Giáo phận Quy Nhơn

Giáo họ Biệt Lập Trung Ái
 
 

Thánh lễ bổ nhiệm cha quản nhiệm giáo họ biệt lập Trung Ái

Vào lúc 09g00 ngày 23.06.2020, tại Nhà thờ giáo họ biệt lập Trung Ái, giáo xứ Trường Cửu, Giáo hạt Kim Châu, Đức cha Matthêô Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đă chủ tế Thánh lễ bổ nhiệm cha Phêrô Lê Nguyễn Hoàng Vũ làm cha Tân quản nhiệm giáo họ. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Trương Đ́nh Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận; Cha Gioakim Huỳnh Công Tân, Hạt trưởng Kim Châu; quư cha trong Giáo phận, quư Thầy, quư tu sĩ nam nữ và anh chị em trong cộng đoàn Phụng vụ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn về ngày vui trọng đại hôm nay và mời gọi mọi người cùng Hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa.

Sau đó, Cha Giuse Trương Đ́nh Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận công bố văn thư bổ nhiệm cha Phêrô Lê Nguyễn Hoàng Vũ làm cha quản nhiệm giáo họ biệt lập Trung Ái thay thế cho Cha Giuse Phan Thế Vinh.

Trong bài giảng lễ Đức Cha đă dựa vào Lời Chúa của ngày Thứ ba, tuần 12 Thường niên năm A để nói đến đời sống đức tin của cộng đoàn. Khi con người cậy dựa vào Thiên Chúa th́ sẽ được Thiên Chúa ǵn giữ, c̣n nếu con người không sống theo Lời Chúa dạy th́ sẽ tự gánh lấy hậu quả. Giáo họ biệt lập Trung Ái cũng đă trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống và được phục hồi phát triển với cha quản nhiệm tiên khởi là cha Phêrô Nguyễn Minh Trường, tiếp đó là cha Giuse Phan Thế Vinh và bây giờ đến nhiệm vụ của cha quản nhiệm mới là cha Phêrô Lê Nguyễn Hoàng Vũ lại tiếp tục. Đức Cha dựa vào bài đọc lời Chúa hôm nay để nêu lên hướng đi cho cha quản nhiệm và cộng đoàn:

- Đời sống phụng vụ: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con”. Nghĩa là cái ǵ thánh thiên là thuộc về Thiên Chúa, cho nên việc tổ chức phụng vụ phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, không phải chỉ h́nh thức bên ngoài mà cần phải làm cho Lời Chúa đi vào đời sống nội tâm bên trong.

- Đời sống bác ái: bác ái là dấu chỉ để thể hiện chúng ta là con cái Thiên Chúa “điều ǵ các con muốn người ta làm cho các con, th́ chính các con hăy làm cho người ta như thế”.

- Đời sống luân lư: Đức ái cần thể hiện bằng đời sống luân lư, “Hăy cố gắng vào qua cửa hẹp” v́ con đường thêng thang sẽ dẫn đến sự hư mất, cửa hẹp đó là khung luân lư mà Thiên chúa đă ban cho chúng ta như là cửa ngơ để chúng ta bước vào cách an toàn vào Nước Thiên Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Giáo họ dâng lên Đức cha, cha Tổng Đại diện, quư cha đồng tế và Cộng đoàn phụng vụ tâm t́nh tri ân cảm tạ, cảm ơn Cha Giuse về những ǵ cha đă làm cho giáo họ.

Tiếp đến Cha Tân quản nhiệm có lời cảm ơn Đức cha đă tin tưởng trao phó sứ vụ cho cha và xin Đức cha, quư cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ cha. Đồng thời cha mời gọi anh chị em trong giáo họ hăy cộng tác với cha trong việc xây dựng Giáo họ.

Sau cùng, Đức cha có lời cảm ơn cha Giuse đă xây dựng giáo họ chẳng những về đời sống đức tin mà c̣n về cơ sở vật chất và mời gọi cộng đoàn hăy cộng tác với cha Tân Quản nhiệm để tiếp tục làm cho Giáo họ ngày càng phát triển..

H́nh ảnh Thánh lễ bổ nhiệm cha quản nhiệm giáo họ biệt lập Trung Ái (23/6/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

[Trở về đầu trang ]