Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Cù Lâm

 
 

Giáo xứ Cù Lâm chầu Thánh Thể

Cù lâm – Hôm nay Chúa nhật XV thường niên, toàn thể giáo dân giáo xứ Cù lâm thay mặt cho giáo phận chầu Thánh Thể. Giờ chầu bắt đầu từ lúc 6g30 sáng và kết thúc lúc 10 giờ. Khác với những giờ chầu hàng tuần, giờ chầu hôm nay được chia cho 4 giáo khu thay phiên nhau phụ trách. Đây là dịp thuận tiện để cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho giáo phận, giáo xứ. Đây cũng là cơ hội để mọi người tạm gác lại những lo toan, vội vă trong công việc mỗi ngày để tập sống kết hiệp, gần gũi với Chúa trong giờ chầu Thánh Thể. Chúa nhật hôm nay một ngày hội, mọi người vội vă phấn khởi đến nhà thờ trong phiên chầu của ḿnh.

Tạ ơn Chúa đă cho chúng con có những giờ chầu như hôm nay để chúng con hâm lại đời sống đức tin của ḿnh, đồng thời sống trong t́nh hiệp thông với Chúa, và hiệp nhất với nhau. Tạ ơn Chúa đă cho chúng con có cơ hội để chúng con nhận ra những khuyết điểm hầu chúng con tiến bước trong hành tŕnh đức tin tiếp theo.

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

 

H́nh ảnh Giáo xứ Cù Lâm chầu Thánh Thể (14/7/2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]