Giáo Phận Nha Trang

Nhà thờ Giáo Xứ Phước Thiện

 

Nhà thờ Giáo xứ Phước Thiện
Giáo hạt Ninh Thuận

 

Địa chỉ : Phước sơn, Ninh phước, Ninh thuận ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh Mục Phêrô Trần Trung Nam (8/2018)
Phó xứ     : Linh mục Phêrô Vơ Hữu Lợi (8/2018)

Tel

259-386-2195

E-mail

 

Năm thành lập

1942

Bổn mạng

Lễ Thánh Giuse (19/3)

Số giáo dân

7250

Giờ lễ

Chúa nhật     :   4:00   -   8:00   -   17:00

Ngày thường :  4:00   -   17:00

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Giáo xứ Phước Thiện chào đón Cha tân quản xứ và Cha tân phó xứ (30/8/2018) - H́nh ảnh
* H́nh ảnh Mừng Lễ Mô-ni-ca tại Giáo Hạt Ninh Phước (26/8/2012)
* H́nh ảnh LM Inhaxiô Trần Ngà nhận chức quản xứ Phước Thiện (23/8/2011)
* Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Phước Thiện được thành lập   -  H́nh ảnh
* Tin tức mới nhất của giáo xứ trên diễn đàn Giáo Phận 
* Giáo xứ Phước Thiện: 117 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu
* Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức  04.6.2009   -   H́nh ảnh

 

Lược sử Giáo xứ Phước Thiện

1. Vị trí địa lư

Đông giáp đường hoả xa Tháp chàm. Tây giáp Phước An và Liên Sơn. Nam giáp xă Phước Thái. Bắc giáp Sông Dinh, dọc theo quốc lộ 27. Diện tích 775 ha. Cách trung tâm Thị xă (nhà thờ Hạt Phan rang) 14 km về hướng Tây Nam.

Địa h́nh tương đối bằng phẳng, có đất thổ, đất điền, có núi hướng Tây, sông hướng Bắc, khí hậu miền núi.

2 H́nh thành và phát triển

Triều vua Tự Đức năm 1854. Viên phó quản cơ Phạm Địch Kiết xin được phép chính phủ Nam Triều trưng khẩn vùng đất Phước thiện hiện tại. Đơn xin về bộ năm 1854. Và tháng hai năm Tự Đức 30 (1860), án khám chấp thuận cho khai khẩn (điền thổ gia cư) hai trăm trượng, bảy thước. Đông giáp Tà Lốt hạ, Tây giáp Hà Miêu, Nam giáp Mương Chàm, Bắc giáp Sông lớn. Sắc dụ gọi tên là làng Ninh My Hộ. Trên phương diện pháp lư, cơ sở và địa bộ làng Phước thiện bắt đầu từ đó. Người ta c̣n được biết quản cơ Phạm Địch Kiết vốn là người ngoại giáo và có thế lực đối với quan Triều nên được chấp thuận dễ dàng. Viên quản cơ này đóng một vai tṛ quan trọng trong lịch sử tôn giáo họ Phước thiện như sẽ thấy sau.

Tuy nhiên, vị trí của họ đạo không nằm ở chỗ hiện tại, có lẽ vào khoảng năm1830, một số gia đ́nh (khoảng 28) từ miền Trung Việt di dân vào, sinh cơ lập tại một địa danh gọi là nhà thờ cũ, (nền nhà thờ ấy hiện nay vẫn c̣n) gần mương cái Chàm hướng Tây Nam Phước thiện cách 3 km giữa chốn rừng xanh, nước độc, đầy thú dữ. Họ đạo sơ khai gọi là Rừng Lai, v́ có nhiều cây dầu lai.

Sau giặc Văn Thân 1885, linh mục Thừa Sai Villaume (tục gọi là cố Đề) đưa giáo dân về vùng đất hiện tại, phát rừng đuổi thú và xây dựng nhà thờ.

Mặc dù có Hoà ước 1874, nhà vua băi bỏ những Dụ cấm đạo và ban phép cho "tất cả mọi người dân trong nước tự do theo đạo và hành đạo", nhưng ở các địa phương nhóm Văn Thân vẫn c̣n vơ trang chém giết người công giáo, và họ Rừng Lai cũng nằm chung số phận giáo dân toàn quốc.

Thời gian ở tại nhà thờ cũ, không biết bao lâu, nhưng vào năm 1885, trong một ngày Chúa nhật, giờ lần hạt, lính Văn Thân từ dưới tỉnh chuẩn bị kéo lên để tàn sát, nhưng nhờ có bà vợ viên phó quản cơ Phạm Địch Kiết vốn có cảm t́nh với người công giáo vội vàng chạy lên thông báo cho bổn đạo tránh đi. Ngày nay, người Phước thiện vẫn c̣n nhắc tên bà và gọi nôm na là bà Sáu Hài.

Linh mục Thừa Sai Villaume (cố Đề) từ Dinh thuỷ cùng với thầy phó tế Kim liền chạy lên xếp đặt cho giáo dân lánh nạn lên núi trốn ở Ḥn Thông cách Phước thiện 18km. Địa danh này bây giờ vẫn c̣n, thời kháng chiến bộ đội Việt minh chiếm cứ lập thành chiến khu 7. Giáo dân chạy lên chỗ ấy th́ ngay đêm đó từ trên núi cao trông xuống đă phải ngẹn ngào nh́n thấy một biển lửa rực trời: Văn Thân kéo đến phóng lửa đốt sạch nhà thờ và gia cư của họ.

An trú tại Ḥn Thông trên hai tháng trời, giáo dân được phép trở về xây lại thánh đường, kiến thiết gia cư. Nhưng vẫn bị một sự kiện đau ḷng: Văn Thân phỉnh gạt ra thông cáo mộ dân đi mở ruộng đất vùng thượng du, có 34 người hưởng ứng chương tŕnh di dân ấy. Văn Thân đưa họ về tập trung tại đ́nh làng Đắc Nhơn để chờ ngày lên đường.

Như ta đă thấy ở trên, cố Đề và thầy phó tế Kim, sau khi đă thu xếp cho giáo dân lánh nạn, ngài đi bộ về Sàig̣n để cầu cứu. Ba tháng sau, ngài đi cùng với tàu binh Pháp đổ bộ tại bờ biển Ninh chữ và tính đem quân giải cứu Phước thiện. Nghe tin ấy, Văn Thân đem 34 người ra sau đ́nh Đắc Nhơn để chém. Có một chi tiết cảm động, trước khi hành quyết, họ đă nhân đạo thông báo cho thân nhân 34 người ấy được biết. Những người chứng kiến đă thuật lại, họ bị c̣ng tay và dẫn ra pháp trường mà miệng cứ lớn tiếng đọc 14 chặng đàng thương khó. Con cháu những người đă anh dũng chết v́ Đức tin ngày nay vẫn c̣n ở Phước thiện.

T́nh h́nh đă lắng dịu, linh mục thừa sai Villaume đem giáo dân về chỗ hiện tại và trưng đất phát rừng cho dân sinh sống.

Quân đội Pháp bấy giờ đă hoàn toàn chiếm cứ lănh thổ với Hoà ước 1884, họ t́m bắt những người của chính phủ Nam Triều, trong đó có phó quản cơ Phạm Địch Kiết. Bà Sáu Hài hốt hoảng cầu cứu cùng với các bô lăo làng Phước thiện. Nhớ ơn xưa, các ông đến xin linh mục thừa sai Villaume can thiệp và ngài đă xin quan Tây phóng thích ông ta. Cảm kích v́ ḷng tốt của người có đạo ấy, Phạm Địch Kiết bèn xin trở lại đạo, ngôi mộ của ông bà ngày nay vẫn c̣n và con cháu đông đảo.

Thời gian qua, dân chúng mỗi ngày một đông đảo nhờ làn sống di cư từ Nam Ngăi B́nh Phú kéo vào dưới thời Đức giám mục Grangeor (Đức Giám Mục Mẫn), Tadieu (Đức Giám Mục Phú) và giám mục Piquet (Đức Giám Mục Lợi). Năm 1922, giáo dân kiến trúc ngôi nhà thờ hiện tại với giàn cây gỗ to lớn và nói được là kiên cố vào bậc nhất trong địa phận.

Năm 1945, Việt minh cướp chính quyền, quân đội Pháp kéo đến tái chiếm Đông dương vào đầu năm 1946. V́ thuộc vùng cận sơn, Phước thiện đương nhiên trở thành một tiền đồn biên giới. Để bảo đảm an toàn tính mạng, người dân đă rào làng, xây pḥng tuyến, và nghiễm nhiên thành một ấp chiến lược đầu tiên trên toàn quốc.

Xứ đạo phước thiện sẽ c̣n đi xa hơn, nhưng đứng trước làn sống duy vật hiện sinh hiện tại mà ảnh hưởng đang đè nặng từ thành thị tới thôn quê, người dân Phước thiện có c̣n giữ được nề nếp gia phong cổ truyền quư báu của tiền nhân để lại

1942, có ba họ lẻ: Đá Hàn (Ninh Quư), Liên Sơn và Tầm Chưởng (Phước An)

1964, Phước An được nâng lên hàng giáo xứ, hai họ lẻ c̣n lại vẫn trực thuộc Phước Thiện.

1975, Liên Sơn thuộc Phước An, chỉ c̣n Đá Hàn thuộc Phước Thiện

Các linh mục phụ trách giáo xứ từ ngày thành lập đến nay:

 • Linh mục Phan 1907-1912

 • Cố Lộc 1912-1913

 • Cố Sáng 1913-1914

 • Linh mục Liên 1914-1915

 • Linh mục Thọ 1915-1920

 • Linh mục Linh 1920-1921

 • Linh mục Triều 1921-1927

 • Linh mục Tuần 1927-1935

 • Linh mục Chiếu 1935-1938

 • Cố Vị - lần một 1938-1939

 • Linh mục Ly 1939-1942

 • Linh mục Lễ 1942-1943

 • Linh mục Hộ 1943-1956

 • Cố Vị- lần hai 1956-1959

 • Linh mục Tâm 1959-1970

 • Linh mục Phiên 1970-1972

 • Linh mục Lạc 1972-1975

 • Linh mục Fr. Ass Nguyễn Tôn Sùng 1975-2003

 • Linh mục G.B. Hoàng Kim Đạt

 • GB. Phạm Hồng Thái 2005 -

 • Inhaxiô Trần Ngà ( - 2018)

 • Phêrô Trần Trung Nam (8/2018 - )

Các linh mục phó xứ:

 • Linh mục Chữ 1974-1975

 • Linh mục Giuse Nguyễn Chí Linh 1993-1995

 • Linh mục Đôminicô Nguyễn Thanh Vân 1995-2005

 • Linh Mục Phêrô Cao Xuân Hoá (2005 - )

 • Linh mục Phêrô Vơ Hữu Lợi (8/2018 - )

Hoa quả ơn gọi của giáo xư

 • Linh mục JB Nguyễn Hữu Ban

 • Linh mục Inhaxiô Bùi Sĩ Đức

Tu sĩ

 • Ḍng Thánh Giuse 1

 • Ḍng Đức Bà Truyền Giáo 1

 • Ḍng Kín B́nh triệu 1

 • Ḍng Bác Ái Vinh Sơn 2

 • Ḍng MTG Quy nhơn 2

 • Ḍng KTĐM B́nh Cang 8

 • Chủng sinh: 1

 • Dự tu tại giáo xứ 30

Sinh hoạt giáo xứ

1. Các lớp giáo lư

Giáo lư thiếu nhi: Chia lớp theo lứa tuổi, sinh hoạt vui chơi và học tập hàng tuần, thường chia làm ba khối: Sơ cấp, căn bản, Kinh thánh. Ba tháng hè là thời gian chính thức của chương tŕnh xưng tội rước lễ lần đầu và thêm sức.

Giáo lư tân ṭng do linh mục phó và các nữ tu phụ trách, trung b́nh từ 2-3 lớp một năm.

Giáo lư hôn nhân: Thường được tổ chức vào ba tháng hè, một lần trong một năm.

Giáo lư viên học tập hai đêm hàng tuần, một buổi học giáo lư, một buổi học Kinh thánh, do linh mục phó phụ trách.

2. Các hoạt động:

Giúp đỡ một số người dân tộc thiểu số.

Hướng tương lai:

Ước mong chính yếu là tái thiết hai ngôi nhà thờ: Phước Thiện và Đá Hàn.

Nguồn : Trang WEB Giáo Phận Nha Trang

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Phước Thiện

H́nh ảnh Giáo xứ Phước Thiện chào đón Cha tân quản xứ và Cha tân phó xứ (30/8/2018)

Nguồn : Trang WEB Giáo Phận Nha Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]