Giáo phận Phan Thiết

Nhà thờ Giáo xứ Hiệp An

 

Nhà thờ Giáo xứ Hiệp An
Giáo hạt Hàm Tân

 

Địa chỉ : Xă Tân Hải, Hàm Tân, B́nh Thuận  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Anphong Nguyễn Công Vinh
Phó xứ     : Linh mục Phaolô Nguyễn Sĩ Hiệp

Tel

062-387-4564

E-mail

FB

Năm thành lập

1963

Bổn mạng

THÁNH PHÊRÔ (29/06)

Số giáo dân

2100

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Cha Antôn Nguyễn Thế Học nhậm chức Tân quản xứ Gx Hiệp An (2/8/2011)  - H́nh ảnh

 

Lược sử Giáo xứ Hiệp An

Giáo xứ Hiệp An được thành lập vào tháng 02/1962 do Cha P. Gérard Moussay. Lúc đó, miền đất này chỉ là cánh rừng xanh mênh mông rậm rạp, nhiều thú dữ! Người địa phương c̣n gọi nơi này là “Bàu Ḍi”.

Hiệp An khởi đầu chỉ có 07 gia đ́nh công giáo, sống chung với khoảng 30 gia đ́nh người địa phương và người Chàm. Ít lâu sau nhờ lời kêu gọi của Cha Moussay, nhiều người thuộc Giáo xứ Vinh Thủy, Phan Thiết hưởng ứng đến đây lập nghiệp, đa số gốc Quảng B́nh, số khác thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh.

Số giáo dân năm 1964 là 150 người, được tăng lên vào năm 1975 (800 người).

Từ ngày thành lập, Giáo xứ luôn có quư Cha phục vụ:

- Cha P. Gérard Moussay 1962-1964
- Cha J.B. Cao Vĩnh Phan 1964-1967

- Và giai đoạn sau có các Cha ở Tiểu Chủng Viện Tinh Hoa đến quản xứ 1968-1972

- Cha Phêrô Hoàng Thái An 1967-1968
- Cha Phêrô Dương Đ́nh Thiện 1972-1999

Từ ngày thành lập, Giáo xứ đă có ngôi nhà thờ tạm, thô sơ, lợp tôn. Năm 1965, xây lại ngôi nhà thờ khác kiên cố hơn, lợp ngói và một nhà xứ khá rộng.

C̣n đời sống đức tin, đa số giáo dân là đạo gốc, nên đời sống đạo ổn định, tốt lành, gây ảnh hưởng nhiều trong việc truyền giáo, nhờ đó lôi cuối được một số anh chị em lương dân.

Sau năm 1975, v́ kinh tế khó khăn, khoảng 4.000 người từ các nơi Nghệ An, Quảng B́nh, Hà Tĩnh và Thanh Hóa đến đây lập nghiệp. Do vậy, số giáo dân hiện nay (năm 2000) là 4.884 người, đa số tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể: Gia Trưởng, BMCG, Thanh Niên, Thiếu Nhi, Giáo Lư Viên, Legio, Têrêxa, Carmêlô… dưới sự hướng dẫn của Cha J.B. Trần Văn Thuyết, quản xứ từ ngày 20.10.1999, cùng với sự cộng tác của Hội Đồng Mục Vụ hơn 40 vị.

Về cơ sở vật chất, vào năm 1994, Giáo xứ đă xây dựng được ngôi thánh đường mới rộng răi, khang trang trên nền nhà xứ cũ; c̣n ngôi nhà thờ cũ được sửa chữa thành nhà xứ. Ngoài ra, Giáo xứ c̣n có 04 Nhà nguyện: Tinh Hoa (có cộng đoàn Nữ tu ḍng MTG. Phan Thiết phục vụ), Thánh Gia, Tân Vinh, Truyền Tin.

Đời sống đạo ngày càng phát triển. Tuy nhiên, việc quy tụ sinh hoạt các đoàn thể c̣n khó khăn v́ đây là Giáo xứ vùng xa, địa bàn rộng răi, các gia đ́nh ở rải rác, đường đi lại phức tạp.

Riêng với tŕnh độ học vấn, thường chỉ học hết cấp I. Số học sinh cấp II, III nhiều em bỏ dở v́ trường xa.

Hướng về tương lai, Giáo xứ đang phát triển thêm các cơ sở: xây hội quán, pḥng học giáo lư, chỉnh đốn khuôn viên Thánh Đường, nâng cao tŕnh độ dân trí, động viên các em tới trường học hết cấp II, III, giúp đỡ người nghèo, và cuối cùng, truyền giáo cho anh chị em lương dân.

Địa chỉ liên hệ: XĂ TÂN TIẾN - THỊ XĂ LAGI - B̀NH THUẬN
Điện thoại:0623. 874564
Năm thành lập: (1963)
Số giáo dân hiện nay: (2100)
Bổn mạng và ngày lễ: THÁNH PHÊRÔ (29/06)(ngaylemung)

* Nguồn : Trang web Giáo Phận Phan Thiết

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Hiệp An

H́nh ảnh Cha Antôn Nguyễn Thế Học nhậm chức Tân quản xứ Gx Hiệp An (2/8/2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh và thông tin bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]