Giáo phận Quy Nhơn

Giáo xứ Tuy Ḥa

 
 

Giáo xứ Tuy Ḥa khai mạc tháng hoa - Năm 2015

Tháng năm lại về, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria v́ Mẹ là đóa hoa đẹp nhất, sắc hoa và hương thơm của Mẹ đă làm cho trần gian luôn được hồi sinh.

Chiều hôm nay, giáo xứ Tuy Ḥa cùng với cộng đoàn Phaolô hái hoa dâng kính Mẹ để cầu nguyện cho sự b́nh an của giáo xứ, và qua thị kiến của thánh Lucia kể lại, hăy xin cho thế giới tránh đi những tai họa và những tội lỗi đang chất chồng.

Lạy Chúa, Chúa đă chọn Đức Maria một nữ tỳ khiêm tôn để làm Mẹ và làm môn đệ đầu tiên trong sứ mệnh đem ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, luôn lắng nghe và sống lời Chúa, để trở thành những chứng nhân can đảm, trung thành với sứ mệnh loan truyền Nước Chúa.

 
 

      

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]