Giáo Phận Nha Trang

Giáo xứ Chính Ṭa

 H́nh ảnh Nghi  thức Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại Nhà Thờ Chánh Ṭa

18/4/2014 - Nguồn : Website GP Nha Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]