Tổng Giáo phận Sài G̣n

Danh sách Linh mục Tổng Giáo phận Sài G̣n


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website TGP Sàig̣n

 

Tên

Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

  Giuse Đặng Xuân An 1963 2006      
  Phaolô Đổng Đức An - OP 1970 2003 Chánh xứ Minh Đức  
  Giuse Maria Bùi Tuấn Anh   30/5/2015   ĐCV  
  Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh   28/6/2012 Phó xứ Thanh Đa  
  Phêrô Phạm Quang Ân 1975 2011   Trung Tâm Mục Vụ  
  Martinô Trần Đ́nh Khiêm Ái   23/11/2013      
  Giuse M. Đỗ Đ́nh Ánh 1954  1992   Toà TGM  
  Gioan B. Vơ Văn Ánh 1939 1968 Chánh xứ Tân Định  
  Alphongsô Hoàng Ngọc Bao 1945 1972 Chánh xứ Bắc Hà  
  Ignatiô Nguyễn Quốc Bảo  1968 2005 Chánh xứ Thánh Linh  
  Giuse Vũ Duy Bảo (SDB)   2010      
  Phêrô Nguyễn Văn Bắc 1957 1992 Chánh xứ Tân Hiệp  
  Giuse Nguyễn Hữu Bằng 1930 1958 NH    
  Vinh Sơn Trần Ngọc Bạch Bích     Chánh xứ Tam Hải  
  Đa Minh Nguyễn Đức B́nh 1939 1965 Chánh xứ Thánh Tịnh  
  Luca Nguyễn Thanh B́nh 1928 1958 NH    
  Giuse Phạm Văn B́nh     Chánh xứ An Tôn - COL  
  Phaolô Quách Quốc B́nh     Phó xứ Tam Hải  
  Phếrô Phạm Văn Bộ 1956 2001 Chánh xứ Bến Cát  
  Giuse Nguyễn Văn Bút 1930 1958 NH    
  Gioan B Trần Thanh Cao 1944 1970 Chánh xứ Đồng Tiến  
  Phaolô Maria Nguyễn Văn Cầu-CMC   28/6/2012      
  Gabriel Trịnh Công Chánh 1965 1999 Chánh xứ Tân Quy  
  Ignatiô Nguyễn Đức Chấn 1919 1944 NH    
  Antôn Nguyễn Quang Chẩn   30/5/2015 Phụ tá Thị Nghè  
  Phao Lô M Hoàng Minh Châu     Phó xứ Chợ Đũi  
  Matthêô Lê Minh Châu 1932 1959     Qua đời
  Phêrô Nguyễn Ngọc Châu   1/6/2013 Phó xứ B́nh An  
  Phaolô Đỗ Quang Chí 1947 1975   Mai Khôi  
  Gioakim Nguyễn Đăng Chí 1937 1966 NH    
  Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh 1954 1990 Chánh xứ Xây Dựng  
  Phêrô Lê Văn Chính 1955 1998   ĐCV  
  Giuse Nguyễn Bá Chính 1925 1954 NH    
  Gioan B. Đào Quốc Chung 1976 2011 Phó xứ Trung Mỹ Tây  
  Giuse Nguyễn Văn Chủ 1947 1975   Xóm Thuốc  
  Phêrô Lê Hoàng Chương 1966 1999 Chánh xứ Thánh Khang  
  Giuse Nguyễn Hoàng Chương   1/6/2013 Phó xứ Chí Hoà  
  Tôma Aquinô Hoàng Ngọc Công 1965 1998   Tân Dân  
  Phêrô Phạm Minh Công 1927 1957 NH    
  ĐaMinh Trần Đức Công 1951 1988 Chánh xứ Xóm Lách  
  Giuse Trần Thanh Công 1966 1999   Chợ Cầu  
  Giuse Đỗ Mạnh Cường 1968  2001 Chánh xứ Thái B́nh josmanhcuong@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Văn Cường 1950 2000 Chánh xứ Long B́nh  
  Giuse Nguyễn Hữu Danh   2011 Phó xứ Xóm Chiếu  
  Phêrô Nguyễn Công Danh 1935 1963 Chánh xứ Thị Nghè  
  Antôn Nguyễn Thanh Danh 1973 2005 Phó xứ Tân Mỹ  
  Giuse Vũ Minh Danh 1957 1998   Tân Phước  
  Giuse Nguyễn Duy Diễm 1947 1975 Chánh xứ Thánh Gia  
  Martinô Đỗ Văn Diệp 1932 1961     Qua đời
  Phanxicô Ass Nguyễn Văn Dinh 1963 1999   Bạch Đằng  
  Gioan B Đinh Hữu Dong 1925 1955 NH Phú Thọ Ḥa  
  Phaolô Phạm Trung Dong 1946 1974   Thánh Phaolô  
  Phêrô Nguyễn Quang Duy          
  Đaminh Phạm Khắc Duy   1/6/2013 Phó xứ G̣ Vấp  
  Tôma Trần Văn Dụ 1914 1943 NH Chí Ḥa  
  ĐaMinh Đỗ Anh Dũng 1958 1998     < Qua đời >
  ĐaMinh Hà Duy Dũng 1960 1999 Chánh xứ Tam Hà  
  Antôn Nguyễn Anh Dũng 1953 1987     Du học
  Giuse Hoàng Ngọc Dũng 1964 1999     Du học
  Vinh Sơn Nguyễn Đức Dũng 1969 2003 Chánh xứ Thánh Gioan Phaolô II  
  Giuse Nguyễn Trí Dũng 1974 2007   Fatima B́nh Triệu  
  Rôcô Nguyễn Kim Duy 1954 2000   Học Viện Mục Vụ  
  Phaolô Nguyễn Quốc Duy 1966 2007 Chánh xứ Thánh Gẫm  
  Đaminh Phạm Khắc Duy 1977 2013 Phụ tá Tân Định  
  Tôma Huỳnh Bửu Dư 1954 1995   Đức Bà HB,  
  Gioan B Nguyễn Văn Dư 1937 1962 NH  (Thị Nghè)  
  Giuse Lê Ngọc Đa 1973 2007 Chánh xứ B́nh Thuận (BA)  
  Tôma Trần Bá Đài 1942 1995   Đắc Lộ  
  Giuse Phạm Đ́nh Đại 1971 2003   Đông Quang  
  Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm 1971 2003 Chánh xứ Khánh Hội  
Phêrô Cao Văn Đạt 1937 1966 ĐCV
  Gioan Bt. Lê Quốc Đạt   30/5/2015 Phụ tá Tân Sa Châu  
  Giacôbê Mai Phát Đạt 1954 2000 Chánh xứ Thủ Đức  
  Phanxicô Ass Lê Quang Đăng 1943 1969   Tân Hương  
  Phanxicô X Huỳnh Hữu Đăng 1932 1960   Toà TGM  
  Giuse Phạm Văn Đẩu 1942 1968   Tân Đức  
  Giacôbê Nguyễn Kim Điền 1957 1999     Qua đời 16/2/2014
  Vinh Sơn Bùi Quang Điện 1948 1975 NB    
  Nicôla Đinh Quang Điện 1919 1960 NH  (Phát Diệm)  
  Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh 1949 1977   Thái Ḥa  
  Mactinô Chu Quang Định   2009 Phó xứ Phát Diệm  
  Giuse Đinh B́nh Định 1923 1953 NH Thái B́nh  
  Vinh Sơn Nguyễn Văn Định 1938 1966   Antôn  
  Anrê Vũ B́nh Định 1945 1973   B́nh Phước  
  Đaminh Maria Đoàn Quốc Đ́nh-CMC   28/6/2012      
  ĐaMinh Đinh Công Đức 1970 2005 Phó xứ An Lạc  
  Giuse Nguyễn Minh Đức   2009   Bùi Môn  
  Inhaxiô Nguyễn Văn Đức   2009 Phó xứ Tân Định  
  Gioan B Nguyễn Xuân Đức 1945 1973   Thạch Đà  
  Gioan B Phạm Minh Đức 1968 2005 Chánh xứ Bàn Cờ  
  Giuse Trần Hải Giang   30/5/2015 Phó xứ B́nh Thuận (TSN)  
  Gioan B Phạm Gioan 1974 2003 NB Chí Ḥa  
  Giuse Vũ Viết Hà 1928 1957 NH Bùi Chu  
  Phêrô Nguyễn Hoàng Hai 1934 1962   B́nh Xuyên  
  Anrê Nguyễn Văn Hai 1936 1963   Đức Bà Fatima  
  Gioakim Trần Tử Hải 1947 1975   Phú Quư  
  Phêrô Trịnh Hồng Hải 1957 1998 Chánh xứ Phú Hiền  
  Gioakim Lê Hậu Hán 1969 2003 Chánh xứ Vĩnh Ḥa  
  Phêrô Nguyễn Văn Hành 1971 2003 Chánh xứ Chính Lộ  
  Giuse Đỗ Đức Hạnh   28/6/2012 Phụ tá Tân Việt  
  Gioan B Nguyễn Đức Hân 1946 1975   Đắc Lộ  
  Giuse Đinh Đức Hậu 1969 2007 Chánh xứ An Phú  
  Giuse Nguyễn Thanh Hiền 1959 1999 Chánh xứ Nam Hưng  
  Lêô Nguyễn Văn Hiền 1920 1945  NH Chí Ḥa,  
  Phêrô Nguyễn Văn Hiền 1954 1985   Học Viện Mục Vụ  
  Giuse Vũ Hữu Hiền 1954 1990     Du học
  Gioan B Nguyễn Hữu Hiệp 1972  2007 Chánh xứ Thánh Mẫu  
  Philipphê Maria Nguyễn Thái Hiệp     Phó xứ Vườn Xoài CMC
  ĐaMinh Nguyễn Văn Hiệp 1964 2001   Vĩnh Hiệp  
  Anrê Trần An Hiệp 1961 1992 Chánh xứ Phú Lộc  
  Giuse Nguyễn Trọng Hiếu   2011 Phụ tá Lạng Sơn  
  Gioan B Nguyễn Văn Hiếu 1949 1988 Chánh xứ B́nh Thái,  
  Gioakim Nguyễn Văn Hiếu   1924 1951 NH  (Thủ Thiêm)  
  Phanxicô X. Trần Minh Hiếu     Phụ tá Khánh Hội  
  Giuse Trần Trung Hiếu 1969  2007   Nam Ḥa,  
  Phêrô Lă Quang Hiệu 1936 1963   Lộc Hưng  
  Ignatiô Nguyễn Thới Ḥa 1935 1962   Xóm Chiếu  
  Giuse Lê Hoàng 1967 2005 Chánh xứ Thiên Ân  
  Vinh Sơn Trần Văn Ḥa 1944 1970   B́nh Thới  
  Phanxicô Salê Nguyễn Quốc Hoàng 1960 1999   B́nh Thuận  
  Giuse Tạ Huy Hoàng 1960 1999   Tống Viết Bường  
  Giuse Trịnh Thanh Hoàng   23/11/2013      
  Đa Minh Nguyễn Thế Hoạt 1941 1970   Từ Đức  
  Tôma Trần Văn Hội 1950 1988 Chánh xứ An Lạc  
  Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng 1956 1992   Tân Hưng  
  Antôn Lương Thủ Hơn 1937 1970   Jeanne d'Arc  
  ĐaMinh Hoàng Trọng Hợp 1967  2005   Giuse Thợ  
  Gioan B Phạm Văn Hợp 1944 1972   Tân Lập  
  Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn 1962  1999   Tử Đ́nh  
  Phanxicô At Trần Đức Huấn   2009   Phanxicô Xaviê  
  Gioan B Huỳnh Văn Huệ 1940 1968 NB    
  Giuse Đỗ Mạnh Hùng 1957 1990   ĐCV  
  Gioan Maria Nguyễn Đức Hùng   2010      
  Giuse Nguyễn Mạnh Hùng   30/5/2015 Phụ tá Chợ Đũi  
  Đa Minh Nguyễn Tiến Hùng   2011   Tân Chí Linh  
  Phanxicô X Trần Mạnh Hùng 1959 1992 Chánh xứ G̣ Vấp  
  Gioan B Trần Như Hùng 1950 2001   Đắc Lộ  
  Gioan B Vũ Mạnh Hùng 1956 1991 Chánh xứ Hà Đông  
  Phêrô Vũ Minh Hùng 1964 2002   Thị Nghè  
  Laurensô Maria Vương Thế Hùng-CMC   28/6/2012      
  Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy 1977 2007   Thủ Thiêm  
  Antôn Mai Đức Huy 1945 1972   Phú Ḥa  
  ĐaMinh Đặng Quốc Hưng 1968 2001 Chánh xứ Lộc Hưng  
  Vinh Sơn Nguyễn Hưng 1927 1959 NH Chí Ḥa  
  Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 1960 2001      Du học
  Phaolô Nguyễn Quốc Hưng 1970 2003   Gia Định  
  Maximilianô Kolbê Maria Nguyễn Thế Hưng-CMC   28/6/2012      
  Gioakim Trần Văn Hương 1960 1992    ĐCV  
  ĐaMinh Trương Kim Hương 1941 1967   Phú Hạnh  
  Giuse Đinh Huy Hưởng 1943 1969 NB    
  Ernest Nguyễn Văn Hưởng 1950 1985   ĐCV,  
  Maximô Ngô Vĩnh Hy 1964 2005   Vườn Chuối  
  Giuse Đỗ Quang Khả 1966 2005 Chánh xứ Mông Triệu - BA  
  Giuse Phạm Đăng Khải   30/5/2015   Du học  
  Michael Đỗ Minh Khang   30/5/2015 Phụ tá Tân Mỹ  
  Giuse Đỗ Quang Khang 1965 1999      Du học
  Phêrô Đỗ Duy Khánh 1968  2001   Chánh Toà  
  Đaminh Lâm Quang Khánh   2009 Phó xứ Bùi Phát  
  Martinô Lê Ngọc Khánh 1924 1952 NH (Chánh Toà),  
  Giuse Bùi Bằng Khấn 1947 1973   Phát Diệm  
  Tôma Nguyễn Văn Khiêm 1934 1962 NH    
  Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa   1971 2003     Du học
  Phêrô Lê Thành Khoái 1941 1968   Chí Ḥa  
  Vinh Sơn Đỗ Viết Khôi   2011 Phụ tá Tử Đ́nh  
  Giuse Nguyễn Minh Khôi 1967 1999   Vinh Sơn  
  ĐaMinh Nguyễn Trung Kiên 1968 2001 Chánh xứ Trung Mỹ Tây  
  Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt     Chánh xứ B́nh Ḥa  
  Giuse Trịnh Hưng Kỷ 1929 1957 NH  (Đồng Công)  
  Giuse Phạm Bá Lăm 1944 1971   Ḥa Hưng  
  Giuse Nguyễn Văn Lănh   2009   Tân Phú  
  Giuse Đinh Quang Lâm 1975 2011 Phụ tá Hạnh Thông Tây  
  Phanxicô Ass. Lê Hoàng Lâm   2011 Phụ tá Tân Phước  
  Gioan B Phạm Văn Lâm 1973 2007 Chánh xứ Lam Sơn  
  ĐaMinh Đinh Ngọc Lễ 1942 1967   Hà Nội  
  Vinh Sơn Vũ Đức Liêm 1967 2001   Hoàng Mai  
  Aloisiô Lê Văn Liêu   1939 1968   NT B́nh Triệu  
  Giuse Hoàng Minh Liệu   1965 2007   NT Vườn Xoài  
  Vinh Sơn Lê Ngọc Linh   30/5/2015   ĐCV  
  Phanxicô X Đậu Nguyễn Hoàng Linh   1965 1999   NT Đức Mẹ HCG  
  Giuse Đặng Chí Lĩnh   1969 2001     Du học
  Phêrô Bùi Văn Long 1941 1972 Chánh xứ    
  Giuse Nguyễn Văn Long 1969 2007 Chánh xứ B́nh Sơn  
  Phêrô Phạm Văn Long 1957 1992   B́nh Xuyên  
  Gioakim Vũ Ngọc Long 1933 1961 NH    
  Phanxicô X Bảo Lộc 1961 1992   Vườn Chuối  
  Michael Nguyễn Văn Lộc 1941 1970 Chánh xứ Phú Nhuận  
  Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc 1974 2007 Phó xứ Thạch Đà  
  Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc 1970 2002 Phụ tá ĐMHCG-DCCT  
  Giuse Trần Năng Luật 1928 1957 NH (Châu Nam)  
  Gioan B Nguyễn Văn Luyến 1946 1974   Lạng Sơn  
  Giuse Phạm Hoàng Lương 1968 2001   Bàn Cờ,  
  Giuse Trần Văn Lưu 1952 1987   Nam Ḥa  
  Giuse Nguyễn Thế Mạnh 1939 1992   Nguyễn Duy Khang  
  Giuse Trần Đức Mến  1956 1992      
  Phanxicô X Bùi Văn Minh 1943 1972   Chí Ḥa  
  Gioan B Hoàng Văn Minh  1931 1999      
  Gioan B Huỳnh Công Minh 1941 1966   Chánh Toà  
  Giuse Lê Đ́nh Quế (Minh) 1941 1967   Tân Phú  
  Giuse Lê Hoàng Minh 1969 2007 Phó xứ Chợ Cầu  
  Hilariô Nguyễn Công Minh 1925 1968 NH Chí Ḥa  
  Gioan Nguyễn Văn Minh 1932 1962   Hiển Linh  
  Đa Minh Nguyễn Văn Minh 1965 1999 Chánh xứ Trung Chánh  
  Giuse Phạm Công Minh   1/6/2013 Phó xứ Tân Phú  
  Giuse Đinh Hoàn Năng 1943 1970 Chánh xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm  
  Vinh Sơn Phạm Trung Nghĩa 1971 2003      
  Giuse Vũ Minh Nghiệp 1937 1967   Tân Chí Linh  
  ĐaMinh Nguyễn Văn Ngọc 1966 2007 Phó xứ Tân Quy  
  Phaolô Nguyễn Đức Nguyên    1968 2003     Du học
  Giuse M Trần Chí Nguyện 1940 1990   Hưng Phú,  
  Phanxicô X Lê Văn Nhạc 1943 1974   Chợ Quán  
  Giuse Phạm Văn Nhân 1943 1970 Chánh xứ Nhân Ḥa  
  Albertô Trần Phúc Nhân 1932 1958   TV Mai Khôi  
  Hiêrônimô Trần Anh Nhật   30/5/2015 Phụ tá An Lạc  
  Gioan B Trần Văn Nhủ 1948 1993 Chánh xứ Công Lư  
  Phêrô Nguyễn Văn Nhuận 1940 1968      
  Gioan B Lê Đăng Niêm 1937 1966   Thủ Thiêm  
  Giuse Nguyễn Văn Niêm 1937 1968      
  Giuse Cao Văn Ninh    1960 1994   Nguyễn Duy Khang  
  Giuse Phạm An Ninh   1939 1967   Nguyễn Duy Khang  
  Phanxicô X Nguyễn Hùng Oánh 1937 1972   Xây Dựng  
  Grêgôriô Trần Phương Phi  1921 1949 NH (Phát Diệm)  
  Giuse Đặng Thanh Phong   2009 Phó xứ Thuận Phát  
  Phaolô Bùi Văn Phổ 1941 1968 Chánh xứ Nam Thái  
  Phaolô Nguyễn Phong Phú   1973 2005   ĐCV Sửa soạn Du Học
  Gioan B Đoàn Vĩnh Phúc 1936 1964      
  Giuse Trương Vĩnh Phúc 1966 1998 Chánh xứ Mông Triệu  
  Phanxicô X Ngô Phục 1944 1973 Chánh xứ Mỹ Ḥa  
  Lêô Cả Maria Nguyễn Văn Phước-CMC   28/6/2012      
  Giuse Vũ Hữu Phước   2011 Phó xứ Phú Thọ Ḥa  
  Giuse Huỳnh Thanh Phương 1968 2005 Chánh xứ Thánh Phaolô  
  Alphongsô Nguyễn Công Phương  1937 1967  NH Chí Ḥa  
  Gioan Bosco Phạm Văn Phương          
  Giuse Trần Đ́nh Phương 1973 2005 Chánh xứ Bác Ái  
  Gioan B Bùi Bá Tam Quan 1971 2003 Chánh xứ Mẫu Tâm  
  Giuse Nguyễn Đức Quang  1950 1985 Chánh xứ Nghĩa Ḥa  
  Phanxicô X Nguyễn Xuân Quang 1961 1998 Chánh xứ B́nh An Thượng  
  Aloisiô Tô Minh Quang 1952 1987 Chánh xứ An Phú  
  Giuse Trần Hoàng Quân   2009   TT Mục Vụ  
  PX. Trần Minh Quân -SDB       B́nh Chánh  
  Phêrô Ngô Lập Quốc   2011 Phó xứ Phú Trung  
  Bernarđô Phạm Văn Quy    1912 1942 NH Phát Diệm  
  Giuse Đinh Tất Quư 1944 1970 Chánh xứ Bùi Phát  
  Vinh Sơn Nguyễn Bá Quư 1939 1966   Đắc Lộ  
  Giuse Vũ Văn Quyên 1974 2007 Phó xứ Tân Định  
  Giuse Bùi Văn Quyền 1967 1999   Nữ Vương Ḥa B́nh  
  Barnaba Trần Cương Quyết 1946 1973   Thăng Long  
  Gioakim Nguyễn Văn San 1953 2001   Thánh Cẩm  
  Vinh Sơn Nguyễn Đức Sinh 1958 1998 Chánh xứ Đức Tin  
  Gioan Bùi Thái Sơn  1956 1992   Toà TGM  
  Giuse Nguyễn Trọng Sơn 1959 1992   ĐCV  
  Vinh Sơn Trần Quốc Sử 1962 1998   Phú Lộc  
  Vinh Sơn Nguyễn Anh Tài   30/5/2015   TTGM  
  Guse Hồ Đắc Tâm 1961 2000 Chánh xứ ĐMHCG-DCCT  
  Phêrô Nguyễn Công Tâm 1972 2003   Chánh Hưng  
  Phêrô Nguyễn Thành Tâm 1941 1970 Phụ Tá ĐMHCG-DCCT  
  Rôbertô Nguyễn Thiện Tâm 1935 1962   Chí Ḥa  
  Phêrô Nguyễn Văn Tâm 1962 1998   Mẫu Tâm  
  Gioan M.Vianê Chu Minh Tân   1960 1992 NH Bà Điểm  
  Vinh Sơn Ngô Minh Tân 1943 1968   B́nh Lợi  
  ĐaMinh Nguyễn Đ́nh Tân 1941 1968 Chánh xứ  Thanh Đa  
  Gioan B Nguyễn Ngọc Tân 1973 2005 Chánh xứ Hợp An  
  Đôminicô Vơ Văn Tân 1927 1955 NH  (Tân Định)  
  Phanxicô X. Nguyễn Hữu Tấn 1925 1951   THBA Cao Thái  
  Gioan Kim Khẩu Maria Phạm Bá Tạo-CMC   28/6/2012      
  Phanxicô X. Lê Văn Thái 1959 1992   Phú Hữu  
  Giuse M Phạm Hồng Thái 1956 1992   Hàng Sanh  
  Giuse Trần Viết Thái   2011 Phó xứ Thánh Phaolô-BT  
  Giuse Ngô Viết Thanh 1974 2007 Phó xứ B́nh An Thượng  
  Giuse Nguyễn Hoàng Thanh   2009   Tân Thái Sơn  
  Giuse Nguyễn Văn Thanh 1956 1992    B́nh Thuận  
  Phanxicô X. Nguyễn Văn Thanh 1971 2003   B́nh Hưng  
  Phêrô Trần Văn Thanh 1961 2000   Bà Điểm  
  Phêrô Hoàng Đ́nh Thành 1965 1999   Phú Lộc  
  Phaolô Lê Tấn Thành   ,  1927 1955 NH Chí Ḥa  
  Giuse Nguyễn Hiến Thành 1932 1961   Tam Hà  
  Giuse Trần Phước Thành 1960 1992   Thánh Giuse  
  Giuse Maria Lê Quốc Thăng 1966 2001   Phú Trung  
  Giuse Phạm Văn Thăng 1928 1957   Hà Nội  
  Giuse Trần Cao Thăng 1971 2005 Chánh xứ Bắc Dũng  
  Giuse Trịnh Văn Thậm 1944 1972   Nhân Ḥa  
  Giuse Nguyễn Quốc Thắng 1969 2003   B́nh Đông  
  Phanxicô X Trần Văn Thi 1957  1992   Lạc Quang  
  Phêrô Nguyễn Văn Thiềm 1947 1973   Tân Hưng  
  Phêrô Dư Tác Thiện 1922 1950   Chí Ḥa  
  Félix Nguyễn Văn Thiện 1936 1967   Cầu Kho  
  Hilariô Hoàng Đ́nh Thiều 1940  2005      
  Giuse Đinh Đức Thịnh 1966 2001 Chánh xứ An B́nh  
  Giuse Đinh Quang Thịnh    1948 1977 NH Chí Ḥa  
  Giuse M Đoàn Văn Thịnh 1952 1979 Chánh xứ Xóm Chiếu (11/2011)
  Giuse Phạm Hưng Thịnh - OP 1951 1993 Chánh xứ Mai Khôi - TĐ  
  Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh   1/6/2013 Phó xứ An Nhơn  
  Giuse Đinh Văn Thọ 1973 2003   Tân Trang  
  Giuse Phạm Văn Thới   2011 Phó xứ Thị Nghè  
  Giuse Nguyễn Ngọc Thông   2009   Thạch Đà  
  Phaolô Nguyễn Vũ Thông   23/11/2013      
  Anrê Trần Minh Thông 1960 1992   B́nh Chiểu  
  Matthêô Nguyễn Mạnh Thu 1930  1961 NH Hà Nội  
  Phanxicô X Nguyễn Ngọc Thu 1941 1970 Chánh xứ Phaolô 3  
  Giuse Phạm Trung Thu 1946 1972      
  Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ 1962 1992 Chánh xứ Vườn Xoài  
  Đa Minh Vũ Ngọc Thủ 1952 1987   Tân Việt  
  Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ 1964 1998 Chánh xứ Trung Bắc  
  Antôn Phạm Gia Thuấn 1931 1961   Trung Chánh  
  Giuse Nguyễn Thanh Thuần  1970 2003   TTMV  
  Luy Cao Đức Thuận 1924 1955 NH (nhà riêng)  
  Phêrô Nguyễn Thiện Thuật 1924 1952 NH Bắc Ninh  
  Raphael Lê Trọng Thục 1941 1968 NH Chí Ḥa  
  Antôn Nguyễn Đ́nh Thục 1947 1973 Chánh xứ Vinh Sơn - NH  
  Giuse Nguyễn Hữu Thức    2009 Chánh xứ Tắc Rỗi  
  Giuse Vũ Minh Thuỳ 1969 2007 Phụ tá Ḥa Hưng  
  ĐaMinh Phạm Minh Thuỷ 1945 1972 Chánh xứ Tân Thành  
  Giuse Trần Văn Thuỵ 1946 1972   NH  
  Phaolô Nguyễn Thực 1951 1987 Chánh xứ Antôn (Chí Ḥa)  
  Giuse Lă Công Thường   30/5/2015 Phụ tá Phú Nhuận  
  Luca Trần Khánh Tích 1932 1962   Qua đời 18 tháng 6 năm 2011
  Giuse Đinh Hiền Tiến 1956 1998 Chánh xứ Phú Thọ Ḥa  
  Gioan Bt. Ngô Hữu Tiến   30/5/2015 Phụ tá Thiên Ân  
  Phaolô Vơ Phương Tiến   28/6/2012 Phó xứ B́nh Thuận (TSN)  
  Phêrô Nguyễn Thành Tín - OP 1974 2008 Phụ tá Mai Khôi - TĐ  
  Vinh Sơn Phạm Văn Tính 1957 1992 Chánh xứ B́nh Thọ  
  Phanxicô X Đinh Quang Tịnh    1924 1953 NH (Ḍng Trinh Vương),  
  Giuse Hoàng Kim Toan 1963 1998 Chánh xứ Tân Ḥa  
  Giuse Đỗ Thiện Toàn   30/5/2015 Phụ tá B́nh Thái  
  Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn   1/6/2013 Phụ tá Th NDuy Khang  
  Phêrô Nguyễn Quang Toàn 1946 1974    Môi Khôi  
  Giuse Nguyễn Thiện Toàn   1931 1958 NH    
  Antôn Nguyễn Văn Toàn 1957 1992      
  Vinh Sơn Vũ Đức Toàn,   30/5/2015      
  Giuse Bùi Công Trác   1965 1999     Du học
  Giuse Đinh Châu Trân          
  Augustinô M Phạm Minh Tri   1936 1963 NH    
  Tôma Đặng Toàn Trí 1940 1969   Hưu 7/3/2012
  Saviô Nguyễn Cao Trí   30/5/2015 Phụ tá Châu Nam  
  Giuse Nguyễn Đức Trí 1968 2001 Chánh xứ B́nh Minh  
  Gioan B Phạm Năng Trí    1922 1950 NH (Phú Hải)  
  Gioan B Trần Văn Trí 1974 2007 Chánh xứ  Đồng Tiến  
  Ignatiô Nguyễn Đức Trị    1910 1939 NH Bắc Ninh  
  Phêrô Phan Khắc Triển 1973 2003 Chánh xứ Cao Thái  
  Vinh Sơn Phạm Văn Trị 1944 1975 Chánh xứ Văn Côi  
  Giuse Cao Minh Triết   2011 Phó xứ An Nhơn  
  Giuse Nguyễn Hữu Triết 1945 1972 Chánh xứ Tân Sa Châu  
  Augustinô Nguyễn Văn Trinh 1942 1971 Chánh xứ Vĩnh Hội  
  Michael Phạm Trường Trinh 1971 2005 Chánh xứ Ninh Phát  
  Augustinô Nguyễn Hữu Trọng    1911 1950 NH (nhà riêng)  
  Giuse Nguyễn Văn Trọng 1944 1970 Chánh xứ Tân Phú Ḥa  
  Phêrô Nguyễn Văn Trọng 1963 1998 Chánh xứ Công Thành  
  Giuse Phạm Văn Trọng 1973 2007      
  Stêphanô Huỳnh Trụ 1942 1974 Chánh xứ Phanxicô Xaviê  
  Phêrô Giuse M. Hà Thiên Trúc    2009 Phụ tá Hàng Xanh  
  Clêmentê Lê Minh Trung 1961 1998 Chánh xứ Chí Ḥa  
  Matthia Maria Phạm Hữu Trung-CMC   28/6/2012      
  Giuse Phạm Công Trường 1964 2001 Chánh xứ Bến Hải  
  Giuse Vũ Quang Trường   30/5/2015 Phụ tá Sao Mai  
  Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú     Phó xứ ĐMHCG-XM  
  Barnaba Dương Quốc Tuấn     Phó xứ Bùi Phát Hội ḍng Đồng Công
  Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn   2011   Tân Việt  
   Luy Nguyễn Anh Tuấn 1962 1999   Học Viện Mục Vụ  
  Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn   30/5/2015 Phụ tá Chí Ḥa  
  Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn   30/5/2015 Phụ tá Tân Phú  
  Giuse Phạm Đức Tuấn 1959 1992 Chánh xứ Hạnh Thông Tây  
  Giuse Phạm Quốc Tuấn 1965 2001 Chánh xứ Tân Đông  
  Giuse Vũ Anh Tuấn  1952 1994      
  Giuse Vương Sĩ Tuấn 1960 1992 Chánh xứ Phú B́nh  
  Giuse Maria Trần Quang Tuần-CMC   28/6/2012      
  Luca Trần Quang Tung 1968 2001   Nam Hải  
  Giuse Lê Cẩm Tú   1/6/2013 Phụ tá Nam Hải  
  Đaminh Nguyễn Khải Tú   1/6/2013 Phó xứ Bùi Môn  
  Bartôlômêô Nguyễn Hoàng Tú     Chánh xứ ĐMHCG (XM)  
  Giuse M Đinh Cao Tùng   1927 1955 NH    
  Phêrô Kiều Công Tùng   1964 1999   ĐCV Thánh Giuse  
  Giuse Mai Thanh Tùng 1953 1995   Gia Định  
  Phêrô Nguyễn Thanh Tùng    1965 2001 Chánh xứ Thị Nghè  
  Giuse Phạm Sĩ Tùng 1969 2005 Chánh xứ Hiển Linh  
  Phêrô Nguyễn Quốc Tuư 1942 1969   Tân Thái Sơn  
  Đa Minh Bùi Quang Tuyến   1937 1963 NH Chí Ḥa  
  Giuse Đoàn Công Tuyên     Phó xứ Hoàng Mai  
  ĐaMinh Ngô Quang Tuyên 1948 1973   Phú Xuân  
  Giuse Nguyễn Văn Tuyên   1/6/2013 Phó xứ Vĩnh Hội  
  Giuse Nguyễn Quang Tuyến FVP   28/6/2012      
  Giuse Đoàn Văn Tuyến 1971 2005 Chánh xứ Phú Hải  
  Gioan B Nguyễn Quang Tuyến   1969 2003     Du học
  Gioakim Nguyễn Thành Tựu     Phó xứ Tân Hưng  
  Phêrô Phan Khắc Từ 1938 1968   Qua đời  
  Giuse Maria Ngô Văn Tỵ   23/11/2013      
  Giuse Lê Quang Uy 1959 1998 Phụ tá ĐMHCG-DCCT  
  Đaminh Phạm Văn Vàng       Long Thạnh Mỹ  
  ĐaMinh Đinh Văn Văng 1947 1973 Chánh xứ Sao Mai  
  Giuse Trịnh Văn Viễn 1944 1972   B́nh An  
  Gioan Lê Quang Việt 1962 1999   Mạctinho  
  PX. Nguyễn Đức Việt SDB       B́nh Chánh  
  Antôn Đoàn Văn Vinh 1958 2006   Thanh Đa  
  Giuse Đỗ Xuân Vinh  1970 2001     Du học
  Phaolô Huỳnh Quốc Vinh   23/11/2013      
  Antôn Mai Xuân Vinh          
  Martinô Trần Quang Vinh 1974 2005 Chánh xứ Thuận Phát  
  Gioan K.Khẩu Tri Công Vị 1939 1968   Khiết Tâm  
  Giuse Phan Du Vịnh 1924 1954 NH Chí Ḥa  
  Phêrô Nguyễn Văn Vơ   1958 1992 Chánh xứ Hiển Linh  
  Giuse Dương Vũ       Tân Châu  
  Giuse Đào Hoàng Vũ   23/11/2013 Phụ tá Trung Chánh  
  Giuse Nguyễn Đức Vũ 1963 1999      
  Frédéric Cao Lê Minh Vương   2011 Phó xứ Chợ Quán  
  Giuse Nguyễn Quốc Vương     Phụ tá Tân Hưng  
  Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng 1959 1992 Chánh xứ Bùi Môn  
  Denis Phạm Bùi Vượng  1965 2003      Du học
  Luy Trần Phúc Vy    1924 1948 NH Chí Ḥa  
  Ignatiô Hồ Văn Xuân   1947 1975   Gia Định  
  Henricô Nguyễn Sơn Xuyên    1928 1954 NH Chí Ḥa  
  Giuse Trịnh Tín Ư 1948 1975   Vinh Sơn  
  Gioan Nguyễn Như Yêng 1942 1968   NT  
             
             

 Tài liệu tham khảo :

* Thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục 6/2015
* Danh sách bổ nhiệm các linh mục (7/2013)

* Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục 7/2012

* Danh sách Linh Mục TGP.TPHCM (9/7/2009)

* TGP Tp.HCM: Danh sách bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục 29/7/2011

 

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >