Giáo phận Phan Thiết

Nhà thờ Giáo xứ Chính Ṭa Phan Thiết

 

Nhà thờ Giáo xứ Chánh Ṭa
Giáo hạt Phan Thiết

 

Địa chỉ : 2B Hàn Thuyên - Phan Thiết - B́nh Thuận ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Vơ Tấn Luật (5/2018)
Phụ tá      : Linh mục Augustinô Nguyễn Công Trứ
Phụ tá      : Linh mục

Tel

062-382-1945

E-mail & Website

http://chinhtoaphanthiet.blogspot.com/

Năm thành lập

 1890

Bổn mạng Thánh Tâm ChúaGiêsu (11/6)

Số giáo dân

 3301

Giờ lễ

Chúa nhật     : 4:00   -   17:00

Ngày thường : 17:00

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :   Gh Mathêu Gẫm - Gh Tiến Thành

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ  (album)

-  Tin tức sinh hoạt

* Lễ Khai Mạc Năm Thánh Ngoại Thường Ḷng Thương Xót Và Mở Cửa Năm Thánh Tại Giáo Phận Phan Thiết (13/12/2015) - H́nh ảnh
* H́nh ảnh Gx Chính Ṭa bế mạc Tháng Hoa (31/5/2014)
* H́nh ảnh Gx Chính Ṭa Khai mạc Tháng Hoa (1/5/2014)
* H́nh ảnh Đại Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo Phận Phan Thiết – Năm Đức Tin 2013 (25/8/2013)
* H́nh ảnh Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ Thiên Chúa, Bổn Mạng GP Phan Thiết tại nhà thờ Chính Ṭa (10/10/2011)

 

Lược sử Giáo xứ Chánh Ṭa

 

Vào khoảng 1875 - 1880, có một vị thừa sai thuộc Hội Thừa Sai Paris là cố Đức (tên Việt), đến Phan Thiết với một số giáo dân, gốc B́nh Định và Quảng B́nh thuộc giáo xứ Tân Thành, Mỹ Ḥa hạt B́nh Chính, địa phận Vinh để sinh sống. Thoạt đầu cố Đức và giáo dân dựng lên một ngôi nhà nguyện thô sơ, mái lá, vách tre, trên một khu đất nhỏ thuộc làng Lạc Đạo. Năm 1890, cố Sáng (tên Việt) xây dựng một thánh đường, xây bằng gạch lợp ngói rộng răi hơn, để đáp ứng nhu cầu số giáo dân mỗi ngày một tăng. Tiếp theo là cố Mossard, cố Masseron, xây dựng nhà xứ để làm nơi ở cho các vị thừa sai. Các vị thừa sai lần lượt đến làm chính xứ là cố Henrisson, cố Hiền (tên Việt), cố Ba (tên Việt), cố Báu (Brugidou). Thời cố Báu có cha Việt nam là cha Phao lô Vơ văn Chánh. Linh mục Việt Nam đầu tiên làm chính xứ là cha Giuse Nguyễn minh Chiếu.

Khi cố Thơm (Thommeret) làm chính xứ, Ngài mở rộng thánh đường và làm nhà xứ mới. Phụ tá cho cố Thơm là cha Louis Lê Văn Sinh. Sau cố Thơm là cố Năng (Victor Caillon)- vị thừa sai cuối cùng của giáo xứ. Thời cố Năng có các cha phụ tá là cha Phao lô Trần Bích Sơn, cha Giuse Nguyễn Thanh Vân, cha An tôn Vũ Ngọc Đăng. Tiếp theo là cha Giuse Phạm Dương Thái làm chính xứ. Các cha phụ tá lần lượt là cha Phaolô Bùi Duy Nghiệp, cha Phanxicô Xavie Nguyễn Cao Cầu. Cha Giuse Nguyễn Viết Cư làm chính xứ năm 1972 đến 1986. Các cha phụ tá lần lượt là Augustino Nguyễn Văn Lạc, cha Gioan Nguyễn Văn Hảo, cha Phanxico Xavie Đinh Tiên Đường.

Ngày 17/01/1975, địa phận Phan Thiết được thành lập đặt dưới quyền cai quản của Đức Giám Mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi và giáo xứ Lạc Đạo được nâng lên thành giáo xứ Chính Ṭa.

Ngày 30/03/1986, cha chính xứ Giuse Nguyễn viết Cư qua đời, cha phụ tá Phanxico Xavie Đinh tiên Đường tạm thời coi sóc giáo xứ.

Ngày 14/02/1988 cha Giuse Nguyễn tiến Huynh được bổ nhiệm quản xứ Chính Ṭa. Năm 1992 cha Huynh xây lại thánh đường cùng với ngôi nhà giáo lư, trường học giáo lư mới như hiện nay. Cha Phaolô Hoàng văn Thinh làm phụ tá từ ngày 15/07/1996 đến tháng 06/1998.

Ngày 08/02/1997 cha Huynh rời xứ Chính Toà sang làm chính xứ Vinh Phú.

Ngày 25/02/1997 cha JB Trương văn Hiếu, nguyên chính xứ Ḥa Vinh được bổ nhiệm làm Chính xứ Chính Ṭa thay cha Huynh.

Ngày 26/09/1998 cha Phaolô Hoàng văn Thinh rời giáo xứ Chính Ṭa đến làm quản xứ giáo xứ Chính Tâm (Trà Tân 2).

- Ngày 04/10/1998 cha Phanxicô Xavie Nguyễn quang Minh được bổ nhiệm làm phó xứ Chính Ṭa.

Hiện nay giáo xứ có được sự cộng tác của hai cộng đoàn nữ tu thuộc Hội Ḍng Mến Thánh Giá Tân B́nh (Nha Trang) và Phan Thiết.

Một vài nhận định và số liệu

1. Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ gồm 21 người .

2. Giáo xứ Chính Ṭa hiện nay gồm 7 giáo họ (B́nh Hải 01, B́nh Hải 02, Đức Long, Tam Hiệp, Thánh Đường, Tiến Lợi, Tiến Thành), sinh sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau.

- Nghề nông: 27 hộ thuộc giáo họ Tiến Lợi, cách xa nhà thờ 5km, hầu hết là nghèo.

- Buôn bán: khá nhiều, tập trung vào họ Tam Hiệp, Thánh Đường và rải rác trong các họ khác.

- Làm biển: nhiều nhất trong các ngành nghề, tập trung vào các họ B́nh Hải 01, B́nh Hải 02.

- Công nhân viên, nghề tự do: số ít, rải rác trong các giáo họ.

- Họ Tiến Thành quả xa nhà thờ: 20km, gồm 33 hộ, 326 người, chủ yếu sống bằng nghề biển.

- Tổng số trong toàn giáo xứ là 738 hộ gồm 3364 khẩu. Đa số là nghèo.

3. Văn hóa: b́nh quân ở tŕnh độ tiểu và trung học. Một số trẻ em và người lớn c̣n mù chữ.

Hiện có 02 lớp t́nh thương cấp I ban ngày và 02 lớp xóa mù chữ ban đêm.

4. Một thiểu số sinh hoạt trong các đoàn thể như: Gia Trưởng, Các Bà Mẹ Công Giáo, Phan Sinh Tại Thế, Legio, Giới Trẻ, Têrêxa, Thiếu Nhi Thánh Thể ....Mỗi đoàn thể đều có sinh hoạt hằng tuần và cố gắng huấn luyện hội viên thành những Kitô hữu đạo đức, có tinh thần tông đồ. Nhất là Hội Legio, trực tiếp đi truyền giáo hằng tuần. Số người lương trở lại ngày càng đông qua các khóa giáo lư tân ṭng và hợp thức hóa hôn nhân.

Tháng 06/1997, giáo xứ Chính Ṭa chính thức cho ra mắt một bản "Đường Hướng Mục Vụ” , nhằm xây dựng và phát triển giáo xứ về mọi phương diện kinh tế, xă hội, văn hóa, tôn giáo trên chủ đề "Yêu Thương và Phục Vụ " nhằm đem lại cho mọi cá nhân, mọi gia đ́nh cuộc sống ấm no, văn minh, đạo đức và hạnh phúc. Bản Đường Hướng Mục Vụ gồm 05 điểm:

1. Xây dựng đời sống ấm no:

Muốn ấm no trước hết phải bài trừ các tệ đoan xă hội như rượu chè, cờ bạc, dâm ô, x́ ke ma túy v́ lư do là nguyên nhân sinh ra đói nghèo lạc hậu. Sinh đẻ phải có trách nhiệm: sinh đẻ bừa băi sinh ra nghèo đói.

2. Xây dựng cuộc sống trên căn bản:

Cần, kiệm, liêm, chính, công bằng, bác ái, đoàn kết, tương thân tương ái. Phải lo cho có công ăn việt làm, tránh sự ở nhưng. Lập thùng tiết kiệm.

3.Mở mang văn hóa:

Lo cho con cái được học hành đến nơi đến chốn, ít nhất là hết cấp 03. Lập Hội Khuyến Học, vận động xin học bổng, nâng cao dân trí bằng việc học hỏi, đọc sách báo, mở pḥng đọc sách.

4.Củng cố đời sống đức tin:

Học hỏi Lời Chúa, học hỏi giáo lư: tin vào Chúa Giêsu là t́nh yêu Thiên Chúa. Yêu thương nhau, đoàn kết xây dựng, mở mang nước Chúa bằng việc hoạt động tông đồ, bằng đời sống gương mẫu. Yêu mến Thánh Lễ, rước lễ, tôn sùng Thánh Tâm Chúa, tôn sùng Đức Mẹ, lần chuỗi Mân Côi. Các đoàn thể thay phiên chầu Thánh Thể mỗi ngày ít nhất là một giờ. Cộng chung cả tuần là 9 tiếng đồng hồ.

5.Xây dựng đời sống văn minh.:

Gia đ́nh văn hóa, cổ vơ ơn Thiên Triệu đi tu làm linh mục, tu sĩ, hợp tức hóa các gia đ́nh rối. Thực hiện được Đường Hướng Mục Vụ trên hy vọng giáo xứ Chính Toà sẽ một ngày một thăng tiến về mọi mặt và trở thành một giáo xứ xứng danh.

Địa chỉ liên hệ: 2B HÀN THUYÊN - LẠC ĐẠO - PHAN THIẾT - B̀NH THUẬN
Điện thoại:0623.821945 - 3817350
Năm thành lập: (1890)
Số giáo dân hiện nay: (3301)
Bổn mạng và ngày lễ: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (11/06)(ngaylemung)

* Nguồn : Trang web Giáo Phận Phan Thiết

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Chánh Ṭa

Nguồn : Website GP Phan Thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]