Gio phận Mỹ Tho

Danh sch Gio Xứ Gio Họ Gio phận Mỹ Tho


Danh sch Linh Mục


 


Ta Gim Mục


 


Bản đồ vị trwww      Gio xứ Gio họ Việt Nam   Website GP Mỹ Tho

Gio Hạt

Gio xứ & Gio họ

Địa chỉ Tel
Ta Gim Mục Mỹ Tho 32 Hng Vương, P. 7, Thnh Phố Mỹ Tho (73)-873-299
Mỹ Tho Chnh Ta 32 Hng Vương, P. 7, Thnh Phố Mỹ Tho (073) 387-2290
An Tn 227/4 inh Bộ Lĩnh, P. 2, TP Mỹ Tho, Thnh Antn (073) 873-899
Bnh Tạo 90/4 L Thị Hồng Gấm, Bnh Tạo, KP. 2, P. 6, TP. Mỹ Tho (073) 876-496
    Gh Tn Long 5/80 ấp Tn Ha, x Tn Long, TP. Mỹ Tho (073) 852-766
    Chợ Cũ (xem Thnh Giuse Lao Cng)    
Cồn B Ấp Tn Thnh II, x Tn Thạnh, huyện G Cng Ty, Tiền Giang Thnh Tm Cha Gisu (073) 880-799
    Gh Vĩnh Hựu (Ba N) Ấp Thn Thới, x Vĩnh Hựu, huyện G Cng Ty, Tiền Giang (073) 830-211
    Gh Ha ồng Ấp Hạ, Ttr. Vĩnh Bnh, huyện G Cng Ty, Tiền Giang
    G Cng  < xem Thnh Tm >    
Ha Bnh Ấp Khương Ninh, x Long Bnh, huyện G Cng Ty, Tiền Giang (073) 830-211
Ha ịnh  X Ha ịnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
     Gđ Ha An Ấp Ha An, x Bnh Ninh, huyện Chợ Gạo
     Gđ An Thạnh Thủy X An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo
Nữ Vương Ha Bnh 23 L Thường Kiệt, P. 6, TP. Mỹ Tho (073) 877-416
Rạch Cầu ấp Tn Định, x Tn Thới, huyện Tn Ph Đng, tỉnh Tiền Giang. 073 389 0314
Tn Phước Ấp 7, x Tn Phước, huyện G Cng ng, Tiền Giang (073) 840-012
Thnh Giuse Lao Cng (Chợ Cũ) 32/24 Học Lạc, KP. 1, P. 8, TP. Mỹ Tho (073) 870-924
Thnh Tm 49 Nguyễn Tri, P. 2, Tx. G Cng (073) 841-743
    Gh Giuse Khm 3, P. 2, Tx. G Cng, Tiền Giang
Thủ Ngữ HT. 21, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang (073) 892-029
    Trm M (Gio điểm) x Thạnh Tn, huyện Tn Phước, tỉnh Tiền Giang    
Trung Lương KP, 2, P. 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang (*) (073) 855-584
Vm Kinh Ấp Vm Kinh, x Tn Thnh, huyện G Cng ng, Tiền Giang
Ci B An ức Ấp An ức, x Bnh ức, Chu Thnh, Tiền Giang (*) (073) 853-147
    Gh Thới Sơn Ấp Thới Thuận, x Thới Sơn, thnh phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
An Thi Trung Ấp 2, x An Thi Trung, Ci B, Tiền Giang (073) 821-549
Ba Giồng Ấp Tn Quới, x Tn L ng, huyện Chu Thnh, Tiền Giang (073) 831-232
B Tồn Bưu điện số 4, Mỹ Thnh Nam, Cai Lậy, (073) 816-082
Bằng Lăng Ấp Mỹ Chnh 5, x Hậu Mỹ Bắc A, Ci B (*) (073) 822-143
Bnh Trưng Ấp Bnh Thới A, x Bnh Trưng, huyện Chu Thnh, Tiền Giang (073) 834-114
    Gh ng Ha Ấp Ty B, x ng Ha, huyện Chu Thnh, Tiền Giang
    Gh Vĩnh Kim Ấp Bnh Thới A, X Bnh Trưng, H. Chu Thnh, Tiền Giang
Cai Lậy khu 5 , thị trấn Cai Lậy , huyện Cai Lậy , Tiền Giang 073.826548
Ci B HT. 1, Ttr. Ci B, Ci B, Tiền Giang (073) 824-250
Ci My Ấp Ha Qu, x Ha Khnh, huyện Ci B, Tiền Giang (073) 823-064
Ci Thia Ấp Lương Nhơn, Ci B, Tiền Giang (073) 819-730
Chợ Bưng Ấp 1, x Tam Hiệp, Chu Thnh, Tiền Giang (073) 893-306
Giồng Ct X Nhị Bnh, huyện Chu Thnh, Tiền Giang
Ha Hưng Ấp Thống, x Ha Hưng, Ci B
Kim Sơn Ấp Ph Ha, x Ph Phong, Chu Thnh, Tiền Giang (073) 894-045
Kinh Gy Ấp 4, x Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang (073) 813-240
    Gh Nhị Qu Ấp Quy Chnh, x Nhị Qu, Cai Lậy,
Long ịnh I NT. Khu Phố, x Long ịnh, Chu Thnh, Tiền Giang (073) 834-686
Long ịnh II Ấp Mới, x Long ịnh, huyện Chu Thnh, Tiền Giang (073) 834-439
    Gh Nhị Bnh X Nhị Bnh, huyện Chu Thnh, Tiền Giang
    Long Quới ấp Long Quới, x Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang    
Mỹ Trung Ấp Mỹ Hiệp, x Mỹ Trung, Ci B
        Gh Mỹ Lợi      
Ngũ Hiệp X Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang (073) 812-906
Tn Hiệp Ttr. Tn Hiệp, Chu Thnh, Tiền Giang
    Tn Phong      
Tn ức Ấp Tn Thuận, x Bnh ức, huyện Chu Thnh, Tiền Giang  (073) 853-359
Thuộc Nhiu X Dưỡng iềm, huyện Chu Thnh, Tiền Giang
    Vĩnh Hựu Ấp Thn Thới, x Vĩnh Hựu, huyện G Cng Ty, Tiền Giang    
Xoi Mt Ấp Bờ Xe, x Thạnh Ph, Chu Thnh, Tiền Giang
    Gh Thới Sơn Ấp Thới Thuận, x Thới Sơn, huyện Chu Thnh, Tiền Giang
Tn An Tn An 308 Quốc lộ 1, P. 4, Tx. Tn An, Long An (072) 826-789
Bắc Ha Ấp 1, x Bắc Ha, Tn Thạnh, Long An (072) 846-026
        Gh Thận Cần ấp Thận Cần, x Bắc Ha, huyện Tn Thạnh, tỉnh Long An    
Bnh Qun 441 Quốc lộ 1, P. 4, Tx. Tn An, Long An (072) 828-110
Long An
Kiến Bnh Khu vực I, Ttr. Tn Thạnh, Tn Thạnh, Long An (072) 844-422
Kinh Cng X Tn Lập, Tn Thạnh, Long An  (072) 846-124
Mộc Ha HT. 4, huyện Mộc Ha, Long An (072) 841-465
Nước Trong Ấp Nước Trong, x Thủy ng, Thạnh Ha, Long An
Song Xoi Ấp Vm Lớn, x Thuận Nghĩa Ha, Thuận Ha, Long An (072) 857-451
Tn ng Ấp 3, x Tn ng, Thạnh Ha, Long An
Thnh Giuse (Vườn Chuối) X Nhơn Ha, tn Thạnh, Long An (072) 846-087
Thạnh Trị Ấp 2, x Thạnh Trị, Mộc Ha, Long An (072) 842-370
Thủ Thừa Ấp 11, Ttr. Thủ Thừa, Thủ Thừa, Long An (072) 864-486
Vĩnh Hưng Ttr. Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An
ức Ha Hiệp Ha Khu vực 5, Ttr. Hiệp Ha, ức Ha, Long An (072) 854-049
Bến Lức 94 L 3, ấp Chợ, Ttr. Bến Lức, Long An (072) 871-717
    Gh Long Kim X Long ịnh, Cần ước, Long An
ức Ha Ấp Bnh Tả 1, x ức Ha Hạ, ức Ha, Long An (072) 850-505
G Đen X Phước Lợi, Bến Lức, Long An
    Lập Điền ấp Lập Điền, x Tn Mỹ, huyện Đức Ha, tỉnh Long An.   (072)3812612
        Gh Giồng Vẩy Ốc      
    La Vang - Cần Giuộc      
Lương Ha Thượng Ấp 4, x Lương Bnh, Bến Lức, Long An (072) 873-234
Lương Ha Hạ HT. 11, Bưu điện Lương Ha, Bến Lức, Long An (072) 873-222
Mỹ iền Ấp Mỹ iền, x Long Hựu Ty, Cần ước, Long An (072) 884-453
Mỹ Hạnh X Mỹ Hạnh Nam, ức Ha Hạ, ức Ha, Long An
Nha Rm X Tn Trạch, Cần ước, Long An
Nhật Tn (Hậu Nghĩa) Ttr. Hậu Nghĩa, ức Ha, Long An (072) 851-721
Rạch Thin Ấp Ha Bnh I, x Hiệp Ha, ức Ha, Long An (072) 854-611
    Gh Lập iền Ấp Lập iền, x Tn Mỹ, ức Ha, Long An
    Gh Giồng Vảy Ốc Ấp Bu Cng, x Tn Mỹ, ức Ha Long An
Thủ on Ấp 1, x Bnh ức, Bến Lức, Long An (072) 891-434
Vạn Phước (Mỹ Lệ) Ấp 2 Mỹ Ty, x Mỹ Lệ, huyện Cần ước, Long An (072) 880-673
Văn Hiệp Khu vực 2, Ttr. Hiệp Ha, ức Ha, Long An (072) 854-747
Cao Lnh Cao Lnh 10 đường 30 thng 4, Tx. Cao Lnh, ồng Thp (067) 851-872
    An Bnh      
An Long X An Long, huyện Tam Nng, ồng Thp (067) 980-043
    Gđ Cả Nổ Ấp Ph Ha, x Ph Thnh B, Hồng Ngự, ồng Thp (067) 981-405
    Gđ Ph Thnh A x Ph Thnh A, huyện Tam Nng, tỉnh Đồng Thp.
Kiến Văn HT. 002, Bưu điện Cao Lnh, ồng Thp (067) 914-110
Mỹ Long X Mỹ Long, huyện Cao Lnh, ồng Thp (067) 910-043
Mỹ Qu Ấp Mỹ Phước 1, Thp Mười, ồng Thp (067) 956-794
Mỹ An Ttr. Mỹ An, Thp Mười, ồng Thp (067) 824-430
Nhị Mỹ X Nhị Mỹ, Cao Lnh, ồng Thp
Phong Mỹ X Phong Mỹ, Cao Lnh, ồng Thp
Tn An P. 1, Tx. Cao Lnh, ồng Thp
     Gh Tn Thuận ng X Ha An, Cao Lnh, ồng Thp
Tn Hội Trung Ấp 2, x Tn Hội Trung, Cao Lnh, ồng Thp
Thin Phước Ttr. Trm Chim, Tam Nng, ồng Thp (067) 827-231
    Gh Thnh Tm X Tn Cng Snh, Tam Nng, ồng Thp
C Lao Ty Tn Quới (C Lao Ty) X Tn Quới, Thanh Bnh, ồng Thp (067) 537-183
Bi Chm Ấp An Ha, x An Bnh A, Hồng Ngự, ồng Thp 067) 837-893
     Gio điểm Hồng Ngự Ttr. Hồng Ngự, Hồng Ngự, ồng Thp
     Gio điểm Giồng Trăng Kinh Giồng Trăng, ấp 2, x An Bnh B, Hồng Ngự, ồng Thp
Bến Dinh Ấp Tn Ha, Thanh Bnh, ồng Thp (067) 835-016
Bến Siu X Tn Huề, huyện Thanh Bnh, ồng Thp (067) 535-012
Fatima Ấp Trung, x Tn Quới, Thanh Bnh, ồng Thp (067) 537-184
G Da Ấp G Da, x Bnh Ph, Tn Hồng, ồng Thp
Tn Long X Tn Bnh, huyện Thanh Bnh, ồng Thp (067) 835-353
Tn Hồng 274 Nguyễn Huệ, Ttr. Sa Ri, Tn Hồng, ồng Thp (067) 830-071
Thnh Anr Ấp Tn Thới, x Tn Ha, Thanh Bnh, ồng Thp (067) 537-099
Thường Phước Ấp 2, x Thường Phước 1, Hồng Ngự, ồng Thp (067) 595-394
Tr Đư Ấp 5, x Thường Lạc, Hồng Ngự, ồng Thp (06) 584-206

 

< Trang Web đang được xy dựng >

< Mọi thng tin đng gp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >

 

Nguồn :