Giáo phận Phú Cường

Nhà thờ Chánh Ṭa

 

Nhà thờ Chánh Ṭa Giáo Phận Phú Cường
Giáo hạt Phú Cường

 

Địa chỉ : 394 Cách Mạng Tháng Tám, Tx. Thủ Dầu Một, B́nh Dương  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Antôn Pađôva Hà Văn Minh (11/8/2017)
Phó xứ     : Linh mục
Phó xứ     : Linh mục Matthêu Nguyễn Thanh Yên
Phó xứ     : Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quyền
Phó xứ     : Linh mục Titô Trần Nguyên Lăm (11/8/2017)

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

 

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     : 5:00  -  7:00  -  9:00  -  16:00  -  17:00  - 18:00  - 19:00

Ngày thường : 5:00  -  17:30

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ
                H́nh ảnh Nhà thờ chánh ṭa Phú Cường xưa và nay.

-  Tin tức sinh hoạt

* Thánh Lễ Bế Mạc Năm Đức Tin và Khai Mạc Năm Hiệp Thông 2013 - 2014  (23/11/2013)

* Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Chánh ṭa (13/6/2009)

 

 

Lược sử Giáo xứ Chánh Ṭa Giáo Phận Phú Cường

QUÁ TR̀NH H̀NH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

I. LỊCH SỬ

Hiện nay, nhà thờ tọa lạc ngay cạnh Ngă Sáu thuộc trung tâm thị xă Thủ Dầu Một, trên một khu đất cao hơn mặt đường khoảng 4 m.

Về lịch sử, không ai biết rơ nguồn gốc họ Phú Cường, mà trước kia gọi là họ Thủ Dầu Một. May mắn chúng ta c̣n giữ lại được bức thư của cha Phêrô Nguyễn Đức Nhi, cha sở Việt Nam đầu tiên của họ Thủ viết cho cha Poinat (Cố Oai) vào năm 1910. Ngài viết:

“Vốn trước kia, Đại Pháp qua Nam Kỳ th́ chưa có họ Thủ, hoặc có một hai người đạo hạnh lếu láo theo ở giữa kẻ ngoại hoặc có kẻ trốn cơn bắt đạo, đến đó ẩn tránh vậy mà thôi. Đến lúc Đại Pháp đánh lấy thành Biên Ḥa là năm 1861, th́ qua chiếm cứ Thủ Dầu Một, vậy th́ bổn đạo Tân Triều, Bến Gỗ, Búng, Lái Thiêu, Bến Sắn đổ tràn đến Thủ hoặc nương bóng cờ Langsa khỏi Trào Nam bắt bớ v́ đạo, hay đặng buôn bán với người ngoại quốc. Bởi vậy sinh ra đông người có đạo ở đó. Tôi tưởng đó là gốc họ Thủ như vậy. Lúc ấy Đức Cha Bắc Kỳ (Mgr. Puginier) với ít cha Langsa cùng nhiều thầy chạy trốn bắt đạo vô Sài G̣n, nên Đức Cha Ngăi (Mgr. Lefebvre) xin các ông này lên Thủ coi sóc ở các họ ấy, v́ các cha trong này khi ấy ít lắm. Lại nhận các thầy theo Đức Cha ra làm thông ngôn, như Huyện Thi, thầy Tạo, thầy Viên, thầy sáu Diên, các ông này “potentes”(quyền thế) lắm, nhất là huyện Thi….”. Những điều cha Phêrô Nhi viết trên đây cũng ăn khớp với một số tài liệu lịch sử xă hội.

II. CÁC LINH MỤC PHỤC VỤ HỌ PHÚ CƯỜNG

Theo các sổ sách c̣n lưu lại tại Ṭa Tổng giám Mục Sài G̣n cũng như theo tài liệu của MEP tại website:Archivesmep.mepasie.org; và đặc biệt là cuốn “Almanach de la Cochinchine: 1864 – 1897”. Các linh mục sau đây đă đến phục vụ họ Phú Cường với tư cách là cha sở hay cha phụ tá:

· 1864 – 1865: Chabrier Jean Baptiste Charles Xavier.
· 1865 – 1868: Sorel Joseph Constant (Cố Lựu).
· 1869 – 1870: Emile-Fransois-Marie Moreau.
· 1870 – 1871: Le Prince Jules Adolphe.
· 1871 – 1873: Legrand Gédéon Osée (Cố Cao).
· 1874 – 1875: Louvet Eugène Louis
· 1875 – 1876: Phêrô Nguyễn Đức Nhi (Cha sở Việt Nam đầu tiên).
· 1876 – 1877: Humbert Felix (Cố Hiệu)

G. Thạch (1876 – 1879): Phụ tá

· 1877 – 1880: Pugnet Louis Étienne
· 1881 – 1882: Faron Eugène Francois Joseph
· 1882 – 1886: Boutier Charles (Cố Thiết).
· 1886 – 1918: Poinat Joseph (Cố Oai)

Clair JeanBaptiste Marie (Cố Quang) 1887: Phó xứ
Desseaume Denys Charles (1895 – 1898)
Lioger Alexandre (1898): Phó xứ
Gioakim Nguyễn Ngọc Yến (1908 – 1911): Phó xứ
Phanxicô Trần Văn Vàng (Vàng tàu) (1911 – 1913): Phó xứ
Villeneuve Joseph (Cố Vinh): (1902 – 1904; 1914 – 1918): Phó xứ

· 1918 – 1921: Villeneuve Joseph (Cố Vinh)

Giuse Nguyễn Văn Bạch: Phó xứ
Gioan Baotixita Lê Quang Triều: Phó xứ

· 1921 – 1930: Brugidou Cyprien (Cố Báu)
· 1930 – 1931: Thommeret Roger (Cố Thơm)
· 1931 – 1932: Detry René (Cố Tri)
· 1932 – 1935: Sion Henri (cố Sĩ)
· 1935 – 1938: Phanxicô Lê Vĩnh Khương
· 1938 – 1947: Frison Félix (cố Hoàng)
Phaolô Lê Đ́nh Hiền (1940 – 1941): Phó xứ
Phaolô Nguyễn Tấn Hưng (1941): Phó xứ
Giuse Huỳnh Kim Đức (1942): Phó xứ

· 1947 – 1949: Phaolô Nguyễn Quang Minh
Léon Nguyễn Văn Hiền: Phó xứ
· 1949 – 1950: Rubat Du Merac Xavier:
· 1950 – 1965: Phaolô Nguyễn Văn Minh
Phêrô Vơ Văn Ngộ (1961 – 1965): Phó xứ
· 1965 – 1987: Antôn Phùng Thành
Phêrô Trần Đ́nh Tứ (1965 – 1968): Phó xứ
Đaminh Hà Chí Luyến (1968 – 1970): Phó xứ
Giuse Quang Minh Tuấn (1969 – 1990): Phó xứ
Đaminh Phạm Quang Hưng (1974 – 1977): Phó xứ
Phêrô Phan Danh Uy (1970 – 72;1999 – 2001): Phó xứ
Giuse Nguyễn Đ́nh Ḥe (1972 – 1975): Phó xứ

Các cha tạm trú:

Giuse Lê Thanh Quang (1975 – 1990)
Phêrô Nguyễn Đ́nh Chế (1975 – 1988)
Giuse Nguyễn Văn Ban (1978 – 1987)
· 1988 – 1999: Phêrô Trần Đ́nh Tứ
Giuse Nguyễn Văn Thịnh (1991 – 1992): Phó xứ
Phaolô Lê Vinh Đởm (1992 – 1994): Phó xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Thắng (1993 – 1998): Phó xứ
· 1999 – 2010: Micae Lê Văn Khâm
Giuse Nguyễn Ngọc Đức (1999 - ): phó xứ
Antôn Phạm Văn Sáng (2004 - ): Phó xứ
Phêrô Trần Văn Phúc MF
Phêrô Hồng Thanh B́nh (2006 – 2010): Phó xứ

III. CÁC NHÀ THỜ CỦA HỌ PHÚ CƯỜNG

1. Nhà Thờ Đầu Tiên (1864)

Năm Ất Sửu, đời Tự Đức thứ XVIII, tức là năm 1865, cha Sorel Constant – Joseph đến Việt Nam và được sai đến Thủ Dầu Một, nơi đây Ngài đă cất lên một ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gạch kiểu Gothique, có tháp, trên g̣ nông cao, cạch Ṭa Bố cũ.

Nhà xứ, nhà trường Quốc Ngữ th́ được cất trên đồi nông thấp, đối diện mái nhà thờ, gần bên mồ mă của thời đàng cựu (nay là nơi cất nhà chơi của trường Thánh Giuse).

2. Nhà Thờ Thứ Hai (1897)

Năm 1897, tại Thủ Dầu Một, công tác phá đồi lấp rạch, phóng đường quốc lộ được tiến hành nhộn nhịp. V́ dân phu đào đất phá nông quá nhiều, nên chân đồi nhà thờ bắt đầu bị trụt xuống, móng lồi ra làm nứt tường vách nhà thờ khá trầm trọng, khiến không sử dụng được nữa phải dỡ bỏ đi.

Thay thế nhà thờ bị hư, cha Poinat (cố Oai) , lúc ấy là chánh sở họ Thủ¸đă cất một ngôi nhà thờ khác khiêm tốn hơn trên đất thánh cũ (tức chỗ làm vơ đài của trường Thánh Giuse). Đất thánh được dời về địa điểm khác ở bên cạnh đường đi vô họ đạo Chánh Thiện, thuộc phường Hiệp Thành. Đến năm 1995, v́ nhu cầu phát triển đô thị, đất thánh được nhà nước quy hoạch xây dựng trường chuyên Hùng Vương và năm 2001 xây trường Lê Hồng Phong.

Nhà thờ thứ hai này được làm bằng gỗ mít nài, lợp ngói, nền lót gạch tàu, khá rộng răi (28 m x 17 m). Tuy chính ngài cũng như các cha sở kế tiếp đều coi đây là nhà thờ tạm, chờ lúc thuận tiện sẽ cất nhà thờ khác xứng đáng hơn. Dầu vậy, nó cũng thọ được trên 40 năm.

3. Nhà Thờ Hiện Nay (1941)

Ngày 01 tháng 02 năm 1938, họ Thủ tiếp nhận cha sở mới, cha Félix Prison (cố Hoàng). Ngài đến thay thế cha sở Phanxicô Lê Vĩnh Khương đổi lên làm cha sở Dầu Tiếng. Cố Hoàng vừa xây xong nhà thờ Mặc Bắc (Trà Vinh) th́ được đổi về Thủ. Nhà thờ Thủ cũng đă đến lúc phải xây lại. V́ thế Ngài đă khởi công ngay, rập theo khuôn mẫu nhà thờ Mặc Bắc vừa mới hoàn thành. Theo người ta kể lại, Ngài đă đưa nhóm thợ Mặc Bắc lên và chính Ngài trực tiếp đốc công xây cất. Ngài cũng dùng tiền của gia đ́nh để lại mà mua sắm vật liệu và trang trải mọi chi phí.

Nhà thờ được kiến thiết hoàn toàn bằng gạch , vôi và cát. V́ thế, để có thể đứng vững, tường và cột được xây rất kiên cố, đồ sộ. Đây là những bức tường dày 50 cm, xây trên nền đá. Hai hàng cột giữa to và cao. Trần được ghép thành những ṿm, coi ngoạn mục, uy nghi và trang trọng. Cây tháp hiện nay là cây tháp đă đỗ mất phần ngọn…

Nhà thờ mới được làm phép và khánh thành vào ngày thứ tư, ngày 23 tháng 07 năm 1941. Hôm ấy cũng làm phép hai quả chuông mới. Như vậy tới nay nhà thờ này đă được hơn nữa thế kỷ (cụ thể là 64 năm).

Khi trở thành nhà thờ Chánh Ṭa vào cuối năm 1965, cha Antôn Phùng Thành đă sửa sang lại cho hợp với phụng vụ mới và tiện việc cử hành các nghi lễ đại triều.

IV. SINH HOẠT HỌ ĐẠO XƯA VÀ NAY

Theo lá thư của cha Phêrô Nhi, về mặt tôn giáo cũng xă hội của họ Thủ vào năm 1875: “Khi tôi đến đó (1875) th́ mọi sự là “bien organisé” (có tổ chức đàng hoàng): nhà thờ có rồi, như cha đă thấy (mà cha nào tạo lập tôi không rơ), nhà cha sở cũng có trên nông thấp trước nhà thờ, cha cũng biết có trường quốc ngữ (mà cha nào tạo lập tôi không nhớ). Khi tôi đến đó số bổn đạo gần 900, giàu có cả, nhất là Huyện Thị, trùm Văm, huyện Vân, thầy Cửu, biện Qúy, biện Mầu, biện Đó, biện Khao, biện Thản, bà Kim, bà Giàu (bà này c̣n sống hay đă chết xin cha hỏi bà này)”.

Về việc tổ chức các ngày lễ, cha có ghi: “Có một lần lễ sinh nhật,dọn nhà thờ¸ông Tham biện xem lễ. Lễ rồi ông ra nói cùng thầy rằng: “Này là cửa thiên đàng (tôi không rơ ông nói thật hay có ư nhạo) nhưng mà thật họ dọn cũng thắp đèn vô vàn trên tháp nhà thờ, ngó coi thiệt mỏng mắt….kẻ ngoại đến coi là vô số; tổng làng trực chủ, canh giờ nghiêm chỉnh, bằng an…”

Theo tài liệu của MEP, vào thời cha sở Boutier Charles (1882 – 1886), họ Thủ số giáo dân tăng là 1.200 người.

Về mặt văn hóa cha Phùng Thanh Quang có ghi:

“Năm 1902, tỉnh Thủ Dầu Một đươc thành lập, họ tuy kém về tài chánh, nhưng cũng cố vươn lên. Trường học nới rộng và tách riêng trường nam và trường nữ; các bà phước trăng Ḍng Thánh Phaolô dạy học. Người ta vẫn c̣n nhắc nhở đến Soeur Cathérine dạy các lớp trẻ lớn bao đồng trọng thể và đánh đàn rất giỏi. Soeur Anteine lo cho học tṛ nữ, dạy học rất giỏi.”

Từ cuối năm 1965, giáo phận Phú Cường được thành lập, tách rời khỏi giáo phận Sài G̣n. Nhà thờ Thủ trở thành nhà thờ Chánh Ṭa của giáo phận mới mang tên Phú Cường.

Cha Phùng Thành được Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên mời về làm quản lư giáo phận kiêm chánh sở nhà thờ Chánh Ṭa. Trong ṿng không đầy 02 tháng, cha phải gấp rút xây Ṭa Giám Mục tạm thời tại cánh phải của nhà xứ kịp đón Đức Giám Mục về nhận giáo phận, ngày 06 tháng 01 năm 1966.

Từ đây, Phú Cường trở thành trung tâm của địa phận nơi có Ṭa Giám Mục. Đức Giám Mục thường xuyên cử hành các nghi thức trong những ngày lễ quan trọng, với sự tập trung của các linh mục và giáo dân trong toàn giáo phận. Nơi đây, các lớp người từ các miền trong giáo phận đă tụ về để hội họp, để thụ huấn, để sinh hoạt.

Con số giáo dân đă bắt đầu tăng lên, v́ chiến tranh đă đến lúc ác liệt tại các vùng sâu, nên giáo dân từ nhiều nơi đổ về lánh cư.

Trường tiểu học trước kia, từ niên khóa 1966 đến 1967 đă trở thành trường trung tiểu học. Năm 1970 một ngôi trường được xây kiên cố với 1 hầm, 1 trệt, 2 lầu, dài trên 60 m. Trường đă trở thành trường trung học tư thục lớn nhất của toàn tỉnh với danh hiệu trường Thánh Giuse. Từ năm 1978, trường Thánh Giuse được giao cho nhà nước quản lư…nhà thờ c̣n giữ lại nữa tầng hầm và 3 pḥng tầng trệt để dạy giáo lư.

Song song với việc xây cất nhà trường, cha Phùng Thành đă xây một vơ đường để cho các học sinh tập luyện vơ thuật nhu đạo, ngay trước sân trường.

Năm 1970, do chính biến tại đất Campuchia, Hội Ḍng Con Đức Mẹ phải rời khỏi trụ sở Russeykeo về Việt Nam và được Đức Cha Giuse tiếp nhận vào giáo phận và đặt trụ sở mới tại khuôn viên nhà thờ Phú Cường.

Năm 1972, Hội Ḍng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đă xây mới một trụ sở tại đường Phan Văn Hùm, để làm kư túc xá cho học sinh tiểu học.

Cho đến năm 1975, giáo xứ Chánh Ṭa có 03 cộng đoàn nữ tu; các soeur Ḍng Thánh Phaolô phục vụ tại bệnh viện tỉnh, Con Đức Mẹ phục vụ nhà xứ và pḥng thánh, các d́ Mến Thánh Giá Thủ Thiêm dạy giáo lư.

Sinh Hoạt Đạo Đức

· Chúa Nhật có 6 lễ: Phục vụ cho tín hữu tại chỗ, khách văng lai và công nhân các khu công nghiệp.

· Ngày thường có 2 lễ: sang 5 giờ và chiều 5 giờ 30.

· Những giờ chầu Thánh Thể: sau thánh lễ chiều mỗi ngày.

· Về các lớp giáo lư, các em thiếu nhi từ 6 – 17 tuổi theo học các lớp giáo lư vào mỗi ngày Chúa Nhật.

· Các lớp giáo lư dự tong, lớp giáo lư hôn nhân mở dạy suốt năm.

· Các hội đoàn: Legiô, Ḍng ba Phan Sinh, Ḍng ba Cát Minh, Cùng Theo Chúa, Hội Hiền Mẫu, Hội Phụ Lăo, Hội Chữ Thập Đỏ Công Giáo, tuy mới xây dựng lại nhưng hoạt động rất tích cực…

V́ B́nh Dương hiện nay là nơi phát triển các khu công nghiệp, số lượng người di dân từ nơi khác đến rất lớn, nên nhu cầu mục vụ cho họ, cũng là điều quan tâm hàng đầu của họ đạo: Hỗ trợ xe đưa rước họ tham dự thánh lễ Chúa Nhật, tổ chức những buổi giao lưu học hỏi giáo lư, các lớp giáo lư dự ṭng, giáo lư hôn nhân được tổ chức thường xuyên, số người tham dự ngày một nhiều…

Công Tác Bác Ái Xă Hội

Trước 1975, Caritas giáo phận Phú Cường do cha Antôn Phùng Thành làm giám đốc, đặt văn pḥng hoạt động tại Phú Cường. Hiện nay, Ban Bác Ái Xă Hôi của giáo phận có văn pḥng tại nhà thờ Chánh Ṭa, nhiều công tác từ thiện đang được thực hiện cách đều đặn: xây dựng nhà t́nh thương, hàng tháng giúp gạo cho 200 người bệnh tật, người già cả neo đơn, nồi súp t́nh thương cho bệnh viện, bữa cơm t́nh thương và khám phát thuốc tại nhà xứ vào mỗi trưa Chúa nhật cho 300 người nghèo tại chỗ và mang tới nhà, giúp học bổng cho học sinh nghèo. Sự ủng hộ và đóng góp của giáo dân trong và ngoài giáo xứ rất tích cực trong các công tác bác ái.

Dự Kiến Xây Dựng

Hiện nay giáo xứ đang thiếu pḥng ốc để dạy giáo lư cho thiếu nhi vào mỗi chiều ngày Chúa nhật, cũng như chưa có pḥng sinh hoạt các đoàn thể

Ngôi thánh đường đang sử dụng quá hẹp và cũng đă xuống cấp rất trầm trọng. Mái ṿm bị mục và rơi rớt từng mảng to, khiến người ngồi trong nhà thờ không an tâm khi dự lễ. Nhưng để xây dựng một nhà thờ mới khả dĩ dung nạp được số đông giáo dân hơn, cần có mặt bằng rộng hơn. Điều này lại vướng đến trường học Nguyễn Đ́nh Chiểu là trường thánh Giuse cũ. Nhà nước đang quản lư và làm trường trung học bán công. Ngày 22/09/2005, chính quyền tỉnh B́nh Dương công bố quyết định giao trả đất và ngôi trường lại cho giáo xứ.

Ước ǵ, h́nh ảnh của nhà thờ Chánh Ṭa, nhà thờ Mẹ của các nhà thờ trong giáo phận, có vị trí giữa trung tâm thị xă, năm trên một g̣ cao, chứng kiến những ḍng người ngược xuôi, như muốn mời gọi mọi người vươn lên cao, vượt khỏi mọi vướng bận của biết bao lo toan phiền muộn, để đến gặp Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

 

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

........................................................

Giáo phận Phú Cường:
Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Chánh ṭa

Sáng 13-06-2009, tại nhà thờ giáo xứ Chánh ṭa giáo phận Phú Cường, số 394 đường Cách mạng Tháng Tám, Thị xă Thủ Dầu Một, tỉnh B́nh Dương, Đức cha Phêrô Trần Đ́nh Tứ, giám mục Phú Cường, đă làm phép viên đá đầu tiên và diện tích nhà thờ mới, sau đó ngài chủ tế Thánh lễ cầu cho công tŕnh xây dựng ngôi nhà-thờ-mẹ của giáo phận đạt kết quả mĩ măn, góp phần vào công cuộc làm chứng cho đức Tin Kitô giáo và ca tụng vinh quang Chúa trên miền đất đông bắc Nam bộ.

Đồng tế với Đức giám mục Phú Cường, có Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP.HCM và hơn một trăm linh mục trong giáo phận và các giáo phận bạn. Tham dự Thánh lễ có hàng trăm nam nữ tu sĩ, chủng sinh và hơn hai ngàn giáo dân đến từ các giáo xứ trong giáo phận Phú Cường và các giáo phận TP.HCM, Xuân Lộc, Mĩ Tho, Long Xuyên...

Một thoáng bâng khuâng lúc chia tay ngôi nhà thờ “thất thập cổ lai hy”

Được biết ngôi nhà thờ sắp được thay thế có tuổi đời 68 năm, đă xuống cấp nghiêm trọng, đến nỗi cha sở Micae Lê Văn Khâm đă phải cho giăng lưới pḥng ngừa gạch vữa trên trần rơi xuống đầu người dự lễ.

Tiền thân nhà thờ Chánh ṭa Phú Cường là nhà thờ họ đạo Thủ Dầu Một (thành lập năm 1865 với cha sở đầu tiên là linh mục Sorel Constant - Joseph), rồi Phú Cường và nay là giáo xứ Chánh ṭa (năm 1965 được Đức giám mục tiên khởi giáo phận đặt làm nhà thờ Chánh ṭa của giáo phận Phú Cường mới được thành lập).

Trước bề dày lịch sử 140 năm của họ đạo và gần 70 năm hiện diện của ngôi nhà thờ sừng sững trên một khu đất cao cạnh Ngă Sáu thuộc trung tâm thị xă Thủ Dầu Một, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống không khỏi một thoáng “bâng khuâng” trong giây phút sắp phải chia tay ngôi nhà thờ cũ.

Xúc cảm của Đức cha Giuse cũng là tâm t́nh của bổn đạo Chánh ṭa.

Bà Lê Thị Năm, 48 tuổi, mới gia nhập họ đạo được 6 năm, chia sẻ: “Tôi từ miệt Cà Mau lên đây kiếm sống. Thuở ban đầu c̣n xa lạ, nhưng cha sở và bổn đạo Chánh ṭa đă tổ chức nhiều sinh hoạt gắn kết mọi người, nên tôi nhanh chóng ḥa nhập gia đ́nh mới, thấy gắn bó với họ đạo. Đặc biệt ngôi nhà thờ, tuy cũ kĩ, xuống cấp nhưng đối với tôi đă trở thành h́nh ảnh đầy kỉ niệm. Nay Đức cha, cha sở và mọi người đồng tâm nhất trí xây ngôi nhà thờ mới cho Chúa, thấy vui lắm, phấn khởi lắm. Mong cho thuận buồm xuôi gió, có ngôi nhà thờ mới đặng mọi người ở đây tiếp tục làm sáng danh Chúa”.

Lâng lâng trước những tấm ḷng hướng đến ngôi nhà thờ mới

Ư nghĩ của người giáo dân Chánh ṭa đă được Đức cha Giuse phát triển thành những suy ngẫm sâu sắc của Đức cha Giuse trong bài giảng Thánh lễ.

Đức cha Giuse Vũ Duy Thống bày tỏ nỗi “bâng khuâng” khi nghĩ ḿnh đang dâng thánh lễ trong một nếp nhà sắp được dỡ bỏ, nhưng cũng lại thấy “lâng lâng” lúc ngẫm suy những tấm ḷng đang chăm chút cho “nếp nhà mới” mau ra đời.

Đức cha Giuse nói đến ba tấm ḷng khiến ngài “lâng lâng”. Tấm ḷng của Chúa mở ra cho giáo phận Phú Cường. Tấm ḷng của Giáo Hội luôn mở ra cho mọi con cái, cụ thể là tấm ḷng của Đức đương kim Giám mục dành cho con cái trong giáo phận (Đức cha Phêrô nguyên là cha sở chánh ṭa giai đoạn 1988-1999). Tấm ḷng của quư ân nhân xa gần sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ của công tŕnh xây dựng.

Linh mục Micae Lê văn Khâm, Tổng đại diện, cha sở giáo xứ Chánh ṭa, đă phát biểu trước khi Thánh lễ kết thúc. Cha nói lời cảm ơn tấm ḷng và sự giúp đỡ của các vị chủ chăn và mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Cha nêu bật ư nghĩa sự hiện diện những ngôi nhà thờ trên mảnh đất con người sinh sống. Cha nói: “Ở đâu có nhà thờ, ở đó có dấu chỉ của t́nh Chúa yêu thương”. Ngài c̣n nêu lên ư nghĩa của việc xây dựng nhà thờ là “cách bày tỏ đức Tin và đời sống cầu nguyện của cộng đoàn Kitô hữu”.

Rồi đây, trong một thời gian nữa, có dịp đến khu vực trung tâm thị xă Thủ Dầu Một, mọi người sẽ được nh́n ngắm và bước vào cầu nguyện trong một ngôi thánh đường gô-tích với ba ngọn tháp cao vút. Những ngọn tháp vươn lên trời xanh như khát vọng vươn cao của các Kitô hữu tại Phú Cường.

Đức cha Giuse Vũ Duy Thống nói: “Đất Phú Cường - đất Thủ Dầu Một, đất của trái cây và... trái tim. Trái tim Chúa Giêsu yêu thương mọi người. Trái tim người Phú Cường - đất Thủ yêu mến Chúa và tha nhân”.

KTN


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Chánh Ṭa Giáo Phận Phú Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm :

Nhà thờ chánh ṭa Phú Cường xưa và nay.(1)

Nhà thờ chánh ṭa Phú Cường xưa và nay.(2 - Facebook)

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]