Giáo Phận Nha Trang

Nhà thờ Giáo Xứ Vinh Trang

 

Nhà thờ Giáo xứ Vinh Trang
Giáo hạt Cam Ranh

 

Địa chỉ : Cam An Nam, Cam Ranh, Khánh Hoà. ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phaolô Trương Đức Thắng
Phó xứ     : Linh mục Tôma Hồ Chí Toàn (3/2014)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

18.7.1967

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

4.150

Giờ lễ

Chúa nhật     :  4:00   -   6:30   -   14:30

Ngày thường :  4:00   -   17:30

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Giáo xứ Vinh Trang đón mừng Cha Phó mới: Bartôlômêô Nguyễn Quang Trung
* Giáo Xứ Vinh Trang hân hoan mừng lễ Bổn Mạng Thánh Gioan Baotixita

 

Lược sử Giáo xứ Vinh Trang

1. Vị trí địa lư

Đông giáp Giáo xứ Nghĩa Phú, Tây giáp Giáo xứ Vĩnh Thái, Nam giáp Giáo xứ Phú Nhơn, Bắc giáp Giáo xứ Vĩnh B́nh.

2. H́nh thành và phát triển

Giáo xứ Vinh Trang thành lập ngày 18 - 07 - 1967 do Linh Mục G.B Bùi Đ́nh Thể. Ngài qui tụ một số giáo dân thuộc địa phận Vinh và Quảng Nam, Quảng Ngăi từ Sùng Đức, Đạt Nghĩa, Vĩnh Thiện trở về và một số người Quảng Trị, Quảng B́nh.

Các linh mục phụ trách giáo xứ từ ngày thánh lập đến nay:

Linh Mục Bùi Đ́nh Thể (1967 - 1976) quản xứ đầu tiên.
Linh Mục Giuse Phan Thanh B́nh (1976 - 2004)
Linh Mục Tôma Nguyễn Duy Toàn (2004-đương nhiệm)

Hoa quả ơn gọi của giáo xứ:

Linh mục: 7.
Phó tế: 1.
Chủng sinh Đại Chủng viện: 3.
Chủng sinh ngoại trú: 2.
Nam dự tu: 36.

Nữ tu sĩ:

Ḍng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: nữ tu: 9. Ở tại giáo xứ: 31.
Ḍng MTG Nha Trang: 7 nữ tu, 4 đệ tử, 2 dự tu.
Ḍng Đức Bà Truyền Giáo: 3 nữ tu, 2 đệ tử.

Sinh hoạt giáo xứ

Các lớp giáo lư: Rước lễ vỡ ḷng, Thêm sức, Hôn nhân.

* Nguồn : Trang WEB Giáo Phận Nha Trang   -  Diễn Đàn

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Vinh Trang

< chưa có >

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com