Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Cù Lâm

Thánh lễ thành lập giáo xứ Cù Lâm

Sáng thứ năm, 30/08, vào lúc 8 giờ, Đức Giám Mục giáo phận đến nhà thờ Cù Lâm để chủ sự thánh lễ thành lập giáo xứ Cù Lâm và cha tân chánh xứ nhậm chức. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Cha có cha Tổng Đại Diện, cha chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Đ́nh Tâm và cha phó xứ Phêrô Nguyễn Minh Trường của giáo xứ Trường Cửu, cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thành và 20 linh mục, với sự hiện diện của các thầy, các soeurs và đông đảo giáo dân trong giáo xứ Cù Lâm, cũng như từ các giáo xứ Trường Cửu, Ngọc Thạnh và những nơi khác.

Địa bàn giáo xứ Cù Lâm mới được thành lập là phần đất được tách ra từ giáo xứ Trường Cửu và gồm 2 giáo họ: Cù Lâm và Cầu Máng, với tổng số giáo dân là 590 người. Cù Lâm là một giáo họ có bề dày lịch sử rất cao nhưng cũng rất đau thương. Theo báo cáo của thánh Giám mục Stêphanô Thể gửi Hội Thừa Sai Paris năm 1850 th́ giáo họ Cù Lâm lúc ấy đă có 28 tín hữu. Ngay từ đầu, giáo họ đă trải qua thử thách lớn lao trong cuộc bách hại thời vua Tự Đức và nhất là với phong trào Văn Thân. Phong trào này đă đốt phá b́nh địa nhà thờ và nhà giáo dân, chôn sống tập thể 25 giáo dân. Hiện nay giáo họ có một nhà thờ khang trang rộng răi được xây dựng vào năm 2002 do cha cựu chánh xứ Phaolô Trương Đ́nh Tu

Trước thánh lễ, Đức Cha đă chủ sự nghi thức làm phép nhà xứ do cha Vinh Sơn vừa mới xây dựng xong để làm nơi ở cho cha tân chánh xứ. Đầu lễ cha Tổng Đại Diện tuyên đọc văn thư thành lập giáo xứ và văn thư bổ nhiệm cha tân chánh xứ của Đức Giám Mục giáo phận. Thánh lễ tiếp tục với nghi thức nhậm chức của cha tân chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thành. Trước khi nhậm chức chánh xứ Cù Lâm, cha Giuse đă từng phục vụ tại giáo xứ Ngọc Thạnh với tư cách là cha phó trong thời gian gần 5 năm.

Sau thánh lễ, Đức Cha, quí cha và quí khách chia vui với giáo xứ và cha tân chánh xứ trong bữa tiệc thịnh soạn do cha tân chánh xứ khoản đăi.

< Nguồn : Website GP Quy Nhơn >

[Trở về đầu trang ]