Giáo phận Phát Diệm

Nhà thờ Giáo xứ Lăng Vân

 

Nhà thờ Giáo xứ Lăng Vân
Giáo hạt Đồng Chưa

 

Địa chỉ : Gia Lập, Gia Viễn, Ninh B́nh ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Trần Công Hoan (7/2014)

Tel

(030) 868-342

E-mail

Website Gx Lăng Vân

Năm thành lập

1885

Bổn Mạng

Đức Mẹ Vô nhiễm

Số giáo dân

3500

Giờ lễ

Chúa nhật     : Mùa hè : 4:30 - 17:45
                      Mùa động : 5:00 - 17;00

Ngày thường : Mùa hè : 4:30  -  17:30 - Thứ 7 : 17:00
                      Mùa động : 5:00  -  17:00 Thứ 7 : 17:00

Các nhà thờ lân cận :   Giáo họ Lăng Ngoại  -  Giáo họ Tập Ninh

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
- Lược sử Gx Lăng Vân (Cha Luca Trần Hùng Sỹ)
- Lược sử Gx Lăng Vân (Đức Ông Vixentê Trần Ngọc Thụ )
- Album h́nh ảnh Gx Lăng Vân

-  Tin tức sinh hoạt (Xem tin tức trên Website Gx Lăng Vân)

* Thánh lễ làm phép móng và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Gx Lăng Vân (14/1/2016)
* Giáo xứ Lăng Vân đón cha xứ mới (5/8/2014)
* Giáo xứ Lăng Vân khai giảng năm học giáo lư (2/9/2012)
* Giáo xứ Lăng Vân tĩnh tâm Mùa Chay 2012
* Lễ ban phép Thêm sức tại giáo xứ Lăng Vân (6/8/2011)
* Giáo lư viên giáo hạt Đồng Chưa mừng lễ bổn mạng (27/7/2011)
* Giới trẻ giáo xứ Lăng Vân (16/7/2011)

 

Lược sử Giáo xứ Lăng Vân

1.Tên gọi: Giáo xứ Lăng Vân
2. Năm thành lập: 1885
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 14.200 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Đức mẹ Vô nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức mẹ Vô nhiễm
7. Số tín hữu: 3.500
8. Số giáo họ: 03
9. Số họ có nhà thờ: 03

10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Thiếu nhi Thánh Thể
- Hội kèn đồng
- Ban Giáo lư
- Hội Thánh Giá
- Hội từ thiện

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm

......................

ĐÔI NÉT VỀ GIÁO XỨ LĂNG VÂN [1]

(Theo tài liệu của cha Luca Trần Hùng Sỹ)

I. THÀNH LẬP

- Thành lập năm 1885, được tách ra từ xứ Đồng Chưa (Đồng chưa thành lập năm 1838).
- Năm 1924, xứ Lăng Vân chia ra xứ Mưỡu Giáp
- Năm 1949, xứ Lăng Vân chia ra xứ Uy Đức

* Địa chỉ : Nhà thờ xứ Lăng Vân thôn Lăng Nội xă Gia Lập huyện Gia Viễn tỉnh Ninh B́nh

* Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm - * Kính ngày: 08-12
* Số giáo dân: 3700 nhân danh (ba ngàn bảy trăm nhân danh).
* Tên các họ: Trị Sở, Lăng Ngoại, Tập Ninh.

Nhà thờ đầu tiên[2] năm: ?
Nhà thờ xây lần thứ 2 năm[3]: 1936
Nhà thờ xây lần thứ 3 năm: 1987
Nhà thờ hiện nay xây năm: 1997

II. CÁC CHA XỨ[4]

- Vào thời Tự Đức dân chúng bị bắt bớ gắt gao, đă qua Lăng Vân có mấy vị: cha Dong, cha Sùng, cha Lân, và cha thánh Thư[5].

Sau khi cha Thư bị bắt, không c̣n cha nào qua lại chừng 20 năm trời, dân chúng bỏ đạo hầu hết. Măi cho tới khi lập lại Nhà Chung Kẻ Sở, có chừng 15 người rủ nhau ra Kẻ Sở học lại giáo lư. Người ta rước cha Tựu từ Kẻ Sở về Lăng Vân mở đạo lại chừng 3 năm. Đức cha Puginier Phước (1868-1892) cho phép mở hai xứ: An Lộc và xứ xép ở Lăng Vân. Hai linh mục: cha Tự và cha Trinh thay nhau về họat động. Thời Văn Thân, một lần hai cha đang ở Lăng Vân, cha Tư sốt ruột không biết số phận An Lộc ra sao, ngài về thăm, dọc đường bị Văn Thân bắt và thủ tiêu. Họ kéo quân, gây sóng gió tại Lăng Vân nữa. Cha Trinh phải trốn về Kẻ Sở.

Sau khi t́nh h́nh đă có phần dễ thở, hai Linh mục khác: cha Quy trở lại chính xứ Lăng Vân, và cha Đạt làm phó. Năm 1875, Đức cha Puginier Phước bỏ xứ An Lộc, thành ra chỉ c̣n Lăng vân, và sự đạo Chúa sầm uất trở lại.

- Năm 1879: cha Cần làm chính xứ, cha Thắm, cha Luân, cha Trúc, cha Hạnh thay nhau làm phó xứ.
- Năm 1893: cha Thiện làm chính xứ, cha Mạnh làm phó xứ.
- Năm 1896: cha Hạnh làm chính xứ, cha Ŕ, cha Uyên, cha Đàm, cha Truy, cha Đại thay nhau làm phó xứ.
- Năm 1913: cha Đại làm chính xứ, cha Trưởng, cha Tịch, cha Thuận làm phó xứ.
- Kể từ năm 1923[6], cha Đominicô Đại I đang làm cha xứ Lăng vân.
- Năm 1940… Cha Gioan Ḥa I
- Năm 1953… Cha Phêrô Cung
- Năm 1954-1977: ? (có lẽ thời đó cha Ḥa +1967, cha Giám: +1977)
- Năm 1977-1993: cha Phaolô Nguyễn Chu Tŕnh (có những thời điểm cha Luật, cha Tường coi?)
- Năm 1994-1999: cha Inhaxiô Bùi Ngọc Hoàng

(hết phần tài liệu của cha Hùng Sỹ)

- Từ 17.08.1999-28.12.2005: cha Antôn Phạm Ḥang Lăm
- Tháng 3.2004-10.03.2005: Cha Tôma Aquinô Nguyễn Bá Khuê về làm Phó xứ (thời cha Antôn Phạm Hoàng Lăm làm chính xứ).
- Từ 10.03.2005-31.12.2007: Cha Tôma Aquinô Nguyễn Bá Khuê làm chính xứ.
- Từ 01.01.2008 đến nay: Cha Phaolô Nguyễn Văn Định (theo giấy bổ nhiệm là ngày 01.01.2008, nhưng chính thức về nhận xứ vào ngày 04.01.2008).

III. CÁC CHA QUÊ TẠI LĂNG VÂN

* Các cha quê Lăng Vân đang làm việc tại các giáo phận khác

* Các cha đang làm việc tại Giáo phận

IV. CÁC TU SỸ

* Các Tu sỹ quê Lăng vân đang làm việc tại các giáo phận khác

>>> Nam Tu sỹ
>>> Nữ Tu sỹ

* Các Tu sỹ quê Lăng vân đang làm việc tại giáo phận Phát Diệm

>>> Nam Tu sỹ
>>> Nữ Tu sỹ

[1] Dựa trên tài liệu của cha Luca Trần Hùng Sỹ

[2] Nhà thờ đầu tiên, không biết rơ xây dựng năm nào. Nhà thờ này được xây dựng trên mảnh đất hiện nay thuộc dải đất bên cạnh đường đi, phía sau nhà ăn của nhà xứ.

[3] Nhà thờ xây lần thứ 2, được xây dựng trên đất của nhà thờ hiện nay.

[4] Lịch sử Địa phận Phát Diệm 1901-2001, tr 367-369.

[5] Gọi là cha thánh Thư, v́ thời Tự Đức, cha Thư đă ẩn náu ở Lăng Vân chừng 2 tháng-ở nhà ông Trịnh Đ́nh Triệu, và đă bị bắt ở họ Tâm Sơn cũng thuộc về Lăng Vân.

[6] Trích sách Niên giám giáo phận Phát Diệm 1923 do Đức cha Thành (Đức cha Marcou) cho in bằng tiếng Pháp. Cha Đominicô Đại chịu chức Linh mục năm 1909. Năm 1921 đă ở Lăng vân.

Nguồn : Website Gx Lăng Vân

............................

ĐÔI NÉT VỀ GIÁO XỨ LĂNG VÂN THEO TÀI LIỆU

CỦA ĐỨC ÔNG VIXENTÊ TRẦN NGỌC THỤ

Một truyền thống kể lại : năm 1648, đời vua Lê Cảnh Hưng, Lăng Vân có anh Binh Toán, đi lính, quen thân với mấy binh sĩ công giáo, có thói quen hay kêu tên cực trọng Chúa Giêsu, mỗi khi gặp sự khốn khó.

Một hôm, sau trận giao chiến, bên anh bị bại trận, quân giặc đuổi theo, anh binh Toán chạy không kịp ngă xuống đất, lính giặc tuốt gươm toan chém, nhưng anh binh Toán kêu tên cực trọng Chúa Giêsu, anh lính giặc liền ngừng tay lại không đâm nữa.

Về sau, chiến tranh đă tàn, anh binh Toán, thoát chết, được ơn trên trở lại Công Giáo, trở về làng, anh yêu cầu dân chúng hạ các đ́nh chùa, và ṭng đạo từ đó cho tới ngày nay (1918).

Nhà thờ Lăng vân đă đổi nơi bốn lần, mỗi lần đổi không xa lắm, v́ thời ấy dân chúng c̣n đang sợ cuộc bách hại tôn giáo, không dám đi đâu xa.

Cha già Đại (đă kí tờ tường tŕnh gửi Đứ Cha) nói : “Lăng Vân phỏng thuộc về xứ Thần Phù, hay là Đống Mối”. Có truyền thống để lại : hồi xưa người ta không biết Lăng Vân là xứ chính, hay chỉ họ lẻ. Thời Tự Đức, dân chúng bị bắt bớ gắt gao. Đă qua Lăng Vân có mấy vị : Cha Dong, Cha Sùng, Cha Lân, và Cha Thánh Thư, v́ thời Tự Đức, Cha Thư đă ẩn náu ở Lăng Vân chừng 2 tháng ở nhà ông Trịnh Đ́nh Triệu, và đă bị bắt ở họ Tâm Sơn cũng thuộc về Lăng Vân.

Sau khi Cha Thư bị bắt, không c̣n cha nào qua lại chừng 20 năm trời, dân chúng bỏ đạo hầu hết. Măi cho tới khi lập lại Nhà Chung Kẻ Sở, có chừng 15 người rủ nhau ra Kẻ Sở học lại giáo lư. Người ta rước Cha Tựu từ Kẻ Sở về Lăng Vân mở đạo lại chừng 3 năm. Đức Cha Puginier Phước (1868-1892) cho phép mở hai xứ: An Lộc và xứ xép ở Lăng Vân. Hai linh mục: Cha Tư và Cha Trinh thay nhau về hoạt động. Thời Văn Thân, một lần hai cha đang ở Lăng Vân, Cha Tư sốt ruột không biết số phận An Lộc ra sao, ngài về thăm, dọc đương bị Văn Thân bắt và thủ tiêu. Họ kéo quân, gây sóng gió tại Lăng Vân nữa. Cha Trinh phải trốn về Kẻ Sở.

Sau khi t́nh h́nh đă có phần dễ thở, hai Linh mục khác : Cha Quy trở lại chính xứ Lăng Vân, và Cha Đạt làm phó. Năm 1875, Đức Cha Puginier Phước bỏ xứ An Lộc, thành ra chỉ c̣n Lăng Vân và xứ đạo Chúa cho sầm uất trở lại.

Năm 1879, các Linh mục coi sóc : Cha Cần, chính xứ. Các Cha Thắm, Cha Luân, Cha Trúc, Cha Hạnh thay nhau làm phó xứ.

Năm 1893, Cha Thiện, chính xứ. Cha Mạnh, phó xứ.

Năm 1896, Cha Hạnh, chính xứ. Các Cha Ŕ, Cha Uyên, Cha Đàm, Cha Truy, Cha Đại thay nhau làm phó xứ.

Năm 1913, Cha Đại, chính xứ. Các Cha Trưởng, Cha Tịch, Cha Thuận làm phó xứ.

Số nhân danh, biết rằng Lăng Vân gồm 12 họ : có 2 họ lớn, toàn ṭng là Lăng Vân và Mưỡu Giáp. Hai họ bổn đạo mới là Cung Quế và Trà Lai. Trước có độ 1500, bây giờ ngót 3000. Ḷng đạo đức cua dân chúng rất cao : xưa, lễ Các Thánh, chỉ có 12 người đi lễ và chịu lễ, nhưng nay đă tới 500 người rước lễ. Trong xứ dân chúng thuộc về 3 tổng : Cũng từ 1879, có mấy Linh mục thừa sai về làm Parocô : Cố Sang, Cố Nghị, Cố Tuấn, Cố Tiến, Cố Chế, Cố Nghĩa, Cố Nghị.

- Tổng Tri Hối : là họ Lăng Vân, Trại Lăng, Tùy Hối, Đan Quế.

- Tổng Uy Viễn : họ Hoàng Quyến, Sơn Dương, Tam sơn.

Trong thời cấm đạo các nhà thờ phải triệt hạ tất cả, năm Quư Dậu phong trào Văn Thân tàn phá rất nhiều.

Cha già Đại chính xứ, đă làm bản tường tŕnh này, kết liễu bằng một câu rất hiên ngang : “Họ Lăng Vân và họ Mưỡu Giáp cũng được mỗi họ mấy người phải đi phân sáp và thích tự vào má đời vua Tự Đức… Sau hết xin Đức Cha thương làm phép chúc sự lành cho con. Tại Lăng Vân, ngày 1 septembris 1918, Con mọn Đại kư”.

Kèm theo bản tường tŕnh, Cha già Đạt c̣n kể câu chuyện sau đây (trên một trang giấy riêng biệt) :

“Thân lạy Đức Cha (Marcou Thành),

Con xin tŕnh một việc sau đây : ngày 8 aprilis 1918, con được một quan tài đă mất nắp trên, ở ruộng mạ trong khu nhà xứ. Con bắt tát cạn, rồi ṃ trong săng ấy th́ thấy chén calice và đĩa patena làm lễ, và 12 mụn xương. Chén và đĩa th́ đen, gỉ và hư đi ít nhiều. Con tin thật trong quan tài ấy là xác thày cả, cho nên con đă thu lấy và rửa sạch sẽ, phơi khô, rồi để vào ḥm nhỏ trong nhà pḥng. Con hỏi các người từ 80 tuổi trở lên ở Lăng Vân th́ đều nói rằng, đời ông cha lưu truyền : trong làng có xác Thánh, song le không biết đâu mà t́m. Lại truyền rằng : cụ già Sùng đă t́m không thấy, mà tính từ cụ (cha) già Sùng đến bây giờ được độ 80 năm. - Tổng Thanh Quyết : họ Mưỡu giáp, Cung Quế, Thanh Giang, Lạc Cư, Trà Lai.

Nay có một bà lăo độ 80 tuổi ở Lăng Vân, tên là Ngan là người thật thà sốt sắng đạo đức, tự nhiên nhớ một câu vè (truyền ngôn) đă học với kẻ tiền nhân khi c̣n bé, th́ con đă viết lấy để nộp cho Đức Cha, vè ấy kể tên thày cả táng xác, đấy là cha Thiệu…

Họ Lăng Vân quen bảo nhau rằng : nghề nghiệp làng ta vốn xưa nay len lỏi vào tổ hùm, mà nó không hề bắt ai, v́ có xác Thánh ở trong làng ǵn giữ”.

Dưới đây là nguyên văn câu vè :

Cất xác ở giữa nhà thờ
Quan viên bổn đạo đọc kinh lần hạt
Miệng lần hạt nước mắt chảy tuôn
Khi người c̣n sống nhiều nỗi nguồn cơn
Người về quê thật mất trông cậy nhờ
Cụ Thiệu trị sở chúng tôi
Cầu được xác Thánh ở nơi nhà thờ
Khi ấy ông Nhẫn chẳng cho
Khi toan rước cụ xuống đ̣ chở đi
Liền gặp quân dữ một khi,
Vơng người trở lại chẳng đi được nào.
Trong ḷng sợ hăi làm sao
Vơng người trở lại mà vào Lăng Vân
Quan viên đâu đấy xa gần
Đồn rằng : ông Nhẫn khinh thân trọng tài
Họ Vó, họ Vát, Đài Vường
Đông Nhạc, Phúc Nhạc, Yên Vân xứ người
Xứ Thanh, Đán Thủy mọi nơi
Thần Phù, Đống Mối là nơi xứ người
Bây giờ các việc đă rồi
Thày Ḥa về bắt làm nhà chính cung
Lập mồ làm lễ cho linh hồn người
Bỏ phiếu cho họ chúng tôi
Cầu được xác thánh ở nơi nhà thờ.

BBT Lăng Vân
Sưu tầm

Nguồn : Website Gx Lăng Vân

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Lăng Vân

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm

Xem [Album h́nh ảnh Gx Lăng Vân]