Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Ḥa Mục
 
 

H́nh ảnh Lễ Khánh thành nhà thờ Giáo họ Hoà Mục (20/7/2016)

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

[Trở về đầu trang ]