Giáo phận Quy Nhơn

Danh sách Linh mục Giáo phận Quy Nhơn


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Quy Nhơn

 

Tên

Năm sinh

Linh mục

Chức vụ

Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacôbê Đặng Công Anh

4-4-1947 19-12-1974 Chánh xứ Quảng Ngăi

 

 

Đaminh Đỗ Nhị Anh

03.06.1983 4/1/2017      
  Phêrô Đỗ Tam Anh   07/01/2021      
  Phêrô Lê Minh Anh   19/05/2020      
 

Phêrô Phan Chí Anh

  18-3-2015    

 

 

Grêgôriô Văn Ngọc Anh

14-6-1955

0-5-1989

Chánh xứ

Châu Me

0986 8786 09 - gvnanh@gmail.com

 

Giuse Lê Kim Ánh

21-9-1959

18-10-1995

Chánh xứ

Chính Ṭa

 

 

Simon Lê Xuân Ban

14/07/1980 10/01/2020 Phó xứ Qui Hiệp  
 

Phêrô Nguyễn Xuân Bá

  3-12-2007 Chánh xứ Sơn Nguyên  
 

Luy Lê Ngọc Báu

  4/1/2018 Phó xứ Chính Ṭa  

 

Phêrô Nguyễn Quang Báu

19-6-1928

21-12-1959

 

Chủng viện Làng Sông

 

 

Vincentê Nguyễn Văn Bản

25-11-1956 16-9-1993    

 

 

Tôma Nguyễn Công Binh

19-3-1970

25-4-2002

  Dưỡng bệnh

tomcbinh09@yahoo.com 

 

Giuse Nguyễn Ngọc B́nh

  3-12-2007 Chánh xứ Đại B́nh  

 

Phaolô Nguyễn Thanh B́nh

7-10-1920

3-8-1953

 

Hưu

 

 

Giuse Nguyễn Đ́nh Bút

    Chánh xứ Gia Chiều  

 

Phaolô Trương Đắc Cần

8-11-1923

3-8-1953

 

 

 

 

Phêrô Nguyễn Cấp

4-8-1944 23-5-1973 Chánh xứ Chợ Mới

Petnguyencap@yahoo.com

 

GB. Vơ Tá Chân

    Quản xứ Phú Lâm  
 

Phaolô Nguyễn Văn Châu

    Chánh xứ Châu Ổ  
 

Phaolô Nguyễn Minh Chính

12-7-1958 11-12-1997 Chánh xứ Xuân Quang

 

 

Matthêô Huỳnh Tấn Công

  07/01/2021    

 

 

Phêrô Trần Quốc Cường

  18-3-2015    

 

  Carôlô Nguyễn Phan Huy Dũng   4-1-2013 Quản nhiệm Ḥa Mục  
 

Philipphê Phan Quốc Dũng

10.12.1972 4/1/2017    

 

 

Gioakim Trần Minh Dũng

30-12-1969

22-5-2001

Chánh xứ

Hội Lộc

 

 

Đamianô Phan Châu Đại

4-1-1927 19-12-1992    

 

 

Giuse Nguyễn Minh Đạt

10.10.1984 4/1/2017 Phó xứ Phù Mỹ

 

  Gioakim Nguyễn Tiến Đạt   4-1-2013 Phó xứ Kiên Ngăi  

 

Gioan Vơ Đ́nh Đệ

21-4-1960

5-6-2001

 

 

 

 

Anrê Đoàn Văn Điểm

1-7-1958

25-4-2002

 

 

 

 

P.X. Lữ Minh Điểm

15-8-195 2-6-1994

Chánh xứ

Quy Đức  
 

Tôma Nguyễn Văn Điền

05.12.1983 4/1/2017 Phó xứ Qui Đức  
 

Antôn Nguyễn Huy Điệp

27-7-1955 15-7-1998 Chánh xứ Sông Cầu

 

  Phaolô Nguyễn Bá Định 10/06/1984 10/01/2020   ĐCV  
  Đaminh Maria Huỳnh Văn Đức   23/6/2016      
  Phêrô Nguyễn Ngọc Đức   4-1-2013 Quản nhiệm Kỳ Bương  

 

P.X. Trần Đăng Đức

8-2-1957

12-5-1999

Chánh xứ

Đông Mỹ

 

 

Simon Trần Văn Đức

 

10/12/2010

Phó xứ

Gia Chiều

 

 

Giuse Phan Văn Hay

    Chánh xứ Đại An  
  Phaolô Nguyễn Quang Hải   19/05/2020      

 

Micae Trương Văn Hành

17-9-1936

18-12-1965

 

 

 

 

Giuse Phạm Minh Hảo

14-1-1961

18-9-1996

Phó xứ

 

 

 

Phêrô Tuần Nguyễn Cao Hiên

5-2-1922

16-4-1950

 

Hưu

 

 

Gioakim Đoàn Kim Hiền

3-3-1924

17-5-1955

 

 

 

 

Giuse Trương Đ́nh Hiền

19-3-1950 10-5-1989   TĐD

 

 

Grêgôriô Lê Văn Hiếu

4-7-1963

12-5-1999

Chánh xứ

Kỳ Tân

 

  Giuse Nguyễn Văn Hiếu   19/05/2020      
 

Philipphê Phạm Cảnh Hiển

    Chánh xứ Hoa Châu  

 

Phêrô Nguyễn Xuân Hoà

17-2-1968

25-4-2002

Chánh xứ

G̣ Duối

ixpethoa@yahoo.com

 

Phanxicô Xaviê Trần Hoà

18-12-1932

23-4-1962

Chánh xứ

 

 

 

Phaolô Vơ Đ́nh Hoài

    Phó xứ    

 

Giuse Vơ Tá Hoàng

13-10-1974

10-7-2003

 

 

votahoang @yahoo.com

 

Giuse Nguyễn Hạ Huy

01/01/1985 10/01/2020 Phó xứ Đại An  
 

Luy Hồ Trọng Hưng

  18-3-2015    

 

 

Phêrô Nguyễn Đ́nh Hưng

    Chánh xứ Nam B́nh  
 

Alphongsô Hoàng Phú Khánh

  18-3-2015    

 

 

Phaolô Nguyễn Văn Khiêm

14-3-1971

1-5-2003

Chánh xứ

Trường Cửu

 

 

Phêrô Nguyễn Văn Kính

15-6-1944

12-5-1972

 

Hưu dưỡng

 

Matthêu Nguyễn Văn Khôi

13-9-1950 10-5-1989

 

Phêrô Hoàng Kym

15-9-1937

29-4-1965

Chánh xứ

 

 

 

Luca Nguyễn Huy Kỳ

12-12-1936

18-10-1968

 

 

 

  Phaolô Nguyễn Tùng Lâm   19/05/2020      

 

Phêrô Huỳnh Kim Lăng

30-9-1919

17-5-1955

 

 

 

 

Gioakim Bùi Tấn Lộc

    Chánh xứ Chánh Thạnh  
 

Giacôbê Bùi Tấn Mai

    Chánh xứ Huỳnh Kim  

 

P.X. Phan Văn Mạnh

10-1-1972

1-5-2003

Quản xứ

Vĩnh Thạnh

fxvanmanh@yahoo.com

 

Phanxicô Hà Văn Mân

  14/12/2015      
 

Giuse Nguyễn Đức Minh

  3-12-2007 Chánh xứ Tân Quán  

 

Gioakim Nguyễn Ngọc Minh

1-10-1971

22-5-2001

 

Công Chánh

 

 

G.B Nguyễn Kim Ngân

 

10/12/2010

Phó xứ

G̣ Thị

 

 

Phêrô Bùi Huy Ngọc

 

10/12/2010

Phó xứ

Tuy Ḥa

 

 

Phêrô Hà Đức Ngọc

29-8-1958

12-8-2000

Chánh xứ

Phú Ḥa

 

 

Antôn Thạch Bích Ngọc

08/02/1986 10/01/2020 Phó xứ Hóc Gáo  

 

Anrê Huỳnh Tấn Nha

6-10-1969

1-5-2003

 

 

 

 

Phêrô Vơ Thanh Nhàn

16-2-1968

12-5-1999

Chánh xứ

G̣ Thị

etthanhnhan1968@yahoo.com

 

Phaolô Trần Thanh Nhân

  18-3-2015 Phó xứ Bầu Gốc

 

 

Phaolô Lê Văn Nhơn

6-6-1947

15-8-1975

Chánh xứ

Ḥa Ninh

 

 

Gioakim Bùi Văn Ninh

4-2-1965

12-5-1999

Chánh xứ

Song Hinh

 

  Gioan B. Hồ Anh Phi   19/05/2020      
 

Phêrô Phạm Tiến Phi

26.10.1983 4/1/2017    

 

 

Phêrô Lê Nho Phú

10-1-1968

13-7-2000

Chánh xứ

 

 

 

Augustinô Nguyễn Văn Phú

1-10-1968

25-4-2002

Chánh xứ

Hóc Gáo

 

 

Gioakim Nguyễn Đức Quang

11-12-1970

1-5-2003

Chánh xứ

 

 

 

Phaolô Nguyễn Anh Quốc

25.12.1981 4/1/2017 Phó xứ Nam B́nh

 

 

FX. Nguyễn Đ́nh Quốc

  18-3-2015    

 

 

Phaolô Trịnh Duy Ri

13-7-1958

1-5-1992

Chánh xứ

Quy Hiệp

 

 

Phêrô Nguyễn Công Sanh

23-8-1947

1-4-1975

Chánh xứ

Ngọc Thạnh

 

 

Simon-Phêrô Vơ Hoàng Sâm

15.03.1983 4/1/2017 Phó xứ Quảng Ngăi  

 

Phêrô Vơ Hoàng Sinh

12-12-1965

1-5-2003

Chánh xứ

Phú Thạnh

 

 

Phêrô Đặng Son

22-2-1949

1-4-1975

Chánh xứ

Tuy Ḥa

 

 

Antôn Trần Liên Sơn

2-10-1969

22-5-2001

Chánh xứ

Cây Rỏi

 

 

Giuse Huỳnh Văn Sỹ

10-1-1962

12-5-1999

 

 

 

 

Anrê Hoàng Minh Tâm

20-8-1944

28-11-1970

  Nghỉ hưu

 

 

Vinh Sơn Nguyễn Đ́nh Tâm

5-9-1968

1-5-2003

Chánh xứ

Đồng Tiến

 

  Gioan Nguyễn Hoàng Tâm   19/05/2020      

 

Gioakim Huỳnh Công Tân

2-10-1958

2-6-1994

Chánh xứ

Kim Châu

 

 

Phaolô Nguyễn Thành Tấn

  07/01/2021    

 

 

Gioakim Dương Minh Thanh

8-7-1966

22-5-2001

Chánh xứ

Sông Cạn

 

 

G.B. Đỗ Trung Thanh

2-11-1928

9-7-1960

 

 

 

 

Phaolô Nguyễn Duy Thanh

  4/1/2018 Phó xứ Tân Dinh  

 

Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh

20-5-1972

1-5-2003

Chánh xứ

Phú Hữu

 

 

Giuse Phạm Thanh

28-4-1937

22-12-1966

 

 

 

 

Matthêô Nguyễn Hiểu Thạch

12/09/1984 10/01/2020 Phó xứ Sông Cầu  
 

Phaolô Nguyễn Tấn Thái

  07/01/2021    

 

 

Phêrô Trương Minh Thái

3-2-1968

13-7-2000

Chánh xứ

Mằng Lăng

truongminhthaikh@yahoo.com

 

Giuse Nguyễn Bá Thành

  3-12-2007 Chánh xứ Thác Đá Hạ  
 

Giuse Nguyễn Văn Thành

    Chánh xứ Cù Lâm  

 

Stêphanô Dương Thành Thăm

26-12-1945

20-12-1972

Chánh xứ

 

 

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng

 

10/12/2010

Chánh xứ

Tân Dinh

 

  Phêrô Vương Đ́nh Thắng   19/05/2020      

 

Giuse Lê Thu Thâu

20-3-1956

1-5-1992

 

 

josthau @yahoo.com

 

Giuse Trần Hoàng Thiện

25.05.198 4/1/2017 Phó xứ Đại An

 

 

G.B. Nguyễn Thế Thiệp

25-3-1936

21-12-1964

Phó xứ

Châu Ổ

 

 

Giuse Lê Quốc Thịnh

30/12/1986 10/01/2020 Phó xứ Tuy Ḥa  

 

Phaolô Nguyễn Thọ

4-7-1933

22-12-1962

 

 

 

  Matthia Vơ Nhân Thọ   4-1-2013 Quản nhiệm GhBl Suối Ré  
  Antôn Pađua Nguyễn Xuân Thuyên   4-1-2013 Quaả nhiệm An Mỹ  
  Giuse Vũ Văn Tiệp   19/05/2020      

 

Anrê Đinh Duy Toàn

8-1-1950

18-10-1995

Chánh xứ

Phù Mỹ

 

 

FX. Nguyễn Văn Toàn

  18-3-2015 Phó xứ G̣ Thị

 

 

Phêrô Vơ Tá Toàn

  18-3-2015    

 

  Ambrôsiô Trần Đức Trạng   19/05/2020      
  Giuse Nguyễn Văn Triều   19/05/2020      

 

Phanxicô Phạm Đ́nh Triều

20-4-1972

25-4-2002

Chánh xứ

Trà Kê

fxdinhtrieu@yahoo.com

 

Luy Huỳnh Anh Trung

 

10/12/2010

Phó xứ

Ḥa Ninh

 

 

Giuse Nguyễn Bá Trung

15-7-1971

22-5-2001

Chánh xứ

Phù Cát

 

 

Phêrô Vơ Văn Trung,

  07/01/2021    

 

 

Phêrô Nguyễn Minh Trường

    Chánh xứ Lục Lễ  

 

Phaolô Trương Đ́nh Tu

4-6-1947

1-5-1992

Chánh xứ

 

pointtu @yahoo.com

 

Hilario - Maria Bùi Văn Tuấn

04/11/1970 10/01/2020 Phó xứ Sơn Giang  

 

Giuse Vơ Tuấn

17-12-1958

15-7-1998

Chánh xứ

Phù Mỹ

 

 

Luy Huỳnh Minh Tú

  4/1/2018      
  Phêrô Nguyễn Thanh Tú 29/09/1985 10/01/2020 Phó xứ Thác Đá Hạ  
  Simon Nguyễn Thanh Tú   4-1-2013 Quản nhiệm GHBL. G̣ Găng  
  Stêphanô Nguyễn Anh Tùng   07/01/2021      

 

GioaKim Nguyễn Đức Vinh

 

10/12/2010

Phó xứ

Tân Dinh

 

 

Giuse Nguyễn Quốc Việt

    Chánh xứ Lư Sơn

0978 342 980 - josviet@yahoo.com

  Giuse Nguyễn Thanh Việt 27/04/1986 10/01/2020 Phó xứ Cây Rỏi  
  Phêrô Lê Hoàng Vinh   4-1-2013 Phó xứ Tuy Ḥa  

 

Giuse Phan Thế Vinh

 

10/12/2010

Chánh xứ Tịnh Sơn

 

  Phêrô Lê Hoàng Nguyên Vũ   4-1-2013 Quản nhiệm Trung Ái  
 

Phaolô Bùi Trọng Vũ

  4/1/2018      
 

Matthêô Nguyễn Ngọc Vũ

  3-12-2007 Chánh xứ Kiên Ngăi  

 

Luy Nguyễn Xuân Vũ

 

10/12/2010

Phó xứ

Ngọc Thạnh

 

 

Gioakim Lê Hoàng Vươn

12.02.1984 4/1/2017    

 

 

Giuse Trần Thánh Vượng

  18-3-2015    

 

 

Tađêô Lê Văn Ư

25-3-1964

12-5-1999

Chánh xứ

Bầu Gốc

 

 

Gioakim Nguyễn Minh Yên

  18-3-2015    

 

  Phaolô Nguyễn Văn Yến   19/05/2020      
 

 

       

 

             
             
             
             
             

* Thánh lễ truyền chức tại Quảng Ngăi (18/3/2015)
* Thánh lễ trao ban thừa tác vụ phó tế (17/9/2014)
* Vài bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận Qui nhơn (23/5/2013)

 

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >