hoàng Lâm 1980 2008 Chánh xứ Kim Sơn  
  Martinô Phạm Hữu Lễ 1942 1970 Chánh xứ TT Mục Vụ

 

  Đa Minh Nguyễn Thanh Liêm 1974 2004 Chánh xứ Đức Ḥa domliem33@gmail.com.vn
  Phêrô Nguyễn Kim Long 1941 1968 Nghỉ hưu T/P HCM

 

  Phêrô Nguyễn Ngọc Long 1977 2004 Chánh xứ Mỹ Trung  
  Giuse Trần Thanh Long 1977 18-5-2006 Chánh xứ Tân Hiệp  
  Carôlô Lê Văn Lô 1943 1973 Chánh xứ Rạch Cầu vanlo3177@yahoo.com
  Philipphê Trần Bá Lộc 1944 1974 Chánh xứ    
  G.B. Nguyễn Văn Luy 1948 1980 Nghỉ bệnh    
  Phaolô Trần Kỳ Minh 1952 1/10/1991 Tổng Đại Diện GP Nữ Vương HB
TTMV
 kyminh@hotmail.com
  Giuse Phạm Thanh Minh 1946 1972 Chánh xứ Chợ Cũ Thánh Giuse Lao Công
  Phaolô Nguyễn Thành Mến 1969 2002 Chánh xứ Nước Trong

 

  Gioan Nguyễn Huy Muôn 1942 1970 Chánh xứ Lương Ḥa Thượng  
  Phêrô Nguyễn Thái Ngọc 1980 2011 Phó xứ Tân Hội Trung  
  Tôma Lê Thành Nam 1984 17/12/2015 Phó xứ Bằng Lăng  
  Phêrô Trương Ḥa Nghĩa 1977 25/3/2014 Phó xứ Rạch Cầu  
  Giuse Nguyễn Văn Nhạn 1959 1999 Chánh xứ Tân An  
  Anrê Phạm Ngọc Nhạn 1974 11/8/2004 Chánh xứ Thánh Andre

phamngoc.nhan74@gmail.com

  Giuse Nguyễn Văn Nhật 1972 2004 Chánh xứ Thánh Giuse
(Vườn Chuối)
 
  Phêrô Lâm Tấn Phát 1946 1980 Chánh xứ Tân Hồng  
  Tôma Nguyễn Văn Phong 1976 2006 Chánh xứ Long Định 1 tomaphong76@yahoo.com.vn - 0909 307 970
  August Trần Quang Hồng Phúc 1973 2006 Chánh xứ Nhị Mỹ  
  Giacôbê Nguyễn Minh Phụng   30/12/2016      
  Phêrô Vơ Vinh Phước 1936 1967 Nghỉ hưu TTMV  
  Tôma Phan Ngọc Phương 1951 1984 Chánh xứ Bến Siêu

 

  Sylvestrê Nguyễn Văn Phương 1944 1976      
  Phêrô Diệp Nhật Thanh Phương 1964 1999 Chánh xứ Long Định 2

 

  Giuse Tô Minh Phương 1968 2002 Chánh xứ Chợ Bưng

 

  Marcel Trần Văn Phương 1978 12/1/2011      
  Antôn Nguyễn Ánh Quang 1973 1999 Chánh xứ B́nh Trưng

 

  Giuse Nguyễn Hồng Quân 1976 2010   TTMV  
  Phêrô Hà Văn Quận 1952 21/1/1988 Chánh xứ An Đức

 

  Phaolô Nguyễn Minh Quư 1980 2010      
  Giuse Đặng Ngọc Ra 1943 1973 Chánh xứ  

 

  Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt 1977 24/4/2012 Phó xứ An Long  
  Antôn Nguyễn Hoàng Sang 1978 25/3/2014 Phó xứ Tân Hồng  
  Phaolô Nguyễn Thành Sang 1971 1998 ĐCV Thánh Giuse    
  GB. Nguyễn Tấn Sang 1973 2005 Chánh xứ Ba Giồng  
  G.B. Nguyễn Văn Sáng 1956 1991 Chánh xứ Antôn

 

  Phêrô Vơ Hiệp Sĩ 1960 1999 Chánh xứ Kinh Cùng  
  Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn 1977 2006 Chánh xứ Kinh Găy  
  G.K. Lai Thụy Minh Tâm 1975 2008 Du học Úc    
  Antôn Trương Chí Tâm 1984 17/12/2015 Phó xứ Mộc Hóa  
  Luy Huỳnh Thanh Tân 1977 2008 Chánh xứ Lập Điền  
  Phaolô Trần Duy Tân 1978 26/3/2012 Phó xứ Bến Dinh  
  Albertô Trần Thúc Tề 1942 1976 Chánh xứ Tân Quới  
  Đa Minh Nguyễn Thanh Thảo 1925 1956 Nghỉ hưu TTMV  
  Phêrô Bùi Sĩ Thanh 1984 17/12/2015 Phó xứ Thánh Tâm  
  Micae Nguyễn Hữu Thanh 1936 1962 Nghỉ hưu  

 

  Phaolô Phạm Minh Thanh 1968 1992 Chánh xứ Bắc Ḥa

 

  Phaolô Trần Chí Thanh 1974 2004 Chánh xứ Vàm Kinh  
  Lêô Trần Văn Thanh 1957 1992 Chánh xứ Kiến B́nh  
  G.B. Nguyễn Thư Thành 1946 1976 Chánh xứ    
  Phêrô Nguyễn Văn Thành 1947 1979 Chánh xứ Ngũ Hiệp  
  Phêrô Dương Trọng Thiện 1984 24/4/2012 Chánh xứ Tân Phong  
  Phaolô Phạm Đăng Thiện 1963 2002 Chánh Văn Pḥng TGM  
  Phêrô Vơ Minh Thiện 1984 21/4/2017      
  Gabriel Nguyễn Thiện Thuật 1982 17/12/2015 Phó xứ Kinh Cùng  
  Phêrô Mai Văn Thượng 1977 2010   TTMV  
  FX. Nguyễn Văn Thượng 1982 26/3/2012 Chánh xứ Nha Ràm linhmucphanxicothuong999@gmail.com
0733 895889
  Phêrô Nguyễn Văn Tiển 1979 17/12/2015 Phó xứ Thiên Phước  
  Đa Minh Phạm Minh Tiến 1969 1999 Chánh xứ Long Quới  
  Micae Tôn Quang Tiến 1980 25/3/2014 Phó xứ Băi Chàm  
  Antôn Nguyễn Văn Tiếng 1954 2001 Chánh xứ An Long anlongparish@yahoo.com
  Gioan Lasan Lê Thiện Tín 1983 2010 Chánh xứ Rạch Thiên  
  Phaolô Lê Ngọc Toàn 1983 17/12/2015 Phó xứ Lương Ḥa Hạ  
  Lôrensô Nguyễn Minh Toàn 1976 2010 Chánh xứ Thường Phước  
  G.K. Trần Quốc Toàn 1978 2008 Chánh xứ Ḥa Định  
  Anphongsô Khuất Đăng Tôn 1949 1988 Chánh xứ Cai Lậy  
  Marcel Trần Văn Tốt 1948 1979 Chánh xứ Cao Lănh

 

  Phêrô Trần Anh Tráng 1971 2002 Quản lư TGM  
  Antôn Nguyễn Ngô Tri 1969 2002 Chánh xứ An Thái Trung

 

  Phêrô Nguyễn Văn Trí 1976 2002 Chánh xứ Tân Phước

 

  Antôn Nguyễn Văn Trọng 1944 1973 Chánh xứ Ḥa B́nh

 

  Giuse Lê Quan Trung 1955 2006 Chánh xứ Phong Mỹ  
  Stêphanô Ngô Văn Tú 1966 1992 Chánh xứ Mỹ Điền

 

  Phaolô M. Nguyễn Khả Tú 1974 2008 Chánh xứ Ḥa Hưng  
  Phêrô Nguyễn Thanh Tuân 1935 1963 Dưỡng bệnh Nhà Chung Mỹ Tho  
  Phaolô Hồ Minh Tuấn 1977 2006 Chánh xứ Vĩnh Hưng  
  Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn 1978 2010 Phó xứ Nữ Vương HB  
  Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn 1980 25/3/2014 Phó xứ Ba Giồng  
  Phêrô Kư Ngọc Tuấn 1974 2006 Chánh xứ Sông Xoài  
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Tuấn 1978 2010 Chánh xứ Cái Thia fxthanhtuan@gmail.com
  Phaolô Nguyễn Văn Tuấn 1968 2002 Chánh xứ Bằng Lăng

 

  Bênađô Nguyễn Công Tuyển 1947 1983 Chánh xứ Cái bè

 

  Phêrô Nguyễn Phước Tường 1947 1974 Chánh xứ Thánh Tâm G̣ Công

0913 623980. Email: pherotuong@yahoo.com

  Inhaxiô Lê Phước Vân 1974 2004 Chánh xứ Trà Đư

 

  Phanxicô X. Trương Quư Vinh 1952 1998 Chánh xứ  

 

  Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh 1959 1998 Chánh xứ Bằng Lăng  
  Tôma Lê Uy Vũ 1984 21/4/2017      
  Giacôbê Hà Văn Xung 1956 1992 Chánh xứ Chánh Ṭa  
  Phaolô Nguyễn Văn Xuyên 1981 2014      
             
      Phó Tế      
  Giacôbê Nguyễn Minh Phụng 1972        
  Phaolô Lê Hoàng Nguyễn   9/11/2017      
  Gioakim Nguyễn Ngọc Huynh          
  Phêrô Lê Hồng Đức          
             
             

 

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >