Giáo Phận Nha Trang

 

Ṭa Giám Mục Giáo Phận Nha Trang


Địa chỉ : 22 Trần Phú, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Ḥa  (Bản đồ)

Tel         : (58)-822-842

(58)-815-494

E-mail    :

 

Web site : http://giaophannhatrang.org/

 
Năm thành lập : 1957 Diện tích    : 9,486 km2
Số Giáo dân    : 185,064  
Số Giáo hạt     : Số Giáo xứ :  64
   

Tư liệu :  Lược sử Giáo phận Nha Trang
                H́nh ảnh Giáo phận Nha Trang
                Danh sách Giáo xứ Giáo phận Nha Trang
                Danh sách Linh mục Giáo phận Nha Trang
                Đức cha Giuse Vơ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược Sử

Giáo Phận Nha Trang

 

Nguồn : Vietnamese Missionaries in Asia 

 

A. Lược Sử Giáo Phận Nha Trang

Được tách từ giáo phận Quy Nhơn năm 1957, nhưng Nha Trang đón nhận Tin Mừng từ thời các cha ḍng Tên truyền giáo (cha P. Marques năm 1653 và cha P. Rivas năm 1655) giữa thế kỷ 17. Năm 1668 thêm các vị thuộc hội Thừa Sai Paris (M.E.P.), các vị thuộc Thánh bộ Truyền Giáo, dong Phanxicô...

Ngày 9-9-1659, Đức Alexander VII thành lập hai giáo phận: Đàng Ngoài và Đàng Trong, giáo phận Đàng Trong do Đức cha P. Lambert de la Motte coi sóc. Đêm 1-9-1671, Đức cha Lambert de la Motte, một số linh mục thừa sai người Pháp (trong đó có những vị sau này là giám mục Đàng Trong và Đàng Ngoài) cùng hai linh mục Việt Nam là Luca Bền và Giuse Trang đến Chợ Mới (cách thành phố Nha Trang ngày nay khoảng 2km) ban phép Thêm Sức cho 200 em và một số tân ṭng.

Ngày 2-3-1844, Đức Gregorius chia giáo phận Đàng Trong thành hai giáo phận: Đông và Tây; vùng Nha Trang thuộc giáo phận Đông (từ Phan Rang ra tới sông Gianh), do Đức cha E.T. Cuénot Thể coi sóc.

Năm 1850, theo đề nghị của giám mục giáo phận Đông, Ṭa Thánh lấy ba tỉnh phía Bắc gồm: Quảng B́nh Quảng Trị, Thừa Thiên lập thành giáo phận Bắc Đàng Trong (Huế); vùng đất Nha Trang thuộc giáo phận Đông (Quy Nhơn) vẫn do Đức cha Cuénot Thể coi sóc. Mặc dù trong cơn bách hại, số giáo hữu vẫn tăng, đặc biệt vùng Tây Nguyên.

Ngày 3-12-1924, giáo phận Đông đổi tên thành giáo phận Quy Nhơn, theo địa bàn hành chính nơi đặt ṭa giám mục. Nha Trang thuộc giáo phận Quy Nhơn. Tại Nha Trang, việc truyền giáo cho anh em dân tộc thiểu số phát triển mạnh từ năm 1939 tại những vùng: Gia Lễ, Đồng Dài, Bà Râu và Tầm Ngân.

Ngày 5-7-1957, Đức Piô XII ban Sắc chỉ Crescit Laetissimo, lấy hai tỉnh Khánh Ḥa, Ninh Thuận của giáo phận tông ṭa Quy Nhơn và hai tỉnh B́nh Thuận, B́nh Tuy của giáo phận tông ṭa Sàig̣n để thành lập giáo phận tông ṭa Nha Trang. Đức cha Marcel Piquet Lợi (M.E.P.) làm đại diện tông ṭa. Khi thành lập, giáo phận Nha Trang có 72,199 giáo dân; hàng giáo sĩ có 90 linh mục: 14 vị gốc địa phương, 54 vị di cư và 22 thừa sai.

Năm 1958, xây dựng Tiểu Chủng Viện Sao Biển (Stella Maris) tại giáo xứ Thanh Hải. Năm 1958, Đức cha thành lập ḍng Khiết Tâm Đức Mẹ để thay thế hai ḍng Mến Thánh Giá Tấn Tài và ḍng Mến Thánh Giá B́nh Cang, đặt Nhà Chính tại giáo xứ B́nh Cang. Năm 1960, ḍng Kín Carmel Thánh Hóa lập đan viện tại Nha Trang.

Ngày 24-11-1960, Đức Gioan XXIII lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, giáo phận tông ṭa Nha Trang được nâng lên hàng giáo phận chính ṭa thuộc giáo tỉnh Huế, Đức cha Marcel Piquet Lợi làm giám mục chính ṭa đầu tiên, ngài nhận chức ngày 23-6-1961. Dưới thời Đức cha M. Piquet, có tờ Ut Sint Unum để liên lạc giữa các linh mục.

Ngày 11-7-1966, Đức cha Marcel Piquet Lội được Chúa gọi về sau hơn 50 năm phục vụ trên cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam.

Ngày 4-5-1967, Ṭa Thánh đặt cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận làm giám mục chính ṭa Nha Trang. Ngài đem tinh thần Công đồng Vatican II ứng dụng cho giáo phận. Ngài chú ư đến việc đào tạo giáo sĩ: năm 1968, ngài mượn một phần cơ sở của đại học Đà Lạt để lập chủng viện Chúa Chiên Lành. Năm 1969, ngài thành lập Chủng Viện Lâm Bích dành cho các ơn gọi muộn; mở các lớp thường huấn cho linh mục và huấn luyện giáo dân trong các phong trào Công Lư Ḥa B́nh, Cursillos, Focolare. Ngài cũng quan tâm đến việc truyền giáo cho các dân tộc thiểu số và lập một Trung Tâm Văn Hóa Chàm tại Ninh Thuận. Dưới thời của Đức cha Thuận, có thêm tờ Dấn Thân, tờ báo của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận. V́ hoàn cảnh chiến tranh, giáo phận Nha Trang lại đón nhận hai đợt di dân:

Đợt 1: năm 1964 và 1965 từ Phú Yên và B́nh Định đến lập nghiệp tại Cam Ranh.

Đợt 2: Quảng Trị và Huế đến lập nghiệp tại các vùng Cam Ranh, Ninh Thuận, B́nh Tuy...

Ngày 30-1-1975, Ṭa Thánh ban sắc chỉ tách hai tỉnh phía Nam là B́nh Thuận và B́nh Tuy ra khỏi giáo phận Nha Trang và thành lập giáo phận Phan Thiết, đồng thời bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Văn Ḥa, thuộc giáo phận Ban Mê Thuột làm giám mục giáo phận Phan Thiết.

Như vậy giáo phận Nha Trang chỉ c̣n hai tỉnh Khánh Ḥa và Ninh Thuận.

Giáo phận Phan Thiết có 68,482 giáo dân với dân số 480,000 người.

Giáo phận Nha Trang có 101,768 giáo dân với dân số 812,000 người.

Ngày 24-4-1975, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được cử làm tổng giám mục phó giáo phận Saig̣n, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Ḥa làm giám mục Nha Trang và Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, giám mục phụ tá Saig̣n, làm đại diện tông ṭa Phan Thiết.

Ngày 7-5-1975, lễ bàn giao giữa hai Đức cha tân (Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Ḥa) và cựu (Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận) đă diễn ra tại Ṭa Giám Mục Nha Trang.

Ngày 8-5-1975, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận về Saig̣n nhận nhiệm sở mới.

Ngày 25-5-1975, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Ḥa nhận ṭa trong hoàn cảnh rất sôi động và phức tạp về cả đạo lẫn đời. Nhờ đức hiền ḥa và nhẫn nại, ngài đă tạo được sự thông cảm và hợp tác giữa các thành phần dân Chúa trong giáo phận, hàng giáo sĩ giáo phận mỗi ngày một thêm trẻ trung và tăng số. Tính từ năm 1975 đến cuối năm 2003, có 96 chủng sinh (70 triều và 26 ḍng) được thụ phong linh mục. Ngài đă xây dựng được cơ sở mới của Đại Chủng Viện Sao Biển và trùng tu nhiều nhà thờ, nhà nguyện.

V́ huyện Khánh Dương (nay là huyện Madrắc) sau này không thuộc tỉnh Khánh Ḥa nhưng thuộc tỉnh Đăklăk nên Đức cha đă nhờ giám mục giáo phận Ban Mê Thuột cai quản giúp.

Ngày 1-5-1997, Ṭa Thánh đặt cha Phêrô Nguyễn Văn Nho làm giám mục phó giáo phận Nha Trang, đậy là vị giám mục đầu tiên gốc Nha Trang. Tiếc thay, Đức cha phó Phêrô Nguyễn Văn Nho, người được hăng tin Fides của Ṭa Thánh gọi là vị Tông đồ các Ơn Gọi, được Chúa gọi về ngày 21-5-2003.

Năm 2003, giáo phận Nha Trang có 146 linh mục (104 triều và 42 ḍng), 180,161 giáo dân

 

B. Địa Lư và Dân Số

 

1. Ranh giới:

Giáo phận Nha Trang gồm hai tỉnh: tỉnh Khánh Ḥa thuộc miền duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Ninh Thuận thuộc miền Đông Nam Bộ và huyện Khánh Dương thuộc tỉnh Đăklăk, Tây Nguyên. (Huyện Khánh Dương từ năm 1975 đă nhờ Đức cha giáo phận Ban Mê Thuột cai quản giúp).

Giáo phận Nha Trang: Đông giáp biển Đông, Bắc giáp giáo phận Quy Nhơn (Tỉnh Phú Yên), Tây Bắc giáp giáo phận Ban Mê Thuột (tỉnh Đăklăk), Tây Nam giáp giáo phận Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Nam giáp giáo phận Phan Thiết (tỉnh B́nh Thuận). Gồm một thành phố loại II và hai thị xă Cam Ranh (Khánh Ḥa) và Phan Rang (Ninh Thuận).

Tổng diện tích: 9,487 km2 (tính cả huyện Khánh Dương nay là huyện Madrắc); dân số 1,564,400 người. Phần lớn là người Kinh; ngoài ra c̣n có các sắc tộc: Hoa, Ra Glai, Trin, Êdê, Tày, Nùng, Mường, Thái, Đan Hạ, H'mông.

Giáo phận Nha Trang chạy dọc theo duyên hải, dân cư một phần sống bằng nghề đánh cá bắt hải sản, nuôi thủy sản như tôm, cá..., làm muối; một phần sống bằng nghề nông, làm ruộng, làm rẫy, trồng mía đường, trồng nho.

 

2. Sông, hồ, núi:

Khánh Ḥa và Ninh Thuận là những đồng bằng duyên hải hẹp do bị dăy Trường Sơn nằm theo thế hoành sơn đâm ra biển cắt đứt với các đồng bằng duyên hải khác; núi Đèo Cả (407m) chia Khánh Ḥa với Phú Yên; núi Cà Ná (339m) chia Ninh Thuận với B́nh Thuận. Nằm dọc theo thế liên sơn, dăy Trường Sơn như bức tường ngăn Khánh Ḥa, Ninh Thuận với cao nguyên Đăklăk và cao nguyên Lâm Viên.

Tại Khánh Ḥa: theo thế hoành sơn, các dăy núi c̣n chia tỉnh ra nhiều đồng bằng nhỏ khác như Núi Rọ Tượng với đèo Rọ Tượng cắt Ninh Ḥa và Phú Hữu - Lương Sơn; núi Ḥn Khô (324m) với đèo Rù Ŕ cắt Phú Hữu - Lương Sơn với Nha Trang... Theo thế liên sơn, dăy Vọng Phu ở Tây Bắc Khánh Ḥa (2,051m, nay thuộc Đăklăk) chia hai nhánh: một nhánh theo hướng Đông đổ ra biển tại Đèo Cả, có Ḥn Giữ (1,264m), Ḥn Ngang (1,128m), Ḥn Gút (1,127m); một nhánh hướng về phía có Ḥn Giữ (964m), Ḥn Bà (1,339m).

Tại Ninh Thuận có hai hệ thống núi bao bọc theo thế liên sơn: phía Tây và phía Bắc có các núi cao nguyên Lâm Viên (Nam Trường Sơn); phía Nam các núi thuộc cao nguyên Di Linh theo thế hoành sơn đổ ra biển phía núi Dinh và thấp dần. Hai hệ thống núi này bọc Ninh Thuận theo h́nh bán cung.

Phía Bắc và phía Tây có các núi: Gia Rích (1,623m), Ḥn Chàm (1,987m), núi Chuan (1,657m), núi Kanan (1,515m). Phía Nam các núi thấp hơn như núi Đá Bạc (664m), núi Cà Ná (339m), Ḥn Mây (220m).

Khánh Ḥa và Ninh Thuận là những đồng bằng duyên hải hẹp do bị kẹp giữa dăy Trường Sơn và biển Đông Hải, nên không có sông nào lớn. Khánh Ḥa có 2 con sông chính là sông Cái và sông Dinh. Sông Cái c̣n gọi là sông Nha Trang hay sông Phú Lộc, dài chừng 60km. Sông Dinh, c̣n gọi là sông Vĩnh Phú hay sông Ninh Ḥa, dài chừng 60km. Ninh Thuận chỉ có một con sông đáng kể: sông Dinh. Sông Dinh c̣n gọi là sông Cái hay sông Phan Rang, dài khoảng 100km.

 

C. Một số đặc sắc của giáo phận

 

1. Nhà thờ Chính Ṭa Nha Trang:

Nhà thờ Chính Ṭa Nha Trang c̣n gọi là Nhà Thờ Núi, được liệt kê vào di tích và thắng cảnh của tỉnh Khánh Ḥa. Nhà thờ Chính Ṭa do cha Louis Vallet khởi công xây dựng bằng bê tông cốt sắt ngày 3-9-1928 và hoàn thành tháng 5-1933 với diện tích 720 m2 (36mx20m).

Nh́n tổng thể, công tŕnh có bố cục chắc, khỏe với những khối lập thể nhỏ dần từ thấp vươn lên, cao vọt lên trời xanh. Điểm cao nhất là nơi đặt Thánh Giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38m tính từ mặt đường. Dọc theo lối đi lên, phía bên phải là những hộc nhỏ đựng di cốt những người quá cố được ghép vào tường đá. Tuy đă xây dựng từ gần 70 năm qua nhưng quy mô bề thế và cách cấu trúc độc đáo vẫn c̣n nguyên giá trị.

 

2. Danh lam thắng cảnh:

- Di tích tôn giáo bạn: Chùa Long Sơn (Nha Trang)

- Các công tŕnh khoa học: Viện Pasteur, Viện Hải Dương Học.

 

3. Di tích lịch sử và văn hóa:

- Thành cổ Diên Khánh.

- Khánh Ḥa và Ninh Thuận là những phần đất của nước Chiêm Thành xưa kia. Đối với người Chăm, Ninh Thuận được xem là kinh đô cuối cùng của họ sau Quảng Nam và B́nh Định. Ở Khánh Ḥa có tháp Pô Nagar; ở Ninh Thuận, các di tích của người Chăm c̣n nhiều như tháp Pô Klong Garai, tháp Pô Rômé, Ba Tháp...

 

4. Thắng cảnh thiên nhiên:

V́ thuộc miền duyên hải, hai tỉnh Khánh Ḥa và Ninh Thuận có nhiều băi biển đẹp. Khánh Ḥa có Đại Lănh dưới chân Đèo Cả, Dốc Lết, Đảo Khỉ, Ḥn Chồng, băi biển Nha Trang, Hồ Cá Trí Nguyên và Thủy Cung, vịnh Cam Ranh. Ninh Thuận có băi biển Ninh Chữ, Đầm Nại, Mũi Dinh, Cà Ná...

Phía Tây của hai tỉnh Khánh Ḥa và Ninh Thuận là dăy Trường Sơn, nên Khánh Ḥa có các điểm tham quan như suối nước nóng Trường Xuân tại Dục Mỹ, Ninh Ḥa; Ba Hồ tại Phú Hữu, Ninh Ḥa; Suối Tiên tại Diên Khánh.

 

D. Hướng về tương lai

 

Đường hướng mục vụ của giáo phận: là một giáo phận Đông giáp biển Đông Hải, Tây giáp dăy Trường Sơn, cộng vào đó nhiều vấn đề khác được đặt ra do thành phố Nha Trang nay được nâng lên thành phố loại 2, thị trấn Cam Ranh được nâng lên thị xă, thị xă Phan Rang cũng đang được mở rộng, giáo phận Nha Trang đang phải vừa nh́n vào thực trạng hôm nay và vừa nh́n về tương lai để t́m một phương hướng đi sâu vào ḷng dân tộc.

 

1. Xă hội:

Giáo dục: Các nhà trẻ góp phần vào công tác giáo dục các thiếu nhi ngay ở tuổi măng non về mặt nhân bản, trí dục, đức dục và thể dục; các lớp t́nh thươg về mặt xóa mù chữ; các lớp bổ túc giúp các học sinh trung tiểu học theo kịp chương tŕnh phổ thông, ngoài ra, c̣n giúp các trẻ em nghèo có được phương tiện để tiếp tục việc học.

Y tế: Giáo phận Nha Trang cũng góp phần vào việc chăm lo sức khỏe cho dân chúng, giúp cho bệnh viện có được một số trang thiết bị; phát thuốc cho dân, nước sạch cho dân, qua việc đào giếng hay xây dựng các hệ thống dẫn nước.

Các vấn đề xă hội khác: Giáo phận Nha Trang c̣n góp phần giúp giải quyết các vấn đề đang làm xă hội bận tâm:

- Người nghèo, nhất là những người nghèo thuộc các dân tộc thiểu số, đang được giúp đỡ để đia đến chỗ tự lực cánh sinh;

- Nhà t́nh thương cho trẻ em đường phố;

- Các trẻ em khuyết tật tại trung tâm trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Ḥa;

- Người bệnh phong cùi luôn được ưu ái chăm sóc, người mù cũng được giúp đỡ;

- Những người nghiện x́ ke, ma túy, đặc biệt những người nhiễm bệnh HIV và AIDS từ lâu đă được quan tâm và đang được t́m cách tiếp cận;

- Thăng tiến phụ nữ cũng đă được đặt ra.

 

2. Đào tạo nhân sự:

Giáo sĩ: Ngoài giai đoạn đào tạo chínht hức ở chủng viện, các linh mục được bồi dưỡng về một vấn đề nào đó qua tuần thường huấn hàng năm. Ngoài ra giáo phận cũng gửi các linh mục đi ngoại quốc học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm mục vụ và để nâng cao tŕnh độ giảng dạy và hướng tới việc nâng đại chủng viện lên tương đương tầm đại học quốc tế.

Tu sĩ: Ngoài việc trùng tu hay xây cất các tu viện để đáp ứng nhu cầu đời sống, c̣n có việc nâng cao học vấn, nghiệp vụ qua các lớp bồi dưỡng thần học hàng năm. Một số tu sĩ được gửi đi nước ngoài học tập.

Giáo dân:

- Mục vụ chung: để đáp ứng các nhu cầu mục vụ, có việc phân chia thêm các giáo hạt và giáo xứ; phần nhiều các nhà thờ giáo xứ đă được trùng tu hay xây mới để đáp ứng nhu cầu phụng tự; nhiều nhà hội, nhà giáo lư cũng đă được xây dựng.

- Mục vụ cho dân di cư ra mặt lộ: với việc nâng cấp đường lộ và đô thị hóa, dân chúng di cư ra hai bên mặt lộ để sinh sống, trong đó có giáo dân. Vấn đề mục vụ cho những giáo dân di cư này đang được điều nghiên để làm sao đạt được hiệu quả cao.

- Các khóa bồi dưỡng giáo dân: Gần đây các khóa bồi dưỡng giáo dân về thánh nhạc, giáo lư, ban hành giáo hằng năm được tổ chức.

- Giáo dục đức tin: Vấn đề giáo dục đức tin cho giáo dân đang được quan tâm.

- Phụng vụ: cung cấp các bài hát phụng vụ về các mùa trong năm, lễ trọng và các chủ đề.

- Giáo lư: chương tŕnh giáo lư phổ thông theo các lứa tuổi cho các thanh thiếu niên đă được áp dụng tại các giáo xứ. Tuy nhiên có một vướng mắc trong việc giảng dạy giáo lư là nhiều em học sinh phải đi học thêm giờ ngay cả ngày Chủ Nhật để theo kịp chương tŕnh phổ thông trung, tiểu học.

- Đối với các giáo dân lớn tuổi và giới trí thức: một chương tŕnh lồng ghép Thánh Kinh và Phụng vụ đang được biên soạn để giúp cho họ sống đức tin vững vàng hơn giữa ḷng đời.

- Truyền giáo: Vấn đề truyền giáo đang là một trăn trở của giáo phận bởi số người Công giáo chỉ chiếm tỷ lệ 10,24% dân số. V́ vậy ngoài việc truyền giáo cho những người ở gần giáo phận đang t́m cách truyền giáo cho những người thuộc các lĩnh vực sau:

Những người sống ở vùng sâu, vùng xa trên đất liền,

Những người đang sống tại các hải đảo, đặc biệt các hải đảo xa xôi,

Những anh em thuộc dân tộc thiểu số Chăm, Thượng. Các giáo xứ miền núi thực tỉnh Khánh Ḥa đều chú tâm đến các anh em người Thượng (tại Khánh Ḥa số anh em người Thượng Công Giáo là 1,000; tại Ninh Thuận, số anh em người Thượng Công Giáo là khoảng 1,900 và số anh em người Chăm Công Giáo là 250).

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

..............

Xem thêm :

Lịch Sử Giáo Phận Nha Trang

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

 

Giáo Phận Nha Trang

Nguyên Hương, Texas, Hoa Kỳ

 

Thay Lời Mở Đầu

Từ căn cứ Thuận-Quảng tiếp tục cuộc Nam Tiến, năm 1653 chúa Nguyễn Phúc Tần quyết định đưa dân quân vượt núi đèo đến tận Phan Rang. Chiếm đóng đất đai Chiêm Thành. Chúa Nguyễn đặt dinh mới Thái Khang (hay Thái Khương) gồm hai Phủ: Thái Khương và Diên Ninh. Năm 1695, chiếm đất Phan Rí, chúa Nguyễn Phúc Chu cải đổi Phủ Thái Khương làm Phủ B́nh Khang. Mười mấy năm sau (1742) đến lượt Phủ Diên Ninh đổi thành Phủ Diên Khánh.

Đầu đời Gia Long, Phủ B́nh Khang đổi thành Dinh B́nh Khang, mấy năm sau đổi thành Dinh B́nh Ḥa. Năm Gia Long thứ 7, Phủ B́nh Ḥa trở thành Trấn B́nh Ḥa. Gần 20 năm sau lại thay đổi lần nữa, Phủ B́nh Ḥa mang tên mới thành Phủ Ninh Ḥa. Lần cuối cùng, thống nhất cơ chế hành chính toàn quốc, vua Minh Mạng đổi Trấn thành Tỉnh, tỉnh Khánh Ḥa ra đời từ đó, cách đây đúng 170 năm.

Tỉnh Khánh Ḥa gồm hai Ty Bố Chánh và Án Sát trực thuộc một viên quan kiêm lư hai tỉnh thành: Tuần Vũ Thuận-Khánh (B́nh Thuận và Khánh Ḥa).

Tùy theo t́nh h́nh chính trị mỗi kỳ, chức trưởng vị quan đầu tỉnh có khi được nâng cấp: Thuận-Khánh Tổng-Đốc. Có khi trở lại chức vị cũ: Thuận-Khánh Tuần-Vũ quan pḥng.

Năm 1901, Ninh Thuận tách rời khỏi Khánh Ḥa trở thành tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang), từ đó đến năm 1945 tỉnh Khánh Ḥa gồm bốn phủ, huyện: Diên Khánh (phủ), Vĩnh Xương, Ninh Ḥa (phủ) và Tân Định.

Theo hiệp ước Patenôtre (06/6/1884), "trên danh nghĩa các quan lại An-Nam vẫn tiếp tục cai trị và làm nhiệm vụ của ḿnh trong vương quốc An-Nam", tỉnh Khánh Ḥa trực thuộc triều đ́nh Huế gọi là chính phủ Nam Triều, tỉnh lỵ đặt lại Diên Khánh.

Dân chúng về sau thường vắn tắt gọi Diên Khánh là Thành v́ ở đây ngày xưa có thành Diên Khánh thuộc địa phận hai xă Phú Mỹ và Phúc Thịnh, xây cất từ năm 1793 và được tu bổ sửa sang nhiều lần, như năm Minh Mạng thứ 4, thành Diên Khánh có đắp đê chắn ngang sông và đào thêm cừ dẫn nước ở phía Bắc.

Về phương diện hành chính, tỉnh Khánh Ḥa thuộc quyền Nam Triều trong lúc thị xă Nha Trang thuộc quyền chính phủ Bảo Hộ qua trung gian một viên quan cai trị người Pháp gọi là Công Sứ (Résident Maire) trực thuộc Ṭa Khâm Sứ Huế.

Nha Trang, vùng biển đẹp, thành phố Nha Trang, sau này Địa Phận Nha Trang.

T́m về nguồn gốc địa danh này, trước nay có nhiều giải thích suy đoán khác nhau. Có người cho rằng Nha Trang do địa danh Kauthara mà ra. Người khác lại suy diễn do hai chữ Aia Trang khai sinh. Có thể đúng, có thể không, trong khi chưa t́m thấy dẫn chứng nào chính xác rơ ràng hơn.

Ngoài các sách báo ngoại ngữ xuất bản lâu năm, t́m hiểu thêm tài liệu bổ túc, gần đây đọc thấy các sử liệu do Hội Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Minh Champa phổ biến (International Office of Campa, San Jose, Califorlia). Qua bài viết của Abdul Karim giảng viên phân khoa Ngôn Ngữ Học trường Đại Học Putra-Mă Lai, t́nh cờ thấy ghi địa danh Parik (Phan Rí), Pan Ran (Phan Rang) và Aia Trang trong một tập thơ t́nh dài 324 câu. Đúng hơn, tập hồi kư bằng thơ "Ariya Nai Mai Mang Makak", theo các nhà biên khảo Tây phương là tác phẩm tiêu biểu nhất của văn học Chàm.

Nội dung tập thơ ghi lại chuyện t́nh giữa một hoàng thân Vương Quốc Champa-Panduranga và nàng công chúa Mă Lai:

"Nai mai mang Makak

Blaoh talai nai deh..."

"Nàng đến từ Makak

Rồi nàng dừng chân..."

Hai người hai hoàn cảnh riêng biệt. Nàng ra đi với sứ mệnh đưa hoàng tử Champa, hai vai gánh nặng trách nhiệm quốc gia đối với thần dân đang theo Ấn Độ Giáo, trở về với Hồi Giáo. Mặc dù nghịch cảnh, gặp nhau không chờ đợi, hai người yêu nhau tha thiết:

"Mắt em giếng nước trong xanh

Hạt kim cương rụng, giữa ṿng, điểm tâm"

"Hồn anh rơi rụng đắm ch́m

Chẳng ai kéo lại, chẳng người vớt lên"

T́nh yêu say đắm, lăng mạn, chân t́nh:

"Sóng trào như nước lũ

Vọng tiếng ngàn xưa, tiếng sóng ngàn năm"

Nhưng rồi như sực tỉnh, chàng không thể v́ t́nh yêu mà quên đi bổn phận ḿnh đối với xứ sở quê hương và truyền thống dân tộc. C̣n nàng, "Nàng đến từ Makak" không thể lập gia đ́nh với một người không cùng tôn giáo, dù đó là vị hoàng tử.

Nàng trở về xứ Makak:

"Lênh đênh trôi dạt bến bờ

Trôi tít mù khơi, vào ḷng biển cả".

Chàng ở lại, nhưng "t́nh anh trôi dạt nơi nào...".

"Ta c̣n chi nữa trong tay

Chỉ là con chim, bay vào vô tận..."

Cuộc t́nh dang dở "theo vào Parik (Phan Rí), t́nh lại Aia Trang". Chuyện t́nh buồn lăng mạn, nhưng là chuyện t́nh đẹp "t́nh măi lưu danh, t́nh vào thiên cổ" trong văn học Champa; c̣n măi với sông nước Kauthara, với con người Aia Trang, từ đó đến ngày nay, thiên thu bất tận.

AIA TRANG nồng nhiệt đam mê, mộng mơ t́nh tứ với nét buồn lăng mạn như điệu Nam Ai, Nam B́nh, vương vấn âm hưởng Indrapura lâu đời. KAUTHARA thánh địa u huyền thời huyền sử như ca khúc Chiêm Thành Nọ, Ni, Nê, âm điệu từng đoạn mấy trăm năm sau rơi rớt nhẹ nhàng trong ca khúc Long Ngâm cổ nhạc Huế. Tất cả, c̣n lại "lẫn trong đồi cát, lẫn vào cỏ cây", di hương vang vọng. Bao nhiêu thế hệ chan ḥa, người Việt Đàng Trong, người Việt di dân cũ, di dân mới.

Người Việt Champa cội nguồn từ thuở Chiêm Thành Vương Campapura c̣n lại tại Khánh Ḥa-Nha Trang ngày nay không nhiều, nếu không nói là không có hay ít quá so với đồng hương ở Sông Pha, Cà Đú, Phan Rang, Phan Rí hay Mũi Né, Sông Mao, Tịnh Mỹ (Bal Pandarang), Phan Thiết (Malithit)...

Không c̣n tại nơi "chân trời xa vời vợi", "một cánh chim thu lạc cuối ngàn"; nhưng c̣n đó dấu tích sông nước hữu t́nh, mặn mà thắm thiết. C̣n đó h́nh bóng lưu lăng, nét mơ hồ xa xăm nh́n thấy rơ trong ánh mắt long lanh t́nh tứ, trong nụ cười duyên kín đáo cô thôn nữ bên "cánh đồng vàng nhuộm nắng chiều tươi". Và c̣n đó, cả những thôn xóm đ́u hiu trầm lặng ở Đồng Hộ, Đồng Găng, Đồng Dài xa xưa, lấp lửng thướt tha theo chiều gió:

"Những thôn nữ mơ màng trong tiếng sáo

Cùng nhịp nhàng, uyển chuyển cuốn ḿnh hoa"

Hết rồi, "cả một thời xưa tan tác đổ", nhưng c̣n đó cảnh vật thiên nhiên! C̣n đó Khánh Ḥa-Nha Trang với sức mời gọi quyến rũ lạ thường. Khách phương xa dừng chân ngắm cảnh, ngắm t́nh. Tưởng một đôi ngày, ngờ đâu đến nơi rồi ở lại lâu năm, rồi định cư măi măi. Ngày xưa quán trọ bên đường; lữ quán lâu năm trở thành quê quán, như câu ca dao địa phương c̣n lưu luyến đến ngày nay:

Đến đây hăy ở lại đây

Bao giờ củi mục thành cây rồi về...

"Thành cây" là chuyện thường hay chuyện đă rồi đối với dân ngụ cư lâu đời ở Nha Trang. Huyền thoại Nha Trang-Khánh Ḥa c̣n ghi dấu gỗ mục thành trầm hương, thành cây gió, cây Ḱ Nam như cổ tích đền thờ Thiên-Y-A-Na tại xă Đại Điền.

Nàng tiên hóa thân vào cây gỗ già nam hương thơm nồng thắm, trôi theo ḍng nước... gặp hoàng tử phương Nam kết đôi vợ chồng. Nhưng duyên nợ trần gian "có thế thôi". Người tiên trở về cơi tiên, để lại trần gian Khánh Ḥa-Nha Trang trầm hương d́u dặt linh ứng, quyến rũ khách phương xa từ đó đến nay: "đến đây th́ ở lại đây".

Như chuyện thần thoại Thiên-Y-A-Na, cô tiên nữ sống đời trần gian. Cô gái đồng quê một ngày đẹp trời bỗng nhiên làm cô thiếu nữ thị thành, khi Khánh Ḥa-Nha Trang khánh thành trường học chữ quốc ngữ đầu tiên năm 1906. Khánh Ḥa-Nha Trang huyền ảo thần tiên, lần hồi nhập thế biến đổi...

Thành phố miền thùy dương tân lập với Avenue de la Plage (sau này đại lộ Duy Tân), nhà hàng La Frégate, khách sạn Beau Rivage phía trên này, tận cuối đường là Cầu Đá-Chụt. Qua cầu Xóm Bóng (cầu Hà Ra) nh́n xuống sông "nước giữa ḍng bên trong bên đục". Mà thật như vậy, con sông nhẹ nhàng sóng vỗ lung linh hai màu xanh đục. Người địa phương c̣n nói rằng: nước trong xanh uống ngọt, bên kia màu đục uống vô mặn chát như nước muối!

Nha Trang miền cát trắng với những con lộ dài thẳng tắp; đường Yersin từ bờ biển đi tuốt lên Nhà Ga. Đường Độc Lập từ Chợ Đầm chạy song song, buôn bán rộn rịp một đoạn dài ở trên, vắng vẻ lần lần khi chạy tới Nhà Ga, gặp đường Phường Củi.

Có những con đường không dài không ngắn, dễ thương dễ cảm như đường Công Quán rợp bóng cây xanh. Phía trước ngôi biệt thự nhỏ số 10 có hai cây bàng, bên cạnh là rạp Ciné Việt-Quang mấy năm sau trở lại thấy đổi tên Minh-Châu. Gần đó, trường Kim Yến, gần thêm chút nữa trường nữ học của mấy "xơ" ḍng Đức Bà Truyền Giáo, trường Khánh Tâm. Ngày nay nh́n học tṛ lững thững đi về, khách phương xa mến cảnh mến người mấy mươi năm rồi gọi măi không thôi, trường Minh Tâm!

Khánh Ḥa-Nha Trang cổ xưa với chùa Kim Sơn, chùa Kỳ Lân, với Lũy Củ Chiêm Thành dân gian thường gọi là Đồn Chiêm. Nha Trang thắng cảnh xinh tươi với sông Ba Ng̣i (Tam Độc) với đầm Ô-Rô, khe Ồ-Ồ, với chợ Dinh, chợ Nại (Nại Tân), với nhà thờ Núi, những giáo hữu âm thầm dấn thân nhập cuộc "đi đạo" giúp đời... Tất cả đă tạo nên cơ duyên dồn dập phát sinh nguồn cảm hứng viết về "Địa Phận Nha Trang".

Bài Phóng Sự đăng trên Nguyệt San Văn Hóa, số 86, Saigon, tháng 10 năm 1963.

Tháng này, năm này, đầu thiên niên kỷ mới, Khánh Ḥa-Nha Trang kỷ niệm 170 năm thành lập.

Và cũng là kỷ niệm 95 năm Khánh Ḥa-Nha Trang lần đầu tiên năm 1906, nhất luật khai giảng cùng một ngày 24 trường tổng và một trường Kiểu Mẫu dạy chữ Quốc Ngữ tại thị xă.

Cùng một lúc hai ba niên đại quan trọng Khánh Ḥa-Nha Trang đă trải qua, nhân dịp này tác giả cho đăng lại "Địa Phận Nha Trang", theo bản văn năm 1963 không sửa đổi, ngoại trừ những chú thích thông tin thấy cần thiết. Cập nhật hóa bài viết dễ đọc hơn, người viết đă kiểm điểm, đối chiếu thêm những tư liệu mới. T́m gặp nhiều người hiểu biết hơn về Khánh Ḥa-Nha Trang, tác giả may mắn gặp lại người quen cũ Trần Đ́nh Hảo, một công chức "cựu trào" quê quán Nha Trang, thổ công thổ địa tại địa phương. Cùng với cuốn sách nhỏ gửi tặng "Lịch Địa Phận Nha Trang năm 1975", nhiều lần nói chuyện qua điện thoại, bạn Trần Đ́nh Hảo đă cung cấp thêm nhiều thông tin về các họ đạo cũ mới rất hữu ích t́m hiểu thêm "Nha Trang Công Giáo" từ năm 1963 đến năm 1975.

Đăng lại "Địa Phận Nha Trang" với nhiều tâm t́nh gắn bó, vui mừng cùng bạn đọc khắp nơi khi nhận được tin Đức Cha F. X. Nguyễn Văn Thuận, nguyên Giám Mục Địa Phận Nha Trang từ năm 1967-1975 vừa được Ṭa Thánh Vatican tấn phong Hồng Y, vinh dự lớn lao đến với Giáo Hội và quê hương Việt nam.

Saigon 1963. Nhờ Tạp Chí Văn Hóa Nguyệt San, từ Quảng Trị-Đông Hà đến Bạc Liêu-Cà Mau, "Địa Phận Nha Trang" đến với bạn đọc khắp nơi; một số đông độc giả ngày xa xưa ấy vẫn ham đọc và thích thú t́m đọc. Rất nhiều độc giả thời ấy am hiểu địa dư mỗi địa phương cũng như lịch sử các vùng đất hay những nhân vật ít nhiều để lại dấu tích lịch sử trên làng xă cố hương ḿnh. Qua vài thông tin ngắn ngủi, những mẩu chuyện địa dư- lịch sử đơn sơ trên báo, có khi những phóng sự rộn ràng xao động thoáng qua, tưởng chừng như mọi người đang cùng thắc mắc, cùng chung nhu cầu t́m hiểu hiện t́nh đất nước trong một giai đoạn đang chờ đợi biến động dự đoán sẽ xảy ra!

Cũng với tâm tư ước vọng bừng sáng ấy, lần này "Địa Phận Nha Trang" trở lại với độc giả người Việt tha hương trên dưới một phần tư thế kỷ: 1975-2001, những năm tháng ngậm ngùi xa quê nhớ nước.

Địa Phận Huế, Địa Phận Quy Nhơn, rồi Địa Phận Nha Trang, Địa Phận Saigon, tác giả và độc giả thủy chung vẫn là một, một tấm ḷng, một t́nh yêu nồng thắm, đất nước và con người. Sẽ không có người viết nếu không có người đọc, độc giả ngày nay cũng như thời trước. Khác nhau qua thời gian và không gian, tác giả và độc giả trước năm 1975 hay ngày nay, năm 2001 trên đất nước người, đam mê nhiệt t́nh học hỏi và t́m hiểu những vấn đề Việt Nam, hiện tại và tương lai. Đó cũng là thêm một lư do "Địa Phận Nha Trang" không mới, không cũ đến với bạn đọc hôm nay.

 

Giáo Phận Nha Trang

Gặp lại Đức Giám Mục R. Marcel Piquet trong một ngày vui của địa phận, tuy là du khách chúng tôi không khỏi cùng với giáo hữu Nha Trang chung lời cầu nguyện, chung niềm yêu thương trong buổi lễ mừng năm mươi năm linh mục của vị Giám Mục tiên khởi địa phận. So với các địa phận khác như Huế, Saigon, Quy Nhơn, Kontum... địa phận Nha Trang tương đối mới mẻ. Mới, nhưng người cai quản địa phận, Đức Cha R. Marcel Piquet lại không phải là người xa lạ đối với giáo hữu các tỉnh miền Nam duyên hải Trung Phần.

Sinh năm 1888 tại Ba-Lê, chịu chức linh mục năm 1912 xong, Đức Cha Piquet sang giảng đạo ở Quy Nhơn và lấy tên Việt Nam, Cố Lợi. Bắt đầu học Việt Ngữ tại Hội Đức, làm cha sở ở Đồng Quả (B́nh Định), một thời gian sau linh mục Piquet đổi về làm giáo sư tại Đại Chủng Viện Đại An.

Rời Đại Chủng Viện, người được bổ nhiệm làm cha sở Dinh Thủy, rồi Hộ Diêm, Rừng Lai (Phan Rang)... Được cử làm cha chính địa phận năm 1941, một năm sau làm Bề Trên địa phận Quy Nhơn cho đến năm 1943 được tấn phong Giám Mục thay thế Đức Cha Tardieu, trong buổi lễ long trọng cử hành tại nhà thờ Chánh Ṭa Quy Nhơn ngày 18/01/1944.

Tháng 7 năm 1957, địa phận Quy Nhơn phân chia làm hai và Đức Cha R. Marcel Piquet trở thành vị Giám Mục địa phận Nha Trang. Tính đến năm 1963, ngài đă ở Việt Nam 51 năm. Ghi công một vị giáo sĩ đă sống và làm việc ở Việt Nam trên hơn nửa thế kỷ, trong ngày lễ Kim Khánh Đức Cha hôm ấy, ngày 07/8/1962, chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa ân tặng vị chủ chiên địa phận Nha Trang Chương Mỹ Bội Tinh hạng nhất.

Kể từ ngày chúa Nguyễn Hoàng sai phó tướng Văn Phong vượt đèo Cù Mông chiếm đóng Phú Yên, cuộc Nam Tiến của các chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan... mỗi ngày một đi xa về phương Nam.

Biên giới Đàng Trong Đại Việt nối dài đến tận Mũi Nạy (Cap Verella) trong lúc lănh thổ Champa thu hẹp lần với hai tiểu vương quốc Kauthara và Panduranga.

Đến lượt thánh địa Kathaura rơi vào tay chúa Nguyễn trở thành dinh Thái Khương và Diên Khánh - tỉnh Khánh Ḥa sau này - lănh thổ cuối cùng c̣n lại của Champa là tiểu vương quốc Panduranga.

Cuộc Nam Tiến vẫn chưa ngưng nghỉ. Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu tiến chiếm Phan Rang - Phan Rí; Paduranga của Chiêm Thành từ nay gọi là trấn Thuận Thành, phủ B́nh Thuận.

Khởi đi từ căn cứ Thuận - Quảng, các chúa Nguyễn Đàng Trong đă nới rộng biên giới đến Phan Thiết. Phần đất Nam Tiến này kể từ năm 1844 trở thành địa phận Quy Nhơn; và từ địa phận Quy Nhơn khai sinh địa phận mới Nha Trang bao gồm lănh thổ hai tiểu vương quốc Kathaura - Paduranga trở thành phần đất Việt Nam gọi là Nha Trang (Khánh Ḥa), Phan Rang (Ninh Thuận) và Phan Thiết (B́nh Thuận).

Địa phận mới trên vùng đất mới với nhiều triển vọng mới, hiện tại và tương lai.

Địa phận mới Nha Trang, kể từ ngày 22/7/1957, gồm một phần đất cũ thuộc địa phận Quy Nhơn từ Đèo Cả đến Cà Ná và một phần đất trước kia thuộc địa phận Saigon nay sáp nhập vào địa phận Nha Trang, từ Cà Ná đến hết biên giới B́nh Tuy.

Nằm dọc theo duyên hải miền Nam Trung Phần, đi từ các tỉnh Khánh Ḥa (Nha Trang), Ninh Thuận (Phan Rang) đến B́nh Thuận (Phan Thiết) và B́nh Tuy (Hàm Tân) địa phận bao gồm một diện tích trên dưới 20,000 cây số vuông với dân số gần 769,000 người, trong đó có 101,300 người Công Giáo. Địa phận Nha trang có 139 họ đạo do 116 linh mục trông coi, không kể các linh mục Ḍng, trong đó phải kể 5 linh mục ḍng Mỹ Ca, 7 linh mục ḍng thánh Phanxico và 11 linh mục ḍng Chúa Cứu Thế. Kể từ ngày thành lập đến nay, địa phận Nha Trang có thêm 36 tân linh mục.

Địa danh Nha Trang, qua sử liệu Việt Nam như Đại Nam Nhất Thống Trí, đến nay c̣n chưa được giải thích rơ ràng. Chỉ thấy lờ mờ ghi lại trang này, trang kia một vài hàng ngắn ngủi như: "Thành Diên Khánh trước là thủ sở Nha trang", vũng Nha Trang, nguồn Nha Trang, cửa tấn Nha Trang...

Về phương diện hành chính, trước năm 1945, Nha Trang gồm nhiều đơn vị gọi là Phường, đặt tên theo thứ tự Phường Đệ Nhất, Phường Đệ Nh́... (1 er quatier, 2 er quatier...). Vùng ngoại ô Nha Trang gồm có Nha Trang Đông (chợ Đầm), Nha Trang Tây, Phường Sài, Phường Củi, Trường Đông, Trường Tây...

Ngoài hai địa hạt hành chính biệt lập là tỉnh Khánh Ḥa và thị xă Nha Trang, Nha trang c̣n có hai cơ quan hành chính đặc biệt gọi là Đại Lư (Délégation) như Délégation de Ba Ng̣i và Délegation de Suối Dầu do một viên chức người Việt điều khiển gọi là Bang Tá..

Thời Việt Nam Cộng Ḥa, tỉnh Khánh Ḥa gồm các quận Vạn Ninh, Ninh Ḥa, Vĩnh Xương, Diên Khánh và Cam Lâm.

Khánh Ḥa-Nha Trang, đất trầm hương bà chúa xứ Ponagar với nhiều kư ức, kỷ niệm lâu ngày c̣n đó, mất đó. Hơn đâu cả, nơi vùng đất "muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi" (thơ Chế Lan Viên), vật đổi sao rời là chuyện thường t́nh:

Mưa Đồng Kè, gió Tu Bông

Cọp Ổ Gà, ma Đồng Lớn

Núi Đồng Kè hay núi Phú Mỹ ở Ninh Ḥa. Núi cao, cao lắm, chọc trời, quanh năm mây mù bao phủ v́ vậy thường có mưa, mưa Đồng Kè!

Tu Bông gần núi Tô Hà, cũng gọi là núi Hoa Sen, bốn bề gió lộng từ những đồi cát xa xa. Mùa gió Nam, Tu Bông cát bụi mịt mù c̣n hơn Chợ Săi Quảng Trị mùa gió Lào. Con nít ở đây thường bị đỏ mắt; gọi gió Tu Bông là v́ vậy!

Núi Phú Như, tục danh núi Ổ Gà, cây cối um tùm rậm rạp, rừng xanh núi đỏ xa xưa cọp beo nhiều lắm; thợ săn, thợ rừng c̣n phải tránh xa "ông ba mươi". Núi Ổ Gà c̣n đó, nhưng cọp Ổ Gà hết rồi; theo dân làng kể lại từ ngày Cộng Sản lén lút về đây. Hay tại v́ Cộng Sản quá bạo tàn sắt máu đến nỗi hung dữ như cọp Ổ Gà cũng phải lánh xa?

Ma Đồng Lớn (hay Đại Đồng) cũng vậy! Vùng núi Đại Đồng tại quận Ninh Ḥa ngày xa xưa là vị trí bản lề chiến lược từ Bắc vô Nam hay ngược lại. Với hai ngọn đèo, đèo Eo và đèo Bánh Ít (đèo Thanh Hà), khu vực Đại Đồng tự nhiên trở thành băi chiến trường ác liệt Việt - Chiêm, tiếp đến giữa hai quân đội hai nhà Nguyễn Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Chiến trận nhiều, tử thương nhiều. Hồn xiêu phách lạc, hồn ma bóng quế nhiều, oan hồn hiện khắp nơi. Núi non rừng rậm như Đồng Lớn c̣n nhiều hơn; chuyện mấy trăm năm cũ sau này c̣n ghi lại trong sử sách, phổ biến qua dân gian truyền khẩu: "ma Đồng Lớn".

Kể về số lượng giáo hữu, trong bốn tỉnh thuộc địa phận, quan trọng hơn cả Khánh Ḥa-Nha Trang: 37,754 người quây quần trong 62 họ đạo. Nha Trang quan trọng v́ nơi đây có Ṭa Giám Mục, có các ḍng tu như ḍng Phanxico, ḍng Chúa Cứu Thế, ḍng Mỹ Ca; các cơ sở văn hóa, xă hội Công Giáo địa phận phần lớn quy hợp nơi đây.

Khung cảnh trầm lặng tự nhiên và khí hậu hiền ḥa của Nha Trang là một trong những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển hoạt động tông đồ. Ḷng mộ đạo và sức người đă chiến thắng được những cản trở khó khăn bên ngoài để hành đạo và sống đạo. Ngôi nhà thờ của thị xă Nha Trang làm toàn bằng đá là một bằng chứng của ḷng sùng đạo cao cả ấy.

Nhà Thờ Núi Nha Trang, một trong những kiến trúc đại quy mô của địa phương, nay là nhà thờ chánh ṭa, cách đây gần 40 năm là công tŕnh xây dựng của linh mục họ đạo Chợ Mới, cha Vallet.

Năm 1929, Nha Trang c̣n là xóm đạo nghèo nàn với số giáo dân thưa thớt không qúa 300 người. Tuy nằm trong thị xă, nhưng Nha Trang lại là họ nhánh thuộc giáo xứ Chợ Mới. Ngày Chúa Nhật, cha sở Chợ Mới lên Nha Trang làm lễ tại ngôi nhà hiện nay là trụ sở Ṭa Giám Mục. Nha Trang lúc bấy giờ trên phương diện kiến thiết cũng chưa có ǵ đáng kể ngoài khu chợ với vài dăy phố buôn bán và một số biệt thự của Pháp cất dọc theo băi biển.

Nha Trang nhớ lại thời xa xưa ấy chưa có Chợ Đầm, chợ Nha Trang, Nhà Thờ Núi.

Ngôi thánh đường đầu tiên chưa được to lớn bề thế lắm là nhàthờ Chợ Mới, sau này trở thành giáo xứ Chợ Mới, bổn đạo đông đúc lên đến con số 1,500 người. Ảnh hưởng lâu dài vang xa bên kia sông Cái với hai họ nhánh trù mật khang cát. Họ Phù Sa (xă Xuân Long) và họ G̣ Dê (làng Ngọc Hội) thuộc thế hệ Nha Trang Công Giáo cựu thời, cựu tích.

Gọi Chợ Mới v́ theo dân gian truyền tụng, đầu tiên hết và chưa có chi hết, chỉ có độc nhất cái chợ mới xây cất tại đây. Chợ mới thành lập nên gọi là Chợ Mới. Sự tích nôm na giản dị như bản tính con người Nha Trang b́nh dị chất phác, thành thật và cởi mở.

Nhà thờ Chợ Mới tọa lạc tại làng Ngọc Hội, riêng chợ (mới) tại làng Vĩnh Điềm. hai làng Ngọc Hội - Vĩnh Điềm cách nhau một cây cầu làm ranh giới giữa hai làng, cầu Bà Vệ. Bên này cầu Vĩnh Điềm, qua khỏi cầu mấy bước, làng Ngọc Hội là xóm đạo sơ khai, hằng ngày quen thuộc với h́nh bóng vị linh mục nhân đức khả kính, cha Vallet.

Chợ Mới Công Giáo truyền thống, cách đây thế kỷ là giáo xứ đă để lại dấu tích tôn kính tử đạo Việt Nam, vào những năm sau cùng triều đại Tự Đức (1858-1862).

Cùng chung một mộ huyệt các đấng tử đạo Chợ Mới! Sau ngày b́nh yên trở lại, bảy quan tài tử thi các vị tuẫn đạo chôn sấp chôn ngửa các nơi trong thời gian gọi là "sát tả" được đưa về nhà thờ Chợ Mới cải táng chung. Nhục thể các ngài an nghỉ dưới nấm mồ chung có cây thánh giá đơn sơ bằng gỗ ghi dấu một giai đoạn đau thương bất hạnh trên quê hương trần gian. Trong các đấng tử đạo, giáo xứ Chợ Mới được vinh dự hiển dương hai chứng nhân của Đức Tin: chú Giuse Hữu và chị Anê Dần.

Giuse Phaolô Trần Hữu sinh ngày 27 tháng 12 năm Đinh Dậu (1837) tại Ngọc Toản; năm 1853, theo giúp linh mục Thới tại Phan Rang, chú Hữu bị bắt giam sau đó cùng với thân phụ và một số giáo hữu, cuối cùng bị hành quyết tại Sông Cạn, làng Phước Thịnh năm 1860.

Chị Anê (Agnes) Dần, họ đạo B́nh Cang, gia nhập ḍng Mến Thánh Giáđang tuổi thiếu niên, 16-17 tuổi. Không đầy hai năm Anê Dần bị bắt cùng song thân. Không chịu nổi cực h́nh tra tấn, nữ tập tu ḍng Mến Thánh Giá Anê Dần qua đời trong ngục thất trước khi nhận được bản án tử h́nh.

Chị Anê Dần chết rũ tù tại ngục thất Khánh Ḥa.

Chú Giuse Hữu bị trảm quyết tại Sông Cạn, xă Phước Thịnh.

Sông Cạn thuộc địa phận Cam Ranh-Ba Ng̣i, theo Đại Nam Nhất Thống Trí, tỉnh Khánh Ḥa, "không có đầu nguồn, chỉ theo thủy triều lên xuống, nước cao chừng một thước, hành khách lội qua được nên có tên gọi như thế".

Sông Cạn v́ Thiên Chúa, v́ Tổ Quốc, đạo đời cùng một niềm tin, cùng chung dấn thân phụng sự.

Sông Cạn, cũng ḍng sông oan nghiệt này, gần nửa thế kỷ sau, năm 1908, bên cầu Phước Thịnh, đă chứng kiến thêm cuộc hành quyết nhà chí sĩ cách mạng, giáo thọ phủ Ninh Ḥa, tiến sĩ Trần Quư Cáp.

Xúc động v́ cái chết bi hùng bên ḍng Sông Cạn, cụ Huỳnh Thúc Kháng có bài thơ chữ Hán khóc bạn:

"Bồng đảo xuân phong huyền viễn mộng

Nha Trang thu khảo khấp anh hồn..."

... "Bồng đảo gió thu đưa chờ giấc mộng

Nha Trang cây cỏ (đă) khóc hồn thiêng...".

Trở lại với kư ức cha sở họ Chợ Mới Nha Trang, cách đây gần nửa thế kỷ. Việc đầu tiên của linh mục Vallet khi được cử làm cha sở Nha Trang là t́m đất cất nhà thờ. Địa điểm này không đâu đẹp hơn là ngọn đồi con ở hướng Tây thành phố. Chỉ công việc ban đất, lát đá tạm con đường để xe cộ có thể chuyên chở vật liệu từ dưới lên đỉnh đồi cũng đă phải kéo dài mấy năm. Xong đợt công tác này, đến năm 1932 mới thật sự bắt đầu công việc xây cất nhà thờ. T́m đâu ra tiền với số giáo hữu quá ít ỏi. Ngoài năm ba người công chức, tất cả đều là công nhân, nông dân hay làm nghề chài lưới nghèo khổ!

Nhưng rồi cũng xong xuôi nhờ sự khôn khéo vận động của cha Vallet và sự hợp tác tông đồ của giáo hữu các nơi. Từ khi khởi công, tháng 02 năm 1929 đến sau lễ Phục Sinh năm 1933, nhà thờ "Núi" được Đức Giám Mục Grangeon (Đức Cha Mẫu) làm phép và đặt tên "Chúa Giêsu là Vua" làm bổn mạng ngôi thánh đường. Hơn một năm sau, nhà thờ Núi có thêm hai chuông lớn và đồng hồ c̣n lại cho đến ngày nay.

Từ khởi điểm Chợ Mới, đến đây cùng với khách phương xa thử t́m lại bóng hoài cảm Nha Trang Công Giáo qua dặm dài kư ức.

Qua khỏi Suối Dầu, đi xa hơn về hướng Tây vùng cận sơn, địa sở Đồng Hộ. Dọc theo Đường Cái Quan, một xóm đạo trước năm 1945 là họ nhánh của giáo xứ B́nh Cang, ngày nay phát triển phồn thịnh vững vàng, họ đạo Ḥa Tân.

T́m đường đi B́nh Cang, từ Nha Trang đến Diên Khánh theo Quốc Lộ I, c̣n cách thành chừng ba, bốn cây số, rẽ phía trái du khách sẽ dừng lại "giáo đường im bóng", nhà thờ Cầu Ké, họ đạo Cầu Ké. Cũng trên đường lục lộ thênh thang này, rảo bước thêm một đoạn ngắn nữa, rẽ tay mặt, từ xa nh́n thấy rơ cánh đồng mênh mông. Xă Vơ Cạnh, quận Vĩnh Xương đây rồi, không c̣n sợ lạc đường lạc hướng nữa!

Vơ Cạnh-Kauthara: dù quê quán Nha Trang hay không, dù đă qua đây một lần hay chưa nhưng đến đây rồi xin hăy dừng lại đây. Vơ Cạnh, làng Vơ Cạnh, quận Vĩnh Xương, nơi ghi dấu lịch sử LinYi-Champa qua tấm bia khắc bằng Phạn ngữ (Sanscrit). Bia bằng đá hoa, cổ vật không ghi năm tháng khai dựng, nhưng qua nội dung bản văn, các nhà khảo cổ biết chắc rằng tấm bia có từ xa xưa lâu đời, hồi chưa có bóng dáng người Việt trên nửa phần đất bán đảo Đông Dương này. Cũng có thể, từ đầu thế kỷ thứ ba hay sớm hơn, từ thời đại vương quốc Champa đầu tiên Cri-Màra; K'iu Liên theo phiên âm tiếng Tàu, hay Khu Liên qua tài liệu Hán Việt.

Bia đá Vơ Cạnh ghi dấu vương quốc Champa chịu ảnh hưởng sâu đậm văn minh Ấn Độ Giáo và văn hóa Phạn ngữ. Kauthara-Vơ Cạnh, vùng trời đất mỹ lệ, thiên nhiên ở đây đẹp vô cùng. Từ cảm nhận cái đẹp, tôn trọng cái đẹp thiên nhiên, con người tôn thờ thiên nhiên như Đấng thiêng liêng. Thiên nhiên trở thành đạo, con đường t́m đến cứu cánh chân lư sau cùng.

Từ Vơ Cạnh-Kauthara buổi sơ khai, mười mấy thế kỷ sau khi cuộc Nam Tiến càng lâu càng bám chặt gốc rễ, đến lượt Vơ Cạnh-Khánh Ḥa chung ḥa điệu sống an nhiên đạo vị trong cộng đồng chung, đất nước Việt Nam.

Như ḍng sinh hóa sinh tụ tự nhiên, từ Vơ Cạnh-Champa đến Vơ Cạnh-Vĩnh Xương vĩnh an vĩnh tồn, bằng tâm t́nh cảm nhận, con người t́m về ánh sáng Phúc Âm. Cũng như người "đi đạo" thời trước, các thế hệ hậu bối t́m về Đạo, sống với Đạo bằng con tim, bằng Đức Tin trước khi bằng khối óc: "đạo bất viễn nhân".

Cũng như Vơ Cạnh liên lư liên chi Phú Vinh nằm về hướng Đông, cả hai cùng bám chặt về sông núi quê hương, cái đạo tự tâm ấy đă gắn bó con người Nha Trang-Khánh Ḥa bất cứ nơi đâu, G̣ Dê, G̣ Dừa, Cây Vông, Chợ Mới, B́nh Cang...

Một ḿnh một cơi giữa đồng rộng c̣ bay thẳng cánh, nhà thờ B́nh Cang với cây thánh giá đang tỏa rộng trời đất non nước xứ trầm hương.

Là một giáo xứ lâu đời, nhắc đến B́nh Cang không thể quên được vị cha xứ đă chung sống với bổn đạo hơn một phần tư thế kỷ và mất tại đây, linh mục Ernest Carrigues.

Ngày xa xưa không lâu Vơ Cạnh là một vùng đất hoang vắng, dân cư thưa thớt; c̣n nói chi họ đạo B́nh Cang tân lập sau này. Nhiệt tâm, nhiệt thành, cùng chung ước nguyện, kẻ chăn chiên và đàn chiên lần hồi đă biến cải B́nh Cang thành giáo xứ phồn thịnh với ngôi thánh đường trang nghiêm. Bên cạnh nhà thờ, trường học B́nh Cang mỗi năm thêm lớp, thêm học sinh và ông "giáo làng" không ai khác hơn là vị linh mục nổi tiếng thông thái, cha sở Ernest Carrigues.

B́nh Cang vận hội mới c̣n gặp duyên lành đón tiếp ḍng Mến Thánh Giá. Phát sinh từ G̣ Thị (Quy Nhơn), nhập tịch địa phận Nha Trang, các nữ tu từ đây mang tên họ mới, ḍng Mến Thánh Giá B́nh Cang. Quen thuộc với bà con địa phương qua bộ đồng phục màu đen, các nữ tu B́nh Cang mặc áo dài cắt may hơi đặc biệt, thân áo và tay áo rộng khác với các nữ tu ḍng Khiết Tâm sau này, đồng phục màu xanh nước biển.

Vừa tận hiến công đức tu tŕ đạo hạnh, vừa lo việc xă hội và giáo dục con em trong ngoài giáo xứ, hoa trái đầu mùa các nữ tu ḍng Mến Thánh Giá B́nh Cang vừa được gặt hái là hơn 50 thiếu nữ dự tu và tập tu khấn hứa dâng trọn đời ḿnh v́ Thiên Chúa, v́ tha nhân.

Trở lại ga Phú Vĩnh xuôi Nam theo Quốc Lộ I, qua khỏi Cửa Đông, cửa Tây thành Diên Khánh chừng cây số, đạo đời chung một, vui vẻ hiền ḥa là giáo xứ Hà Dừa. Xa xa, bên kia con sông đ̣ ngang hàng ngày nặng trĩu ân t́nh ân nghĩa, bổn đạo giáo xứ Cây Vông thuộc xă Đại Điền Tây tiếp liền với Đại Điền Đông.

C̣n muốn tiếp tục đi nữa, qua khỏi Phú Cốc, bên kia sông là giáo xứ Đồng Dài trước nay có hai họ nhánh, họ Đất Sét chạy dài theo ven núi miền cận sơn Đồng Ḅ và họ Śnh thuộc xă Cư Thịnh.

Lần theo dấu tích của họ đạo lâu đời đến tận Ba Ng̣i-Cam Lâm; đến đây ngược chiều Quốc Lộ I, trở lại hướng Bắc đi t́m h́nh bóng xa xưa các giáo xứ Vạn Giả, Ninh Ḥa, tạm kết thúc đoạn dài Nha Trang Công Giáo từ Nam ra Bắc.

Khoảnh đất hơi cao, không cao lắm như đồi, gọi là G̣. Đi lần vô Nam, miền Đông miền Tây Nam Việt gọi là "Giồng". Địa thế Khánh Ḥa-Ninh Ḥa nổi tiếng nhiều núi, nhiều đèo cheo leo, đ̣ đống trèo trượt ngổn ngang c̣n nhiều hơn: g̣ Thạch (lũy), g̣ Dê, g̣ Dừa...

Gắn bó nhiều kỷ niệm tôn giáo là G̣ Muồng, một trong những giáo xứ lâu đời bên Sông Cạn cách quận lỵ Ninh Ḥa chừng 3 cây số.

Qua gần hết một ṿng giao thoa tiếp cận các họ đạo Khánh Ḥa-Nha Trang trước năm 1930-1931, đến đây tạm dừng chân tại Nhà Thờ Chánh Ṭa, nh́n lại những đổi thay thay đổi đô thị Nha Trang hai thập niên qua, từ đó nhận định rơ nét hơn sự tiến triển bên ngoài của Nha Trang Công Giáo và địa phận nhà nói chung.

Chỉ nh́n riêng con đường Duy Tân chạy dài theo băi biển Nha Trang cũng đủ thấy rơ sự tiến triển của hoạt động Công Giáo ở đây. Khách sạn "Beau Rivage" một thời có tiếng là sang trọng và đông khách, ngày nay là Tu Viện Ḍng Chúa Cứu Thế. Mới được thiết lập thêm ở Nha Trang từ năm 1954-1955, Ḍng hiện có 11 tu sĩ và hơn 60 chủng sinh. Ngoài phạm vi phụng vụ và giảng dạy thông thường, hoạt động của Ḍng c̣n lan tràn đến các mục tiêu xă hội, văn hóa. các buổi nói chuyện, diễn thuyết công cộng của các linh mục ḍng Chúa Cứu Thế đă thành tập tục quen thuộc với dân chúng Nha Trang lâu nay.

Con đường băi biển đẹp nhất của Nha Trang không những chỉ có tu viện ḍng Chúa Cứu Thế, mà c̣n có Ṭa Giám Mục, biệt thự Cuénot là nhà dưỡng lăo linh mục và trường Trung Học Bá Ninh của ḍng Sư Huynh, tấp nập với trên hai ngàn học sinh trung học.

Rời khỏi thị xă qua bên kia cầu Hà Ra, dọc Quốc Lộ là nhà Tập ḍng Sư Huynh La San, Tu viện Phanxicô, nhà Nữ Tu Kín vừa khánh thành hồi tháng 9 năm 1961, Tiểu Chủng Viện Hoa Mai thành lập năm 1954 với 150 chủng sinh.

Nhà Tập ḍng Sư Huynh La San và tu viện Phanxicô cùng nằm chung trên ngọn đồi cao, cùng chung một địa thế ngoạn mục. Từ tu viện ḍng Phanxicô, phóng tầm mắt nh́n xa có thể thấy cả thành phố.

Xứng đáng với truyền thống đạo đức xa xưa, tu viện ḍng Phanxicô vẫn thường đón nhận trong những dịp cấm pḥng từng đoàn người từ xa tới. Có đến đây sống những giờ tĩnh tâm thiêng liêng mới thấy rơ cái an nhiên sâu lắng đẹp của tâm hồn. Ở đây ngăn cách với cuộc sống rộn rịp bên ngoài, nhưng ngăn cách mà không phân ly đoạn tuyệt, trái lại vẫn gần gũi chung ḥa. Th́ ra cái "thiên địa chi tâm" của Dịch Kinh đă đồng ḥa cùng với tinh thần yêu thương hoan lạc của Đạo Công Giáo. Ngoài kia, dù cho cuộc sống có đổi thay và xă hội có phân tán, con người ở đây đă t́m thấy sự b́nh an trong tâm hồn và t́nh hợp nhất trong ư nghĩ hướng thượng.

Trong lư tưởng đạo đức ấy, năm 1929, một linh mục ḍng Phanxicô, cha Maurice Bertin đă đến đây khơi thêm nguồn sống đạo. Là linh mục thuộc thế hệ khai sơn phá thạch của ḍng Phanxicô ở Việt Nam, sau khi xây dựng xong cơ sở ở Vinh và Thanh Hóa, cha Bertin đến Nha Trang bắt đầu công việc làm nhà thờ cùng với các cha Hugolin Lemestre, André Durand và Léonard Ramon. Đó là vào khoảng tháng 6 năm 1938. Gần hai năm sau, tháng 7 năm 1940, tu viện Phanxicô hoàn tất.

Qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm v́ chứng biến, v́ chiến tranh tàn phá hận thù, cuối cùng ḍng Phanxicô đă không tàn tạ v́ ngọn lửa vô thần, trái lại c̣n ghi thêm công nghiệp tông đồ của ḿnh trong việc đem hơn 10 làng rải rác xung quanh tu viện trở lại đạo. Họ Cù Lao hiện nay với trên 1,500 tân ṭng và trường tiểu học mấy lớp là công lao truyền giáo gần đây của các cha ḍng Phanxicô.

Nói đến tu viện Phanxicô Nha Trang không thể không nói thêm các công nghiệp tông đồ khác các cha ḍng Áo Nâu đă thực hiện. Nhà Lạc Thiện dưới chân đèo Rù Ŕ với gần 70 bệnh nhân được chăm lo thường trực và mấy chục trẻ em mồ côi được Nhà Ḍng nuôi dưỡng, chưa kể đến việc khám bệnh, phát thuốc mỗi ngày cho dân chúng trong vùng. Trại cùi Núi Sạn với gần 150 bệnh nhân, trú chứa hơn 10 gia đ́nh vừa có thêm trường tiểu học riêng cho các em con nhà bệnh nhân, không sánh được với trại cùi Bến Sắn, Quy Ḥa, nhưng đă góp phần công nghiệp xoa dịu tâm hồn những bệnh nhân bị đời hắt hủi.

Lần theo Quốc Lộ I, qua khỏi Cam Ranh, tiếp đến Du Long (Karom) du khách đang đi lần vào ranh giới Phan Rang (Ninh Thuận) với những địa danh Chàm được Việt Nam hóa từ lâu ngày: Bal Sri Banây (Ninh Chữ), Bal Pandarang (Tịnh Mỹ), Bal Huh (Cù Hũ)...

Nhớ lại gần 3 thế kỷ trước, khi Pan Ran (Phan Rang), Parik (Phan Rí) và Maléthih (Phan Thiết) trong phần đất Chàm c̣n lại gọi là tiểu vương quốc Panduranga dưới ảnh hưởng "bảo hộ" của Đàng Trong, tên mới: trấn Thuận Thành. Chúa Nguyễn phong chức Khâm Lư (chức vị Chiêm Vương có tính cách tượng trưng) cho một nhân vật thuộc hoàng gia Chiêm Thành, Kế Bà Tử (tên viết theo sử liệu Việt Nam; ghi theo sử liệu Champa-Panduranga: Po Saktiraydaputih).

Phủ B́nh Thuận được thành lập trong lănh thổ Panduranga - trấn Thuận Thành - trên danh nghĩa pháp lư là vùng tự trị. Phần đất nhượng địa này được chúa Nguyễn Việt Nam hóa lần hồi: luật lệ, phong tục, cả y phục dân chúng tuần tự sửa đổi như người Việt Nam. Dù muốn dù không, dù được dù thua, cuộc sống chung Chàm-Việt tiếp nối thăng trầm theo các biến chuyển chính trị kéo dài cho đến năm 1832. Sau vụ nổi loạn Lê Văn Khôi, vua Minh Mạng chấm dứt hẳn danh hiệu Champa-Panduranga từ nay sáp nhập hoàn toàn vào bản đồ Đại Nam Quốc.

Phan Rang trở thành Ninh Thuận; tính cách quan trọng hành chính khi "Phủ" khi "Đạo" thay đổi nhiều lần cho đến năm Thành Thái thứ 13, chính thức trở thành Tỉnh, hợp thức hóa bằng Nghị Định Phủ Toàn Quyền Đông Dương thành lập tỉnh Phan Rang kể từ ngày 20/5/1901. Quản hạt Tỉnh mới gồm có đạo Ninh Thuận, huyện An Phước, huyện Tân Khai và Đại Lư Hành Chính Dalat (Délégation de Dalat).

Hơn mười năm sau, theo Nghị Định Toàn Quyền Albert Sarraut, ngày 09/02/1013, tỉnh Phan Rang đổi thành "Đại Lư" (Délégation de Phan Rang) trực thuộc tỉnh B́nh Thuận.

Phan Rang, đồng ruộng tốt tươi, phố thị trù mật, Phan Rang thuộc địa phận Nha Trang với 15,000 giáo hữu, tấp nập rộn ràng nhất là họ: G̣ Đền, Hộ Diêm, Tân An, Tấn Tài, Phước Đức, Phước Thiện..., có ai ngờ rằng trước đây chỉ là vùng đất cát nóng hổi chói chang và xung quanh núi rừng hoang vắng.

Nhờ công lao của vị linh mục thừa sai, cha Villaume (Cố Đề), hơn 500 mẫu tây đất trước kia hoang vu cằn cỗi, trở thành ph́ nhiêu màu mỡ. Cánh đồng Hộ Diêm mênh mông, bát ngát lúa vàng hiện nay là nhờ đập Đa Trinh, cũng như cánh đồng Dinh Thủy nuôi sống mấy trăm gia đ́nh nông dân là nhờ có đập Lâm Cấm.

Họ Đá Hàn, một trong những họ đạo xa xưa của Phan Rang, giáo hữu đầu tiên tất cả đều là những nông dân chất phác từ bốn phương về đây núp bóng cây Thánh Giá. Và chính nhờ Đá Hàn, Phan Rang sau này có thêm họ Phước Thiện sầm uất với trên 2,500 giáo dân. Nơi này cách đây không lâu đă hân hoan đón mừng 200 đồng bào Thượng trở lại đạo, mở đầu cho những tân ṭng khác cũng người Thượng đang dồn dập "trở lại" mỗi ngày một nhiều hơn.

Ngôi nhà thờ đang xây cất tại trung tâm tỉnh lỵ hợp chung với những cơ sở xă hội đă có lâu nay và đang được nuôi dưỡng tô bồi, càng làm tăng thêm vẻ phồn thịnh của một tỉnh Phan Rang nhiều hy vọng tương lai.

Đi hết một ṿng các họ đạo Ninh Thuận, t́m về dấu tích văn hóa Phan Rang không thể không nhắc đến một vị linh mục và cũng là một học giả uyên thâm hiểu biết nhiều về các màu sắc dân Cham-Raglai về đủ mọi phương diện nhân chủng, ngôn ngữ và văn hóa, linh mục Gérard Moussay. Chính vị linh mục lâu năm nhiều tháng gắn bó với công tác tông đồ các sắc dân thiểu số địa phương là người đă thành lập duy tŕ Trung Tâm Văn Hóa Chàm tại Phan rang, một phần gia tài văn hóa quư báu ngày nay c̣n lại với thư viện trường Viễn Đông Bác Cổ Paris (École Francaise d'Extrême-Orient).

Và B́nh Thuận mà tỉnh lỵ là Phan Thiết, tuy rằng số giáo hữu không đông đảo lắm: 28,255 người trong dân số toàn tỉnh 300,000 người, nhưng nếu nh́n về phẩm chất B́nh Thuận Công Giáo không phải là không có nhiều đặc điểm. Ma Ó, Phan Rí, Tầm Hưng, Long Hương, Kim Ngọc có tiếng là nơi "đạo thạnh" ngày trước, so với ngày nay đă thêm nhiều nét phong vận mỹ nhiều. Thêm vào đó, số giáo hữu di dân lập nghiệp đă đem lại cho Phan Thiết nhiều sắc thái, mới mẻ mà cổ kính, linh hoạt mà âm thầm chan chứa.

Nếu ngày trước, Phan Thiết là quê hương của những hàm hộ, nơi mà "chữ nghĩa văn chương không bằng cái xương cá ṃi" th́ ngày nay cũng ngay tại trung tâm xứ sở của các nhà thờ hàm hộ ấy, một trường trung học Công Giáo, với trên 1,500 học sinh, kiến trúc đồ sộ vào bậc nhất nh́ trong tỉnh, đă làm nổi bật thêm hơn sự tiến triển của thị xă B́nh Thuận.

 

Giáo dân Giáo Phận Nha Trang

Nét đặc trưng của địa phận là có hơn 90% giáo hữu làm nghề nông hay chài lưới. Từ những giáo xứ xa xưa như Chợ Mới, Hà Dừa, Cây Vông, Hộ Diêm, Diên Thủy, đến những địa sở mới thành lập sau ngày có cuộc di cư năm 1954. B́nh Tuy, với các dinh điền Tánh Linh, Vơ Đắt, Vơ Xu... đa số giáo dân nếu không là nông dân chân lấm tay bùn th́ cũng là những người chài lưới nghèo khó đến đây lập nghiệp sinh sống, theo đạo và giữ đạo một cách hồn nhiên, trung thực. Riêng tỉnh B́nh Tuy không, trong số 30,000 người Công Giáo, đồng bào di dân đă có tới trên 20,000 người.

Trước ngày có thêm địa danh B́nh Tuy trên bản đồ hành chính Việt Nam, quận Hàm Tân chỉ vỏn vẹn có một số giáo dân không quá 2,000 người; đông đảo nhất là Tân Mỹ, Cù My. Hai nơi này cách xa nhau gần 25 cây số nhưng chỉ có một linh mục.

Sự việc ngày nay đă đổi khác. Vào trung tâm tuần tháng 3 năm 1955, một đoàn giáo dân gần 400 người quê quán Nghệ tĩnh đến đây định cư lập nghiệp. Thế rồi đất lành chim đậu, các họ đạo mới như Vinh Tân, Vinh Thanh, Thanh Xuân được thành lập, con số giáo hữu từ đó càng ngày càng gia tăng. Các cơ sở phụng vụ, các trường học cũng được thiết lập hay kiến thiết lại, thích hợp hơn với nhu cầu mới của địa phương. Nhà thờ kể đến nay đă hai, ba lần trùng tu hay có nơi xây cất mới. Khởi đầu là những nhà nguyện làm bằng tranh tre, hay lợp "tôn", có nơi chỉ là những mái "tăng" dựng nên. Ngày nay có dịp trở lại B́nh Tuy, du khách sẽ thấy những thánh đường tuy không nguy nga đồ sộ, nhưng thừa vẻ trang trọng mỹ quan, biểu hiện được sự cố gắng, cần cù kiên nhẫn và nhất là ḷng nhiệt thành mộ đạo vốn là bản tính của đồng bào Nghệ Tĩnh xưa nay.

Phong trào di cư tỵ nạn Cộng Sản từ miền Bắc sau Hiệp Định Genève đă đem đến không những hai hạt B́nh Tuy-B́nh Thuận, mà nói chung cả vùng đất Nha Trang nối dài thêm nhiều chất men hội nhập mới, sống đạo và hành đạo vừa sinh động, vừa thầm lặng, nét đẹp thanh hương đặc sắc của địa phương nhà. Những ngày lễ hội tưng bừng, những lần rước kiệu linh đ́nh nối tiếp quanh năm. Các trại tiếp cư, định cư lần hồi trở thành những họ đạo mới, nhiều giáo xứ tân hưng tân lập khắp nơi, núi cao bể rộng, đồng quê đến những vùng đồng chua nước mặn hoang vắng trước đây.

Tại trung tâm thị xă Nha Trang, nổi bật nhất v́ đông đảo giáo dân nhất, hai xóm đạo Phước Hải và Bắc Thành. Thánh đường Phước Hải nằm trên đường Nguyễn Hoàng. Phước Hải thịnh thời thịnh thế, trên dưới 4,000 đồng bào Công Giáo sinh hoạt rộn ràng tạo thành thôn xóm mới, Nhà Thờ Xóm Mới.

Không xa Phước Hải-Xóm Mới, trên đường Lê Thánh Tôn, nhà thờ Bắc Thành. Sáng trưa chiều tối xóm Bắc Thành rộn rịp người đi. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang trang trọng vui mừng, giáo hữu hơn 3,000 người chung tiếng cầu kinh, chung lời khấn nguyện, đạo đời kết hợp.

Ngày xa xưa, h́nh như trước năm 1040, sau lưng Xóm Cồn, gần nhà bác sĩ Yersin có xóm đạo nhỏ. Đồng bào di cư hôm sớm đến đây vui vầy sum họp với bà con địa phương, lại thêm sự giúp đỡ săn sóc của các linh mục ḍng Phanxicô, nhà thờ Cây Bông nhỏ bé năm nào ngày nay trở thành xóm đạo mới tưng bừng, giáo xứ Thánh Giá.

Từ Xóm Bóng, theo Quốc Lộ I đến gần trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, thêm một họ đạo di cư mới, giáo xứ Ba Làng. Sát bờ biển, hai họ đạo gần gũi nhau, tổng số giáo hữu hai nơi họp lại hơn 4,000 người cùng với đồng bào "bên Lương" họp thành một cộng đồng nhỏ sinh tụ ḥa hảo ngày này qua tháng khác, những ai sống ở đây khó mà quên được.

Tiếp tục đi nữa qua khỏi đèo Rù Ŕ là giáo xứ Lương Sơn thuộc địa hạt Lương Sơn xă, làng đánh cá không giàu có sung túc, nhưng cuộc sống dễ dàng thanh thản.

Đi về phía Nam, theo hướng Ba Ng̣i-Cam Ranh du khách ngạc nhiên nh́n thấy hai bên đường nhiều xóm đạo mới. Mới nhưng Đức Tin truyền thống lâu đời, vững vàng hứa hẹn, biểu hiện qua những nhà thờ mới, tường vôi mái ngói đẹp đẽ khang ninh.

Mở đầu hạt Cam Ranh, không xa họ đạo Cửu Lợi (Ḥa Tân) là giáo xứ Tân B́nh với hơn 2,000 bổn đạo quê quán Quảng B́nh. Vùng đất hứa chờ đợi đoàn giáo hữu từ phương xa, tân dân tân hữu. Tân B́nh đúng là giáo xứ tân đức tân tâm, b́nh an b́nh dă, b́nh ḥa b́nh thuận của địa phận Nha Trang thấm nhuần ơn kêu gọi. Phong trào di dân của những giáo dân Địa Phận Quy Nhơn, Quảng Ngăi, Qui Nhơn, Tuy Ḥa tiếm về vùng Cam Ranh, tạo nên những họ đạo mới: Ḥa Yên, Ḥa Nghĩa,...

Cũng hướng đi Ba Ng̣i, qua khỏi đường ray xe lửa về phía Tây, nhà thờ Đồng Lác, Vĩnh Cẩm, Suối Cát... Thêm một cánh đồng c̣ bay thẳng cánh khác, nh́n bên mặt bên trái, ngó trước ngó sau thấy toàn Lác mọc hoang lâu ngày không ai khai thác.

Qua khỏi xă Thủy Triều, đây giáo xứ Xuân Ninh, làng ngư nghiệp do đồng bào di cư tạo dựng bên cạnh những làng đánh cá lâu đời tại Cam Ranh như Thạnh Xương, B́nh Ba.

Hết Xuân Vinh đến xóm đạo Suối Vinh, xa xa bên kia sông họ đạo Mỹ Ca, bao la biển rộng sông dài... Ba Ng̣i, Vinh Trang, Phú Nhơn... Xa xa chút nữa, giữa trời nước mênh mông, ngoài kia mấy ḥn cù lao: Ḥn Tai, Ḥn Găng, Ḥn Khô, Ḥn Nội...

Đến Mỹ Ca, hăy dừng lại đây không phải chỉ v́ trời đất bao la, không gian vô tận, mà chính v́ cảnh trí nơi đây phù hợp với tâm linh đời sống con người, xích lại gần hơn với Chân, Thiện, Mỹ.

Mỹ Ca, nguồn mỹ đức và mỹ cảm rạt rào. Núi sông biển cả hài ḥa tuyệt diệu, thiên nhiên ḥa điệu đẹp vô ngần. Đời đâu phải là bể khổ! Hiện tại đang nh́n thấy và cảm nhận, vùng trời đất huyền mặc của địa phận Nha Trang: tu viện Mỹ Ca ḍng Citeaux Lerins.

Khởi công từ năm 1933 do linh mục Paulin trực tiếp trông coi, có hai cha Placide và Charles phụ tá. Tu viện Mỹ Ca tại Ba Ng̣i hoàn tất năm 1935 ghi thêm một cơ sở tu tŕ tại địa phận.

Trong thời kỳ c̣n xây cất ngổn ngang, tu viện Mỹ Ca đă một lần được vinh dự đón tiếp Đức Khâm Sứ Ṭa Thánh Drapier. Đó là vào hồi năm 1934. Cuộc tiếp đón vô cùng giản dị cũng như sự viếng thăm bất thần, giản dị của vị đại diện Ṭa Thánh. Mấy trái dừa thổ sản địa phương làm thức giải khát giữa chủ và khách dưới căn nhà lá đơn sơ dùng làm nơi tạm trú của các linh mục trong khi việc xây cất tu viện c̣n chưa xong.

Mỹ Ca là một bán đảo nhỏ, liền với Nha Trang về phía Bắc và trông ra Vịnh Cam Ranh ở phía Đông. Tu viện nằm ngay trung tâm bán đảo, cách bờ biển gần ba cây số ngàn, xung quanh toàn một màu cát trắng, xa hơn nữa dăy núi bao quanh.

Đến thăm tu viện, đặt chân lên băi cát trắng Mỹ Ca, du khách có cảm tưởng như vừa bỏ lại ở sau cả tập tục, đời sống thường nhật. Cuộc sống xô bồ rộn rịp tới tấp cách đây không lâu c̣n nối liền với hồn trí, tâm tư du khách, c̣n ăn nhịp với buồng gan, với thớ thịt, giờ đây như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Nghe tiếng chuông reo, vị linh mục lặng lẽ rời pḥng khách, cuộc tiếp xúc sau đó với vị tu sĩ và khách viếng thăm làm hiển hiện thêm cái tĩnh mịch của khung cảnh Mỹ Ca, vắng vẻ giữa tiếng sóng vỗ chập trùng, quạnh hiu bên tiếng ŕ rào của hàng dương liễu trước mặt tu viện.

Thành lập đă lâu do công lao của cha Paulin, vị đầu tiên của ḍng kể từ năm 1934, tu viện Mỹ Ca hiện có 6 linh mục tu sĩ, 8 trợ sĩ, 4 kinh sĩ, 3 tập tu và 25 đệ tử. Con số khiêm tốn, nếu kể về công nghiệp và thời gian xây dựng, cũng như cái khiêm tốn của địa phận Nha Trang so với các địa phận khác.

Nhưng dù khiêm tốn đơn sơ, trên địa hạt giáo dục địa phận Nha Trang cũng đang ghi thêm ít nhiều thành quả duyên dáng, trong đó nên kể trước tiên hoạt động của ḍng Sư Huynh La San thành lập tại Nha Trang từ năm 1933. Ngoài hai dăy nhà kiến trúc đồ sộ làm sơ-tập-viện và tập-tu-viện nằm trên ngọn đồi La San (đối diện với tu viện ḍng Phanxicô) là nơi đào tạo các Sư Huynh tương lai, Nha Trang Công Giáo c̣n có trường Giuse Nghĩa Thục và trường Trung Học Bá Ninh do các thầy ḍng La San điều khiển.

Khởi sự với phong trào di cư, trường Giuse Nghĩa Thục khai giảng được là nhờ công lao cố gắng và nhẫn nại của sư huynh Thomas Hyacinthe từ Hải Pḥng vào. Buổi đầu tiên không có ǵ cả; trường sở không, phương tiện tài lực và nhân lực không. Tất cả chỉ với một tấm ḷng yêu thương, chia sẻ và ư chí đưa đạo đức vào học đường đúng với hoài băo và tôn chỉ vị sáng lập ḍng: Thánh Gioan La San (Jean Baptiste de la Salle).

Ngày vui mừng đă đến, ngày 01/9/1956, cùng với các sư huynh trường Thiện Giáo ((Institut des Frères des Écoles Chrétiennes), trường Giuse Nghĩa Thục trên đường Bạch Đằng mở cửa đón mời mấy trăm học sinh. Gọi Nghĩa Thục, v́ đây đúng là một trường học (Thục) cưu mang đầy đủ ư nghĩa và đạo nghĩa hai chữ giáo dục. Trường Giuse Nghĩa Thục dạy miễn phí cho con em các gia đ́nh nghèo khó, nghĩa là hơn 95% số học sinh nhà trường từ đó về sau. Trường lợp mái tôn, vách ván, bàn ghế học sinh, xin đầu này kiếm đầu kia. Bao nhiêu tấm ḷng rộng răi nhân từ và thiện nguyện xây đắp nên, nhờ đó không đầy 10 năm sau Giuse Nghĩa Thục trở thành một cơ sở có uy tín song song với trường Bá Ninh, cùng chung tổ chức, cùng chung truyền thống giáo dục.

Bên cạnh những trường nữ học của các chị ḍng Mến Thánh Giá, ḍng Khiết Tâm, ḍng nữ Đa Minh, du khách đến Nha Trang vẫn thường dừng lại viếng thăm các cơ sở giáo dục và xă hội khác của các nữ tu ḍng Bác Ái Vinh Sơn (Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul). Ḍng có mặt tại Nha Trang từ đầu thập niên 30 với cô nhi viện và trường tiểu học miễn phí trên một sở đất lớn vừa đủ rộng răi để làm tu viện tại đường Nhà Thờ (Rue de I'Eglise) sau này đổi tên đường Gia Long. Từ nhà chính trên Đồi Mai Anh Đà Lạt (Domaine de Maria), các nữ tu Bác Ái Vinh Sơn hiện đang điều khiển một trường Trung-Tiểu-Học dạy theo chương tŕnh Pháp. Cũng như các nơi khác, chương tŕnh Việt đang áp dụng song song chờ đợi đến ngày thay thế hoàn toàn chương tŕnh Pháp.

Rời Nha Trang, đến Phan Thiết tại ngay tỉnh lỵ với trường trung học Ngô Đ́nh Khôi của linh mục Nguyễn Viết Khai hay trở lại Phan Rang với các trung tâm giáo dục đồng bào thiểu số do các nữ tu ḍng Saint Paul de Chartres đang chăm lo tại G̣ Đen, tạm hết một đoạn đường giáo-dục-địa-phận nhà đang dấn thân phụng sự. C̣n nhiều và nhiều nữa, c̣n cố gắng vẫn c̣n chưa đủ so với nhu cầu địa phương. Dự định của Đức Giám Mục là làm sao thành lập thêm tại thị xă Phan Rang một trường trung học Công Giáo sau khi nhà thờ chính ở đây xây cất xong, có lẽ trong một ngày gần đây.

Dự định to tát, công nghiệp của những người đang xây đắp dự định sẽ c̣n to tát hơn.

Nguồn : http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnchurch/vnchurch.htm

 

 

 

DC-Minh

Đức cha Giuse Vơ Đức Minh - giám mục gp Nha Trang

Đức cha Giuse Vơ Đức Minh, Vị Giám mục thứ 4 của Giáo phận Nha Trang,
kế nhiệm Đức cha Marcel Raymond Piquet Lợi (1957-1966),
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1967-1975)
và Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Ḥa (1975-2009).

Đức cha Giuse Vơ Đức Minh sinh ngày 10 tháng 9 năm 1944, tại Mỹ Đức, thuộc Giáo xứ TamṬa, Đồng Hới, Quảng B́nh.

Ngài là người con thứ ba và là con trai trưởng trong gia đ́nh có 7 người con (3 gái, 4 trai). Ông cố là Giuse Vơ Đức Mẫn (1912-2000) thuộc giáo họ Mỹ Đức, giáo xứ Tam Ṭa; bà cố là Isave Nguyễn Thị Trà (1914-1997) cũng thuộc giáo xứ Tam Ṭa.

Năm chú Minh lên 7 tuổi (1951), gia đ́nh rời giáo xứ Tam Ṭa, Đồng Hới, Quảng B́nh, vào định cư tại giáo xứ Thánh Nicolas, Thành phố Đà Lạt.

Thời niên thiếu, chú Minh theo học tiểu học tại Thành phố Đà Lạt, và từ năm 1956 học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Giáo phận Sài G̣n.

Sau khi đậu tú tài, năm 1965 thầy Minh học Triết học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse - Saigon.

Năm 1966, thầy được Đức cha Simon Ḥa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Đà Lạt gửi sang Đại Chủng Viện Thánh Carôlô của Giáo phận Fribourg, Lausanne và Genève tại Thụy Sỹ, để tiếp tục học Triết học và Thần học tại Phân Khoa Thần học của Đại học Fribourg, đồng thời được huấn luyện và học bổ sung về mục vụ tại Đại Chủng Viện Giáo phận Fribourg.

Mùa hè năm 1969, thầy Minh theo học Đức ngữ tại Goethe Institut, Passau ở vùng Niederbayern, nước Đức; và mùa hè 1970 thầy tham dự Khóa học hỏi và nghiên cứu về Kinh Thánh tại Thánh địa Giêrusalem.

Ngày 24 tháng 4 năm 1971, tại nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Fribourg, Thụy Sỹ, thầy đă được Đức Cha Simon Ḥa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Đà Lạt truyền chức Linh mục; sau đó tân Linh mục tiếp tục học tốt nghiệp Cử nhân Thần học tại Đại học Fribourg.

Từ năm 1971 đến 1974, cha Giuse Minh được Đức cha Simon Ḥa Nguyễn Văn Hiền gửi sang học chuyên về Kinh Thánh tại Giáo Hoàng Học viện Kinh Thánh Roma (Biblicum), và tốt nghiệp Cử nhân Kinh Thánh vào năm 1974.

Trong thời gian sinh viên, cha đă tận dụng các kỳ nghỉ hè để làm mục vụ tại một số giáo xứ: phó xứ tại Kranken und Erholungsheim tại Aachen, nước Đức; phó xứ tại giáo xứ Notre Dame ở Vevey, Thụy Sỹ; quyền quản xứ tại giáo xứ Notre Dame du Peuple ở Genève, Thụy Sỹ; phó xứ tại giáo xứ Notre Dame des Neiges ở Montréal, Canada.

Mùa hè năm 1974, cha Minh trở về Giáo phận Đà Lạt và được bổ nhiệm làm giáo sư Kinh Thánh tại Đại Chủng Viện Minh Ḥa Đà Lạt. Cha c̣n dạy Kinh Thánh và Thần học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Saigon, Giáo Hoàng Học viện Thánh Piô X Đalat, Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang và nhiều học viện Ḍng tu nam nữ ở Việt Nam.

Năm 1975, cha được Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm bổ nhiệm làm thư kư Ṭa Giám mục Đà Lạt cho đến năm 1991.

Ngày 20 tháng 6 năm 1991, cha được đặt làm Quản xứ nhà thờ Chánh Ṭa Đà Lạt, đồng thời làm Linh mục quản hạt Đà Lạt. Ngày 19 tháng 6 năm 1999, cha được bổ nhiệm làm Linh mục Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt.

Ngày 8 tháng 11 năm 2005, cha Giuse Vơ Đức Minh đă được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang. Ngày 15 tháng 12 năm 2005, tại Nhà thờ Chánh ṭa Đà Lạt, cha được tấn phong Giám mục do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Ḥa, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam khóa thứ IX chủ phong. Hai Đức cha phụ phong là hai vị đàn anh của ngài cùng xuất thân từ giáo xứ Chánh Ṭa Đà Lạt là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đaà Lạt và hiện là đương kim Chủ tịch HĐGMVN, cùng với Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy Ban Giáo lư Đức tin trực thuộc HĐGMVN. Hiện diện trong Thánh lễ truyền chức hôm đó có tất cả 30 vị gồm các Đức Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục; khoảng 400 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh và khoảng trên mười ngàn giáo dân tham dự.

Ngày 30 tháng 12 năm 2005, đích thân Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng đông đảo linh mục, đại diện tu sĩ, chủng sinh và giáo dân đă đồng hành tiễn Đức cha Giuse từ Giáo phận Đà Lạt về Giáo phận Nha Trang. Đức cha Giuse và phái đoàn Đà Lạt đă dừng chân tại nhà thờ giáo xứ Sông Pha thuộc Giáo phận Nha Trang giáp ranh với Giáo phận Đà Lạt. Tại đây, Đức cha Giuse đă hôn phần đất của Giáo phận mới và chúc lành cho dân Chúa. Vào trưa cùng ngày, phái đoàn đă đến Ṭa Giám mục Nha Trang. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Ḥa, Giám mục Giáo phận Nha Trang cùng đông đảo linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân đă chờ sẵn và nồng nhiệt đón tiếp Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô và phái đoàn Đà Lạt.

Ngày 1 tháng 1 năm 2006, tại Nhà thờ Chánh Ṭa Nha Trang, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Ḥa đă chủ sự thánh lễ trọng thể trước cộng đoàn đông đảo thuộc mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Nha Trang; cùng đồng tế có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, người con của Giáo phận Nha Trang, hiện là Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và một số đông linh mục Giáo phận. Ngay trong Thánh lễ này, Đức cha Phaolô đă cho công bố Tông sắc của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức cha Giuse làm Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang và trân trọng giới thiệu ngài với Ban Tư vấn Giáo phận và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.

Kể từ ngày hôm đó, trong cương vị Giám mục Phó của Giáo phận, Đức cha Giuse đă sát cánh bên Đức cha Phaolô trong mọi sinh hoạt mục vụ của Giáo phận.

Ngoài ra, tại Đại hội của HĐGMVN lần thứ X vào năm 2007 diễn ra tại Ṭa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức cha Giuse đă được bầu vào Ban Thường vụ của HĐGMVN, với chức vụ Phó Tổng thư kư. Đức cha Giuse c̣n được bầu làm Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam và được bầu làm một trong hai đại biểu chính thức của HĐGMVN tham dự Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới năm 2008.

Từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, Đức cha Giuse tham dự Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới lần thứ XII tại Roma về đề tài “Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh.” Tại Thượng Hội Đồng này, ngoài bài phát biểu chính thức tại hội trường với chủ đề “Lời Chúa là nguồn an ủi và là sức mạnh cho dân Chúa tại Việt Nam trong ḍng lịch sử,” Đức cha Giuse c̣n được chọn là một trong số 12 Nghị phụ để chia sẻ Lời Chúa trong bài giảng tại hội trường trước phiên họp khoáng đại ngày 7 tháng 10 năm 2008 có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Đề tài của bài chia sẻ hôm đó là: “Lời Chúa trong đời sống của người tín hữu.”

Vào ngày 4 tháng 12 năm 2009, tại Nhà thờ Chánh Ṭa Nha Trang, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Ḥa đă chủ sự Thánh lễ tạ ơn trọng thể dịp mừng Kim Khánh Linh mục của ngài. Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, trước mặt các Đức Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục đoàn đồng tế và đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo phận Nha Trang, Đức cha Phaolô công bố: Năm nay ngài đă 78 tuổi, vượt qua tuổi hạn định theo giáo luật 3 năm, ư nguyện từ nhiệm sứ vụ Mục tử Giáo phận Nha Trang của ngài đă được đệ tŕnh Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từ hơn 3 năm trước, nay đă được Đức Thánh Cha chấp thuận.

Và như vậy, kể từ lúc này, Đức cha Giuse Vơ Đức Minh tiếp nối sứ vụ Mục tử của ngài trong cương vị là Giám mục Chánh ṭa thứ tư của Giáo phận Nha Trang, thể hiện tính tông truyền trong Hội Thánh Công Giáo.

Nguyện xin ân sủng và b́nh an của Chúa Kitô tuôn đổ trên Đức cha Giuse, Đức cha Phaolô và toàn thể Giáo phận Nha Trang thân yêu.

VP TGM Nha Trang

................

Giáo phận Nha Trang

 1. Các Linh mục gốc Giáo phận Nha Trang tại Hải ngoại
 2. Ṭa Giám Mục Nha Trang
 3. Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang
 4. Ban Giáo lư
 5. Sơ đồ tổ chức Giáo phận Nha Trang
 6. Thiệp Tết của Đức giám Mục Giáo Phận
 7. Thư chúc Tết của Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách gởi anh em Cựu CS Sao Biển
 8. Ư Nghĩa Logo Mừng 50 Năm Thành Lập Giáo Phận Nha Trang
 9. Tài liệu Khóa Thường Huấn Linh Mục Gp. Nha Trang 2007
 10. Các Bản tường tŕnh sinh hoạt Bác ái xă hội
 11. Lịch sử Giáo phận Nha Trang
 12. Một vài h́nh ảnh về việc tu sửa chỉnh trang Ṭa Giám Mục Nha Trang
 13. Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận Nha Trang
 14. Sự thành h́nh Cộng đoàn MTG NhaTrang tại Giáo phận Oslo
 15. Bài giảng tĩnh tâm Linh mục năm 2008
 16. Bài nguyện gẫm ngày III
 17. Bài nguyện gẫm ngày II TTLMNT2008
 18. Kinh xin ĐHY Phanxicô Xavie cầu bàu
 19. Các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris tại Khánh Hoà, Ninh Thuận và B́nh Thuận
 20. Hội Ái Hữu Phaolô Châu
 21. Thường huấn Linh Mục Giáo phận Nha Trang 2008
 22. Kim Khánh Giáo Phận Nha Trang
 23. Giáo xứ Dinh Thủy 1870 - 1900
 24. Bước Chân Của Vị Thừa Sai-chứng Nhân đức Tin : Gonzague Villaume (cố đề).
 25. Dân tộc thiểu số trong Giáo phận Nha Trang
 26. Cha Joseph Victor Clause (MEP) - Cố Hồng - truyền giáo tại Qui nhơn và Nha Trang
 27. Thư Luân Lưu Năm Thánh 1975
 28. Thư luân lưu " Công lư và Hoà B́nh" năm 1970 của ĐGM GP Nha Trang
 29. Thư luân lưu "Kỷ niệm ba trăm năm" - 1971 - ĐGM FX Nguyễn Văn Thuận
 30. Thư luân lưu "Sứ mạng Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta" - 10/1970
 31. Thư luân lưu "Vững mạnh trong đức tin, tiến lên trong an b́nh" - 1969
 32. Linh Mục Tu Sĩ Giáo Phận Nha Trang đang phục vụ tại Nhật
 33. Nhà Thờ Chánh Toà Nha Trang - H́nh ảnh 6 chiều
 34. Giờ lễ các nhà thờ trong Thành Phố Nha Trang
 35. Trang web tiếng Anh tóm lược tổng quan Giáo Phận
 36. Giới thiệu trang Web Giáo xứ Phan Rang
 37. Giới thiệu trang web Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Nha Trang
 38. Nhà thờ Chánh Toà Nha Trang
 39. Thường huấn linh mục 2010 Giáo phận Nha Trang: 350 năm Truyền Giáo tại Việt Nam
 40. Chúc mừng Tân Linh Mục Phêrô Hoàng Minh Tân gốc Giáo xứ Xuân Ninh

Việt về Giáo xứ Giáo họ :

 1. Viết về lịch sử, sinh hoạt, công tác xă hội từ thiện...
 2. Quảng Thuận - Trái tim biết yêu thương
 3. Noel năm nào
 4. Xuân Xưa!
 5. Bao giờ ngày xưa lại về !
 6. Ba Ng̣i - Mùa Xuân Mới!
 7. Một thoáng yêu thương
 8. Giáo hạt Ninh Thuận - 1885
 9. Giáo Xứ Đồng Hộ nhỏ bé và yêu thương
 10. Cầu nguyện trưc tiếp
 11. Giáo xứ hậu thành-Giáo Phận Vinh
 12. Như một lời cám ơn
 13. Chúng con nuôi heo đất để xây nhà Giáo lư
 14. Bắc Thành – Chiếc nôi Ơn Gọi của tôi
 15. Người Thân Yêu
 16. Kể Chuyện Hành Hương
 17. Làng xă hội Cam Tân
 18. Các vị Thừa sai đầu tiên coi sóc Ninh Thuận !?
 19. Nữ tu người Việt Nam đầu tiên của Ḍng Bác Ái Miyazaki Nhật Bản
 20. Giáo họ G̣ Muồng
 21. Đẹp sững sờ nhà thờ Núi
 22. Ḥn Khói
 23. Giáo xứ G̣ Đền & G̣ Thao: Hăy chỗi dậy !
 24. Giáo xứ Triệu Phong

 


H́nh ảnh Giáo phận Nha Trang

< sẽ bổ sung>

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com