Giáo phận Phát Diệm

Nhà thờ Giáo xứ Ứng Luật

 

Nhà thờ Giáo xứ Ứng Luật
Giáo hạt Tôn Đạo

 

Địa chỉ : Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh B́nh ( Bản đồ )

Phó Quản nhiệm : Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thành (8/2019)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

1947

Bổn Mạng

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Số giáo dân

630

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :   Gh Trung Quy

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Video Ca đoàn giáo xứ Ứng Luật - Hội diễn Thánh Ca (27/1/2019)

 

Lược sử Giáo xứ Ứng Luật

1. Tên gọi: Giáo xứ Ứng Luật

2. Năm thành lập: 1947

3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 2006

5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.700m2

7. Số tín hữu: 630

8. Số giáo họ: 02

9. Số giáo họ có nhà thờ: 02

10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca Đoàn
- Giới trẻ
- Ban Giáo lư

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Ứng Luật

Nguồn : Web Site GP Phát Diệm