Giáo Phận Nha Trang

Nhà thờ Giáo họ Đá Trắng

 

Nhà thờ Giáo họ Đá Trắng - Giáo xứ Tấn Tài
Giáo hạt Ninh Thuận

 

Địa chỉ : Nhà Thờ Đá trắng, Phước thái, Ninh phước, Ninh thuận   ( Bản đồ )

Quản nhiệm : Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Tấn Tài

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

1975

Bổn mạng

 

Số giáo dân

300

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường : 

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo họ - H́nh ảnh Giáo họ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo họ Đá Trắng

I. Vị trí địa lư

 

II. H́nh thành và phát triển

Giáo họ Đá Trắng là khu kinh tế mới được nhà nước thiết lập sau năm 1975, để tạo điều kiện cho dân sinh sống, trong đó mỗi nơi có 3-5 gia đ́nh giáo dân Tấn tài. Linh mục chính xứ Giuse Trần Văn Láng đă chẳng quảng ngại khó nhọc lên đèo, xuống hố t́m thăm con chiên. Ngài đă khám phá ra tại nơi này có nhiều giáo dân từ các giáo xứ khác đến nữa.

Ngài bèn sai tu sĩ Phêrô Nguyễn Đ́nh Phiên, nay là linh mục chính xứ Sông Pha, tới lui thăm viếng và dạy giáo lư tại nhà riêng của giáo dân.

Năm1992 linh mục chính xứ đă yêu cầu và đă được nhà nước chấp thuận hợp thức hoá một ngôi nhà của một gia đ́nh giáo dân dâng cúng, để làm nhà nguyện cho Đá Trắng.

Giáo dân Đá Trắng sống bằng nghề nông, đời sống vật chất nhiều người chưa được sung túc.

Từ Tấn tài đến Đá trắng 16km.

Hiện thời giáo họ Đá Trắng thuộc giáo xứ Tấn Tài, đă có ban hành giáo giúp việc nhà thờ.

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo họ Đá Trắng

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com