Giáo phận Nha Trang

Danh sách Linh mục Giáo phận Nha Trang


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Nha Trang

Tên

Năm sinh

Linh mục

Chức vụ

Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

Giuse Nguyễn B́nh An

15-9-1948

1-4-1975

Phước Hải

 

Gioan Nguyễn Hoài An

23-7-1950

21-12-1999

Phú Quư

 

  Giacôbê Trần Ngọc Anh     Quản xứ Ngọc Thanh  

Giuse Phan Thiện Ân (CSSR)

3-7-1933

1-9-1958

Giuse

 

Phêrô Nguyễn Thời Bá

5-9-1958

29-6-1995

Ḥa Nghĩa

 

G.B. Nguyễn Hữu Ban

11-2-1933

7-6-1960

Nhà Hưu dưỡng

 

  Matinô Pôret Hoàng Thái Bảo 01/07/1984 28/11/2014      

Phaolô Trần Sơn Bích

28-2-1928

1-12-1957

 

Qua đời ngày 15 tháng 10 năm 2011

  Phanxicô Xaviê Hồ B́nh   31/05/2018      
  Antôn Nguyễn Văn Bình 6-12-1941 1-5-1970   Nhà Hưu dưỡng  
  Giuse Phan Thanh Bình 19-3-1919 1-9-1957   Vinh Trang  
  G. B Trần Phan Thái B́nh 26/01/1983 28/11/2014      
  Phêrô Bapt. Đỗ Long Bộ (OFM) 28-2-1921 29-6-1950   Vĩnh Phước  
  Phêrô Lê Minh Cao 11-11-1956 6-7-1995   Quảng Thuận  
  P.X. Nguyễn Chí Cần 28-2-1949 25-8-1976 Hưu Dưỡng    
  Théophile Ngô Hoàn Cầu (SVD) 4-4-1941 19-12-1992      
  Hyacintô Võ Thành Châu (SVD) 12-8-1952 21-12-1999      
  Anphongsô Cái Huy Chinh     Quản xứ Đất Sét  
  Antôn Nguyễn Ngọc Chiến 13.6.1981 30.11.2012 Quản xứ Suối Ḥa  
  Giacôbê Bùi Chung 15-5-1926 23-5-1961   Quảng Thuận  
  Giuse Chu Đình Chuyển (CSSR) 20-3-1941 24-6-1995      
  Phêrô Vũ Văn Tự Chương 2-12-1928 22-12-1956   Nhà Hưu dưỡng Phát Diệm  
  Gioakim Nguyễn Văn Có (OFM) 21-5-1944 18-5-1975   Đất Sét  
  Phêrô Nguyễn Chí Công     Phụ trách Núi Sạn  
  Đaniel Đinh Viết Cư (SVD) 10-11-1944 5-4-1994   Thánh Gia  
  Phêrô Đỗ Cao Cương (SVD)   07-12-2004   Phú Quý  
  G.B. Trần Minh Cương 14-7-1947 19-12-1974   Phú Quư  
  Thầy Phêrô Đỗ Anh Cường 14/05/1983 28/11/2014      
  Giuse Phan Cường       Vĩnh Thái  
  Simon Nguyễn Phú Cường          
  Giuse Phan Cường       Vạn Giã  
  FX Nguyễn Vinh Danh   20-2-2005   Triệu Phong-Hạnh Trí  
  Giuse Nguyễn Văn Dám (OFM)   30-8-2003   Đồng Dài  
  Phaolô Nguyễn Văn Dàng       Nhị Hà  
  Giuse Nguyễn Văn Diện   18-3-2017      
  Luca Nguyễn Đình Dung 12-2-1968 30-8-2001   Phan Rang  
  G.B. Lê Ngọc Dũng 10-4-1958 19-6-1997   Du học Roma jbdung@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Xuân Dũng 5-3-1958 19-6-1997 Quản xứ Ba Ng̣i ocddungnt@yahoo.com 
  Giuse Nguyễn Tiến Dũng 21/5/1980 30/11/2012 Phó xứ G̣ Muồng Thanh Hải
  Gioan Phan Tiến Dũng       Ṭa Giám Mục 3/2014
  Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Duy   31/05/2018      
  Ph. Xaviê Bùi Nguyên Duy 01/12/1984 28/11/2014      
  Phaolô Đặng Ngọc Duy 3-3-1957 19-12-1996 Quản xứ Mỹ Đức  
  Phêrô Nguyễn Viết Duy     Chánh xứ Vĩnh An  
  Augustinô Lê Hữu Đại   18-3-2017      
  Phêrô Nguyễn Đại          
  Đamien Phan Châu Đại (SVD) 4-1-1927 19-12-1992      
  Phêrô Nguyễn Minh Đảo     Quản xứ B́nh Quư  
  Giacôbê Nguyễn Vũ Đào   31/05/2018      
  Phêrô Trương Quốc Đạt   31/05/2018      
  G.B. Hoàng Kim Đạt 28-12-1928 12-12-1957   Tân Hội  
  Giuse Nguyễn Xuân Đạt   30-8-2003 Quản xứ Ninh Trang  
  Đa Minh Nguyễn Công Đắc 7-2-1959 15-10-1993 Quản xứ Phước Ḥa dacntct@yahoo.com
  G.B. Nguyễn Kim Đệ 8-1-1966 19-6-1997   Hộ Diêm  
  Phêrô Trần Văn Điện 2-1-1957 19-6-1997      
  Giuse Ngô Mạnh Điệp 15-7-1948 7-9-1975   Cầu Bảo ngodiep@yahoo.com   
  G.B. Nguyễn Bình Định (CSSR) 24-8-1969 19-3-2004      
  An tôn Trương Cao Định   31/05/2018      
  Inhaxiô Loyola Bùi Sĩ Đức 2-7-1962 6-7-1995   Tu hội Na gia  
  Phaolô Năng Xuân Giang 31/11/1983 28/11/2014      
  Martinô Hồ Đ́nh Hải   31/05/2018      
  Anrê Lê Văn Hải 1-4-1958 6-7-1995 Chánh xứ Sông Pha anrehai@gmail.com
  Phê rô Nguyễn Hoàng Hải   31/05/2018      
  Luy Nguyễn Phúc Hải 4-7-1952 5-4-1994 Quản xứ Cây Vông  
  Giuse Nguyễn Thanh Hải 20-12-1960 19-6-1997   Phú Quư  
  Phêrô Trần Văn Hải 5-2-1968 17-12-1998   Tân Hội  
  Alexis Trần Đức Hải (OFM) 17-3-1948 15-4-1975      
  Martinô Trần Đức Hải   31/05/2018      
  Giuse Cao Mạnh Hà   18-3-2017      
  Phao lô Vơ Bạch Vân Hàn   31/05/2018      
  Phaolô Ngô Hành (SVD) 1-12-1949 5-4-1994   Khiết Tâm  
  Giuse Nguyễn Ngọc Hiển     Quản xứ G̣ Thao  
  G.B. Nguyễn Trung Hiếu 9-5-1972 19-6-2002   Px Nghĩa Phú

 

  FX Võ Ngọc Hiếu   20-2-2005 Phó xứ Cây Vông  
  Tôma Trần Văn Hiệu 30-1-1941 15-4-1975 Chánh xứ Bắc Vĩnh  
  Giuse Lê Đức Ḥa 2-2-1970 17-6-2004   Mỹ Hoán  
  Nicôla Nguyễn Ḥa   11-12-2003      
  Gioakim Nguyễn Phúc Ḥa 17-6-1961 19-6-1997 Chánh xứ Tân Xuân  
  Đaminh Nguyễn Thái H̉A 25/12/1988 04/07/2020      
  Gioakim Nguyễn Thái Ḥa   15-06-2006      
  Giuse Trần Đình Ḥa 1-4-1958 29-6-1995 Chánh xứ Ḥa Thanh  
  Silveter Nguyễn Huy Hoàng   31/05/2018      
  Giacôbê Nguyễn Quốc Hoàng   18-3-2017      
  Phêrô Trần Huy Hoàng 23-4-1964 23-6-2000   Bắc Thành  
  Clément Lưu Minh Hoàng (SVD) 29-5-1936 19-3-1975      
  Phêrô Cao Xuân Hóa   2005 Chánh xứ G̣ Sạn  
  Simon Nguyễn Văn Hồng (SVD)   11-12-2003      
  Anrê Nguyễn Lộc Huệ 21-6-1934 15-5-1962   Lương Sơn  
  Tôma Nguyễn Quốc Hùng   18-3-2017      
  GB Nguyễn Thế Hùng (SVD)   07-12-2004      
  Giuse Trần Minh Hùng (SVD)   11-12-2003      
  Đamien Trương Thanh Hùng 15-3-1967 17-12-1998   Ḥa Do  
  Micae Đặng Đ́nh Huy 24/03/1970 28/11/2014      
  Phêrô Hồ Trường Huy 30/07/1983 28/11/2014      
  Gioakim Nguyễn Bảo Huy     Chánh xứ Khánh Vĩnh  
  Giuse Nguyễn Ngọc HUY 23/02/1989 04/07/2020      
  Giuse Nguyễn Quang Huy 12-4-1937 26-5-1967   Thanh Hải  
            Phan Trọng Huy     Phó xứ Bắc Vĩnh  
  Augustinô Mai Hứa 18-6-1948 30-7-1991   ĐCV Sao Biển  
  Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Hưng   31/05/2018      
  G.B. Nguyễn Thành Hưng (CSSR) 11-10-1968 19-6-2001      
  Giuse Đặng Xuân Hương 20-12-1958 5-4-1994 Chánh xứ Tân B́nh  
  P.X. Phan văn Hướng 11-l0-1945 12-5-1974 Chánh xứ Ḥa Yên  
  P.X. Trịnh Hữu Hưởng 20-6-1956 29-6-1995   Đc: Hoà Tân  
  Giuse Đào Quang Khải 8-5-1956 19-12-1996 Chánh xứ Diêm Điền  
  Anrê Đoàn Quang KHẢI 25/07/1988 04/07/2020      
  Giuse Nguyễn Thành Khải     Chánh xứ Thạch Hà
Chợ Mới
 
  Giuse Đào Thành Khang (SVD)   07-12-2004      
  Norbertô Nguyễn Văn Khanh (OFNĐ) 6-6-1941 14-3-1970      
  Phêrô Trần Phạm Bảo Khanh       TGM  
  Louis Gonzaga Nguyễn Minh Khoa   31/05/2018      
  Phêrô Nguyễn Văn Khoan (OFM) 21-l0-1951 5-4-1994   Dòng Phanxicô  
  Phêrô Trần Tuấn Khôi 11.9.1982 29/5/2014 Phó xứ Tân Hội  
  Vinh Sơn Lê Công Khương 1-1-1917 1-1-1945      
  Phêrô Đinh Duy Khương   31/05/2018      
  Giuse Lưu Trung Kiên   31/05/2018      
  Antôn Nguyễn Ngọc Kính (OFM) 5-3-1956 17-5-1995   Đất Sét  
  Gioakim Trần Minh Kông   15-06-2006   Thủy Lợi  
  G.B. Nguyễn Kỳ (OFM) 24-12-1952 17-5-1995      
  P.X. Lê Khắc Lâm (OFM) 15-1-1965 16-5-2001      
  Antôn Nguyễn Thanh Lâm     Quản xứ B́nh Chính 2/3/2014
  F.X Nguyễn Tùng Lâm 18/08/1983 28/11/2014      
  Phêrô Ngô Ngọc Lắm     Quản xứ Đồng Hộ  
  Phaolô Trần Xuân Lăm     Quàn xứ Tân Hội  
  Phêrô Nguyễn Hoà Lang 25-3-1961 19-6-2002 Chánh xứ Ḥa Tân  
  P.X. Trần Quang Láng 16-3-1958 29-6-1995 Quản xứ Bắc Vĩnh  
  Giuse Trần Văn Láng 12-10-1938 26-5-1967     Nghỉ hưu
  Phêrô Phạm Ngọc Lê 18-5-1956 15-10-1993   Du học Roma peterlehung@yahoo.com
  Phê rô Nguyễn Thanh Liêm   31/05/2018      
  Giuse Đoàn Văn Liệu 5-10-1945 7-9-1975     Nghỉ hưu
  GB. Nguyễn Văn Linh   18-3-2017      
  G.B. Trần Tấn Linh 10-12-1954 19-6-1997   Đồng Hộ  
  Giuse Nguyễn Đức Long 5-1-1956 19-12-1996     Qua đời 7/8/2012
  Phêrô Vơ Hữu Lợi   18-3-2017 Phó xứ Phước Thiện  
  Giuse Nguyễn Hùng Lộc   18-3-2017      
  Đaminh Nguyễn Hữu LỘC 27/08/1988 04/07/2020      
  Phaolô Lê Đoàn Duy Luân   18-3-2017      
  Giacôbê Phạm Ngọc LUÂN 15/03/1990 04/07/2020      
  Gioan Baotixita Đỗ Huỳnh Luật   31/05/2018      
  G.B.Dương Quỳnh Lưu       Vĩnh B́nh  
  Đamien Đoàn Văn Lữ (OFM) 25-1-1934 11-3-1967      
  Carôlô Phan Châu Lý (OFM) 10-l-1942 14-3-1970   Cư Thịnh  
  Antôn Hà Huy Mai (SVD) 2-3-1951 21-12-1999      
  Phêrô Nguyễn Văn Mân     Chánh xứ Lương Sơn  
  Vinhsơn Nguyễn Cao Minh   18-3-2017      
  Simon Nguyễn Hoàng Minh   31/05/2018      
  Giuse Nguyễn Văn Minh 1-1-1954 19-6-1996 Phó xứ Phú Nhơn  
  Simon Hồ Đức Minh (SVD) 5-4-1955 20-3-2000      
  Giêrađô Nguyễn Quang Minh 12-7-1954 5-10-1993   Dục Mỹ  
  Anphongsô Nguyễn Công Minh (OFM) 3-1-1951 19-12-1992      
  Inhaxiô Đỗ Trần Thiện Mỹ   31/05/2018      
  Antôn Hoàng Tiến Nam 3-11-1936 80-5-1966   Vạn Giã  
  Antôn Nguyễn Công Nam 16-10-1956 29-6-1995   B́nh Cang  
  Phanxicô X. Nguyễn Hoàng NAM 01/04/1988 04/07/2020      
  Giuse Nguyễn Quang Nam   18-3-2017      
  Antôn Phạm Văn Nam (CSSR) 10-9-1925 8-9-1955      
  Phêrô Trần Trung Nam     Chánh xứ Phước Thiện petnam2000@yahoo.com
  Theophane Nguyễn Sơn Ngà 29-3-1939 21-6-1967   Vạn Xuân  
  Inhaxiô Trần Ngà 30-6-1953 13-8-1991     trannga02@yahoo.com
  Simon Huỳnh Xuân Nghi (SVD) 16-8-1938 7-9-1975      
  Đa Minh Nguyễn Nghĩa 15-1-1924 11-6-1951   Ba Ngòi  
  Phaolô Trần Vĩnh NGHĨA 21/07/1989 04/07/2020      
  Alexis Nguyễn Thạch Ngọc 26-7-19S7 15-5-1962   TGM Nha Trang  
  Giuse Cupertinô Nguyễn Đình Ngọc (OFM) 15-4-1946 29-6-1974   Đồng Dài  
  Tôma Nguyễn Thành Nguyên 8-6-1971 19-6-2002   ĐCV
Sao Biển
 
  Micae Cáp Hữu Nhân   31/05/2018      
  Phaolô Huỳnh Quốc Nhân   18-3-2017      
  Đôminicô Nguyễn Ngọc Nhân     Phó xứ Ba Ng̣i  
  Tôma Nguyễn Công Nhật   31/05/2018      
  Germain Phùng Nhẫn (SVD) 15-10-1944 15-3-1993      
  P.X. Nguyễn Nhị 3-8-1949 7-9-1975   Du học Mỹ  
  Giuse Nguyễn Đức Nhu     Quản xứ Ḥa Thuận  
  Đôminicô Nguyễn Văn Nhứt     Quản xứ Thanh Điền  
  Phêrô Lê Văn Ninh 17-10-1946 18-5-1975   Thanh Hải  
Phêrô Trần Bá Ninh 4-6-1951 30-7-1991 ĐCV Sao Biển
  Placide Phạm Lịnh Phán 16-9-1922 8-1-1958   Đv. Xitô
Mỹ Ca
 
  Phaolô Đậu Văn Pháp (SVD) 27-9-1950 29-6-1998   Phú Quý  
  Giuse Huỳnh Lê Pháp (CSSR) 10-10-1970 19-3-2004      
  Gioan Bosco Nguyễn Hữu Hoàng Phi   31/05/2018      
  Phêrô Phạm Ngọc Phi 10-12-1946 13-9-1975   ĐCV Sao Biển sbpham@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Đình Phiên 21-2-1948 13-8-1991   Triệu Phong
Hạnh Trí
 
  Antôn Nguyễn Đ́nh Phong     Chánh xứ Phù Sa  
  Phêrô Nguyễn Đ́nh Phong:     Phó xứ Bắc Thành
Ḥa Thuận
 
  Phêrô Nguyễn Xuân Phong 1-8-1951 6-4-1990   ĐCV Sao Biển lmxuanphong@hotmail.com
  Giuse Trần Thanh Phong 16-3-1944 28-11-1970   Chính Toà  
  Simon Ḥa Lê Trần Thế PHONG 02/03/1988 04/07/2020      
  Phêrô Nguyễn Hữu Phú     Chánh xứ G̣ Đền  
  Bênêđictô Nguyễn Công Phú 28-2-1930 29-6-1959   Cây Vông  
  F.X Nguyễn Đăng Phú   18-3-2017      
  Phêrô Trần Anh Phú     Phó xứ Phú Phong  
  Tađêô Nguyễn Đình Phúc 1-2-1957 23-6-2000 Quản xứ Ḥn Thiên  
  G. Bosco Cao Tấn Phúc 13-7-1951 7-12-1995   Du học Pháp  
  Matthêô Nguyễn Vinh Phúc (OFM) 23-4-1938 27-6-1965      
  Camille Trần Văn Phúc (OFM) 31-1-1945 21-12-1971      
  Gioakim Nguyễn Lục Phùng   18-3-2017      
  Phêrô Nguyễn Đình Phượng 12-10-1920 11-6-1953   Phêrô  
  Phêrô Nguyễn Văn Phương 24-3-1954 19-12-1996 Chánh xứ Ḥa Do  
  Inhaxiô Trương Đình Phương   15-06-2006      
  Gioan TC Nguyễn Phước (OFM) 1-1-1953 7-4-1990      
  Phêrô Nguyễn Nhật Quang   18-3-2017      
  Phêrô Nguyễn Quế (OFM) 15-6-1957 9-5-1996      
  Giuse Phạm Kim Quốc 21-8-0966 30-8-2001 Quản xứ Song Mỹ  
  Phanxicô Xaviê Trần Phan Bảo Quốc   31/05/2018      
  Giuse Nguyễn Duy Quốc   31/05/2018      
  Giuse Nguyễn Văn Quyền     Phó xứ Phước Hải  
  Phaolô Trần Phan Bảo Quyền   31/05/2018      
  Phêrô Nguyễn Văn Quý (OFM) 16-9-1942 23-12-1971   Vĩnh Phước  
  Giuse Nguyễn Xuân Quý (OFM) 19-8-1945 20-12-1971   Vĩnh Phước  
  Giuse Võ Quý 2-l-1950 13-8-1991   Phước Ðức (Cầu Bảo)  
  G.B. Ngô Đình San 5-3-1946 1-4-1975   Hoà Nghĩa  
  Giacôbê Thái Ngọc Sanh     Phó xứ Tân B́nh  
  Phêrô Nguyễn Quang Sách 3-9-1923 3-8-1953     Nhà Hưu dưỡng
  Matthêu Hoàng Trường Sơn     Chánh xứ Phú Phong  
  Antôn Lê Hùng SƠN 02/07/1990 04/07/2020      
  Phêrô Lê Thanh Son   18-3-2017      
  Jerome Nguyễn Hùng Sơn 01/02/1983 28/11/2014 Quản xứ Đá Trắng  
  Phêrô Nguyễn Thái Sơn 14/04/1983 28/11/2014      
  Giacôbê Trần Trường Sơn       Ṭa Giám Mục 3/2014
  Phanxicô A. Nguyễn Tôn Sùng 13-6-1936 26-5-1967   Hộ Diêm  
  Giuse Lê Văn Sỹ 6-2-1947 7-5-1975   Ba Ngòi  
  GB. Nguyễn Văn Sỹ (SVD)   11-12-2003 Chánh xứ Tầm Ngân  
  Tađêô Phan Đình Tạc 18-l-1945 12-5-1972   Mỹ Phước  
  Giuse Hồ Đắc Tâm (CSSR) 18-7-1961 20-3-2000   Du học Pháp  
  Phêrô Ngô Đ́nh Tâm     Phó xứ Bắc Thành  
  Phêrô Trần Văn Tâm 13-4-1954 29-6-1995 Quản xứ Ḥa Yên  
  Giuse Dương Duy Tân   31/05/2018      
  Phêrô Nguyễn Duy TÂN 13/07/1988 04/07/2020      
  Phêrô Nguyễn Thiên Tân     Phó xứ Ḥa Thanh  
  G.B. Phạm Hồng Thái 1-11-1944 21-5-1970   < Hưu >  
  Tađêô Lê Văn Thanh 1-9-1940 26-5-1967   nghỉ hưu  
  Inhaxiô Hồ Kim Thanh (SVD) 15-6-1951 29-6-1998   Mỹ Thanh  
  Phêrô Trần Hữu Thành 15-12-1941 31-5-1969   ĐCV Sao Biển  
  Phêrô Nguyễn Kim Thăng 20-3-1958 29-6-1995      
  Phaolô Trương Đức Thắng:   11-12-2003   Suối Ḥa  
  Phêrô Phạm Văn Thận 28-8-1951 30-12-1992 Quản xứ
Phụ tá
Ninh Căn
Thái Ḥa
pherothan@yahoo.com
  Nicôla Nguyễn Phúc Thảo     Chánh xứ Ninh Ḥa  
  G.B Nguyễn Ngọc Thẩm 1.1.1979 29/5/2014 Phó xứ Bà Râu  
  G.B. Bùi Đình Thể 13-4-1916 28-6-1958     Nhà Hưu dưỡng
  Giuse Nguyễn Văn Thi 25-l-1966 17-12-1998      
  Antôn P. Trần Ngọc Thiên     Chánh xứ Vạn Xuân  
  Đa Minh Ngô Đức Thiện (OFM) 23-3-1960 16-5-2001   Vĩnh Phước  
  GB. Nguyễn Hữu Thái Thịnh   18-3-2017      
  Tôma Nguyễn Văn Thịnh 11-2-1946 1-4-1975     Nghỉ hưu
  Phêrô Nguyễn Ngọc THOẠI 20/03/1988 04/07/2020      
  Giuse Nguyễn Thế Thoại 12-3-1933 4-4-1961   Phước Hải  
  F.X Phan Huy Thoại   18-3-2017      
  Inhaxiô Hồ Thông 1-7-1956 29-6-1995   Du học Pháp  
  Stêphanô Nguyễn Thông 1968   Quản xứ Dục Mỹ  
  Giuse Đặng Minh Tuấn (OFM) 9-5-1958 9-5-1996   Vĩnh Phước  
  P.X. Trần Xuân Thứ 9-11-1945 12-5-1974   Phước Hoà  
  Giuse Nguyễn Thường 3-10-1951 9-5-1990   ĐCV Sao Biển josngthuong@hotmail.com
  Phêrô Mai Tích     Phó xứ Phan Rang  
  Giacôbê Nguyễn Thành Tiên     Quản xứ Thạch Định  
  Gioan Baotixita Hoàng Kim Tiến     Phó xứ Phú Phong  
  G.B. Ngô Đình Tiến 16-7-1959 15-10-1993   Du học Úc ndt167@yahoo.com  or  dinhngotien@Gmail.com
  Phêrô Phạm Ngọc TIẾN 21/09/1988 04/07/2020      
  Philipphê Nguyễn Văn Tin         , Dưỡng bệnh >
  Phêrô Hồ Mạnh Tín 30-6-1954 29-6-1995   TGM  
  Phêrô Mai Tính 21-1-1948 7-9-1975   Ngọc Thủy  
  Phanxicô X. Nguyễn Hữu TÍNH 18/09/1990 04/07/2020      
  Giuse Trương Phúc Tinh 16-10-1938 26-5-1967   Phước An  
  Tôma Hồ Chí Toàn   2011   Vinh Trang  
  Tôma Nguyễn Duy Toàn 5-11-1960 29-6-1995   Nghĩa Phú  
  Antôn Nguyễn Ngọc Trãi     Chánh xứ Đá Hàn  
  Phêrô Trương Trãi 8-3-1941 21-12-1968   Ba Làng  
  Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều          
  Phêrô Hoàng Minh TRUNG 16/09/1990 04/07/2020      
  Martinô Hồ Đắc Trung 16-5-1955 6-7-1995 Quản xứ Trà Giang  
  Batôlômêô Nguyễn Quang Trung     Phụ trách  Vĩnh Hải  
  GB. Nguyễn Thế Trung 27.8.1986 18-3-2017 Phó xứ Chánh Ṭa  
  Stêphanô Nguyễn Thế Trung 12/03/1983 28/11/2014      
  Simon Bùi Anh Tuấn   2011 Phó xứ Song Mỹ  
  Giuse Nguyễn Anh Tuấn   30-8-2003 Quản xứ Đồng Mé  
  Đaminh Phạm Anh Tuấn   18-3-2017      
   Phêrô Vũ Ngọc Tuấn   31/05/2018      
  G. B.Hồ Nguyên Công Tú     Phó xứ Vạn Giả  
  Phêrô Trần Lê Thanh Tùng 04/05/1983 28/11/2014      
  Matthêu Nguyễn Thanh TÙNG 17/08/1990 04/07/2020      
  Phêrô Nguyễn Tùy   31/05/2018      
  GB Hoàng Đình Ưng (SVD)   07-12-2004      
  Giuse Lê Thiện Vang 30-11-1955 6-7-1995   Bình Chính  
  Gioakim Phạm Công Văn 20-2-1955 15-10-1993   ĐCV  
  Đa Minh Nguyễn Thanh Vân 1-2-1955 6-7-1995 Quản xứ Cầu Ké  
  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị 15-8-1952 7-4-1990      
  Giuse Nguyễn Công Viên 31/07/1984 28/11/2014      
  Gioan Baotixita Vơ Quang Viễn       Xuân Sơn  
  Phaolô Cao Hoà Vinh   2005   Song Mỹ  
  G.B. Nguyễn Vinh 1-7-1958 29-6-1995 Quản xứ Sông Pha  
  Gioakim Nguyễn Tô Xuân Vinh 25/03/1983 28/11/2014 Phó xứ Hộ Diêm  
  Đa Minh Mai Xuân Vĩnh 15-1-1962 19-6-1997   Du học Philippines  
  Giacôbê Nguyễn Văn Vĩnh 31-8-1936 7-6-1966      
  Phaolô Nguyễn Đình Vịnh (OFM) 18-2-1952 19-12-1992   Ngọc Thanh  
  Gioakim Huỳnh Quốc Vũ     Phó xứ Phước An  
  Micae Lê Nguyễn Hoài Vũ     Phó xứ Phước Ḥa  
  Phêrô Nguyễn Hoàn Vũ       TGM  
  Phêrô Nguyễn Nhật Hoàng VŨ 14/04/1990 04/07/2020      
  Phanxicô Xaviê Lê Quốc Vương   31/05/2018      
             
             
             
             

* Tham khảo :

- Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục (31/5/2018)
- Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục (18/3/2017)
- Thuyên chuyển linh mục (1/3/2014)
- Thuyên chuyển linh mục 3/4/2012- Thuyên chuyển linh mục 19/7/2011

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >