Gio phận Quy Nhơn

Gio xứ Ph Ha
 
 

Nh thờ Ph Ha trước khi trng tu

Nguồn : www.quangngaicatholic.net 

 

 

Nh thờ Ph Ha

 

Đi Đức Mẹ La Vang

 

Nh xứ mới Ph Ha

 

Lăng Tử Đạo Ph Ha

 

Lăng Tử Đạo Thin Lộc

 

Nh xứ cũ Ph Ha

 

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

[Trở về đầu trang ]