Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Trường Cửu
 
 

Lược sử Giáo xứ Trường Cửu

Lm. Vơ Đ́nh Đệ - Nguồn : http://www.ghphuyen.com/

I. VỊ TRÍ ĐỊA LƯ:

Tên gọi giáo xứ Trường Cửu phát xuất từ tên gọi giáo họ Trường Cửu là nơi cha sở tiên khởi cư trú khi mới thành lập giáo xứ. Từ năm 1964 cho đến nay, Trường Cửu đă nhường vị trí làm cư sở của các cha sở cho Trung Ái. Nhà thờ Trung Ái toạ lạc tại thôn Trung Ái, xă Nhơn Ḥa, huyện An Nhơn. Trên quốc lộ 19, cách ngă ba cầu Bà Di khoảng 7 km về hướng Phú Phong, vừa qua khỏi cầu Trắng, theo đường hương lộ về phía Đông khoảng 1.200mét sẽ gặp nhà thờ Trung Ái.

Giáo xứ Trường Cửu ngày nay bao gồm năm xă phía Tây Nam huyện An Nhơn: Nhơn Ḥa, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc, Nhơn Phúc và Nhơn Tân.

II. ĐÔI D̉NG LỊCH SỬ:

Theo báo cáo của Thánh Giám mục tử đạo Stêphanô Thể gởi Hội Thừa Sai Balê năm 1850 th́ vùng đất giáo xứ Trường Cửu ngày nay có giáo họ cù Lâm là một trong 18 giáo điểm thuộc hạt (paraecia) Phù Ly. Lúc bấy giờ cù Lâm có 28 tín hữu. Hạt giống đức tin ở cù Lâm vừa mới nẩy mầm đă phải đón nhận những thử thách qua cuộc bách hại thời vua Tự Đức và phong trào Văn Thân. Trong phong trào Văn Thân nhà thờ và nhà giáo dân bị đốt phá b́nh địa, có khoảng 25 giáo dân bị chôn sống tập thể, ngày nay vẫn c̣n ngôi mộ. Tương truyền bà vợ tướng Mai Xuân Thưởng nhận một cậu bé làm con nuôi, nhờ đó cậu được sống sót. Cậu bé ấy sau nầy là ông câu Phêrô Trần Hương. Ông lập gia đ́nh sinh ra con cháu họ Trần ở cù Lâm ngày nay: Trần Kinh (con) c̣n gọi là ông câu Phán, Trần Mỹ Thống (cháu nội) là một Chức việc có công nhiều đối với giáo họ cù Lâm.

Ngoài ra về phía Tây dăy núi An Trường của vùng này có một địa điểm được biết dưới tên là Đất Đạo nằm trong đèo Đá Chẹt chừng 05 cây số. Lúc bấy giờ, đây là một vùng xa xôi hẻo lánh, thánh Anrê Nguyễn Kim Thông đă trưng khẩn để làm nơi trú ẩn cho các tín hữu trong những khi bị cấm cách.

Trước năm 1930, phần đất giáo xứ Trường Cửu thuộc giáo xứ Kim Châu. Thời cha Simon Nguyễn Văn Chính làm cha sở Kim Châu (1894-1897) nhiều giáo họ được ngài thành lập: Đông Viên, Mỹ Ngọc, Trường Cửu, Ḥa Tân, Đông Lâm, Trán Long, Nhơn Nghĩa, Thủ Thiện. Trong thời gian làm cha sở Kim Châu, cha Simon Chính cũng thường đến ở tại Trung Ái. Các cha phó biệt lập của Kim Châu lúc đầu ở tại Nhơn Nghĩa (An Thái) có: Cha Tôma Nguyễn Thiện quê G̣ Thị, cha Phêrô Lê Vĩnh Phước (1923), cha Phaolô Nguyễn Tấn Th́ (1925)…. Vào thời cha Laborier Hảo làm cha sở Kim Châu (1927-1929), cha Th́ đến ở tại Trường Cửu (Xă Nhơn Lộc) và phụ trách thêm hai giáo họ Trung Ái và Nghiễm Ḥa.

Các cha sở Trường Cửu từ khi thành lập giáo xứ:

1. Cha Phaolô Nguyễn Tấn Th́ (1931-1933).

Năm 1931, giáo xứ Trường Cửu được thành lập gồm các giáo họ: Trường Cửu, Mỹ Ngọc, Tráng Long, Nhơn Nghĩa, Cù Lâm, Trung Ái và Nghiễm Ḥa. Cha Phaolô Nguyễn Tấn Th́ làm cha sở tiên khởi. Cha đă rửa tội được một số tân ṭng, nâng đất làm nền nhà thờ và nhà xứ Trường Cửu.

2. Cha Gioan Baotixita Hậu (1933-1939).

Năm 1933, cha J.B. Hậu đến ở Trường Cửu thay cha Th́. Cơn băo tháng 11-1933 làm sập nhà thờ Nhơn Nghĩa. Bấy giờ Nhơn Nghĩa c̣n ít giáo dân, và được sự đồng ư của Đức Giám mục giáo phận, cha J.B. Hậu cho dỡ nhà thờ Nhơn Nghĩa đem về làm nhà thờ Trường Cửu. Cha Hậu cũng cất lại nhà thờ Cù Lâm (1935) và Trung Ái (1936).

3. Cha Anrê Phan Ngọc Lễ (1939-1942).

Năm 1939, cha Anrê Phan Ngọc Lễ đến thay cha J. B. Hậu. Cha Lễ mở trường học, mời các thầy Ḍng Thánh Giuse về dạy học và dạy kinh bổn cho trẻ em.

4. Cha Phaolô Huỳnh Biên (1942-1944).

Tháng 10-1942, cha Phaolô Huỳnh Biên nguyên phó Kim Châu, được bổ nhiệm làm cha sở Trường Cửu. Theo ư Bề trên, ngài đă mua nhiều ruộng cho giáo xứ Trường Cửu.

5. Cha Giacôbê Nguyễn Hữu Thiên (1944-1945).

Tháng 8-1944, cha Giacôbê Nguyễn Hữu Thiên quê ở Đồng Hâu, đến thay cha Biên.

6. Cha Anrê Nguyễn Hoàng Nhu (1945-1949).

Tháng 9-1945, cha Anrê Nguyễn Hoàng Nhu làm cha sở Trường Cửu. Ngài cất nhà lẫm, đóng bao lơn cung thánh, bàn quỳ chức việc cho Trường Cửu.

7. Cha Gioakim Bùi Vĩnh Mười (1949-1955).

Năm 1949, cha Gioakim Bùi Vĩnh Mười thay cha Nhu. Trong chiến tranh Việt-Pháp nhà thờ và nhà xứ Trường Cửu bị bom đánh sập. Cha Mười tạm ở Trung Ái một thời gian. Sau Hiệp định Genève 7-1954, cha Mười được bổ nhiệm làm cha sở Quảng Ngăi. Trường Cửu không có Linh mục thường trú, cha sở Kim Châu tạm kiêm nhiệm.

8. Cha Philipphê Nguyễn Anh Thọ (1955-1992).

Ngày 17-9-1955, cha Philípphê Nguyễn Anh Thọ được Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi bổ nhiệm làm cha sở Trường Cửu. Cha Thọ thường xuyên ở tại Trường Cửu, tu bổ nhà thờ, mời các cha Ḍng Chúa Cứu Thế đến giảng tuần đại phúc, đẩy mạnh công việc truyền giáo, lập hai giáo họ Phụ Ngọc thuộc xă Nhơn Phúc và Thọ Lộc thuộc xă Nhơn Thọ. Cha xây dựng nhà thờ Khiết Tâm (Thọ Lộc) năm 1964.

Năm 1964, cha Thọ rời Trường Cửu đến thường trú tại Trung Ái, xă Nhơn Ḥa cho đến năm 1992 về nghỉ tại nhà hưu dưỡng linh mục.

9. Cha Phaolô Trương Đ́nh Tu (1992-2010).

Ngày 26-7-1992 Đức cha Phaolô Huỳnh Đông Các đă bổ nhiệm tân linh mục Phaolô Trương Đ́nh Tu làm cha sở Trường Cửu, thay cha Thọ về hưu. Cha Tu vẫn thường trú tại nhà thờ Trung Ái, xă Nhơn Ḥa, huyện An Nhơn.

Ngày 01/9/2003 Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn bổ nhiệm tân Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Đ́nh Tâm làm phó xứ. Cha sở và cha Phó vẫn ở tại Trung Ái.

Ngày 12/12/2004, cha Vinh Sơn Nguyễn Đ́nh Tâm được bổ nhiệm làm cha phó biệt lập ở tại nhà thờ Khiết Tâm. Cùng ngày hôm ấy, cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn được thành lập tại Khiết Tâm với hai nữ tu: Anê Huỳnh Thị Thanh Ninh và Anna Lê Thị Hà. Việc khôi phục lại nhà thờ Khiết tâm và sinh hoạt phụng vụ hằng ngày tại đây đă đem lại niềm phấn khởi cho bà con trong vùng.

Cơ sở tại Khiết Tâm do cha Philipphê Nguyễn Anh Thọ xây dựng đă bị cũ nát. Ngày 17/11/2003, Toà Giám Mục khởi công tái thiết nhà thờ, đại trùng tu nhà xứ để làm pḥng sinh hoạt và pḥng ở cho các nữ tu. Một nhà xứ mới cũng được xây dựng trong thời điểm nầy.

10. Cha Vinh Sơn Nguyễn Đ́nh Tâm (2010….)

Ngày 22 tháng 3 năm 2010, cha Vinh Sơn Nguyễn Đ́nh Tâm được Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn bổ nhiệm làm cha sở Trường Cửu.

III. HIỆN T̀NH CÁC GIÁO HỌ (cuối năm 2009):

1. Trung Ái, xây năm: 1936, hiện trạng: Xây mới, số gia đ́nh: 46, số giáo dân: 197, bổn mạng: Trái Tim Chúa Giêsu.

2. Cù Lâm, 1936, Mới, 120, 470, Thánh Giuse 19/3.

3. Trường Cửu, Lâu, c̣n nền, 45, 199, Đức Mẹ Lên Trời.

4. Mỹ Ngọc, 1973, đổ nát, 17, 53, Sinh nhật Đức Mẹ.

5. Cầu Máng, Chưa có, 21, 82, Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả.

6. Tráng Long, Lâu, C̣n nền, 20, 90, Đức Mẹ Thăm Viếng.

7. Nghiễm Hoà, Lâu, B́nh địa, 13, 59, Đức Mẹ Thăm Viếng.

8. Phụ Ngọc, 1959, Đổ nát, 17, 55, Đức Mẹ Vô Nhiễm.
    ( Khánh thành nhà thờ mới ngày 10/12/2013)

9. Khiết Tâm, 2004, Mới, 27, 109, Trái Tim Đức Mẹ.

Nhà thờ Cù Lâm được cha Phaolô Trương Đ́nh Tu tái thiết với diện tích 450 m2.

Nhà thờ Khiết Tâm (1964), Toà Giám mục tái thiết, khánh thành 25/6/2004.

Nhà thờ Mỹ Ngọc (1973) hư hại nặng, có thể sập bất cứ lúc nào.

Nhà thờ Phụ Ngọc (1959) hư hại nặng, c̣n đóng cửa. Nhà thờ Trung Ái được xây dựng năm 1936, diện tích 294 m2. Hiện nay nhà thờ, nhà xứ Trung Ái đă được cha Phaolô Trương Đ́nh Tu kiến thiết khang trang. Ngày 11/4/2007, cha Tổng Đại Diện Phêrô Hoàng Kym đă chủ tế thánh lễ làm phép nhà thờ Trung Ái. Nhà thờ mới nầy được thiết kế theo kiến trúc Á Đông.

Linh mục, tu sĩ, chủng sinh:

Từ giáo họ Cù Lâm đă xuất thân:

- Cha Phêrô Nguyễn Tuần (1892-1952).

- Cha Phêrô Trần Đức Thích (Qua đời tại Kontum

1958)

- Thầy Cyrille Trần Đức Thành, Ḍng Thánh Giuse.

IV. NHỮNG DỰ KIẾN:

- Nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho giáo dân.

- Tu sửa nhà thờ Mỹ Ngọc và Phụ Ngọc.

- Xây dựng lại nhà thờ Trường Cửu.

- Xây dựng một nhà nguyện tại Cầu Máng…

-------------------------

Lm. Vơ Đ́nh Đệ

Nguồn : http://www.ghphuyen.com/

 

Hiện T́nh Giáo xứ Trường Cửu năm 2012

 
 
GIÁO XỨ TRƯỜNG CỬU ĐỊA CHỈ: NT. Trung Ái, Trung Ái, Nhơn Hoà, An Nhơn, B́nh Định
  TỔNG SỐ GIA Đ̀NH: 221 TỔNG SỐ GIÁO DÂN: 785
   BỔN MẠNG: Lễ Thánh Giuse bạn Đức Trinh Nữ Maria Ngày: 19/03
STT GIÁO HỌ, GIÁO KHU ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ, N. NGUYỆN T̀NH H̀NH GIÁO DÂN THÁNH HIỆU NGÀY GHI CHÚ
      X.DỰNG HIỆN TRẠNG GIA Đ̀NH  GIÁO DÂN   BM  
1 TRUNG ÁI Trung Ai, Nhơn Ḥa, An Nhơn 1936 2007 60 216 Thánh Tâm Chúa GS tháng 6  
2 TRƯỜNG CỬU Trường Cửu, Nhơn Lộc, An Nhơn lâu c̣n nền 59 200 Đức Mẹ HX Lên Trời 15/8  
3 Mỹ Ngọc Ngọc Thạnh,  Nhơn Thọ, An Nhơn 1963 2010 16 55 Sinh nhật Đức Mẹ 8/9  
4 Tráng Long Tráng Long,  Nhơn Lộc, An Nhơn lâu c̣n nền 20 85 Đức Mẹ Thăm Viếng 31/5  
5 Nghiễm Ḥa Nghiễm Ḥa, Nhơn Ḥa, An Nhơn lâu b́nh địa 12 50 Đức Mẹ Sầu Bi 15/9  
6 Phụ Ngọc Phụ Ngọc, Nhơn Phúc, An Nhơn 1959 xuống cấp 23 62 Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12  
7 Khiết Tâm Ngọc Thạnh, Nhơn Thọ, An Nhơn 1964 xây 2004 31 117 Trái Tim Đức Mẹ tháng 6  
 

Trích : "Hiện t́nh các giáo xứ Hạt B́nh Định năm 2012" - Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

Nguồn : Website GP Quy Nhơn

 

[Trở về đầu trang ]