Giáo phận Phát Diệm

Nhà thờ Giáo họ  Thượng Ḥa

 

< chưa có nhà thờ >

Nhà thờ Giáo họ Thượng Ḥa Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo hạt Đồng Chưa

 

Địa chỉ : ( Bản đồ )

Quản nhiệm : Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Mưỡu Giáp

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

1935

Bổn Mạng

Chúa Kitô Vua

Số giáo dân

62

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :   Giáo xứ Mưỡu Giáp  -  Giáo họ Cung Quế  -  Giáo họ Đan Quế  -  Giáo họ Thanh Giang  -  Giáo họ Thượng Ḥa  -  Giáo họ Trà Lai  -  Giáo họ Tùy Hối

Tư liệu :  Lược sử Giáo họ - H́nh ảnh Giáo họ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo họ Thượng Ḥa

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Ḥa

2. Năm thành lập: 1935

3. Năm xây dựng nhà thờ: ?

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Chúa Kitô Vua

6. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Kitô Vua

7. Số tín hữu: 62

8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo họ Thượng Ḥa

< chưa có >

Chi tiết - h́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com