Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Lục Lễ
 
 

Khánh thành nhà xứ Lục Lễ

Gx Lục Lễ QN - Vào lúc 9g sáng ngày 30/04/2010, Đức Cha phó Matthêô Nguyễn Văn Khôi đă chủ sự Thánh Lễ và nghi thức làm phép nhà xứ giáo xứ Lục Lễ. Có khá đông linh mục trong giáo phận (23 cha) quư Thầy, quư nữ tu và bà con giáo dân về hiệp thông tham dự nghi thức nầy.

Sau khi làm phép nhà xứ, đoàn rước tiến vào nhà thờ để cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse thợ, bổn mạng giáo xứ. Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Đ́nh Bút đề cao lao động chân chính và mời gọi mọi người tích cực cộng tác với Chúa trong công cuộc sáng tạo bằng cách làm việc để làm vinh danh Chúa, giúp cho giáo xứ phát triển, giúp ích cho xă hội và nuôi sống bản thân.

Cha sở Phêrô Nguyễn Đ́nh Hưng đă về nhận nhiệm sở Lục Lễ với tư cách là cha phó biệt lập cách đây tṛn hai năm (1/5/2008- BTT số 120) và với tư cách là cha sở tiên khởi của giáo xứ Lục Lễ ngày 22/9/2009 (được Đức Cha Phêrô ra quyết định thành lập giáo xứ mới 17/09/2009 - BTT số 137). Ngay sau khi nhận nhiệm sở, một trong những điều ưu tư của tân cha sở chính là việc xây dựng cơ sở vật chất, cách riêng là nhà xứ v́ an cư mới lạc nghiệp. Cha đă không ngừng t́m nhiều nguồn hỗ trợ và công thợ để sửa sang nhà xứ cũ vốn đă xuống cấp và xây dựng thêm cho rộng răi, vừa có nơi sinh hoạt cho Ban Chức việc và các Hội đoàn, vừa có nơi ở chu đáo cho cha sở lẫn thầy giúp xứ. Chính v́ nét đặc thù của nhà xứ theo công năng đó mà cha đă không ngừng suy nghĩ để xếp đặt sao cho các pḥng không chiếm diện tích nhiều nhưng lại được sử dụng hiệu quả và thuận lợi nhất cũng như tiết kiệm trong việc xây dựng. Nhà xứ Lục Lễ khánh thành hôm nay, quả thực là một cố gắng không nhỏ của cha sở, thầy sở và bà con giáo dân bởi v́ Lục Lễ không phải là một giáo xứ kỳ cựu hay to lớn.

BTTQN

 

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

[Trở về đầu trang ]