Giáo phận Phát Diệm

Nhà thờ Giáo họ Thái Ḥa

 

Nhà thờ Giáo họ Thái Ḥa Giáo xứ Ḥa Lạc
Giáo hạt Tôn Đạo

 

Địa chỉ : ( Bản đồ )

Quản nhiệm : Linh mục Chính xứ Giáo xứ Ḥa Lạc

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

1912

Bổn Mạng

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Số giáo dân

520

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo họ - H́nh ảnh Giáo họ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

Lược sử Giáo họ Thái Ḥa

1. Tên gọi: Giáo họ Thái Ḥa

2. Năm thành lập: 1912

3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm

4. Năm xây dựng nhà thờ: 2004

5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm

6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.500m2

7. Số tín hữu: 520

8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn họ
- Hội Trống
- Hội Bát âm

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo họ Thái Ḥa

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]