Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Quy Ḥa
 
 

H́nh ảnh Thánh lễ Thêm Sức tại Qui Ḥa  (17/8/2013)

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

[Trở về đầu trang ]