Giáo phận Mỹ Tho

Nhà thờ Giáo xứ Thủ Ngữ

 

Nhà thờ Giáo xứ Thủ Ngữ
Giáo hạt Mỹ Tho

 

Địa chỉ : xă Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục
Phó xứ     : Linhmục

Tel

(073) 892-029

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

5030

Giờ lễ

Chúa nhật     : 5:00  -  7:00  -  17:00

Ngày thường : 5:00  -  17:00

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Ngân Khánh Linh Mục Cha Sở Gx Thủ Ngữ (29/6/2017) - H́nh ảnh

* GLV Giáo xứ Thủ Ngữ: 25 năm gieo và gặt  (26/7/2017)

 

 

Lược sử Giáo xứ Thủ Ngữ

VỊ TRÍ:

- Giáo xứ Thủ Ngữ thuộc xă Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

- Dân số: 8.913

- Số Giáo dân: 5.030 (tỷ lệ 56,5%)

- Số gia đ́nh công giáo: 1.328

- Linh Mục Chánh Sở:

- Cha phó:

QUÁ TR̀NH H̀NH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Giáo xứ Thủ Ngữ h́nh thành và phát triển qua các giai đoạn:

Giai đoạn các cha thừa sai Ư ḍng Phanxicô

- Vùng đất Chợ Gạo có ḍng sông Kỳ Hôn chảy qua, từ giữa thế kỷ 18 đă ghi nhận những dấu chân truyền giáo của các cha thừa sai ngoại quốc, đặc biệt các cha ḍng Phanxicô, và đă có nhiều người trở lại đạo. Nhưng sự kiện quan trọng đánh dấu sự h́nh thành họ đạo Thủ Ngữ chính là vào năm 1820, đời vua Gia Long. Cha cố Phan (Francesco del Finochietto) người Ư thuộc ḍng Phanxicô, từ bên Cái Nhum sang. Sau khi một số mẫu đất hoang tại rạch Thủ Ngữ, cha đă đưa số giáo dân từ bên kia sông Kỳ Hôn gần làng Tân Tỉnh Đông sang khai phá và thành lập họ đạo ở đây. Xác cha được an tang tại đất thánh họ đạo cho đến ngày nay (đất thánh ấp Tân Ninh)

- Năm 1834, cha cố Phương (Odirico da Collodi) người Ư, cũng thuộc ḍng Phanxicô, được sai đến tiếp túc coi sóc họ đạo. Nnưng chỉ được một năm, khi vua Minh mạng ban hành sắc dụ cấm đạo, cha bị bắt đày sang Ailao và chết tại đó. Kể từ đó họ đạo không có cha sở, thỉnh thoảng có các cha từ các nơi khác ghé thăm, giảng dạy và ban bí tích. Lịch sử họ đạo ghi nhận cha Thánh Philipphê Minh đến giúp họ đạo 3 tháng, và cha Thánh Phêrô Lựu có lưu lại đây một ít ngày. Sau cha cố Phương, lịch sử họ đạo không c̣n ghi nhận cha thừa sai nào thuộc ḍng Phanxicô đến đây. Họ đạo Thủ Ngữ dần chuyển giao cho các cha thuộc Hội Thừa Sai Paris coi sóc.

Giai đoạn các cha thuộc hội thừa sai Paris:

- Từ năm 1861, sau khi Pháp chiếm Định Tường, nhiều cha thừa sai MEP được sai đến coi sóc họ đạo Thủ Ngữ: Cha Barou, cha Wibeau, cha Chavrier, cha Bouiller, cha Favrier….Cũng vào lúc khởi đầu của chế độ thực dân, nhiều giáo dân Ba Giồng, do cuộc bách hại tại họ đạo Ba Giồng, đă đến trốn tránh và cư trú ở mé sông Kỳ Hôn thuộc làng Tân Xuân (ấp Tân Ḥa), hợp cùng giáo dân khác dần dần h́nh thành cộng đoàn Tân Xuân, họ nhánh của Thủ Ngữ. Năm 1874, cha Favrier được Đức Cha Michel sai xuống phụ trách họ đạo Thủ Ngữ đă xây cất một nhà thờ nhỏ tại đây, gọi là nhà thờ Tân Xuân, cách nhà thờ chính Thủ Ngữ khoảng 3 cây số. Hiện nay cũng c̣n dấu vết nhà thờ và đất thánh tại ấp Tân Ḥa.

- Năm 1875, cha Moreau tiếp nối cha Favrier làm cha sở họ Thủ Ngữ. Trong số các cha thừa sai Paris, cha Moreau là người phục vụ lâu dài nhất tại họ Thủ Ngữ trong ṿng 20 năm (1875 – 1895). Và cha cũng là người đă hợp nhất hai họ đạo Thủ Ngữ và Tân Xuân lại làm một. Nhận thấy việc đi lại giữa hai cộng đoàn hết sức khó khăn vất vả, cha đă mua một miếng đất tại mé sông Kỳ Hôn (ấp Tân Thạnh), năm giữa hai họ, và đă dời nhà thờ từ Thủ Ngữ (Tân Ninh) ra đi để cho giáo dân dễ đi lễ và trẻ em dễ đi học. Từ đây mọi sinh hoạt của cả hai cộng đoàn, Thủ Ngữ và Tân Xuân, đều tập trung ở nơi ở mới này. Lúc ấy số giáo dân cũng đă gần 800 người.

- Một thời gian sau, cha Moreau bắt đầu xây dựng ngôi nhà thờ mới ở mé sông Kỳ Hôn này. Cha lo đúc nền, mua cột kèo và đă chuẩn bị đủ mọi thứ vật tư xây dựng. Nhưng công tŕnh chưa kịp hoàn thành cha đă phải thuyên chuyển về Chợ Lớn, bàn giao công việc lại cho cha sở mới cũng là cha sở Vệt Nam đầu tiên của họ đạo Thủ Ngữ: Cha Anrê Bửu.

Giai đoạn các cha Vệt Nam

- Năm 1895, cha Anrê Bửu được Đức Cha Dépierre bổ nhiệm làm cha sở họ Thủ Ngữ. Tiếp nối công việc của cha Moreau, hơn một năm sau, năm 1896, cha Anrê Bửu đă hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà thờ lớn ở Tân Thạnh theo kiến trúc nửa Việt Nam nửa Rôma. Năm 1909, cha c̣n cho xây dựng một ngôi nhà nguyện trong Thủ Ngữ (Tân Ninh), gọi là nhà nguyện Đức Bà gần nhà thờ cũ.

- Cha Anrê Bửu đă phục vụ tại họ đạo rất lâu (1895 – 1920). Trong họ bấy giờ gần như có đủ mọi sự: Có nhà thờ, nhà xứ, có trường học cho các em thiếu nhi nam nữ, có Hội Con Đức Bà…..Tiếp nối cha Anrê Bửu, các cha sở Việt Nam liên tục được sai đến coi sóc họ đạo, thỉnh thoảng có một vài cha Pháp đến phụ giúp nhưng không đáng kể.

- Sau biến cố 1975, thời gian đầu, họ đạo Thủ Ngữ trăi qua nhiều khó khăn: năm 1976 , cha sở bấy giờ là cha Giuse Chu Văn Oanh đi học tập cải tạo. Từ đó cho đến năm 1981, họ đạo không có cha sở chính thức, thỉnh thoảng có các cha trên Mỹ Tho đến làm phúc; các cơ sở vật chất như trường học, nhà xứ, nhà các d́ được chính quyền trưng dụng để phục vụ công ích; đất đai của họ đạo th́ bị dân chúng chiếm hữu và sử dụng theo chính sách mới, họ đạo hầu như không c̣n nguồn huê lợi nào. Măi đến năm 1981 cha Phêrô Hồ Bản Chánh mới chính thức làm cha sở, tiếp tục cai quản họ đạo. Sau cha Chánh là cha Carôlô Lê Văn Lô và hiện nay là cha Phaolô Đặng Tiến Dũng. Tinhd h́nh được cải thiện dần và quan hệ đạo đời trở nên tốt hơn.

- Từ lúc cha Moreau dời nhà thờ ra mé sông Kỳ Hôn cho đến năm 2000, khoảng hơn 100 năm, mọi sinh hoạt tôn giáo của họ đạo đều diễn ra ở nhà thờ này (ấp Tân Thạnh). Năm 1994, cha sở Carôlô Lê Văn Lô nhận thấy nhà thờ đă xuống cấp trầm trọng, và đa số giáo dân tập trung ở ấp Tân Ninh, nên cha đă xin phép Đức Giám Mục dời nhà thờ từ ấp Tân Thạnh về lại ấp Tân Ninh nơi nhà nguyện Đức Bà cũ. Ngày 13 tháng 05 năm 1998 làm lễ khởi công, ngày 27 tháng 10 năm 1998, Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam làm lễ đặt viên đá đầu tiên. Sau hai năm xây cất, nhà thờ Đức Bà Thủ Ngữ đă được cung hiến và khánh thành ngày 10 tháng 05 năm 2000 do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, dâng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. ThẾ là sau hơn 100 tồn tại, nhà thờ Tân Thạnh đă bị phá dỡ. Từ nay mọi sinh hoạt tôn giáo của họ đạo đều tập trung ở nhà thờ Đức Bà Thủ Ngữ thuộc ấp Tân Ninh, cũng chính là cái nôi của họ đạo khi xưa. Qua thời gian sử dụng, nhà thờ Thủ Ngữ đă xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nên cha Phaolô Đặng Tiến Dũng cho sữa chửa. Sau 04 tháng thi công, ngày 12 tháng 04 năm 2008, Đức Cha Phaolô cử hành thánh lễ mừng trùng tu nhà thờ và cung hiến bàn thờ mới.

- Trăi qua gần hai thế kỷ h́nh thành và phát triển, giáo xứ Thủ Ngữ phải đối mặt với không ít những thăng trầm biến động. Lúc b́nh an thuận lợi, lúc bất ổn nghiệt ngă bởi chiến tranh loạn lạc cùng những lần nhà thờ bị hư hại và thay đổi.

- Các linh mục phục vụ tại giáo xứ:

· 1820 – 1832: Francesco del Finochietto (cố Phan)
· 1834 – 1835: Odorico da Collodi (cố Phương)
· Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh (khoảng 3 tháng)
· Cha Thánh Phêrô Lựu (ít ngày)
· 1861 : cha Barou
· Cha Wibaux, cha Chabrier, cha Bouillet, cha Fabrier
· 1875 – 1895: cha Moreau
· 1895 – 1920: cha Anrê Bửu
· 1920 – 1935: Micae Thao
· 1935 – 1943: Phaolô Vàng
· 1945: Robert Séminel
· 1945 – 1946: Phaolô Ngợi
· 1946 – 1971: Giuse Linh

Phaolô Chánh (1951 – 1953): Cha phó
Giuse Chúc (1961 – 1962): Cha phó
Giuse Chương (1966 – 1967): Cha phó
Cha Liên (1970 – 1971): Cha phó
· 1971 – 1976: Giuse Chu Văn Oanh
· 1981 – 1994: Phêrô Hồ Bản Chánh
Phaolô Trần Kỳ Minh (1991 – 2002): Cha phó
· 1994 – 2005: Carôlô Lê Văn Lô
Phêrô Trần Anh Tráng (2002 – 2004): Cha phó
Phaolô Trần Chí Thanh (2004 – 2010): Cha phó
Phaolô Đặng Tiến Dũng  (2005 - 2018)

Cha sở đương nhiệm:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG:

- Tân Ninh 2, Tân Ninh 3, Tân Ninh 4, tân Ninh 5, Tân Ninh 6, Tân Thạnh, Tân Thuận, Tân Ḥa, An Lạc Trung, An Lạc Thượng và Long B́nh Điền.

- Hội đồng mục vụ giáo xứ được thành lập theo qui chế HĐMVGX với nhiệm kỳ 4 năm. Tổng số thành viên HĐMVGX là 37 người. Ban thường trực có 5 người và 32 thành viên phụ trách 12 phần sở và các Ban. Hàng tháng, HĐMVGX họp một lần vào Chúa Nhật đầu tháng và chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy. Ngoài ra, các thành viên c̣n tích cực trong các công tác như thăm viếng người già, đau yếu trong các phần sở vào mỗi thứ sáu đầu tháng; phát quà cho những bà con nghèo gặp khó khăn…

- Ngoài ra các sinh hoạt của giáo xứ c̣n được hỗ trợ bởi các đoàn thể: Mến Thánh Giá Tại Thế, Phan Sinh, Khôi B́nh, Gia Trưởng, nhóm Bác Ái Vinh Sơn, giáo lư viên, ca đoàn và giúp lễ.

- Theo ḍng thời gian và với sự nỗ lực hết ḿnh của các linh mục và giáo dân, đến hôm nay giáo xứ Thủ Ngữ đă dần dần ổn định, đi vào nề nếp và cố gắng vươn lên mạnh mẽ. Sức sống của niềm tin được thể hiện qua 3 thánh lễ trong ngày chúa nhật, và 2 thánh lễ sang, chiều của các ngày trong tuần. Sức sống ấy c̣n được lan tỏa bằng sự hoạt động tích cực và nhiệt thành phục vu của các ban và các hội đoàn. Tất cả tạo thành một ṿng tṛn đồng tâm hiệp nhất, cùng nhau nỗ lực v́ một giáo xứ tốt đẹp hơn, thánh đức hơn. Sự nỗ lực đó phần nào đơm hoa kết trái khi giáo xứ đă có nhiều người dâng ḿnh cho Chúa trong đời sống linh mục và tu sĩ.

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Thủ Ngữ

H́nh ảnh Ngân Khánh Linh Mục Cha Sở Gx Thủ Ngữ (29/6/2017)

Nguồn : Website GP Mỹ Tho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm: [ H́nh ảnh Đức Cha Phêrô thăm và dâng Thánh Lễ khai giảng năm học giáo lư 2014-2016 ]

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]