Giáo phận Phú Cường

Danh sách Linh Mục trong Giáo phận

 


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Phú Cường

 

Tên

Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở Địa chỉ liên lạc
             
  Giuse Nguyễn Hồng Ánh  29/8/1972 4/4/2002 Chánh xứ Cảnh Lâm

josanh2003@yahoo.com 

  Giuse Nguyễn Bác Ái 1/8/1930 27/7/1958 Nghỉ Hưu    
  Antôn Pađôva Hồ Ngọc Ẩn 6/6/1972  26/10/1998 Chánh xứ Tân Quy  
  Giuse Nguyễn Văn Bắc     Chánh xứ Cao Xá  
  Phêrô Hồng Thanh B́nh 1/7/1969 25/7/2006 Chánh xứ Trảng Bàng  
  Philipphê Trần Tấn Binh 7/5/1938 29/4/1967 Nghỉ Hưu (Dầu Tiếng)

philipphebinh@yahoo.com

  Giuse Nguyễn Trịnh Can 14/9/1961 17/10/2002 Chánh xứ Tân Thành  
  Giuse Nguyễn Đ́nh Cao   25/5/2010      
  Antôn Ngô Đ́nh Cảnh   3/7/2014      
  Phanxicô Salêsio Nguyễn Văn Cảnh.   22/1/2016 Phó xứ B́nh Long  
  Phêrô Trần Công Cảnh 4/11/1977 2/7/2008 Chánh xứ Rạch Kiến  
  Tôma Phan Minh Chánh 4/8/1937 29/4/1967 Nghỉ Hưu    
  Giuse Nguyễn Minh Chánh 19/12/1975 27/7/2004 Chánh xứ  Phú Lương

josephchanh@yahoo.com

  Gioan B. Trần xuân Minh Chánh 28/4/1974 4/4/2002 Chánh xứ An Linh

lmgioan@gmail.com 

  Đaminh Hoàng Văn Châu   25/5/2010      
  Giuse Âu Dương Chi 12/1/1927  27/4/1974 Nghỉ Hưu Trảng Bàng  
  Giuse Đinh Kim Chí, OMI   26/5/2012      
  Đaminh Nguyễn Văn Chí 24/12/1960 27/7/2000 Chánh xứ Minh Hưng

 

  Đaminh Hoàng Văn Chỉ 22/8/1954 25/7/2006 Chánh xứ Lộc Tấn

domchiln@yahoo.com 

  Phêrô Nguyễn Chí Công. 19/02/1979 28/11/2014 Phó xứ Mỹ Hưng  
  Phaolô Nguyễn Phú Cường. 29/09/1983 28/11/2014 Du học    
  Vinh Sơn Đỗ Hồng Danh 1/5/1968 2/7/2008 Chánh xứ Thị Tính

vinhsonhongdanh68@yahoo.com 

  Phaolô Trần Thanh Danh 08/04/1974 22/12/2000 Chánh xứ Vinh Sơn - TN

pauldanh@hotmail.com 

  Giuse Trần Quốc Dân   3/7/2014      
  Phêrô Đinh Quang Dũng 2/1/1962 25/7/2006 Chánh xứ Nha Bích  
  Phêrô Nguyễn Anh Dũng   25/5/2010      
  Mactinô Nguyễn Viết Anh Dũng 6/6/1975 2/7/2008 Chánh xứ Tân Nghĩa  
  Giuse Phạm Chí Dũng 30/11/1971 25/7/2006 Chánh xứ Thanh An  
  Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương 9/12/1979 25/7/2006 Chánh xứ Mỹ Khánh
Mỹ Phước
 
  Gioan B. Nguyễn Văn Đệ   25/5/2010      
  Gioan B. Bùi Ngọc Điệp   25/5/2010 Chánh xứ  

jb_buingocdiep@yahoo.com

  Tôma Nguyễn Văn Điểu 17/6/1941 29/4/1970 Nghỉ hưu (Tân Qui)  
  Vinh Sơn Hoàng Trung Đoàn 5/2/1955 4/4/1991 Chánh xứ Lai Uyên,
 Hưng Hoà
 
  Tôma Phạm Văn Đông 13/6/1979 17/9/2013 Phó xứ ???  
  Giuse Đồng Minh Hiệp Độ   25/5/2010 Phó xứ Phước Vĩnh  
  Micae Hoàng Đô Đốc     Chánh xứ Bà Trà  
  Phaolô Lê Vinh Đởm 14/3/1955 20/4/1990 Chánh xứ Lộc Thiện  
  Giuse Nguyễn Ngọc Đức 5/6/1971 8/9/1999 Chánh xứ Tha La  
  Phêrô Tạ Văn Đức 22/10/1955 3/11/1999 Chánh xứ Hoàng Châu

dododuc@yahoo.com

  Micae Nguyễn Văn Giang 26/9/1967 27/12/2000 Chánh xứ Bào Ao

lmgiang67@gmail.com

  Phêrô Nguyễn Hùng Hải   25/5/2010      
  Giuse Nguyễn Như Hải (TSVN)   16/10/2009      
  Giuse Nguyễn Đăng Hanh 5/6/1938 14/5/1968 Nghỉ hưu    
  Giuse Nguyễn Ngọc Hạnh   25/5/2010      
  Giuse Ngô Xuân Hiến, OMI   26/5/2012      
  Anphongsô Nguyễn Quang Hiển   2/12/2017      
  Giacôbê Trần Trung Hiếu 25/1/1970 2/7/2008   TGM  
  Phêrô Phạm Ngọc Hiệp     Chánh xứ Tân Hiệp  
  Giuse Phạm Văn Ḥa 5/10/1957 10/1/1997 Chánh xứ Bắc Hà  
  Giuse Nguyễn Khắc Hoài  29/02/1973 13/10/1995 Chánh xứ Tân Lập.  
  Matthêu Phan Thanh Hoàng  

16/10/2009

     
  Phêrô Trương Huy Hoàng 10/10/1959 25/1/1989 Chánh xứ Vinh Sơn  
  Phêrô Nguyễn Thái Học 18/7/1971 27/7/2004 Chánh xứ Tân Thạnh Đông  
  Giuse Nguyễn Đ́nh Ḥe 10/5/1946 1/5/1972 < Qua đời >  

18/7/2013

  Giuse Nguyễn Hữu Huân 1937 1/7/1967 Hưu dưỡng    
  Phaolô Hoàng Mạnh Huy. 25/11/1982 28/11/2014   TGM  
  Phêrô Phạm Văn Huynh   2/12/2017      
  Giuse Đỗ Văn Hùng. 02/09/1979 28/11/2014 Phó xứ Phú Ḥa Đông  
  Giuse Lê Anh Hùng   25/5/2010 Phó xứ Búng  
  Micae Nguyễn Duy Hùng   25/5/2010      
  JB. Nguyễn Minh Hùng 26/5/1970 21/12/2000 Chánh xứ Thánh Tuân  
  Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng 20/7/1970 4/4/2003 Chánh xứ Lộc Quang
Bến Sắn

phihunghr@yahoo.com

  Phaolô Nguyễn Ngọc Hưng 17/2/1969 26/11/1998 Chánh xứ Lộc Quang  
  Đaminh Phạm Quang Hưng 7/11/1943 28/3/1972 Chánh xứ Nước Vàng  
  Giuse Trần Ngọc Hữu 20/2/1945 15/6/1975 Hưu dưỡng Nhà Chung GP  
  Đaminh Trạch Cao Xuân Khải 6/9/1972 22/12/2000 Chánh xứ Thới Ḥa

xuankhaipc@yahoo.com.vn 

  Giuse Hoàng Đ́nh Khái   2/12/2017 Phó xứ Thới Ḥa  
  Đaminh Đinh An Khang. 25/8/1924 29/3/1952 Nghỉ Hưu Hảo Đước  
  Vinh Sơn Trần Minh Khang 19/3/1922 29/3/1952 Hưu dưỡng Phú Long  
  Phaolô Nguyễn Quốc Khánh 30/10/1962 5/2/1992 Chánh xứ Tích Thiện

paulkhanhln2003@yahoo.com

  Phêrô Trần Văn Khánh 16/9/1956 17/10/2002   Nhà Chung  
  Micae Lê Văn Khâm 4/1/1939 14/5/1968   Ṭa Giám Mục  
  Phaolô Nguyễn Văn Khi 1/9/1938 6/1/1967 Chánh xứ Lô 6  
  Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa 1975 4/4/2002 Chánh xứ Phú Lợi  
  Maccô Thượng Nguyên Khôi 17/8/1974 18/10/2001 Phó xứ Tân Thông  
  Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Bảo Kim   3/7/2014      
  Giuse Nguyễn Bá Kính, TSVN   26/5/2012      
  Titô Trần Nguyên Lăm 23/1/1976 2/7/2008 Phó xứ Chính ṭa  
  Giuse Bùi Ngọc Lành   16/10/2009      
  Giuse Phạm Tiến Lễ     Phó xứ Thới Ḥa  
  Raphaen Nguyễn Bùi Ngọc Liêm. 1979 25/5/2010 Chánh xứ Kiên Long

lmdunguyen@yahoo.com.vn 

  Giuse Khuất Văn Long 11/5/1958 27/7/2000 Chánh xứ Thánh Mẫu

 

  Giuse Trần Tấn Lực. 1980 25/5/2010   Nhà Chung  
  Laurensô Trương Văn Luyện 1/6/1967 26/11/1998 Chánh xứ G̣ Dầu  
  Phêrô Nguyễn Minh Mẫn.   22/1/2016      
  Giuse Dư Nhật Minh   26/5/2012      
  Antôn Pađôva Hà Văn Minh 14/3/1956 20/4/1990 Chánh xứ Chánh Ṭa  
  Đaminh Nguyễn Ngọc Minh 16/1/1972 27/7/2004 Chánh xứ Lái Thiêu

domminh@Gmail.com

  Micae Nguyễn Văn Minh 24/2/1938 21/12/1969 Nghỉ hưu    
  G. Bosco Phạm Đặng Trung Minh   3/7/2014      
  Giuse Nguyễn Văn Nến     Phó xứ Cao Xá  
  Giuse Nguyễn Thái Nghĩ MFP     Chánh xứ Dầu Tiếng  
   Âugustinô Hà Minh Nghĩa 21/4/1936 26/3/1962 Nghỉ Hưu Kiên Long  
  Phêrô Trần văn Ngữ.   22/1/2016      
  Giuse Nguyễn Duy Nhất 30/4/1970 25/6/2002 Chánh xứ Minh Lập  
  Titô Nguyễn Minh Nhường 19/4/1955 25/1/1989 Chánh xứ Mỹ Hảo  
  Phaolô Nguyễn văn Phán.   28/11/2014      
  Phêrô Lê Văn Phát 25/4/1927 20/8/1955 Hưu dưỡng  

Ḍng Thừa Sai Đức Tin

  Hiêrônimô Nguyễn Đoàn Thanh Phong 15/5/1975 4/4/2002 Chánh xứ Lễ Trang  
  Anrê Nguyễn Hồng Phong   3/7/2014      
  Phaolô Nguyễn Hồng Phong 25/12/1976 26/5/2012 Quản xứ Suối Đá  
  Phêrô Trần Thái Phong 26/8/1972 2/7/2008 Chánh xứ Lộc Hiệp

petmthaiphong@yahoo.com

  Gioan Nguyễn Đ́nh Phú 4/11/1958 27/7/2000   Qua đời

4/8/2016

  Phaolô Trần Hữu Phúc 10/7/1955 4/4/1991 Chánh xứ B́nh Nguyên  
  Gioan B. Trần Đ́nh Phùng 10/4/1971 27/12/2000 Chánh xứ Thánh Tuân  
  Giuse Cao Đ́nh Phương 31/7/1956 4/4/1991 Chánh xứ B́nh Long  
  Phêrô Nguyễn Văn Phương 6/6/1968 26/11/1998 Chánh xứ B́nh Sơn  
  Giuse Phan Trọng Quang     Chánh xứ Bà Lụa  
  Antôn Nguyễn Sĩ Quân.   28/11/2014      
  Phêrô Nguyễn Văn Quốc  15/6/1975 25/7/1997 Chánh xứ Vơng Phan  
  Giuse Phạm Văn Quy   25/5/2010      
  Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quyền   26/5/2012 Phó xứ Chánh Ṭa  
  Têphanô Nguyễn Văn Ri 3/2/1941 28/11/1970 Chánh xứ Phước Điền  
  Gioan B. Nguyễn Văn Riễn 20/1/1954 11/10/1987 Chánh xứ Kỉnh Nhượng  
  Antôn Pađôva Phạm Văn Sáng 9/8/1968 27/7/2004 Chánh xứ Bến Cát

antvansang@yahoo.com

  Gioan Vơ Hoàn Sinh 2/8/1956 25/1/1989 Chánh xứ Tây Ninh  
  Giacôbê Dương Đức Sơn   16/10/2009      
  Giuse Vũ Hùng Sơn 23/5/1950 13/12/1987 Chánh xứ Bắc Đoàn  
  Đaminh Vũ Xuân Sơn. MF   26/5/2012 Phó xứ Bà Lụa  
  Giuse Nguyễn Phong Sương 4/2/1971 25/6/2002 Chánh xứ Chánh Ṭa  
  Giuse Ngô Đức Tài   25/5/2010      
  Giuse Nguyễn Phát Tài 18/1/1972 27/7/2004 Chánh xứ Tân Thông  
  Gioan B. Mai Tâm, MF   26/5/2012      
  Phêrô Nguyễn Thanh Tâm   2/12/2017      
  Giuse Vũ Khắc Anh Tâm 8/3/1975 25/6/2002 Chánh Văn Pḥng Ṭa Giám Mục  
  Vinhsơn Kiều Duy Tân 1979 25/5/2010 Phó xứ  B́nh Ḥa  
  Matthêu Phạm Trần Thanh   25/5/2010      
  Đaminh Nguyễn Thành Thái 25/5/1974 27/7/2004 Chánh xứ Hảo Đước

domththai@gmail.com 

  Phêrô Nguyễn Văn Thắm 10/10/1939 29/4/1969 Nghỉ hưu    
  Casimin Nguyễn Ngọc Thanh, OMI.   2/12/2017      
  Giêrônimô Nguyễn Linh Thao 12/12/1960 27/7/2000 Chánh xứ Mỹ Hưng

jrthao@hotmail.com

  Giuse Mai Văn Thảo, OMI   26/5/2012      
  Gioan Baotixita Nguyễn Hiếu Thảo 26/06/1975 17/09/2013 Chánh xứ Lai Khê  
  Giuse Nguyễn Văn Thân 10/7/1968 5/2/1999 Chánh xứ Minh Thạnh

 

  Gioachim Lê Công Thành 15/6/1973 2/7/2008 Phó xứ Lái Thiêu  
  Giuse Albertô Nguyễn Mai Thành.   25/5/2010      
  Giuse Maria Phạm Tường Thành 02/12/1978 28/11/2014 Chánh xứ Bến Trường  
  Tôma Trần Đức Thành 6/1/1958 3/11/1999 Chánh xứ G̣ Dầu

tdthanh@hotmail.com 

  Giuse Trương Công Thành 12/4/1945 29/4/1973 Giáo đốc Nhà Hưu Dưỡng  
  Phaolô Nguyễn Quốc Thắng 12/8/1966 7/10/1993 Chánh xứ Hiệp Thạnh

paulquocthang@yahoo.com 

  Giêrônimô Trần Văn Thế   22/1/2016 Du học    
  Antôn Lê Văn Thi   25/5/2010      
  JB. Bùi Viết Thiệp 21/4/1968 5/2/1999 Chánh xứ Cây Cam

gioan_thiep@yahoo.com 

  Tôma Nguyễn Quốc Thịnh, MF   26/5/2012      
  Giuse Nguyễn Văn Thịnh 14/10/1955 4/4/1991 Chánh xứ Phú Long  
  Giuse Đào Nguyên Thống 7/5/1943 5/5/1973 Chánh xứ Lực Điền
Biên Hà
 
  Simon Nguyễn Văn Thu 5/10/1958 9/6/1998 Chánh xứ Búng

nguyenvanthu1958@gmail.com

  Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn 8/3/1971 27/7/2004 Chánh xứ Củ Chi  
  Gioan M. Vianney Trịnh Văn Thuần   2/12/2017      
  Vinh Sơn Trần Thế Thuận 8/11/1943 17/12/1972 Chánh xứ Mỹ Vân  
  Philipphê Đỗ Huy Thuỵ   26/5/2012 Chánh xứ Ngọc Đồng  
  Tađêô Lư Nguyễn Anh Thy 1978 25/5/2010   TGM  
  Phaolô Nguyễn Quốc Tiến 7/7/1979 25/7/2006 Chánh xứ Phước An  
  Lucianô Nguyễn Thành Tiến   22/1/2016 Phó xứ Bến Sắn  
  Đaminh Hà Hỏa Tiễn 17/2/1970 18/10/2001 Chánh xứ Minh Long  
  Giuse Đặng Văn T́nh 1962 2000 Chánh xứ Thánh Mẫu
 Hoà B́nh

dangvantinh@gmail.com 

  Đaminh Lương Đức Toàn 13/1/1971 5/2/1999 Chánh xứ Phong Cốc

luongtoan@hcm.vnn.vn

  Phêrô Phan Văn Toàn 11/7/1970 27/7/2004 Chánh xứ Lộc Ninh

phantoanpc@yahoo.com 

  Gioachim Trần An Toàn 3/2/1947 8/12/1973 Chánh xứ Phú Ninh  
  Giuse Phạm Quang Ṭng 16/4/1944 29/4/1970 Chánh xứ Phước Vĩnh  
  Đaminh Nguyễn Đức Tôn 25/1/1970 27/7/2004   Hưng Ḥa  
  Gioan B. Phạm Quư Trọng 1976 4/4/2002   Nhà Chung  
  Phêrô Nguyễn Ngọc Trung   16/10/2009 Phó xứ Bà Lụa  
  Giuse Nguyễn Quốc Trung 1974 25/5/2010   Nhà Chung  
  Gioan B. Vũ Văn Trung 30/12/1973 25/5/2010 Chánh xứ Thánh Linh  
  Đaminh Nguyễn Thế Trường 12/10/1970 25/7/2006 Chánh xứ Suối Dây  
  Antôn Nguyễn Vũ Trường MF   25/5/2010 Phó xứ Lai Uyên  
  Tôma Lê Phát Trưởng 16/6/1967 10/10/1993 Chánh xứ Chơn Thành  
  Phaolô Hà Minh Tú   25/5/2010      
  Đaminh Nguyễn Minh Tuân   16/10/2009      
  Vinhsơn Nguyễn Minh Tuấn 1979 25/5/2010   Búng  
  Giuse Nguyễn Anh Tuấn.   28/11/2014      
  Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn   26/5/2012   Nhà Chung  
  Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn 1973 25/6/2002 Du học Italia  
  Phêrô Phan Anh Tuấn, MF   26/5/2012 Phó xứ Bà Trà  
  Gioan Tô Hồng Tuấn, MF   26/5/2012      
  Antôn Trần Anh Tuấn, OMI   26/5/2012      
  Phanxicô Xavier Trần Quốc Tuấn   3/7/2014      
  Gioan Lê Quang Tuyến 15/7/1972 2/7/2008 Chánh xứ Chánh Thiện  
  Phaolô Phạm Quốc Tuư 20/3/1947 30/6/1975 Chánh xứ B́nh Ḥa  
  Phêrô Phan Văn Tươi 29/2/1956 25/7/2006 Chánh xứ Cây Trường  
  Inhaxiô Nguyễn Đức Việt 1980 25/5/2010 Chánh xứ Tân Châu  
  Phanxicô Xavie Phạm Quốc Việt.   28/11/2014 Phó xứ Tân Kim Bảng  
Đaminh Đỗ Quang Vinh 26/5/2012 Phó xứ
  Phêrô Huỳnh Thế Vinh 1981 25/5/2010   TGM  
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vinh 23/9/1963 25/7/2006 Chánh xứ Vĩnh Ḥa

fxvinh@gmail.com

  Phêrô Nguyễn Phi Vũ   3/7/2014      
  Phêrô Trần Huy Vũ 19/6/1979 25/7/2006 Chánh xứ Phước Minh  
             
             
             
             
  Giuse Quang Minh Tuấn 25/1/1942 1/5/1969   Hưu dưỡng

doquangtuan42@yahoo.com 

  Giuse Nguyễn Văn Cung 15/07/1932 31/5/1960 Nghỉ hưu  

Tam Thái - Xuân Lộc

  Giuse Nguyễn Kư Cư 4/4/1918 8/9/1954 Nghỉ hưu Phú Long  
  Đaminh Hoàng Duy Thanh 3/5/1927 15/6/1956 Hưu dưỡng Thượng Phúc  
  Phêrô Lưu Đức Tân 25/3/1937 14/5/1968 Hưu dưỡng Vơng Phan  
             

* Thuyên chuyển linh mục trong Giáo phận Phú Cường (11/8/2017)

* Cập nhật theo [Danh sách Linh Mục GP Phú Cường] (22/1/2016) - Nguồn : Website GP Phú Cường

 

 

 

 

 


< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >