Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Lư Sơn

 
 

H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Lư Sơn trước khu trùng tu

Nguồn : H́nh ảnh về hải đảo Lư Sơn