Giáo phận Phan Thiết

Nhà thờ Giáo xứ Tinh Hoa

 

Nhà thờ Giáo xứ Tinh Hoa
Giáo hạt Hàm Tân

 

Địa chỉ : 85 Lê Thánh Tôn, Xă Tân Hải, t/x Lagi, B́nh Thuận  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Nguyễn Việt Huy

Tel

062-387-4282

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn mạng

Têrêxa Hài Đồng Giêsu, kính ngày 01.10

Số giáo dân

496

Giờ lễ

Chúa nhật     : 5:00  -  16:00

Ngày thường : 5:00

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Cha Giuse Nguyễn Việt Huy Mừng Ngân Khánh Linh Mục (1/6/2015)

 

Lược sử Giáo xứ Tinh Hoa

Địa chỉ : 85 Lê Thánh Tôn Xă Tân Hải Thị xă Lagi Tỉnh B́nh Thuận
Điện thoại : 0623874282
Thánh bổn mạng : Têrêxa Hài Đồng Giêsu, kính ngày 01.10
Linh mục quản xứ hiện tại : Giuse Nguyễn Việt Huy
Số giáo dân : 496

 

Linh mục Giuse Nguyễn Việt Huy

I. LƯỢC SỬ GIÁO XỨ:

A. Thời đoạn trước ngày 30 tháng 4 năm 1975

1. Thời đoạn thập niên năm 1930 - 1940, khu vực xă Tân Thuận ngày nay thuộc huyện Hàm Thuận Nam và khu vực xă Tân Hải ngày nay thuộc thị xă Lagi, đă có một số gia đ́nh công giáo từ miền Bắc gốc Thái B́nh và Thanh Hóa vào Nam lập cư sinh sống. Ngày 8 tháng 12 năm 1961 cha Gérard Moussay, một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris (Missions Étrangẻres de Paris) chính thức thành lập giáo xứ Hiệp Nghĩa qui tụ một số gia đ́nh công giáo giáo phận Vinh di cư vào Nam năm 1954.Và năm 1963, cha thành lập thêm giáo xứ Hiệp An, cũng qui tụ một số gia đ́nh công giáo giáo phận Vinh di cư vào Nam năm 1954.

2. Năm 1966 cha Gérard Moussay thành lập giáo điểm truyền giáo Tinh Hoa và trường trung học tại quận lỵ Hàm Tân, tỉnh B́nh Tuy. Từ khi giáo xứ Hiệp Nghĩa và giáo điểm truyền giáo Tinh Hoa được h́nh thành, một vài gia đ́nh gốc Thanh Hóa ở Hiệp Nghĩa chuyển đến Tinh Hoa sinh sống như gia đ́nh ông Giuse Nguyễn Xuân Trang, gia đ́nh ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn B́nh. Giáo điểm này thuộc thẩm quyền của Ngài cho tới cuối tháng 4 năm 1968. Từ tháng 5 năm 1968, giáo điểm Tinh Hoa trở thành giáo họ Tinh Hoa của giáo xứ Hiệp An, thuộc thẩm quyền cha quản xứ Hiệp An, linh mục Gioan Baotixita Cao Vĩnh Phan. Cha G.B.Cao Vĩnh Phan là cha phó giáo xứ Hiệp Nghĩa từ năm 1963 đến năm 1964. Ngày 29 tháng 6 năm 1964, theo gợi ư của cha Gérard Moussay, cha G.B. Cao Vĩnh Phan, được Đức Cha Marcello Piquet, giám mục giáo phận Nha Trang, thuyên chuyển về làm linh mục quản xứ giáo xứ Hiệp An.

3. Căn cứ vào các chứng từ sau đây cho thấy cha Gérard Moussay đă làm việc mục vụ từ năm 1966 đến cuối tháng 4 năm 1968 tại giáo điểm truyền giáo Tinh Hoa.

· Trích sổ Rửa Tội, quyển I, những người từ số 1 đến số 41, được chính cha Gérard Moussay rửa tội, viết và kư tên, trừ 4 người do cha Jean Mais rửa tội: các số 16,17,18,41. Cha Jean Mais cũng là một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris.

Số 01: Phêrô Nguyễn Minh, sinh ngày 25. 8. 1966, rửa tội ngày 31. 8. 1966.
Số 41: Micae Nguyễn Xuân Linh, sinh ngày 18. 4.1968, rửa tội ngàỳ 28. 4. 1968.

· Chứng từ bán đất của ông Đặng Ngọc Úc cho cha Gérard Moussay, kư ngày 22 tháng 7 năm 1967, được chính quyền cấp xă và quận Hàm Tân thị nhận và thị thực ngày 4 tháng 8 năm 1967. Chứng từ này c̣n lưu giữ tại nhà xứ Tinh Hoa.

· Diện tích đất : 9.216 m2 ( = chiều rộng 72 m x chiều dài 128 m)
Phía đông giáp tỉnh lộ 23 nối Hàm Tân-B́nh Tuy-Xuyên Mộc
Phía tây giáp ruộng ông Đặng Ngọc Úc
Phía nam giáp ruộng ông Đặng Ngọc Úc
Phía bắc giáp sân banh quận lỵ Hàm Tân.

· Tuy nhiên, cha đă hiện diện trên mảnh đất này từ trước năm 1966. Và với diện tích kể trên cha Gérard Moussay xây dựng nhà nguyện, nhà cư trú bằng gỗ và trường trung học Tinh Hoa. Cha G.B. Cao Vĩnh Phan thỉnh thoảng đến giúp cha Gérard Moussay dạy học tại trường trung học này. Sau đó từ cơ sở tạm thời trường trung học Tinh Hoa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lúc bấy giờ là giám mục Nha Trang, thành lập chủng viện Tinh Hoa, chuẩn bị cho giáo phận Phan Thiết sau này. Chủng viện sinh hoạt từ năm 1971 đến năm 1975 dưới sự điều hành của cha giám đốc Phêrô Phạm Tiến Hành. Trong thời gian này Cha Phêrô Phạm Tiến Hành cũng làm mục vụ cho giáo họ Tinh Hoa.

B. Thời đoạn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

Chính quyền mới trưng dụng chủng viện Tinh Hoa, chỉ c̣n lại nhà nguyện, nhà sàn bằng gỗ trên một diện tích thu hẹp như trông thấy ngày nay. Chủng viện Tinh Hoa trước kia, nay là trường trung học cấp 2 xă Tân Hải, thị xă Lagi. Các gia đ́nh công giáo giảm sút về số lượng, v́ có những gia đ́nh dời cư đến vùng khác sinh sống. Tuy vậy, trong thời gian khó khăn bị hạn chế về nhiều phương diện, vắng bóng các linh mục, gia đ́nh ông Giuse Nguyễn Xuân Trang can đảm bảo vệ phần đất c̣n lại, và cùng với một số ít gia đ́nh như gia đ́nh ông Đaminh Đinh Minh Hội, ông Đaminh Dương Văn Ngợi, ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn B́nh, ông Alexis Vương Văn Hợi can đảm thường xuyên đến nhà thờ đọc kinh. Cho tới năm 1977, cha Phêrô Dương Đ́nh Thiện quản xứ Hiệp An (1972-1999) mới bắt đầu thường xuyên đến làm mục vụ cho giáo họ Tinh Hoa. Và từ năm 1990 đến năm 1994, cha Gioan Nguyễn Văn Hảo quản xứ Hiệp Nghĩa (1974-1994) cũng đến làm mục vụ cho giáo họ Tinh Hoa. Từ thời điểm này, một vài gia đ́nh gốc Thái B́nh, Thanh Hóa, Nghệ An vào lập cư tại giáo họ Tinh Hoa.

Ngày 01 tháng 01 năm 2004, Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi giám mục giáo phận Phan Thiết, cho phép cha Gioan Baotixita Trần Văn Thuyết, quản xứ Hiệp An (1999-2008), xây dựng nhà thờ giáo họ Tinh Hoa. Ngày 15 tháng 01 năm 2004, Đức cha Nicolas dâng lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ. Sau 11 tháng thi công, ngày 18 tháng 11 năm 2004, Đức cha Nicolas lại một lần nữa đến dâng lễ cung hiến nhà thờ giáo họ. Trong số quí ân nhân, giáo họ Tinh Hoa không quên gia quyến Đức Ông Luciano de Agostili đă tài trợ phần lớn tài chánh cho công tŕnh xây dựng. Trong thời điểm xây dựng thánh đường, cha quản xứ Hiệp An cũng xây thêm một nhà khách. Nhà khách hiện nay được sử dụng cho các d́ Hội Ḍng Mến Thánh Giá Phan Thiết trú ngụ, dạy giáo lư, phát thuốc từ thiện, khám bệnh và châm cứu cho các bệnh nhân.

Ngoài các linh mục có thẩm quyền tài phán kể trên, thỉnh thoảng cũng có các linh mục khác đến dâng lễ vào các ngày Chúa Nhật như cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, phó xứ Thanh Xuân, cha Đaminh Nguyễn Đ́nh Cẩm, quản xứ B́nh An, cha Antôn Hồ Tấn Khả, phó xứ Hiệp An, cha Antôn Nguyễn Thế Học, phó xứ Vinh Tân, cha Tađêô Nguyễn Quang Trung, quản xứ Ḥa Vinh, các cha ḍng Châu Thủy…

Ngày 24 tháng 3 năm 2006, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục giáo phận Phan Thiết quyết định bằng văn thư, bổ nhiệm cha phó Hiệp An Nicolas Huỳnh Đức đặc trách giáo họ Tinh Hoa (tương đương địa giới hành chánh xă Tân Hải) với đầy đủ thẩm quyền theo giáo luật. Và quyền đặc trách này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2006.

Ngày 04 tháng 7 năm 2006, giáo họ Tinh Hoa được nâng lên cấp giáo xứ. Phạm vi sinh hoạt tôn giáo thuộc địa giới hành chánh xă Tân Hải. Và như thế, cha Nicolas Huỳnh Đức (2006-2007) được bổ nhiệm làm linh mục quản xứ tiên khởi của giáo xứ Tinh Hoa.

Tháng 9 năm 2007, từ giáo xứ Liên Hương, Cha Antôn Nguyễn Kiến Tú (2007-2010) được thuyên chuyển thi hành mục vụ tại giáo xứ Tinh Hoa với vai tṛ quản xứ.

Tháng 4 năm 2010, v́ nhu cầu mục vụ giáo phận, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, thuyên chuyển cha Antôn Nguyễn Kiến Tú làm quản xứ giáo xứ Thuận Nghĩa. Ngay sau đó cha Giuse Nguyễn Đức Khẩn, quản xứ Hiệp Nghĩa, kiêm nhiệm luôn giáo xứ Tinh Hoa (2010-2011).

Ngày 01 tháng 8 năm 2011, Đức cha Giuse bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Việt Huy làm quản xứ Tinh Hoa. Tháng 2 năm 2012, cha Giuse xây dựng nhà xứ và ngày 01 tháng 6 năm 2012 khánh thành nhà xứ mới.

II. SINH HOẠT MỤC VỤ GIÁO XỨ:

Thống kê cho tới ngày 01.08.2014 giáo xứ qui tụ 152 gia đ́nh, gồm 507 tín hữu (257nam+250nữ). Điểm đặc trưng những gia đ́nh công giáo tại Tinh Hoa không giống như những gia đ́nh các giáo xứ khác qui tụ sát cạnh nhau chung quanh nhà thờ, nhưng từng gia đ́nh chấm phá rải rác giữa những gia đ́nh lương dân; gia đ́nh nọ cách gia đ́nh kia 100m, 200m, 1km, 2km, 3km…Đây là một môi trường sinh hoạt mục vụ rất khiêm tốn. Tuy vậy giáo xứ vẫn có Ban Thưởng Vụ Hội Đồng Mục Vụ, Hội Các Ba Mẹ Công Giáo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Bác Ái Xă Hội…Để giúp giáo xứ trong công việc mục vụ, các chị thuộc hội ḍng Mến Thánh Giá Phan Thiết đă phục vụ từ năm 1989 đến nay.

· Thánh lễ : Sáng ngày thường lúc 5 giờ

Sáng Chúa Nhật lúc 5 giờ

Chiều Chúa Nhật lúc 16 giờ

· Chầu Ḿnh Thánh Chúa : Tối thứ hai

· Gẫm Đàng Thánh Giá : Tối thứ sáu

· Giáo lư : Giới thiếu nhi Thánh Thể : Chiều Chúa Nhật trước Thánh Lễ

: Giới thanh thiếu niên : Tối thứ sáu

: Dự ṭng và hôn nhân : Tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy

· Bác ái từ thiện :

+ Giáo xứ có pḥng phát thuốc và châm cứu cho các bệnh nhân. Công việc này do các chị hội ḍng Mến Thánh Giá Phan Thiết đảm trách.

+ Hằng năm 2 hoặc 3 lần, vào các dịp Noel, Tết nguyên đán, Phục Sinh, qua trung gian hội Têrêxa, hội Phanxicô, các ân nhân gần xa thường tặng những nhu yếu phẩm cho những người nghèo, những người khuyết tật. Hầu hết những người khuyết tật là những lương dân trong khu vực. Hoặc vào dịp hè, có những ân nhân tặng sách vở cho các em học sinh trong giáo xứ.

III. ƠN THIÊN TRIỆU :

Số lượng tín hữu trong giáo xứ tuy khiêm tốn, nhưng nhờ ơn Chúa, giáo xứ nhận được hoa quả ơn thiên triệu đầu mùa:

+ Linh mục Stêphanô Bùi Vi Thành, chịu chức ngày 24 tháng 5 năm 2012.
+ Nữ tu Maria Đinh Thị NgọcTuyết, thuộc hội ḍng Mến Thánh giá Phan Thiết, khấn lần đầu ngày 18 tháng 9 năm 1997; vĩnh khấn ngày 15 tháng 4 năm 2004.

R.I.P.
Chúng con cậy v́ danh Chúa nhân từ
Cho Linh Hồn Cha Gerard Moussay
được hưởng phúc đời đời.

Cha Gérard Moussay
Thành lập giáo điểm Tinh Hoa

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

.................................

Giáo xứ Tinh Hoa niềm vui ba trong một

Vào lúc 9h30 ngày 1 tháng 6 năm 2012, tại nhà thờ Tinh Hoa đă diễn ra một thánh lễ với ba lời tạ ơn: Tân Linh Mục Phaolô Hoàng Phương Hoàng, 22 năm hồng ân Linh Mục của Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Việt Huy và khánh thành nhà xứ Tinh Hoa.

Cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng được Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống phong chức Linh Mục vào ngày 24/5/2012 tại nhà thờ Chính Ṭa Giáo Phận Phan Thiết. Sau thánh lễ mở tay tại quê nhà là Giáo xứ Vinh Thanh, hôm nay, Tân Chức đến chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Tinh Hoa, để cùng chia sẻ niềm vui với Linh Mục nghĩa phụ Giuse Nguyễn Việt Huy nhân ngày kỉ niệm 22 năm thụ phong Linh Mục ( vào thứ 6 ngày 1/6/1990 do Đức Cha Nicolas tấn phong tại nhà thờ Hiệp Nghĩa). Cùng với niềm vui vừa hoàn thành ngôi nhà xứ “nhỏ bé trong một Giáo xứ nhỏ bé” (khoảng 100m2).

Về tham dự thánh lễ có 30 Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Giám Đốc Chủng Viện Thánh Nicolas, Các Cha Hạt Trưởng Hạt Phan Thiết, Hàm Thuận Nam và Đức Tánh. Ngoài ra, c̣n có sự hiện diện của quư tu sĩ, chủng sinh và giáo dân thuộc các Giáo xứ Tinh Hoa, Tân Lư, Tân Châu, Phêrô Cao và Hiệp Nghĩa.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang, sốt sáng, để cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa những lời tri ân sâu sắc.

Sau Thánh lễ, Cha Giám Đốc chủ sự nghi thức làm phép nhà xứ mới. Và mọi người đă có buổi cơm trưa thân mật tại ngôi nhà mới này.

Giuse Nguyễn Hoài Huy

Nguồn : Trang web Giáo Phận Phan Thiết

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Tinh Hoa

Nhà thờ Tin Hoa

Nhà xứ Tinh Hoa

 

NHÀ CÁC CHỊ MTG PHAN THIẾT, PH̉NG CHÂM CỨU, DẠY GIÁO LƯ

 

 

Credit of Vietnam - Spratlys.

 

 

H́nh ảnh và thông tin bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com