Giáo phận Phan Thiết

Danh sách Linh mục trong Giáo phận

Bổ sung mới nhất 06/08/2016


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Phan Thiết

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở Địa chỉ liên lạc
             
  Giuse Nguyễn Hữu  An 20/3/1967 8/9/2000 Chánh xứ Kim Ngọc chahuuan@gmail.com - 0918579145
  Giuse Nguyễn Kim Anh 12/02/1955 29/9/1992 Chánh xứ Tân Lư lmanh92@yahoo.com  -  0918369945
  Phêrô Nguyễn Xuân Anh 6/7/1954 22/2/2006   TGM xuan520217@yahoo.com 
  Barnabê Lê Xuân Ánh 05/11/1953 29/9/1994 Chánh xứ Châu Thủy dvchauthuy@gmail.com - 0906646070
  Giuse Bùi Ngọc Báu 10/5/1937 26/5/1967   Nhà Hưu Dưỡng giusebau1937@gmail.com  - 0907424135
  Phaolô Nguyễn Trọng Báu 01/01/1977 29/6/2011 Chánh xứ Giuse paulbau2121@yahoo.com 
  Phêrô Nguyễn Văn B́nh 29/11/1977 29/6/2011 Chánh xứ Nam Hà petnguyenvanbinh@gmail.com 
  Phêrô Trần Thanh B́nh 1985 12/7/2017      
  Phêrô Phan Ngọc Cẩm 20/7/1946 17/3/1994 Chánh xứ Phan Rí Cửa petngoccam@gmail.com
  Giuse Nguyễn Thanh Cảnh 29/6/1971 24/5/2012 Chánh xứ Hồng Liêm joscanhnguyen@yahoo.com
  Antôn Trương Ngọc Cảnh 01/1/1970 24/5/2012 Phó xứ Nghị Đức antngoccanh@yahoo.com
  Antôn Đinh Bá Cẩn 09/03/1969 19/8/2005 Chánh xứ An Phong antonbacan@yahoo.com   0918850972
  Phêrô Đặng Hữu Châu 25/6/1967 15.8.2007 Chánh xứ Đakai thachnguyen256@yahoo.com 
  Tôma Nguyễn Hải Châu 22/12/1971 29/6/2011 Chánh xứ Vinh Thủy nghchau@gmail.com 
  Phaolô Hồ Phi Chỉnh 1976 2013      
  Giacôbê Tạ Chúc 6/8/1968 01/5/2004 Chánh xứ Gia An lmgiacobetachuc@gmail.com 
  Giuse Nguyễn Văn Chữ 5/7/1946 12/5/1974 Chánh xứ Thanh Hải nvchu@hcm.vnn.vn 
  Phêrô Nguyễn Thiên Cung 14/1/1947 04/5/1975   ĐCV Nicolas thiencung47@gmail.com  - 0909073356
  Giuse Trần Đức Dậu 10/12/1945 17/12/1972   CV Thánh Giuse nhathothanhaipt@yahoo.com 
  Giuse Mai Ngọc Dụ 26/8/1954 26/6/1998     josngocdu@yahoo.com -  0918846963
  Phaolô Hoàng Đức Dũng 20/11/1969 01/5/2004 Chánh xứ Tư Tề lm_ducdung@yahoo.com.vn  - 0977206807
  Giuse Nguyễn Tiến Dũng 14/3/1972 29/6/2011 Quản nhiệm Đa Kim 2 Giusedung.nguyen@gmail.com 
  Phêrô Trần Đ́nh Dũng 26-10-1983 10/12/2014 Phó xứ Tầm Hưng prdung@yahoo.com.vn  0938637200
  Phêrô Nguyễn Hữu Duy 18/1/1972 8/9/2000 Chánh xứ Mũi Né petduy1972@gmail.com
  Micae Vũ Quốc Duy 1984 12/7/2017      
  Giuse Đinh Vĩ Đại 15/12/1949 21/11/1975   TGM  
  PA..Phạm Quảng Đại 1983 17/6/2016 Phó xứ Hiệp Nghĩa  
  Antôn Vũ Ngọc Đăng 1/9/1937 26/5/1967   NHPT lmantonvu@gmail.com   -  0983374617
  FA. Trần Minh Đoan 21/12/1935 29/12/2000   ??  
  Gioan Trần Lữ Đô 26-04-1980 10/12/2014 Phó xứ Long Hương gioanmariado@gmail.com 1980 0987323633
  Nicolas Huỳnh Đức 14/8/1969 01/5/2004 Chánh xứ Phú Hội  
  Simon Trần Quốc Được 1985 17/6/2016      
  Fx. Đinh Tiên Đường 13/11/1946 15/4/1975 Chánh xứ Hiệp Đức dinhtienduong46@gmail.com 
  Giuse Lê Minh Hà 08-06- 1981 10/12/2014 Phó xứ Hiệp Đức josminhha@gmail.com   0964559056
  Gioan Nguyễn Kim Hà 18/8/1956 15/8/2007 Chánh xứ Cù Mi gioankimha@yahoo.com.vn 
  Gioan Hoàng Huỳnh Hải 26-03-1980 10/12/2014 Phó xứ Vinh Tân jeanhoanghai@yahoo.com  0979965843
  Phêrô Nguyễn Thanh Hải 22/08/1972 29/6/2011 Chánh xứ Đức Thắng haiphaolo@yahoo.com 
  GB Nguyễn Trường Hải 18/02/1970 29/6/2011 Chánh xứ Đồng Tiến gbhai2002@yahoo.com 
  Phaolô. Nguyễn Văn Hạnh 20/12/1957 22/2/2006 Chánh xứ Vơ Xu pnvh2@yahoo.com  - 0988857649
  Tom. Nguyễn Ngọc Hảo 06/10/1970 6/12/2002   Du học Mỹ tomahao71@gmail.com  -   0918474510
  Gioan Nguyễn Văn Hảo 15/3/1944 12/5/1972 Chánh xứ Hồ Thắng ynnvhao@gmail.com -   0918746325
  Giuse Nguyễn Văn Hiên 10/8/1954 22/2/2006 Chánh xứ Gio Linh joshien54@gmail.com  -  0919960101
  Phêrô Nguyễn Viết Hiền 12/5/1938 31/5/1966     Hưu dưỡng
  Phaolô Nguyễn Sĩ Hiệp 19-9-1981 10/12/2014 Phó xứ Hiệp An paulsyhiep@yahoo.com 01626488319
  Tôma Nguyễn Văn Hiệp 14/3/1976 24/5/2012   Du học thomashiep76@gmail.com
  Giuse Lê Văn Hiếu 01-05-1976 10/12/2014 Phụ tá Vinh Lưu hieulevan26@gmail.com  01656946578
  Phaolô Trần Trọng Hiếu 05/05/1974 29/6/2011 Chánh xứ Đồng Kho htran4068@gmail.com 
  Phaolô Nguyễn Thái Hinh 21/12/1976 25/4/2013 Quản nhiệm Hiện Xuống  
  Phaolô Hoàng Phương Hoàng 13/05/1976 24/5/2012 Chánh xứ Mepu dp5545@yahoo.com
  Antôn Nguyễn Thế Học 04/05/1972 11/11/2009 Chánh xứ Tà Mon  hocnguyen1974@yahoo.com
  GB Hoàng Đại Hoàng 13/05/1976 29/6/2011 Chánh xứ MêPu Jbdaihoang2002@yahoo.com 
  Giuse Nguyễn Công Hoàng 23/02/1971 11/11/2009 Chánh xứ Mẹ Thiên Chúa 090-205-2193   
lmconghoang@gmail.com 
  Dom. Nguyễn Văn Hoàng 05/3/1968 17/3/1994   TT. TàPao 0904477781
  Gioankim Phạm Văn Hoạt 03-05- 1980 10/12/2014 Phó xứ Vơ Đắt jmhoat@yahoo.com 01667024772
  Phêrô Nguyễn Huy Hồng 23/4/1946 17/3/1994   Mẹ Vô Nhiễm phehong@pmail.vnn.vn 
  Phaolô Nguyễn Bá Huân 25/1/1974 24/5/2012 Chánh xứ Thánh Mẫu paul_huan2000@yahoo.com
  Fx. Đinh Quang Hùng 15/3/1950 22/2/2006 Chánh xứ Hà Văn fxquanghung@yahoo.com  -  0919777897
  Micae Hoàng Minh Hùng 5/3/1952 22/2/2006 Chánh xứ Tầm Hưng hung52pt@yahoo.com -  0913645757
  Fx. Hồ Xuân Hùng 20/3/1971 22/2/2006 Chánh xứ Fatima xuanhung_fx@yahoo.com  - 0919402466
  Giuse Trương Văn Hùng 10/7/1967 24/5/2012 Chánh xứ Tin Mừng vanhung467@gmail.com
  Giuse Nguyễn Việt  Huy 15/12/1949 01/6/1990 Chánh xứ Tinh Hoa nviethuy51@yahoo.fr
  Giaokim Phạm Văn Huy 1984 12/7/2017      
  Giuse Hồ Sĩ Hữu 01/11/1949 15/8/1991 Chánh xứ Vinh Tân hosihuu@yahoo.com
  Gioan Maria Vianney Dương Nguyên Kha 16/7/1978 24/5/2012   TGM dnkht@yahoo.com
  Antôn Hồ Tấn Khả 06/2/1963 06/12/2002 Chánh xứ Thọ Tràng  
  GB. Hoàng Văn Khanh 3/8/1947 24/6/1975 Chánh xứ Thanh Xuân jb.vankhanh@gmail.com  -  0919693652
  Phêrô Trần Duy Khanh 12/9/1978 25/5/2013 Chánh xứ Phú Quư  
  Phêrô Đào Thanh Khánh 08/04/1975 11/11/2009   Du học Áo daothanhkhanh@yahoo.com 
  Giuse Nguyễn Đức Khẩn 10/8/1953 19/2/1998 Chánh xứ Hiệp Nghĩa duckhan@hcm.vnn.vn  -  0917201434
  Phêrô Đoàn Vũ Khoa 1984 17/6/2016 Phó xứ Hà Văn  
  Phêrô Trần Ngọc Khoa 1981 12/7/2017      
  GB. Nguyễn Đ́nh Khôi 29/10/1971 15/8/2007 Chánh xứ Hiệp Tân jbkhoi@gmail.com 
  Pet. Trần Thiện Khuê 25/3/1973 24/5/2012 Phó xứ Huy Khiêm namcanh2012@yahoo.com
  Aug. Nguyễn Văn Lạc 10/1/1947 12/5/1974 Chánh xứ B́nh An augustinolac@yahoo.com  -   0913932460
  Giuse Nguyễn Anh Lâm 26/7/1976 24/5/2012 Chánh xứ Thuận Đức joslam1976@yahoo.com.vn
  Phêrô Nguyễn Châu Linh 1968 1/6/2010 Chánh xứ Phước An lm.peter.chaulinh@gmail.com 
  Phêrô Hoàng Vĩnh Linh 10/6/1949 02/5/1996 Chánh xứ Tân tạo vlinh1@gmail.com
  Giuse Lê Văn Linh 09/12/1967 24/5/2012 Quản nhiệm Đa Kim 1 giuselevanlinh@gmail.com
  G.B Trần Ngọc Linh 12/08/1974 24/5/2012 Chánh xứ Sông Lũy jbngoclinh@gmail.com
  Phaolô Nguyễn Văn Linh 20/7/1969 06/12/2002 Chánh xứ Lương Sơn vanlinh@pmail.vnn.vn  -   0986520581
  GB. Ngô Đ́nh Long 01/1/1971 01/5/2004 Chánh xứ Đông Hải jbngodinhlong@gmail.com 
  Giuse Nguyễn Thành Long 15/02/1972 15/8/2007 Chánh xứ Rạng josephlong2005@yahoo.com  -  0974872250
  Aug. Nguyễn Đức Lợi 17/7/1966 27/8/1998 Chánh xứ Thánh Linh nduc1968@yahoo.com -  0985957854
  Phaolô Lê Quang Luân 09/12/1943 07/6/1990 Chánh xứ Vinh Hưng quangluan-le@hcm.vnn.vn 
  Giacôbê Nguyễn Minh Luận 07/8/1972 15/8/2007 Chánh xứ Thánh Tâm jacluan@yahoo.com 
  Phêrô Vơ Tấn Luật 12/3/1969 06/12/2002 Chánh xứ Lương Sơn peterluat@yahoo.com  -   0909629225
  Giuse Nguyễn Văn Lừng 28/11/1950 31/5/1990   CV Nicolas lmlung@pmail.vnn.vn 
  AnTôn Trần Văn Lựu 15/12/1953 29/12/2001 Chánh xứ Đức Phú lmtranluu@yahoo.com.vn   0908022845
  Giacôbê Tống Thành Luyến 15/06/1977 24/5/2012 Đặc trách LaDày  
  Giuse Phạm Xuân Mạo 12/04/1975 11/11/2009 Chánh xứ Long Hà josxuanmao@yahoo.com  - 0908235345
  Phêrô Ngô Công Minh 1976 29/6/2011 Chánh xứ Ba Bàu ngocongminh@yahoo.com 
  Fx. Nguyễn Quang Minh 06/10/1966 27/8/1998 Chánh xứ Tánh Linh thieunhiphanthiet@gmail.com
  Step. Lê Công Mỹ 15/6/1942 21/12/1971 Chánh xứ   lecongmy1942@gmail.com 
  Giuse Đặng Văn Nam 09/2/1956 06/8/1998 Chánh xứ An B́nh  
  Phaolô Nguyễn Văn Ngụ 16/6/1949 15/8/1991 Chánh xứ Vinh Phú Nguynvnng@gmail.com 
  FX Trần Văn Phi 1979 2013 Chánh xứ Hàm Phú  
  Phêrô Hoàng Phồn 13-01- 1985 10/12/2014 Phó xứ Thanh Xuân pet_hoangphon@yahoo.com.vn 01249506062
  Anrê Lương Vĩnh Phú 25/12/1966 27/8/1998 Phó xứ B́nh An andre.phu@gmail.com -  0908219386
  Phêrô Nguyễn Tri Phương 10/01/1976 29/6/2011 Chánh xứ Phú Lâm pherotriphuong76@yahoo.com
  FA. Nguyễn Đức Quang 04/11/1953 29/9/1992 Chánh xứ Đaguri tomaphuc@gmail.com
  Phêrô Nguyễn Văn Quang 12/8/1969 22/2/2006 Chánh xứ Phao Lô petnguyenvanquang@gmail.com 
  GB Trần Thái Quốc 14-06-1981 10/12/2014 Phó xứ Vinh Thanh gioanthaiquoc@gmail.com 0933388980
  Giuse Ngô Đ́nh Quư 20/06/1974 29/6/2011 Chánh xứ Gia Huynh Jos.dinhquy@gmail.com 
  Fx. Phạm Quyền 16/5/1943 17/12/1972 Chánh xứ Chính Ṭa chaquyen@gmail.com  -   0919078204
  Anrê Vũ Quỳnh 16/01/1984 17/6/2016 Phó xứ Thanh Hải  
  Phêrô Nguyễn Đ́nh Sáng 05/5/1954 29/9/1992   TGM petsang@pmail.vnn.vn  -  0913105761
  Giuse Phạm Hoài Sâm 25/06/1972 24/5/2012 Chánh xứ Mân Côi josphamhoaisam@gmail.com
  Giuse Nguyễn Văn Soi 05/3/1969 06/12/2002 Quản lư TGM jossoi@pmail.vnn.vn  -   0903748366
  Luca Nguyễn Thái Sơn, 1978, 12/7/2017      
  Phêrô Đỗ Sự 10/6/1969 14/1/2005 Quản xứ Đá Dựng petdosu1969@hcm.vnn.vn 
  Fx. Đặng Hùng Tân 23/8/1965 8/9/2000 Chánh xứ Ma Lâm fxtandang@gmail.com 
  PX. Lê Nguyên Thao 10/6/1984 17/6/2016 Phó xứ Mê Pu  
  Step. Bùi Vi Thành 12/12/1978 24/5/2012 Quản xứ Phục Sinh vithanhtinhhoa@yahoo.com
  Antôn Nguyễn Văn Thành 1977 2013      
  Phêrô Hồ Đức Thắng 25/8/1966 14/1/2005 Chánh xứ Ḥa Thuận prhoducthang@gmail.com -  0919012310
  Đaminh Phạm Hoàng Thắng 2/2/1985 17/6/2016 Phó xứ Tân Châu  
  Giuse Nguyễn Anh Thi 10/02/1971 14/05/2011   Du học Ư anhthiptvn@yahoo.com 
  Giuse Hồ Văn  Thiện 07/3/1949 17/3/1994   NHGP  
  Antôn Nguyễn Bá Thiện 11/8/1972 15/8/2007 Chánh xứ Đức Tân antthien@yahoo.com  -   0989677049
  Phêrô Hoàng Văn Thinh 05/6/1949 02/5/1996 Chánh xứ Tân Lập thinhvanster@gmail.com  -   0937815100
  Giuse Phạm Thọ 15/3/1960 27/8/1998 Chánh xứ Chính Tâm Josephtho74@gmail.com - 986813481
  FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương 10/04/1972 24/5/2012 Quản hiệm Suối Nhuôm fxnguyenthuong@gmail.com
  GB. Trần Văn Thuyết 16/1/1953 15/8/1991 Chánh xứ Vơ Đất gioanthu@yahoo.com 
  Gioan Trần Văn Thức 05/12/1962 08/9/2000   ĐCV Xuân Lộc jnthuc@yahoo.com 
  Phêrô Nguyễn Văn Tiến 15/3/1945 19/12/1974 Chánh xứ Phú Hài lmpettien@gmail.com 
  Giuse Đặng Văn Tiếp 1976 2013      
  Phaolô Hoàng Văn Tới 1975 17/6/2016 Phó xứ Gio Linh  
  Phaolô. Hoàng Kim Tốt 05/11/1957 29/9/1992 Chánh xứ Vinh Lưu huutam2005@gmail.com  -   0918274842
  Phaolô Nguyễn Ngọc Trác 23-10-1985 10/12/2014   Du học Ư paultrac@yahoo.com  0946499823
  Giuse Bạch Kim Tri 14/6/1966 22/2/2006 Quản xứ Cà Tang bachkimtri@gmail.com  -   0907798598
  Micae Cù Đức Trí 07/10/1971 22/2/2006 Chánh xứ Vũ Ḥa cuductri@yahoo.com  -   0918805523
  Phêrô Vũ Nhật Trí 01/04/1975 11/11/2009 Chánh xứ Tân Châu Nhatri2004@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Minh Triết 12/07/1978 24/5/2012 Chánh xứ Truyền Tin vinhluu1207@gmail.com
  Tađêô Nguyễn Quang Trung 20/09/1972 11/11/2009 Chánh xứ Ḥa Vinh ngtrung72@yahoo.com -  0909942488
  Gioan Trần Ngọc Trung 30/01/1983 17/6/2016 Phó xứ Thọ Tràng  
  Augustinô Nguyễn Công Trứ 10-10-1979 10/12/2014 Phó xứ Chính ṭa tamthu13@gmail.com 0917264418
  FX. Hồ Tấn Tú 12/08/1977 24/5/2012 Chánh xứ Đông Hà fxtantu@gmail.com
  Antôn Nguyễn Kiến Tú 17/8/1961 27/8/1998 Chánh xứ Thuận Nghĩa ngkientu@gmail.com 
  Phêrô Trần Thanh Tú 14/10/1971 8/9/2000 Chánh xứ Vinh An tu05prc@yahoo.com.vn 
  Phêrô Lê Anh Tuấn 1975 2013 Phó xứ (treo chén)  
  Antôn Lê Minh Tuấn 18/10/1965 17/3/1994 Chánh xứ Vinh Thanh 0913658143 - anthonytuan@vnn.vn
  Phaolô Nguyễn Anh Tuấn 1981 12/7/2017      
  Phêrô Nguyễn Anh Tuấn 27-10-1982 10/12/2014 Phó xứ Chính ṭa petrus1982@yahoo.com  0933767143
  Tôma Phan Quốc Tuấn 28/6/1969 19/05/2012   Du học phantuan_2002@yahoo.com
  GB. Nguyễn Hồng Uy 01/11/1971 22/2/2006   Du học jbnguyenhonguy@yahoo.com  0902641026
  Anphong Nguyễn Công Vinh 13/1/1947 15/4/1975 Chánh xứ Hiệp An anphonse_nguyen@yahoo.com 
  FX Huỳnh Thiên Vũ 15-12-1981 10/12/2014 Phó xứ Chính Tâm thienvu20880@gmail.com  01636930943
  Phêrô Nguyễn Hoài Vũ 01-06-1973 10/12/2014 Phó xứ Thanh Hải hoaivutanchau@gmail.com  0937084990
  Augustinô Nguyễn văn Vụ 05-08-1979 10/12/2014 Phụ tá TTTM Tàpao agsvu@yahoo.com  0942142237
  Đaminh Lê Hoàng Vương 15-07-1981 10/12/2014 Phó xứ Tân Lư domvuong@gmail.com
             
             
      Phó tế      
  Giuse Nguyễn Du 1987        
  GB. Bùi Thanh Hải 1986        
  PX. Nguyễn Minh Hùng 1987        
  Phêrô Nguyễn Đ́nh Luyện 1986        
  Giuse Phạm Anh Minh 1974        
  Phêrô Nguyễn Duy Nhạc 1984        
  Phêrô Lê Trọng Tạo 1985        
  Giuse Mai Quốc Thông 1961        
  Vinhsơn Vũ Khắc Tiệp 1987        
  Giuse Hồ Đắc Trung 1986        
  Phêrô Nguyễn Hữu Xuân 1986        
             
             
  Dom.Cẩm Ng. Đ́nh Cẩm 15/9/1936 26/6/1965   NHPT petngoccam@gmail.com 
  Phêrô Đinh Đ́nh Chiến 10/02/1950 17/3/1994   NHPT  
  Fx. Lê Quang Diễn 10/12/1933 31/5/1964   NHPT phanxilequangvp@gmail.com
  Phêrô Nguyễn Hữu Đăng 29/12/1930 31/5/1960   NHPT  
  Phêrô Phạm Tiến Hành 18/11/1930 31/5/1960   NHPT peterhanh30@gmail.com 
  GB. Vũ Đ́nh Hiên 23/12/1920 20/6/1957   NHPT  
  GB. Trương Văn Hiếu 10/11/1922 30/5/1956   NHPT  
  GB. Lê Xuân Hoa 23/4/1926 19/7/1959   NHPT gbxuanlybang@gmail.com
  GB. Hoàng Thanh Huê 13/12/1936 16/10/1968 Hưu   jbthanhhue@gmail.com 
  Ben. Nguyễn Văn Mầu 24/12/1924 08/1/1956   NHPT  
  Phêrô Nguyễn Hữu Nhường 01/7/1945 17/12/1972 Hưu   nhuunhuong@yahoo.com 
  Philiphê Lê Trọng Phan 21/3/1935 04/6/1965 Hưu   0904697101
  GB. Vũ Văn Tiến 03/1/1925 31/5/1954   NHPT  
  Giacôbê Lê Đức Trung 19/9/1922 19/6/1957   NHPT 0919264373
             
  Antôn Nguyễn Quư Hải 17/11/1955 22/2/2006     Qua đời 21/12/2014
             
             

Nguồn :

* Thông báo v/v thuyên chuyển Linh Mục - 20/9/2013

* Thông báo v/v thuyên chuyển Linh Mục - 14/5/2012

* DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT  ( 27/02/2012)

* Trang Web Giáo Phận Phan Thiết (1/9/2011)

 

 


 

Trang web đang xây dựng.
Mọi đóng góp bổ sung xin gởi về : GiaoxuGiaohoVietNam@yahoo.com