Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Cây Rỏi
 
 

VÀI NÉT LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ CÂY RỎI

Nguồn : Linh mục Chánh xứ Antôn Trần Liên Sơn (11/8/2016)

Ngày 26/4/1893 cha Jean Baptiste Amand Jurbert (MEP) từ Pháp đến Địa phận Đông Đàng Trong và làm việc tại Phương Phi và Cây Rỏi, thuộc vùng B́nh Định trong 2 năm. Năm 1895, làm việc ở vùng truyền giáo Kontum và qua đời tại vùng đất này ngày 05/8/1898 (Archives Mep).

Trong báo cáo của Đức Cha Van Camelbeke Hân năm 1893 có ghi: “Cha Hamon cho tôi biết: mới gần đây có một cộng đoàn nhỏ được thành lập ở chân dăy núi Cây Rỏi. Cha hy vọng ở đây c̣n thu hút được nhiều gia đ́nh ṭng giáo”. (RAE.1893–Van Camelbeke).

Theo nguồn sử liệu này, Cây Rỏi được thành lập sau phong trào Văn Thân (1885) và trước 1893. Có thể nói Cây Rỏi được thành lập trong thời cha Hamon (Cố Lựu), cha sở tiên khởi của Truông Dốc. Từ đây, Cây Rỏi là một giáo họ thuộc giáo xứ Truông Dốc được các cha phó thường xuyên hiện diện.

Cha Phêrô Qua 1908 – 1909
Cha Stêphanô Cao Tấn Truyện 1929 – 1936
Cha Antôn Hoàng Liên Mầu 1936 – 1938
Cha Martinô Nguyễn Hộ 1938 – 1941

Năm 1941, tổng số tín hữu là 156 người (CR.1941, P.30).

Cha Đôminicô Châu Phận 1941 – 1944
Cha Phêrô Lê Đức Châu 1944 – 1946

Từ năm 1946 – 1954, Cây Rỏi, Hội Sơn, Tùng Chánh, An Điềm, Hiệp Luôn, Vĩnh Ân và Tân Hóa được tách khỏi giáo xứ Truông Dốc, lập thành giáo xứ Cây Rỏi do Cha Anrê Nguyễn Văn Tường đảm nhiệm. Sau năm 1954 nhập trở lại Truông Dốc.

Từ năm 1963 – 1965, Cha Gioakim Phan Công Sử về nghỉ tại Cây Rỏi.

Từ năm 1965 – 1975, toàn bộ giáo dân di cư vào Qui Nhơn. Một số đến định cư tại giáo xứ Xuân Quang. Cuối năm 1975, sau khi ḥa b́nh văn hồi, đa số đă hồi cư về Cây Rỏi.

Từ lúc thành lập cho đến nay, ngoài các cha phó thường xuyên ở tại Cây Rỏi và thời gian tách khỏi giáo xứ Truông Dốc (Nhà Đá), Cây Rỏi được các cha sở Truông Dốc chăm sóc mục vụ.  

STT

TÊN THÁNH – HỌ TÊN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

01

Thesodule Joseph Hamon

1882 – 1908

Chết 06.5.1911

02

Gustave Paul Dubulle

1908 – 1909

Chết 24.6.1937

03

Charles Eugène Saulcoy

1909 – 1914

Chết 04.6.1939

04

Jean Marie Guéno

1914 - 1924

Chết 20.8.1939

05

Giuse Miễn

1921 – 1923

Tạm quyền khi cha Guéno về Pháp

06

Jean Liévin Sion

1925 – 1931

Làm giám mục Kontum 1941

07

Phêrô Nh́

1931 – 1933

S.1886 – T.1950, mộ tại Làng Sông

08

Gioakim Phan Công Sử

1933 – 1946

S.1891 – T.1971, mộ tại Làng Sông

09

August. Nguyễn Thanh Long

1946 – 1948

S.1902 – T.1976, mộ tại Làng Sông

10

Phêrô Nguyễn Sĩ Tư

1948 – 1953

S.1895 – T.1974, mộ tại Làng Sông

11

Giuse Lê Văn Ly

1953 – 1957

Chết ở Đà Nẵng

12

Phêrô Nguyễn Vĩnh Lưu

1957 – 1962

S.1908 – T.1968, mộ tại Làng Sông

13

Bernard. Phan Văn Hoàng

1962 – 1965

Về Đà Nẵng năm 1967

Từ năm 1971 – 1975, Cây Rỏi là một giáo họ thuộc giáo xứ Phù Cát do Cha Augustinô Nguyễn Thanh Huệ chăm sóc mục vụ.

Từ năm 1975 đến 2005, Cây Rỏi do cha Phêrô Nguyễn Công Sanh, cha sở Phù Cát đảm trách.

Trong thời gian chiến tranh, các cơ sở vật chất của giáo họ bị sụp đổ, hư nát, chỉ c̣n lại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Khi ḥa b́nh văn hồi, giáo dân trở về Cây Rỏi, hằng đêm ánh trăng thanh hay mưa gió vẫn có những người con của Đức Mẹ đến với Mẹ tại hang đá tâm sự, nài nỉ, kêu cầu Mẹ.

Ngày 10/7/2001, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên.

Ngày 13/8/2001, khởi công xây dựng.

Ngày 31/5/2004, cung hiến nhà thờ, nhà xứ và hang đá Đức Mẹ Lộ Đức.

Từ tháng 7 năm 2004, cha Gioakim Nguyễn Đức Quang về làm cha phó giáo xứ Phù Cát, được cha sở sai đến mục vụ giáo họ Cây Rỏi.

Năm 2005, cha Gioakim Nguyễn Đức Quang quản nhiệm giáo họ Cây Rỏi biệt lập.

Ngày 29/9/2009, giáo xứ Cây Rỏi được thành lập do cha Gioakim Nguyễn Đức Quang đảm trách.

Ngày 7/8/2014, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đă về chủ tọa nghi thức nhậm chức của cha Antôn Pađôva Trần Liên Sơn, tân quản xứ giáo xứ Cây Rỏi.

Ngày 7/9/2014, Đức Cha Mattheo Nguyễn Văn Khôi cho Thầy Phêro Trần Quốc Cường về giúp xứ Giáo xứ Cây Rỏi

Ngày 24/04/2015, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi bổ nhiệm Cha Phêrô Trần Quốc Cường làm linh mục phó xứ Giáo xứ Cây Rỏ.

Xem thêm : Bản thông tin giáo phận Qui Nhơn
Phụ bản / số 137, tháng 9 năm 2009, trang 21-24.

Nguồn : Linh mục Chánh xứ Antôn Trần Liên Sơn (11/8/2016)

 

Hiện t́nh Giáo xứ Cây Rỏi

Nguồn : "Hiện Trạng Giáo Phận Quy Nhơn 2014"

 

 

[Trở về đầu trang ]