Giáo phận Quy Nhơn

Nhà thờ Giáo xứ G̣ Duối

 

Nhà thờ Giáo xứ G̣ Duối
Giáo hạt Mằng Lăng

 

Địa chỉ : thôn B́nh Thạnh, xă Xuân B́nh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Ḥa
                 E-mail : ixhoapet@yahoo.com 

Tel

0573.699184

E-mail

http://xudaogoduoi.org/

Năm thành lập

27/5/2009

Bổn mạng

Thánh Phêrô & Thánh Phaolô

Số giáo dân

329

Giờ lễ

Chúa nhật     :

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Về G̣ Duối
                Hiệp thông trong t́nh thương, chia sẻ của Chúa Ki-tô

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ G̣ Duối

I. VỊ TRÍ ĐỊA LƯ :

Giáo xứ G̣ Duối bao gồm phần đất các xă: Xuân Hải, Xuân Lộc, Xuân B́nh, Xuân Cảnh và xă Xuân Ḥa, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Nhà thờ G̣ Duối tọa lạc tại thôn B́nh Thạnh, xă Xuân B́nh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

II. ĐÔI D̉NG LƯỢC SỬ :

Trong thống kê năm 1850 của Đức Cha Cuênot Thể, vùng cực Bắc Phú Yên có các giáo điểm: Trung Mỹ (152 tín hữu), Phụng Sơn ( 28 ), Soi Nhan ( 89 ), Sơn Thượng (88). Các giáo điểm Soi Nhan và Sơn Thượng là 02 giáo điểm ở miền núi và Trung Mỹ, Phụng Sơn là 02 giáo điểm ở đồng bằng, tất cả 04 giáo điểm nầy thuộc xă Xuân Lộc, huyện Sông Cầu ngày nay.

Theo lời kể của các cụ già, nhà thờ Trung Mỹ được xây dựng trên một ngọn đồi gọi là Đồi Ngô tại thôn Thạch Khê, xă Xuân Lộc, cách nhà thờ G̣ Duối ngày nay chừng khoảng 05 km về hướng Bắc. Tại nhà thờ Trung Mỹ, một số tín hữu bị Văn Thân giết hại, một số khác chạy trốn. Xác các tín hữu bị giết hại đợi chờ ngày Phục sinh tại vườn ông Sạn. Sau Văn Thân, hằng năm nơi xác các vị tạm gởi ấy được kính viếng, chăm nom cẩn trọng. Qua nhiều cuộc chiến tranh, dân chúng phải di cư không ai chăm sóc, dần dần nhà thờ bị hoang phế tàn lụi theo thời gian. Hiện nay tại Thạch khê không có nhà thờ nhưng c̣n một số giáo dân vẫn giữ đạo tốt phải chăng nhờ máu các vị tử đạo đă đổ ra tại đó.

Năm 1894 –1895 Thầy Sô và Thầy Tài là hai Thầy giúp xứ Mằng Lăng đă có công gầy dựng các giáo điểm Sông Cầu và G̣ Duối...[1]. Đây là vùng cực Bắc của Phú Yên lúc bấy giờ thuộc vùng truyền giáo của các thừa sai ở Mằng Lăng phụ trách.

Vùng đồng bằng và đầm Cù Mông phía Bắc Sông Cầu thuận lợi cho việc sản xuất lúa gạo, đánh bắt cá bằng những phương tiện đơn sơ và là vùng đất pha cát mênh mông phù hợp cho việc trồng dâu nuôi tằm dệt lănh đă thu hút nhiều người đến đây định cư sinh sống. Do đó cư dân G̣ Duối vẫn tự hào :

“B́nh Định tỉnh, Phú Yên cũng tỉnh
G̣ Chàm thôn, G̣ Duối cũng thôn
Em đừng nói chuyện lộn ngôn
B́nh vôi, táo đất nẫu chôn hồi nào”.

Lại nữa, khi người Pháp mở đồng muối tại Tuyết Diêm, xă Xuân Lộc, nhiều người đến đây lập nghiệp. Trong bối cảnh sinh hoạt xă hội đó, nhà thờ G̣ Duối được thành lập tại thôn B́nh Thạnh xă Xuân Lộc [2], do đó nhà thờ G̣ Duối c̣n được gọi là nhà thờ B́nh Thạnh.

Năm 1895, cha Antôn Bản, cha phó Mằng Lăng đến ở tại G̣ Duối.

Tháng 08 năm 1897, cha Phanxicô Xaviê Hương đến G̣ Duối thay thế cha Bản. Tháng 08 năm 1898, cha Phêrô Cao quê ở Mỹ Trang, Nước Nhỉ, B́nh Định vừa mới thụ phong linh mục đến thay cha Hương. Cha Cao ở tại G̣ Duối 12 năm. Đến tháng 03 năm 1910, ngài vẫn là cha phó Mằng Lăng nhưng được bổ nhiệm về ở tại giáo họ Thầy Đông, giáo xứ Mằng Lăng. Cha Antôn Phùng Vị Linh, phó xứ Mằng Lăng đến ở G̣ Duối.

Theo cuốn Liber Baptizorum xưa nhất c̣n giữ tại Sông Cầu: Ngày 3-5-1905 in Ecclesia G̣ Duối, cha Cao rửa tội cho em F. Xavie Miên. Ngày 19-2-1906 in Ecclesia Trùm Tường rửa tội cho em Matta Em. Ngày 25-2-1906 in Ecclesia Tuỳ Lực bù các phép cho em Phêrô Sẵng. Ngày 7-3-1906 in Ecclesia Thạch Khê rửa tội cho em Phanxicô Xavie Được. Như vậy, từ đời cha Cao (1898-1910), cha phó Mằng Lăng ở tại G̣ Duối, vùng cực Bắc giáo xứ Mằng Lăng, tức giáo xứ G̣ Duối ngày nay đă có 04 nhà thờ: G̣ Duối, Trùm Tường, Thạch Khê và Tuỳ Lực, trong đó G̣ Duối là nơi có linh mục ở thường xuyên.

Ngày 08/04/1907, Đức cha Grangeon Mẫn đến G̣ Duối, cùng đi với ngài có các Cha: Hamon, Dubulle và Porcher. Cha Wendling, cha sở Mằng Lăng đă đến trước ở G̣ Duối để đón phái đoàn. Sáng ngày 09/04 Đức cha ban Bí tích Thêm Sức tại nhà thờ G̣ Duối.

Ngày 20/02/1914 Đức cha Jeaningros Vị ban Bí Tích Thêm Sức tại G̣ Duối, ngày 22/02 tại Sông Cầu.

Năm 1918 sau khi ban bí tích Thêm Sức ở G̣ Duối, Đức cha cũng ban Bí tích Thêm Sức tại Sông Cầu.

Sáng ngày 16/08/1922 cha Philip Khiêm, cha phó Mằng Lăng đă đến ở tại Sông Cầu. Tháng 7 năm 1927, vùng truyền giáo Bắc Mằng Lăng được tách khỏi giáo xứ Mằng Lăng, lập thành giáo xứ Sông Cầu do cha Phaolô Trần Huấn làm cha sở. Từ khi cha Khiêm đến ở Sông Cầu, G̣ Duối không có linh mục đến ở cho đến khi cha Phaolô Trần Duy Ḥa, linh mục gốc giáo phận Phát Diệm di cư vào Nam đến làm việc truyền giáo tại G̣ Duối (1958 -1959).

Cha Phêrô Lê Vĩnh Phước, cha sở Sông Cầu (1955-1960), v́ lư do sức khoẻ, ngài đến ở tại G̣ Duối từ năm 1960 đến năm 1966. Khi cha phước về G̣ Duối, cha Phan Anh Thụ được bổ nhiệm về Sông Cầu.

Sau khi cha Phước rời G̣ Duối, các thời cha sở Sông Cầu chỉ ở Sông Cầu và đến dâng lễ Chúa Nhật tại G̣ Duối.

Năm 1996, cha Phaolô Trương Đắc Cần, cha sở Sông Cầu, cho chỉnh trang khuôn viên nhà thờ G̣ Duối, xây dựng tường rào và khởi công xây dựng lại nhà thờ G̣ Duối v́ nhà thờ cũ đă quá ọp ẹp và rách nát. Sau khi nhà thờ được hoàn thành, năm 1998 cha xây nhà xứ G̣ Duối chuẩn bị cơ sở cho tương lai.

Ngày 12/05/1999, thầy F.x. Trần Đăng Đức, thầy giúp xứ Sông Cầu được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm làm phó xứ Sông Cầu, ở tại G̣ Duối.

Ngày 01/07/2003, cha F,X. Trần Đăng Đức được bổ nhiệm làm Cha sở tiên khởi giáo xứ Sơn Nguyên. Cha Augustinô Nguyễn Văn Phú được bổ nhiệm về G̣ Duối thay thế cha F.x. Đức. Bằng nguồn kinh phí cha Phaolô Trương Đắc Cần giao lại, mùa chay năm 2005, cha Phú khởi công xây nhà giáo lư và được khánh thành vào ngày 28/8/2005. Với sự đóng góp của bà con giáo dân G̣ Duối và các thân hữu, cha Phú đă dựng tháp chuông bằng khung sườn sắt. Hồi chuông đầu tiên đă vang lên vào dịp lễ Chúa Giáng Sinh năm 2007.

Ngày 27 tháng 5 năm 2009, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục giáo phận Qui Nhơn quyết định thành lập giáo xứ G̣ Duối và bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Xuân Ḥa làm cha sở.

Địa chỉ:

Nhà thờ G̣ Duối
B́nh Thạnh, Xuân B́nh Tx. Sông Cầu, Phú Yên

Cha sở: Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Ḥa
057-3699184  - 0914015023

1] M. 06/1927. p.58

[2] Theo Quyết định số 100/HĐBT ngày 30-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng phân chia một số xă, thị trấn của các huyện, theo đó xă Xuân Lộc được chia thành ba xă với tên gọi là Xuân Lộc, Xuân B́nh và Xuân Hải. Theo sự phân chia đó, nhà thờ G̣ Duối thuộc xă Xuân B́nh.

Tác giả bài viết: Lm. Gioan Vơ Đ́nh Đệ

* Nguồn : Trang Web Giáo hạt Phú Yên

...............................

Hiệp thông trong t́nh thương, chia sẻ của Chúa Ki-tô.

 
  Giáo Xứ G̣ Duối
Giáo Hạt Phú Yên
Giáo Phận Quy Nhơn
VIỆT NAM

G̣ Duối, ngày 01 tháng 10 năm 2012.

Kính thưa Quí cá nhân và Cộng đoàn,

Xin được tự giới thiệu : con là linh mục Phê-rô Nguyễn Xuân Hoà, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ G̣ Duối, thuộc Thôn B́nh Thạnh, Xă Xuân B́nh, Thị Xă Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, miền Trung Việt Nam. Con được nhận tác vụ Thánh ngày 25 tháng 04 năm 2002.

10 năm linh mục, từ đó đến nay, con được sai đến phục vụ cho các cộng đoàn của những vùng hẻo lánh, xa chốn đô thành, sống với những cư dân miền quê của miền Trung Việt, một miền cũng thường đón nhận những hậu quả của khó khổ và lũ lụt. Vừa mới chân ướt chân ráo tiếp nhận một Giáo xứ họ nhỏ cùng ngày được nâng lên Giáo xứ và nhận làm cha xứ tiên khởi, chưa được bao lâu phải lănh lấy hai trận băo lớn là Ketsana và Mirenae tới tấp. Khi đến phục vụ tại những nơi này mới thấy rơ đời sống thiếu thốn thật sự của những người nông dân Việt Nam. Không biết bao nhiêu cho đủ nhưng ít là những điều căn bản cần có, như : được học hành đến nơi, đến chốn, những phương tiện cần thiết để sinh hoạt của một người b́nh thường, cái ăn cái mặc và nghề nghiệp ổn định … Trong khi đó ở nhiều nơi dư thừa, xa hoa, sang trọng. Sự mất cân đối chênh lệch quá lớn của đời sống luôn xảy ra v́ chủ nghĩa cá nhân mà quên đi cái đói, cái khổ của người anh em đồng loại, thật là tội nghiệp, chỉ biết cầu xin Chúa Mẹ thật nhiều, ban cho nhiều Thiên Thần hảo tâm chiếu cố để có “Lá lành đùm lá rách, là rách đùm là nát” trong tinh thần anh em đồng loại và nhất là trong sự hiệp thông, chia sẻ của t́nh yêu Chúa Ki-Tô.

Hiện trạng của Giáo xứ mà con tiếp nhận phục vụ : các hướng Đông Tây Nam Bắc xung quanh Nhà Thờ đều có người ở trong vùng đất của Giáo xứ trong những năm khó khăn. Giờ đây, để họ di dời ra khỏi vùng đất của Nhà Thờ phải trợ giúp cho họ tương xứng, tường rào chung quanh khuôn viên Nhà Thờ th́ chưa xong, c̣n ọp ẹp, chấp vá, tháp chuông th́ bằng loại ống sắt nhỏ, nay đă rỉ sét, nhà hội họp vừa làm nơi để đồ, vừa học giáo lư, vừa tập hát, các khung cửa Nhà Thờ đă đến lúc bị xuống cấp, mưa lớn tạt vào trong Nhà Thờ, phông làm trần Nhà Thờ đă hai lần bị gió băo làm sập. Từ ngày về phục vụ Giáo xứ ở đây, con cũng đă xoay sở để gia cố lại những nơi cần thiết trong và ngoài Nhà Thờ nhưng rồi cũng chẳng thấm vào đâu, thôi th́ đành làm kiếp ăn mày về để lo cho đúng công việc của Chúa, xả thân lo cho công việc Giáo xứ, cho cộng đoàn nơi đây c̣n nhiều gian truân, khó khổ.

Xin Quí cá nhân và cộng đoàn rộng ḷng hào hiệp, làm những nghĩa cử sớt chia với những người anh em đồng loại c̣n nhiều lao đao lận đận, đối chọi với cuộc sống c̣n eo nghèo. Lúc c̣n khổ tứ bề, có người giúp mới thật là quí? Mong quí vị cũng không quên góp lời cầu nguyện cho Giáo xứ chúng con và cho con với.

Hiệp thông trong t́nh yêu Chúa Kitô. Xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác cho tất cả chúng ta.

PHẦN HỒI BÁO

· Địa chỉ chuyển thư :
L.m Pet. Nguyễn Xuân Ḥa.
Nhà Thờ G̣ Duối.
Thôn B́nh Thạnh, Xă Xuân B́nh, Thị Xă Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên – VIỆT NAM

· Điện thoại để bàn : 0573.699184
· Điện thoại cầm tay : 0949.537778
· Hộp thư mạng : ixhoapet@yahoo.com

Nguồn : Trang Web Giáo xứ G̣ Duối

 

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ G̣ Duối

Nguồn : Trang Web Giáo xứ G̣ Duối

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com