Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Hội Lộc

 
 

Thánh lễ nhậm chức cha sở giáo xứ Hội lộc

Sáng thứ hai ngày 08 tháng 9 năm 2014, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đă chủ sự thánh lễ nhậm chức cha sở giáo xứ Hội Lộc của cha Gioakim Trần Ḿnh Dũng. Cha GioaKim nguyên là cha sở giáo xứ Vườn Vông đến nhận giáo xứ Hội Lộc thay thế cho cha GioaKim Dương Minh Thanh rời nhiệm sở đến giáo xứ Sông Cạn vào ngày 08/07/2014 vừa qua.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]