Giáo phận Nha Trang

Danh sách Giáo Xứ Giáo Họ Giáo phận Nha Trang


Danh sách Linh Mục


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Nha Trang

Giáo Hạt

Giáo xứ & Giáo họ

Địa chỉ Bổn mạng Tel  
           
  Ṭa Giám Mục    22 Trần Phú, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Ḥa    
           
Chánh Ṭa 31A Thái nguyên - Nha Trang   3823 335
           
Nha Trang Ba Làng Khóm Ba Làng - Vĩnh hải - Nha Trang.   058. 3551 944
Bắc Thành 38 Lê Thánh Tôn, Nha Trang 3510 551
Cầu Ké tổ 14 khu B thôn Vĩnh Điềm Thượng, xă Vĩnh Hiệp, Nha Trang 3892 843

Chợ Mới Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang 058-389-1117
Giuse (Quân Trấn) 53 đường Hùng Vương, Nha Trang 3825 803
Ḥa Thuận 49 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nha Trang 3813 661
Khiết Tâm 17/41 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên   3881 834
Lương Sơn Văn Đăng, Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hoà 3839 209
   Gh Sung Măn.  
   Gh Ngoại Hải
   Gh Như Xuân.  
Ngọc Thuỷ Khóm Ngọc Thảo, Phường Ngọc Hiệp,   058-358-9378
Phước Hải 30 Trương Định, Phước Hoà,   058-351-4617
Phước Đồng thôn Phước Lộc, xă Phước Đồng, Nha Trang  
Phước Ḥa 80. Lê Hồng Phong, Nha trang   3877 071
Phù Sa Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nhatrang, Khánh Hoà   3838 552
Thanh Hải 33-35 Bắc Sơn Nha Trang.   3834 607
Thánh Gia 10 Vơ thị Sáu, Nha Trang   3883 809
Vĩnh Phước Tổ 32 Khu Phố Trường Phúc - Vĩnh Phước, N. Trang   6251 101
      Gh Ngọc Thanh      
Xóm Nhỏ

<Need Check>

             
Vạn Ninh Diêm Điền Diêm Điền,Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hoà. 3934 102
   Gh Ninh Mă  
   Gh Đại Lănh  
  Dục Mỹ    Tân Trang, Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà    
G̣ Muồng 53 Hùng Vương – Nha Trang – Khánh Ḥa 3634 167
Ḥa Thanh Thôn Gia Mỹ, xă Ninh An, Ninh Hoà, Khánh Hoà 3623 032
    Gh Ḥn Khói phường Ninh Thủy, thị xă Ninh Ḥa, tỉnh Khánh Ḥa
  Mỹ Hoán     Mỹ Hoán, Ninh Tân, Ninh Hoà, Khánh Hoà  

 3620 347

  Ninh Ḥa    64B Nguyễn Huệ, Ninh Ḥa    
     Gh Ninh Tân        
     Gh Tân Hưng    xă Ninh Hưng    
Ninh Trang Ninh Thượng, Ninh Ḥa  
  Thạch Định   xă Ninh Trung    

Vạn Giă

Khóm 3, thị Trấn Vạn Giă, Vạn Ninh, Khánh Hoà. 3840 791
      Gh Định Ḥa        
      Gh Vinh Huề        
  Vạn Xuân    Nhà thờ Vạn Xuân, Xuân Tự, Vạn Hưng,Vạn Ninh  

 3612 013

  Xuân Sơn   Thôn Xuân Trang, Xă Xuân Sơn, Vạn Ninh, Nha Trang    
             
Diên Khánh Cây Vông Diên Sơn, Diên Khánh - Khánh Hoà 3774 164
Cư Thịnh Cư Thịnh, Suối Hiệp, Diên Khánh   3745 289
Đại Điền Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hoà   3770 109
Đất Sét Xuân Nam, Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà   3787 314
Đồng Dài Diên Thạnh, Diên Khánh , Khánh Ḥa   2243 484
      Gh FX Diên Tân      
Đồng Hộ Xuân Phú, Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hoà 2473 304
Đồng Trăng huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà  
Hà Dừa Trường Thạnh, Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hoà 3850 062
             
Cam Lâm Bắc Vĩnh   Cam Hải Tây, Cam Ranh, Khánh Hoà.  

 3863 052

  Cù Hin   thôn Thủy Triều, xă Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Ḥa    
Ḥa B́nh thị trấn Cam Đức huyện Cam Lâm, Khánh Hoà  

3982 577

  Ḥa Nghĩa   Xă Cam Đức - Cam Ranh - Khánh Hoà  

 3859 662

  Ḥa Tân   Cửu Lợi, Cam Hoà, Cam Ranh  

 3863 104

  Ḥa Yên   Cam Đức, Cam Ranh, Khánh Hoà  

 6261 130

  Suối Ḥa   Lập định, Cam Hoà, Cam Ranh  

 3863 386

  Tân B́nh   Thôn văn Tứ, xă Cam Hoà, Cam Ranh.    
  Vinh Trang    Cam An Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà.  

 3864 277

  Vĩnh An    Cam An Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà.  

 3994 341

Vĩnh B́nh    Cam An Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà.    
     Gh Mân Côi    Hiền Lương.    
     Gh Phanxicô    Thuỷ Ba.    
     Gh Kitô Vua    Tân An.    
  Vĩnh Thái   Thôn Vĩnh Thái, xă Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà  

 3995 942

      Gh Trại Cá    Xă Cam Thịnh, Cam Ranh, Khánh Ḥa    
      Gh Nước ngọt    Xă Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Ḥa    
      GhKarôm   Xă Công Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận     
      Gh Suối Đá    Xă Lợi Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận    
             
 Cam Ranh Ba Ng̣i   Thị Trấn Ba Ng̣i, huyện Cam Ranh, Khánh Hoà  

 (058) 385-6551

    Gh Vĩnh Ḥa  
  Ḥa Do   Cam Phúc Bắc.Cam Ranh.Khánh Hoà.  

 3857 365

  Mỹ Thanh   Cam Phúc Bắc.Cam Ranh.Khánh Hoà.  

 3865 209

  Nghĩa Phú   Cam Nghĩa  

 3857 176

     Gh Thánh Tâm    thôn Nghĩa Phú, xă Cam Nghĩa    
     Gh Giuse    thuộc thôn Nghĩa Phú.    
     Gh Đức Bà    thuộc thôn Nghĩa Quư, xă Cam Nghĩa    
     Gh Minh Cảnh    thôn Quảng Phúc, thôn Quảng Hoà,    
  Phú Nhơn   Cam Phước Đông.Cam Ranh.Khánh Hoà.  

 3997 666

  Phú Phong   Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Ḥa    
     Gs Khánh Sơn        
  Xuân Ninh   Cam Phúc Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà  

 3861 330

     Gh Antôn          
             
Phan Rang Phan Rang   489 Thống Nhất Phan Rang, Ninh Thuận  

 3922 373

  Cầu Bảo   Bảo An, Phan Rang    (068) 388-8140
  Mỹ Đức   Phường Phước Mỹ, Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận.  

 3920 771

Tân Hội Thành hải, Phan rang, Ninh thuận.  
Tấn Tài Thị xă Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh thuận   3825 293
    Gh Đá Trắng Phước Thái, Ninh Phước  

3878 030

Tân Xuân Tấn Tài, Phan rang, Ninh Thuận   3897 555
             
Ninh Hải B́nh Chính   Nhà Thờ Tân An, Tri hải, Ninh hải, Ninh thuận  

 3873 369

  Bà Râu   Lợi Hải, huyện Thuận Bắc,  tỉnh Ninh Thuận    
  G̣ Đền   Nhà Thờ G̣ đền, Tân hải, Ninh hải, Ninh thuận.    
  G̣ Sạn   Tân hải, Ninh hải, Ninh Thuận    
  Hộ Diêm   Hộ Hải, Ninh Hải    3871 502
  Ḥn Thiên   Thôn Ḥn Thiên, Hộ hải, Ninh hải, Ninh thuận    3871 041
  Thanh Điền   Hộ hải, Ninh hải, Ninh thuận.   3871 005 
  Thái Ḥa   Thôn Đá Bắn - Hộ hải -Ninh hải - Ninh thuận   3871 833
  Thủy Lợi   Nhà Thờ Thủy Lợi, Hộ hải, Ninh hải, Ninh Thuận    
             
Ninh Phước Bảo Vinh  
Đá Hàn Phước Sơn, Ninh Phước  

 

  Đá Trắng          
B́nh Quư Phước Dân, Ninh Phước  
  Liên Sơn   Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận.

 3862 291

Nhị Hà Nhị hà, Ninh phước, Ninh thuận  
  Phú Quư   Phước Dân, Ninh Phước    
  Phước An   Phước Sơn, Ninh phước, Ninh thuận  

 3862 195

  Phước Thiện   Phước sơn, Ninh phước, Ninh thuận   3862 195 
             
Ninh Sơn Hạnh Trí   Quảng Sơn   3850 728  
  Đồng Mé      
  Quảng Thuận   Quảng sơn, Ninh sơn, Ninh thuận    3850 292
  Song Mỹ   Xă Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.    
  Song Pha   Nhà Thờ Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Đức Mẹ Lên Trời 068-852220
  Tầm Ngân   Thánh Giuse  
Thạch Hà Quảng Sơn   3851 388
Triệu Phong Triệu Phong - Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận   3850 775
             
             
      Cần xác nhận Giáo hạt trực thuộc      
         
B́nh Cang Vơ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà 3890 178
   Gh Thánh Gia Vơ Cạnh, Vĩnh Trung, Nha Trang  
  Diên Đồng        
  Mỹ Phước    Thôn 3, Thi Trăn -Ninh Hoà.    
     Gh Ḥn Khói        
Ngọc Thanh 230, đường 2 tháng 4, Vĩnh Phước, Nha Trang  
  Núi Sạn      
       
Vĩnh Hải  
       
  G̣ Thao   thôn G̣ Thao, xă Tân Hải, huyện Ninh Hải    
  Ninh Căn        
  Trà Giang    Trà Giang 4, Lương Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận    
       
  Đan Viện XiTô