Tổng Giáo Phận Sài G̣n

Nhà thờ Giáo Xứ Bến Cát

 

Nhà thờ Giáo xứ Bến Cát
Giáo hạt G̣ Vấp

 

Địa chỉ :      173/2/3 Đường Dương Quảng Hàm P. 5 G̣ Vấp-Tp Hồ Chí Minh    ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Phạm Văn Bộ

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

1-1-1963

Bổn Mạng

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Số giáo dân

 

Giờ lễ

Chúa nhật     :  5:00   -   7:00   -   15:00   -   17:00   -   19:00

Ngày thường :  5:00   -   18:00

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

 

Lược sử Giáo xứ Bến Cát

TIỂU SỬ NGUỒN GỐC THÀNH LẬP GIÁO XỨ
MẸ VÔ NHIỄM BẾN CÁT HẠT G̉ VẤP

Nguồn : TITOCO

I/ KHỞI ĐẦU – H̀NH THÀNH:

- Vào năm 1955 có 33 gia đ́nh công giáo gốc làng Phùng Khoang Địa Phận Hà Nội thuộc trại định cư bác ái do Cha Hựu là giám đốc,tới lập cư ở vùng đất hoang vu này c̣n gọi là khu H của trại định cư chuyên sản xuất nông nghiệp Cha Hựu chỉ định ông Nguyễn Văn Tịnh làm khu trưởng.
Khi đă ổn định cuộc sống nhưng đời sống tinh thần c̣n thiếu thốn v́ xa nhà Thờ,giáo dân ước ao có một nhà nguyện và có dịp mời các linh mục về cử hành Thánh lễ hàng tuần.Rất may,nhân dịp này có Cha Antôn Nguyễn Đăng Khoa giáo sư đại chủng viện Piô XII về đây lập trại chăn nuôi cho chủng viện.Khu họ ước mong xin Cha Khoa thường xuyên về nơi này dâng Thánh lễ hàng tuần và được Cha Khoa chấp nhận nên bà con trong khu họ quyết định đóng góp để làm một nhà nguyện.nhân có một dự án định cư của khu H được chính quyền cấp cho dân 15 căn nhà lá trị giá mỗi căn là 1500 đồng .Tổng cộng bà con giáo dân trong khu họ nhận được là: 22.500 đồng và quyết định dành hết số tiền này để xây dựng nhà nguyện.
Được sự chấp thuận tín nhiệm của Cha giám đốc trại định cư bác ái và giáo dân trong khu họ mời ông Antôn Nguyễn Huy Đặng đứng ra coi sóc việc xây dựng nhà nguyện. Đến tháng 05-1956 nhà nguyện được khởi công bằng vật liệu cột gỗ, vách ván,mái lá chiều dài là 16m,chiều ngang là 8m gồm có 4 gian tại khu đất phía sau thành kho đạn(khu quân sự) với số tiền quá ít ỏi không thể hoàn thành được. Ông Antôn Nguyễn Huy Đặng kêu gọi giáo dân đóng góp thêm và xin quư vị hảo tâm đóng góp và đă thu được tổng cộng 8000 đ̣ng và nhà nguyện đă hoàn tất vào cuối năm 1957 vào lễ Chúa Giáng Sinh 1958 Cha Giuse Lư Văn Hảo về thăm giáo dân khu họ và đă dâng lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại nhà nguyện và thường xuyên về giúp cử hành phụng vụ cho Họ Đạo.
Sau đó Ngài đă góp ư với quư chức là giáo dân càng ngày càng đông mà nhà nguyện lại nhỏ hẹp,vị trí nhà nguyện không thuận lợi v́ sát ngay kho đạn khu quân sự nên động viên giáo dân tiết kiệm khi có điều kiện sẽ mua đất và xây dựng lại một nhà Thờ lớn hơn.
Được sự khích lệ của quư Cha ,ông Antôn Nguyễn Huy Đặng mời gọi ông Giuse Đỗ Văn Tuân tham gia vào công cuộc Giáo Dân và các nhà hảo tâm quyên góp tiền của để mua đất xây dựng nhà Thờ .Lúc đó ban hành giáo tự lập khu H gồm có:
                            1)  Ông Antôn       Nguyễn Huy Đặng              Trưởng ban
                            2)  Ông Giuse        Đỗ Văn Tuân                     Phó Ban
                            3)  Ông Phanxicô   Nguyễn Văn Vụ                 Thư Kư
                            4)  Ông                 Nguyễn Văn Viển              Ban Xây dựng
                            5)  Ông                 Nguyễn Văn Kha               Quản Giáo

            - Cuối năm 1961 Ban hành giáo đă t́m mua khu đất có hai căn nhà của một gia đ́nh người Hoa và ông bà Uông Văn Chúng cũng sang nhượng một phần đất c̣n lại ,một phần đất ông bà Chúng dâng cúng cho Nhà Thờ.Vị trí khu đất nằm gần cạnh ngă tư Bến Cát như hiện nay.


II/  VIỆC TÁCH VÀ XÂY DỰNG THÀNH LẬP GIÁO XỨ BẾN CÁT :

- Trong thời gian chưa có Nhà Nguyện th́ Giáo dân khu II thuộc trại Bác Ái ,khi xây dựng xong nhà Nguyện th́ thuộc Giáo Xứ Thánh Giuse G̣ Vấp,lúc Cha Lư Văn Hảo về tạm giúp Họ đạo.Ngài xin Cha Giuse Nguyễn Văn Lai Xứ Thánh Giuse tách khu H ra khỏi Xứ Thánh` Giuse và xin nhập vào Xứ Bến Hải để thuận tiện cho giáo dân đến nhà Thờ.Cha Lai đồng ư và Cha Giuse Nguyễn Kế Phú ,Giáo xứ Bến Hải đă chấp thuận.
Vào năm 1962 được sự liên hệ của Cha Phú và Cha Hảo đă mua được một bộ khung nhà Thờ bằng gỗ của Cha Tấn ,Giáo xứ Hoàng Mai .Cha Phú chia bộ khung này cho hai họ đạo B́nh Lợi và họ đạo Bến Cát thuộc Giáo Xứ Bến hải.
Đến cuối năm 1963 việc xây dựng nhà Thờ Bến Cát đă hoàn tất và đặt tên Thánh là Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Họ Bến Cát G̣ Vấp,Cha Phú và Cha Hảo đă triệu tập Giáo dân bầu ra hội đồng Giáo Xứ đầu tiên gồm các vị sau :

                         1) Ông Antôn             Nguyễn Huy Đặng            Chủ Tịch Giáo Xứ
                         2) Ông Giuse              Đỗ Văn Tuân                    Phó Chủ tịch.
                         3) Ông Phanxicô          Nguyễn Văn Vụ                Thư Kư.
                         4) Ông Phanxicôxaviê   Nguyễn Văn Giậu              Thủ Quỹ.
                         5) Ông Đaminh            Hoàng Ngọc Hoan             Uỷ Viên.

           - Sau khi xây dựng Nhà Thờ Bến cát xong,Cha hạt trưởng Nicôla Huỳnh Văn Nghi xuống Giáo Xứ Bến Cát thăm hỏi giáo dân với kiến nghị của Cha Phú và Hội đồng Giáo Xứ Bến cát cùng với Giáo Dân xin Cha hạt trưởng phân ranh các Giáo Xứ G̣ Vấp (Sao Mai) ,Xứ Thánh Giuse ,Xứ Bến Hải và Xứ Bến Cát để dễ dàng làm việc coi sóc Giáo Dân ,Cha Giuse Nguyễn Kế Phú giao lại Xứ Bến Hải cho Cha Gioan-Baotixita Nguyễn An Hoà làm Cha Xứ Bến Hải ,Cha Phú về chăm sóc Giáo Xứ Bến Cát cho đến khi Cha đau yếu nhờ Cha già Chấn về phụ giúp Giáo xứ một thời gian ngắn rồi Ngài đổi đi nơi khác.
Vào giữa năm 1964 V́ tuổi già Cha phú xin về hưu tại Ḍng Đồng Công Thủ Đức và nhờ Cha Hoà chánh Xứ Bến Hải mời Cha Cha Giuse Trần Văn B́nh quản lư địa Phận Hải Pḥng về giúp Giáo Xứ Bến Cát.
Đến ngày 22/05/1966 Cha Giuse Trần Văn B́nh mời Đức Cha Phanxicôxaviê Trần Thanh Khâm về làm phép Nhà Thờ và ban phép bí tích thêm sức cho các em.
Cha Giuse Trần Văn B́nh được cử làm Cha chánh xứ Bến Cát ,Cha B́nh tu bổ Nhà Thờ và nới rộng thêm hai bên ,Ngài xây dựng thêm một trường tiểu học gồm một trệt một lầu .
Cũng trong năm 1966 theo lệnh của Chính Quyền ,Giáo Dân ở gần Nhà Nguyện cũ sau kho đạn phải di dời đi nên một số Giáo Dân dời ra gần Nhà Thờ mới c̣n một số chuyển đi nơi khác ở .Bộ phận Hợi Đồng Giáo Xứ cũng bị thiếu hụt chỉ c̣n lại hai Người ông chủ tịch và ông phó chủ tịch sau đó mời thêm ông Vũ Văn Nhự -Ông Nguyễn Văn Ngân và Ông Nguyễn Văn Minh phụ giúp một vài tháng các ông xin nghỉ .Trong năm 1966 Cha Xứ Giuse Trần Văn B́nh bầu lại Hội Đồng Giáo Xứ gồm các vị sau :

                                    1) Ông  Nguyễn Văn Thưởng           Chủ Tịch Giáo Xứ
                                    2) Ông  tô Văn Tu                          Phó Chủ Tịch Giáo Xứ.
                                    3) Ông  Nguyễn Văn Kiểm               Thư Kư.
                                    4) Ông  Lê Văn Bộ                          Thủ Quỹ.
                                    5) Ông  Nguyễn Văn Khiểm              Quản Giáo.

Năm 1968 chiến tranh tết mậu Thân Nhà Thờ và trường học bị bom đánh sập chỉ c̣n được mặt trước và mặt sau Nhà Thờ .Sau biến cố này nhiều Giáo dân đă bỏ đi nơi khác không trở về đây sinh sống nữa , đa số Giáo Dân được tá túc tại trường kỹ thuật Ḍng DonBosco G̣ Vấp và trường Sao mai G̣ Vấp. Cha Xứ Trần Văn B́nh trở lại trụ sở đại diện Địa phận Hải pḥng .Sau một thời gian chiến tranh lắng dịu ,Giáo dân được sự giúp đỡ của Nhà Ḍng DonBosco G̣ Vấp ,Cha Giám Đốc Lê Hướng uỷ nhiệm cho Cha Hoàng Phú Bảo cổ động Giáo Dân trở về nhà và cuộc sống tạm ổn định Nhà Ḍng đă sửa chữa lại Nhà Thờ và trường học.
Trong lúc chưa bầu lại Hội Đồng Giáo Xứ ông AnTôn Nguyễn Huy Đặng và ông Giuse Đỗ Văn Tuân cộng tác với Cha Hoàng Phú Bảo giúp Giáo Xứ việc phụng tự và phần Thiêng liêng,Cha Hoàng Phú Bảo ở lại sát cánh cùng với Giáo Dân lo mục vụ cùng ban các bí tích nhằm an ủi nâng đỡ Giáo Dân . Đến năm 1973 Cha Phanxicôxaviê Ngọc (Người Bỉ) Ḍng DonBosco G̣ Vấp được bổ nhiệm chính thức làm Cha sở Xứ Bến Cát Cha Ngọc đă sửa sang lại Nhà Thờ thay trần laphông bằng tôn lạnh ,xây dựng tháp chuông .Ngài đă có ư định xây lại trường học cho khang trang hơn ,nhưng sau biến cố 30/04/1975 giải phóng th́ kế hoạch của Ngài không thự hiện được - khoảng giữa năm 1976 Cha Ngọc về nước Cha marco Nguyễn Đức Huỳnh cũng thuộc ḍng DonBosco được bổ nhiệm làm cha chánh Xứ thay cho Cha Ngọc (Người Bỉ) từ năm 1976 cho đến nay .hội đồng Giáo Xứ lúc đó chỉ c̣n hai ông AnTôn Nguyễn Huy Đặng và ông Giuse Đỗ Văn Tuân vào cuối năm 1980 mời thêm ông AnTôn Vũ Văn Quư và ông Nguyễn Văn Mạng . đầu nắm 1990 mời thêm ông Giuse Nguyễn Văn Chức và ông Giacôbê Trần Văn nhất cùng làm việc trong Ban mục vụ Giáo Xứ cho đến ngày 08/12/1998 Giáo xứ Bến Cát đă bầu lại Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 1999- 2003 trong đó Ban thường Vụ HĐMV gồm có :

                                  1) Ông Phanxicôxaviê          Vũ Xuân Soi                Chủ Tịch Giáo Xứ
                                  2) Ông Giuse                      Đỗ Thành Tâm            Phó nội vụ.
                                  3) Ông Giuse                      Nguyễn Văn Chức        Phó ngoại vụ
                                  4) Ông Giacôbê                  Trần Văn Nhất             Thư kư Giáo Xứ.
                                  5) Ông Phêrô                     Nguyễn Ngọc Khôi       Thủ Quỹ Giáo Xứ.

Nhiệm kỳ trong ba năm ông Giuse Đỗ Thành Tâm xin nghỉ v́ kinh tế gia đ́nh gặp khó khăn với công việc xây dựng Nhà Thờ đang c̣n dang dở nên Cha chánh Xứ đề nghị Hội Đồng Giáo Xứ tiếp tục làm việc thêm một năm để xây dựng cho xong Nhà Thờ ,tổng số Giáo Dân lúc này khoảng 1300 nhân danh ,trước đó ba năm Cha xứ Marco đă nêu lên kế hoạch xây dựng lại Nhà Thờ và kêu gọi Giáo Dân tiết kiệm và xin thêm quư ân nhân xa gần rộng tay giúp đỡ và đóng góp.Cũng trong thời điểm 1990 Cha xứ Marco đă mua thêm một số nhà lân cận sát Nhà Thờ nhờ đó đă mở rộng thêm khuôn viên Nhà Thờ như hiện nay. Ước vọng ưu tư được xây mới Nhà Thờ Cha Xứ Marco luôn lo lắng và mời gọi Giáo dân cùng cộng tác, để rồi sau 45 năm h́nh thành và phát triển Giáo Xứ.Vào ngày 08/12/2000 toàn thể Giáo Xứ vui mừng dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa, mừng lễ Bổn mạng Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm và mừng ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ mới do đức Tổng Giám Mục Gioan-Baotixita Phạm Minh Mẫn tổng Giám Mục Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh cử hành.
      - Ngày 01/04/2002 bắt đầu đổ vật liệu như : sắt,Cọc,bê tông và ngày 22/04/2002 ép 06 cọc đầu tiên trên nền móng Nhà Thờ mới cho đến ngày 06/05/2002 th́ ép xong toàn bộ số cọc là 238 cọc và bắt đầu xây dựng và rồi vào sáng .
      - 13/12/2003 Đức Giám Mục Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống về cử hành thánh lễ Khánh thành và Thánh Hiến Thánh Đường giáo xứ Bến Cát.
      - Vào tháng 12/2003 Giáo Xứ tổ chức bầu lại Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ nhiệm kỳ 2004-2006 trong đó Ban Thường Vụ gồm có:

                               1) Ông Giacôbê               Trần Văn Nhất            Chủ tịch Giáo Xứ.
                               2) Ông Giuse                   Nguyễn Văn Chức       Phó Chủ Tịch/ Nội Vụ.
                               3) ông Phanxicôxaviê        Vũ Xuân Soi               Phó Chủ Tịch/Ngoại Vụ.
                               4) Ông Antôn                  Phạm Đăng Khải         Phó Chủ Tịch/Xă Hội.
                               5) Ông Giuse                   Nguyễn Tấn Đức        Thư Kư Giáo Xứ.

Đầu nhiệm kỳ này giáo xứ cũng xây dựng thêm phần nhà để hài cốt cho những Giáo Dân trong Giáo Xứ đă qua đời sau khi đă được hoả táng. Trong nhiệm kỳ phát sinh thêm một số gia đ́nh ở nơi khác bị giải toả và dân nhập cư là người công Giáo đến xin nhập xứ nên số nhân danh tăng thêm hơn 200 người cho nên số nhân danh đến tháng 12/2006 là 1700 nhân danh. Đến trung tuần tháng 11/2006 Giáo Xứ tổ chức bầu lại Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2007-2009 ,vào lúc 20h 00 tối thứ ba 28/11/2006 cha Xứ cho triệu tập toàn bộ những người đă được Giáo dân tín nhiệm bầu chọn vào Hội đồng Mục Vụ giáo xứ để bầu chọn ra chủ Tịch Giáo Xứ, sau khi xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần Giáo Xứ đă bầu chọn được Ông Giacôbê Trần Văn Nhất làm Chủ Tịch và ông Chủ tịch được quyền chọn thêm các thành viên khác để vào trong Ban Thường Vụ Giáo Xứ có sự giám sát của Cha xứ Marcô nguyễn Đức Huỳnh.Sau khi đă bầu chọn được Ban Thường Vụ và phân công tác cho từng thành viên gồm các vị sau :

                               1) Ông Giacôbê              Trần Văn Nhất           Chủ Tịch Giáo Xứ.
                               2) ông Giuse                  Đỗ Thành Tâm           Phó chủ Tịch/Nội Vụ.
                               3) Ông Dominicô             Mai Văn Thân            Phó chủ Tịch/Ngoại Vụ.
                               4) Bà Maria                     Đào Thị Mỹ Lệ           Thư Kư Giáo Xứ.
                               5) Ông Phêrô                 Nguyễn Ngọc Khôi     Thủ Quỹ Giáo Xứ.

C̣n lại những thành viên khác không được chọn vào Ban thường Vụ th́ về làm việc trong các khu Giáo ,Giáo Xứ có ba Khu Giáo sau :

                                 1) Khu Giáo Giuse.
                                  2) Khu Giáo Fatima
                                  3) Khu Giáo Phaolô.

- Đến ngày 25/04/2008 .Sau 32 năm Cha Marcô nguyễn Đức Huỳnh đă làm việc cống hiến và xây dựng mới lại ngôi Thánh đường Giáo Xứ Bến Cát đến nay v́ tuổi già Cha đă xin nghỉ hưu.

               - Vào đầu tháng 10/2008 Cha Phêrô Phạm Văn Bộ được Bề Trên ḍng Salediêng DonBoscô và toà tổng Giám Mục Giáo Phận TP- Hồ Chí Minh bổ nhiệm về làm chánh xứ Giáo Xứ bến CátG̣ vấp.
Sau nhiệm kỳ ba năm 2006-2009 được sự đ̣ng ư của Cha xứ Phêrô và Hội Đồng Mục Vụ cũ giáo Xứ tổ chức bầu lại Hội đồng Giáo Xứ mới nhiệm kỳ 04 năm 2010-2014 sau mấy ngày lấy ư kiến và bầu chọn đă có các vị sau trúng cử vào Ban Thường Vụ Giáo xứ gồm các vị sau :

                                   1) Ông Phanxicôxaviê         Vũ Xuân Soi                   Chủ tịch Giáo Xứ.
                                   2) Ông giuse                     Nguyễn Trọng Kỳ            Phó chủ Tịch/nội Vụ.
                                   3) Ông Antôn                    Nguyễn Đức Sinh            Phó chủ Tịch/Ngoại Vụ.
                                   4) Ông Phaolô                   Lê Quốc Tuấn                Thư Kư Giáo Xứ
                                   5) Bà Maria                        Đào Thị Mỹ Lệ                Thủ Quỹ Giáo Xứ

- Vào ngày 01/01/2010 Hội Đồng Mục Vụ nhậm chức nhiệm kỳ bốn năm đă chính thức hoạt động dưới sự dẫn dắt của Cha chánh xứ Phêrô Phạm Văn Bộ Ban Thường Vụ -Ban mục vụ các khu Giáo và các Đoàn thể trong Giáo Xứ đă thể hiện tinh thần đoàn kết và vâng phục Cha Xứ để cùng phát triển Giáo Xứ mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn.

 

Các vị chủ chăn đă phục vụ Giáo xứ

- Năm 1963 giáo xứ được thành lập,Cha chánh xứ là Cha Phanxicôxaviê Ngọc ( Người Bỉ ) Ḍng saledieng DonBosco Việt Nam.

- Sau biến cố 30/04/1975 Cha Ngọc về nước Cha trao gởi Giáo Xứ Bến Cát G̣ Vấp lại cho nhà ḍng DonBosco Việt Nam trong đó có Cha Marco Nguyễn Đức Huỳnh là người Việt Nam tiếp tục coi sóc Giáo Xứ Bến Cát G̣ Vấp.

- Giữa năn 1975-1976 Cha Marcô Nguyễn Đức Huỳnh Ḍng saledieng Donbosco phụ trách coi sóc Giáo xứ đến năm 2008 Ngài xin nghỉ v́ lư do sức khỏe.

- Vào đầu tháng 10 năm 2008 Cha Phêrô Phạm Văn Bộ được Bề Trên Ḍng saledieng và Toà Tổng Giám Mục Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm về làm Linh Mục chánh xứ Giáo Xứ Bến Cát tiếp tục coi sóc Giáo Xứ chăm lo cho giáo dân và ban phát các bí tích cho đến nay.

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Bến Cát

Credit of Ngọc Viên   and   Vietnam Paracels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

 


Trang đang được xây dựng

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com