Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Sơn Nguyên

 
 

Mừng Kính Lễ Thánh Anrê Kim Thông tại Giáo Xứ Sơn Nguyên

Vào lúc 18 giờ 00 ngày 15/7/2015. Tại Giáo Xứ Sơn Nguyên đă cử hành Thánh lễ kính Thánh Tử Đạo Anrê Kim Thông, Thánh bổn mạng của Hội Đồng Giáo Xứ toàn Giáo Phận Qui Nhơn.

Trong lời dẫn vào Thánh lễ, Cha Sở Phêrô đă thông báo cho Cộng đoàn Phụng vụ biết: “ Vào lúc 9 giờ sáng hôm nay, 15/7/2015. Đức Giám Mục Matthêu đă dâng Thánh lễ Mừng Kính Trọng Thể Thánh AnrêKim Thông tại Nhà thờ G̣ Thị cho toàn thể các Chức việc trong Giáo Phận về tham dự, và chính thức ban hành Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ của Giáo Phận Qui Nhơn. Xin Cộng đoàn Dân Chúa hiệp lời nguyện xin cho các Chức việc biết noi gương các nhân đức của Thánh bổn mạng mà Giáo Hội kính nhớ hôm nay. Đó là chu toàn công việc Nhà Chúa và đi trọn con đường, uống trọn chén đắng mà Chúa đă định cho với tinh thần vâng phục, trung kiên”

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông AnTôn Lê Văn Phú chủ tịch HĐGX Sơn Nguyên đă đọc toàn văn Nghị Định ban hành Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ Giáo Phận Qui Nhơn do Đức Giám Mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi ấn kư vào ngày 15/7/2015.

Cha Sở Phêrô trao Quy Chế cho các Chức việc với lời nhắn nhủ: “ Kể từ hôm nay các Chức việc phải tuân thủ một cách triệt để các điều khoản đă được qui định trong Quy Chế này với ḷng vâng phục Đấng Bản Quyền, Và luôn chu toàn các bổn phận được giao”