Gio Phận Nha Trang

Gio họ Xm Nhỏ

 

Nh thờ Gio họ Xm Nhỏ
Gio hạt Ninh Thuận

 

Địa chỉ :

Chnh xứ : Linh Mục

Tel

   

E-mail

   

 

   

Năm thnh lập

   

Số gio dn

   

Giờ lễ

Cha nhật     :

Ngy thường :

Cc nh thờ ln cận :  

Tư liệu :  Lược sử Gio xứ - Hnh ảnh Gio xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Vao nhng nm u cua thp nin 1950, sau khi

a nhoc cng vt va thanh lp ho ao Phu Xng

(tin thn cua giao x Thanh Hai), cac cha, thy

dong Phanxic tai Cu Lao Nha Trang (giao x Vnh

Phc) lai bt tay vao cng tac bac ai la quy tu tt

ca lp ngi gia yu neo n, khng ni nng ta,

bnh tt va nht la cac bnh nhn phong, ang sng

rai rac o y v chn i Phanxic - La San Vnh

Phc, nui dng va chm soc thuc men. C

s nay ban u c mang tn la Trai T Bn.

S trai vin ngay mt gia tng, nn cac ngai a

quyt nh di di toan b ra pha Bc, di chn

eo Ru R, lp thanh Nha Lac Thin.

n nm 1963, xet thy hoan canh cac bnh

nhn phong cn phai c chm soc mt cach c

bit, nn cac ngai a a ho v chn Nui San, thanh

lp Trai Bai Phong Hansen, do Cha Bourgeois Alix

phu trach cung vi s cng tac c lc cua cac Thy

Clement, Tma, Phr...

Qua hn 10 nm thanh lp va phat trin, Trai Bai

Phong Hansen Nui San va chm soc cha tr cho

bnh nhn, va m thm nhiu chi nhanh nh tai

Tuy Hoa, Phan Rang, c bit la tai Sui Tn,

Cam Ranh.

Sau nm 1975, hoan canh i thay, quy cha, thy

Phanxic anh ln lt min cng ra i ma ngi

cui cung la Thy Phr; cac trai vin ch con bit

nng ta vao 2 n tu Phan Sinh ln tui, nhng sau

mt thi gian ngn cung phai ngh hu. T nay, cac

bnh nhn va thn nhn lm vao hoan canh b oi ca

tinh thn ln vt cht, nht la oi thanh l va cac b

tch. Cam thng vi tnh trang bi at y, c Giam

muc giao phn ngh cha quan x Thanh Hai vi

li nhn nhu: Xom Nho Nui San nm trong a ban

giao x cua cha, xin cha chm soc cho ho.

Nhn ch th cua c Giam muc, cha con ln mo

tng bc. Ban u, mi nm 2 ln, vao dp l

Giang sinh va Phuc sinh, lam n xin phep chnh

quyn c dng thanh l di mai hin cua mt

t gia bn canh vn xoai, dn dn c hanh thm

thanh l Chua nht. Nhn thy tnh hnh co ve thng

thoang, cha con manh dan mua mt ming t

cua mt gia nh bnh nhn, manh t nay vn

la t ngha a vi trn 100 ngi m ma a s

khng con co thn nhn chm soc.

Cac sinh hoat tn giao c c hanh thng

xuyn hn trn manh t mi mua nay. Sau

mt thi gian ngn, nhn thy a im tu

hop cng oan cn c tng i

tm tt, cha con ru nhau i cht

cy ao v lam ct, keo, rui

me...; ri i xin tn cu lp

mai, ng thi xin x

cua hang Sovigas v

uc gach. Sau

khi di di

hn 100

n g i

XOM NHO

GIAO HO

PHANXIC ASSISI

GIAO HAT

NHA TRANG

Ky Y u Kim Khanh Giao phOE n Nha Trang 173

m khng ngi tha nhn, cha con a xy dng

c mt ngi nha nguyn 3 gian trn nn t, tuy

n s nhng y p tnh Chua va tnh ngi.

T u thp nin 1990, c s u ai c

bit cua c Cha Phaol, nh Cha quan x

Giuse Nguyn Quang Huy nhit tm, nng n va

kheo leo vn ng qu n nhn xa gn, nh s

quan tm cua chnh quyn a phng vi giy

phep xy dng, ngi nguyn ng c khi

cng. Ngay 25.12.1996, ba con giao dn Lang

Phong hn hoan on mng c Giam muc giao

phn n ct bng khanh thanh va dng l ta n

trong ngi nha nguyn dng knh Thanh

Phanxic Assisi nay. Trong dp nay, c Cha

giao phn chnh thc cng nhn va chuc lanh

cho nhng sinh hoat th phng cua oan con

xu s vi nhng s cam thng su sc.

T o, hng ngay va mi Chua nht, u co cac

gi kinh, gi giao ly va thanh l nh mt cng oan

giao x thc thu vi nhng sinh hoat va t chc tai

chanh c lp, phuc vu cho 120 bnh nhn va

khoang 600 thn nhn cung con em cua ho.

Theo li Chua Gisu day Chnh anh em hay cho

ho n (Mt 14, 16) cha quan x a khng ngng vn

ng cac oan th, ca nhn, t chc co lng

thc giup thng xuyn hng thang cho cac bnh

nhn gia yu khng ni nng ta hoc khng con

kha nng kim sng.

Ngoai ra, giup xoa i mc cam bnh tt, cha

x lun ng vin, h tr, nng con em cac bnh

nhn co iu kin hoc hanh thanh tai. n nay, xut

thn t nhng con em Lang Phong Xom Nho, Nui

San a co mt bac s hin ang phuc vu tai phong

cp cu Bnh vin tnh Khanh Hoa, mt thac s tt

nghip nganh Xa hi tai Philippines (hin ang lam

vic Quang Ngai), mt du hoc sinh ang theo hoc

tai Vin ASI, Philippines, mt s kin truc s, ky s

xy dng va cac chuyn nganh khac... cha k mt

s sinh vin ang theo hoc tai cac trng ai hoc

khac nhau.

Quan tm n i sng vt cht, tao cng n

vic lam cho nhng ngi mnh trach nhim cung

la mi u t cua chu chn. V th, bn canh nha

nguyn, Lang Phong con xy dng c mt cn

nha sinh hoat, mt nha tre vi gn 150 em cua

bnh nhn va dn lao ng ang sinh sng trong

khu vc. Ngoai ra, con co mt khu day ngh may

mc, day ngh ky ngh st va trong tng lai gn,

se co lp day ngh mc cao cp danh cho con em

bnh nhn phong.

Nhn lai nhng thanh qua a at c trong thi

gian qua, tm tnh xng hp nht cua toan th ba

con Lang Phong Xom Nho Nui San la ta n Thin

Chua tnh thng, tri n quy c Cha, quy Cha, quy

Thy dong Phanxic, quy N tu Phan Sinh va cam ta

quy n nhn xa gn.

 

* Nguồn : Trang WEB Gio Phận Nha Trang   -  Diễn Đn