Giáo Phận Nha Trang

Tuyển Tập H́nh Ảnh

Nhà thờ Chánh Ṭa Nha Trang

< H́nh chụp ngày 11/11/2007 - TT Việt >

  Nhà thờ Chính Ṭa Nha Trang c̣n gọi là Nhà Thờ Núi, được liệt kê vào di tích và thắng cảnh của tỉnh Khánh Ḥa. Nhà thờ Chính Ṭa do cha Louis Vallet khởi công xây dựng bằng bê tông cốt sắt ngày 3-9-1928 và hoàn thành tháng 5-1933 với diện tích 720 m2 (36mx20m).

Nh́n tổng thể, công tŕnh có bố cục chắc, khỏe với những khối lập thể nhỏ dần từ thấp vươn lên, cao vọt lên trời xanh. Điểm cao nhất là nơi đặt Thánh Giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38m tính từ mặt đường. Dọc theo lối đi lên, phía bên phải là những hộc nhỏ đựng di cốt những người quá cố được ghép vào tường đá. Tuy đă xây dựng từ gần 70 năm qua nhưng quy mô bề thế và cách cấu trúc độc đáo vẫn c̣n nguyên giá trị.

 

 

 

 

 

Mộ Linh Mục Louis Valletme

người xâỳ nhà thờ và sáng lập giáo xứ chánh ṭa Nha Trang

 

 

 

Đường lên nhà thờ (phía sau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng Chúa Giêsu Vua trước mặt nhà thờ

 

 

 

 

 

 

 

Hang đá Đức Mẹ bên hông nhà thờ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên trong nhà thờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên phải là mộ ĐGM Marcel Piquet
GM tiên khởi địa phận Nha Trang.