Tổng Giáo Phận Sài G̣n

Nhà thờ Giáo Xứ Tân Thái Sơn

 

Nhà thờ Giáo xứ Tân Thái Sơn
Giáo hạt Tân Sơn Nh́

 

Địa chỉ :      1 Hoàng Văn Hoè, P.Tân Quư, Q.Tân Phú   ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Tuư
Phó xứ     : Linh mục Phaolô Vơ Phương Tiến (7/2017)

Tel

3842 5691

E-mail

Nhathotanthaison@gmail.com
http://giaodantanthaison.com/

Năm thành lập

1956

Lễ Bổn Mạng

Thánh Gia

Số giáo dân

7175

Giờ lễ

Chúa nhật     :  4:30   -   16:00   -   17:00   -   18:00

Ngày thường :  4:45   -   17:15

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứH́nh ảnh Giáo xứ
                Kỷ Yếu 60 năm H́nh Thành Và Phát Triển
                Video Nhà thờ Tân Thái Sơn nh́n từ Flycam

-  Tin tức sinh hoạt

* Giáo xứ Tân Thái Sơn: Ban Caritas mừng bổn mạng (3/11/2011)
* Thánh lễ Thêm Sức và mừng 55 năm LM Đinh Cao Tùng  (9/7/2010)
* Những niềm vui mới tại giáo xứ Tân Thái Sơn
* H́nh ảnh Giáo xứ Tân Thái Sơn: đẹp vùng giăn dân

 

Lược sử Giáo xứ Tân Thái Sơn

Giáo xứ Tân Thái Sơn: Thuộc Hạt Tân Sơn Nh́ – Giáo Phận Sài g̣n.

Địa Chỉ: Số 01 Hoàng Văn Ḥe, Phường Tân Quư, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 38471646 – 0903961313 Email: Nhathotanthaison@gmail.com 
Bổn Mạng: Thánh Gia Thất

Địa lư: Đông giáp Giáo xứ Tân Hương – Tây Giáp Giáo xứ B́nh Thuận – Nam Giáp Giáo xứ Thiên Ân – Bắc Giáp Giáo xứ Nhân Ḥa.

Diện tích: 21 mẫu tây.

Lược sử Quá tŕnh H́nh Thành và Phát Triển Giáo xứ

Nguồn gốc:

Năm 1954, theo hiệp định Ge-ne-ve, cùng với giáo dân miền bắc, cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu đă đưa một phần giáo dân thuộc giáo xứ Lương Điền, giáo phận Thái B́nh, di cư vào Nam , mua đất phân phối lại cho dân và lập thành trại định cư với tên gọi là trại tân nh́ (Tân sơn Nh́ – Gia định) . cùng với việc tạm ổn định nơi ăn chốn ở, và để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của giáo dân, Cha Đaminh Trần Khắc Thiệu đă cho xây dựng một ngôi nhà thờ bằng khung sắt, mái lợp và vây chung quanh bằng những tấm tôn, tuy đơn sơ nhưng đủ để phục vụ cho các nhu cầu về phụng vụ.

Cộng tác với Cha Đa minh trong thời gian này là Các ông: Giuse Đặng Bàn và ông Gioan Baotixita Vũ Cật.

Thành Lập:

Năm 1957, trại định cư Tân Nh́ được Đức Giám mục Simon Ḥa Nguyễn Văn Hiền – Giám Mục Sài Ṣn - nâng lên hàng giáo xứ, lấy tên Giáo xứ Tân Thái Sơn, thuộc hạt Phú B́nh, chọn Thánh Gia Thất làm bổn mạng Giáo xứ và cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu là linh mục chánh xứ tiên khởi.

Cơ cấu Giáo xứ được phân định thành 4 khu, Ban Chức việc gồm: Ông Phêrô Vũ Ngôn, Ông Giuse Trần Tiến Đạt (Ông trùm Huynh), Ông Augustinô Hoàng Băo làm thư kư

Cuối Năm 1958, Cha Đaminh Trần Khắc Thiệu tiếp tục dẫn một phần giáo dân ra khai khẩn tại Phước Long, Trong thời gian này (1959), số giáo dân ở lại tạm thời được Cha Già Triêm và Cha Già Chấn thường xuyên đến giúp đỡ về phụng vụ.

Các giai đoạn phát triển:

Năm 1960, Ṭa Giám Mục Sài g̣n đă bổ nhiệm Cha An tôn Trịnh Ngọc Văn làm Chánh xứ. Cha Antôn tiếp tục mua thêm đất nới rộng diện tích Giáo xứ. Cơ cấu giáo xứ được rút lại thành 3 khu.

• Ở Nhiệm kỳ đầu (1960-1965) Ban Chức việc gồm: Ông Đaminh Vũ Liêu (Ông Rự) làm Chánh Trương, Ông Đaminh Nguyễn Đắc và Ông Antôn Đinh Măo làm Phó Chánh Trương. Trong thời kỳ này, Cha Chánh xứ Antôn cho sửa lại ngôi nhà thờ lớn hơn bằng khung sắt tiền chế thay cho ngôi nhà thờ lúc ban đầu.

• Nhiệm kỳ kế tiếp (1965 – 1970) Ông Chánh Rự nghỉ, Ông Đaminh Nguyễn Đắc lên làm Chánh Trương, Ông Antôn Đinh Măo và Ông Gioan B Vũ Luyện làm Phó Chánh Trương. Ông Giuse Nguyễn Tiêm làm thư kư.

• Nhiệm kỳ tiếp theo (1970 – 1975) Ông Đaminh Nguyễn Đắc làm Chánh Trương, Ông Gioan B. Vũ Luyện làm Phó Chánh Trương, Ông Antôn Đinh Măo làm thủ quỹ, Ông Giuse Nguyễn Tiêm làm Thư kư, Ông Gioan B. Nguyễn Kiểm làm trưởng ban phụng vụ.

Năm 1970, Cha Antôn Trịnh Ngọc Văn tổ chức xây dựng nhà thờ kiên cố bằng bêtông cốt thép,với điện tích dài 37m, ngang 10m, cao 15m, khánh thành tháng 4 năm 1972.

Biến cố 30/04/1975, mọi cơ cấu sinh hoạt phụng vụ của giáo xứ được giữ nguyên.

Năm 1976, Ṭa Giám Mục Sài g̣n bổ nhiệm Cha Đaminh Bùi Quang Tuyến làm Chánh xứ, mọi Cơ cấu tổ chức Giáo xứ vẫn được giữ nguyên đến năm 1979;

Ông Gioan B. Vũ Cật được bầu làm Chánh Trương, Ông Giuse Phạm Đắc được bầu làm Phó Chánh trương, Ông Gioan B. Vũ Truyền làm thư kư kiêm trưởng Ban Phụng Vụ.

Trong thời gian này, cùng ḥa nhập với cuộc sống sinh hoạt bên ngoài xă hội sau biến cố 1975, Cha Chánh xứ Đaminh đă dần dần củng cố lại những sinh hoạt trong giáo xứ. xây dựng lại cơ cấu tổ chức Giáo xứ, phân chia và hướng dẫn sinh hoạt theo từng giới, củng cố về giáo lư cho Thiếu nhi theo từng độ tuổi. gầy dựng lại sinh hoạt của một số đoàn thể gia đ́nh cầu nguyện như Ḍng Ba Đaminh, Phạt tạ Thánh Tâm, Tôn Nữ Vương, Legio, Tận Hiến, Phúc âm, gioan tương trợ…..

Về cơ sở vật chất, năm 1981, mua chuông và xây dựng tháp chuông. Những năm sau đó, xây dựng tường bao và đổ bê tông mặt sân chung quanh khuân viên nhà thờ.

(năm 1987, Ông Giuse Phạm Đắc qua đời, Ông Gioan B. Vũ Chi được đề cử làm Phó Chánh Trương)

Năm 1991, Ṭa Giám Mục bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thục về làm Chánh xứ, Cơ cấu mọi sinh hoạt của Giáo xứ vẫn được giữ nguyên 03 Giáo khu;

Ông Gioan B.Vũ Cật làm Chánh Trương, Ông Gioan B.Vũ Chi làm Phó Chánh trương, Ông Gioan B.Vũ Truyền làm thư kư, Ông Gioan Trần Trấn (Ông Tới) làm trưởng Ban Phụng Vụ.

Về cơ sở vật chất, ngay trong năm 1991 này, Cha Chánh xứ Gioan Baotixia cho sửa lại , nới rộng và nâng cấp gian Cung Thánh trong nhà thờ. Dỡ bỏ hai dăy nhà trước sân nhà thờ (do Chính quyền địa phương trả lại cho Giáo xứ) để mở rông khuân viên nhà thờ. Mở hẻm nối giữa nhà thờ (đường Nguyễn Lộ Trạch hiện nay) và Ḍng MTG Tân Việt (đường Lê Sát hiện nay). Xây dựng Pḥng Họp và Pḥng khách HĐMV Giáo xứ. Cuối năm 1992, Cha Chánh xứ tổ chức Thánh Lễ đặt Viên Đá xây dựng lại nhà thờ mới trên nền móng nhà thờ cũ, Nhưng v́ nhu cầu mục vụ của Giáo Phận, Ṭa giám mục đă thuyên chuyển Ngài về làm Chánh xứ Tân Chí Linh, do đó, Công tŕnh xây dựng lại nhà thờ mới chưa thực hiện được.

Năm 1994, Ṭa Giám Mục bổ nhiệm Cha Giuse Maria Đinh Cao Tùng về làm Chánh xứ . Theo đà phát triển chung của xă hội, cộng thêm thành phần di dân, dân số giáo xứ tăng đột biến. Cha Chánh xứ Giuse Maria đă ngỏ ư, và Ṭa Giám Mục bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy (cũng là Nghĩa Tử của Cha Giuse Maria) về làm Phụ tá.

Ông Gioan B. Vũ Cật làm Chánh Trương kiêm thủ quỹ, Ông Gioan B. Vũ Chi làm Phó Chánh Trương, Ông Gioan B. Vũ Truyền làm Thư kư, Ông Gioan Trần Trấn làm Trưởng Ban Phụng vụ.

Cơ cấu Giáo xứ được thay đổi, củng cố và phát triển về các mặt như tổ chức các Giáo Họ, h́nh thành Ban Điều Hành các Giáo Họ, phân chia lịch sinh hoạt mục vụ cho các đoàn thể, trong công tác bác ái xă hội, giáo xứ chú ư đến thành phần giáo dân di dân, giúp họ có điều kiện sống tốt hơn; chăm lo việc giáo dục như phát học bổng, mở lớp học ngoại ngữ, dậy cắt may và dậy vi tính.

Về cơ sở vật chất, Khai thông đường số 6 (đường nguyễn lộ Trạch hiện nay) năm 1996 xây dựng lại Nhà xứ mới, xây dựng Nhà Sinh Hoạt với quy mô 01 trệt 03 lầu, 18 pḥng. Nới rộng Nhà thờ ra hai bên bằng khung sắt tiền chế mái lợp tôn. Mở rộng và xây tường bao khuân viên nhà thờ, cổng và nhà ṿm. Năm 1998 thu hồi Nhà xứ cũ xây dựng Hoa Viên. Năm 1999 Xây Đài Đức Mẹ La Vang. Năm 2000 Vận động Giáo Dân cùng làm 3 con đường chính trong Giáo xứ (Đường Hoàng Văn Ḥe – Đường Đô Đốc Lộc – Đường Nguyễn Lộ Trạch).

Tháng 12 năm 2005, Đặt Viên Đá và khởi công xây dựng Nhà Thờ mới trên khuân viên nền móng nhà thờ cũ. Đại Tu khu hoa viên (nhà xứ cũ) thành nhà thờ tạm trong thời gian xây dựng Nhà thờ mới.

Đến Năm 2006, khi Ngôi nhà thờ xây dựng mới hoàn tất phần nền móng, tầng hầm và tầng hoa viên, v́ tuổi cao sức yếu và đau bệnh, Cha Cố Giuse Maria tạm nghỉ và giao lại cho Cha Phụ tá Phêrô tiếp tục hoàn thiện Ngôi nhà thờ khang trang như hiện nay, Khánh Thành và cung hiến vào ngày 22 tháng 12/2007. Bên cạnh đó, Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy được Ṭa Giám Mục giao làm quản nhiệm Giáo xứ thay cho Cha Cố Giuse Maria.

Tháng 07 năm 2009; Ṭa Giám Mục chính thức chấp thuận cho Cha Cố Giuse Maria được Nghỉ Hưu, Đồng thời chính thức bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy Làm Chánh xứ, và Cha Giuse Nguyễn Hoàng Thanh làm Phụ tá.

Xây dựng nhân sự cho cơ cấu tổ chức Giáo xứ theo quy chế HĐMV Giáo xứ của Ṭa Tổng Giám Mục.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt phụng vụ của Giáo dân, Cha Chánh xứ Phêrô tiếp tục cho xây dựng các hạng mục sau:

Xây dựng Nhà Chầu Thánh Thể - Nhà Chờ Phục Sinh (Lưu giữ Hài Cốt)

Tháng 6 năm 2011, Cha Chánh xứ Phêrô cho xây dựng mới khu nhà Mục vụ Giáo xứ, với quần thể khu Nhà Xứ, nhà Sinh hoạt, các pḥng lưu khách, pḥng khách Giáo xứ, hội trường, các pḥng sinh hoạt đoàn thể và các pḥng học giáo lư.

Trung tuần tháng 9 năm 2012, tiếp tục cho đại tu Khu Nhà thờ tạm thành Hoa Viên thứ hai của Giáo xứ (Hoa Viên thứ nhật là tầng 01 gắn liền với Nhà Thờ). Dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào phục vụ nhu cầu của Giáo dân trong tháng 11 năm 2012.

Nh́n chung, với những cơ sở vật chất như vậy đă hoàn thành được quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng của Giáo xứ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt phụng vụ của mọi thành phần trong Giáo xứ.

Dưới sự dẫn dắt của Cha Chánh xứ Phêrô cùng với sự cộng tác nhiệt t́nh của Cha Phụ tá Giuse và Quư chức trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, các đoàn thể… giáo xứ ngày một thăng tiến theo đà phát triển chung của giáo Hạt cũng như Giáo phận.

Giáo Dân;

Hiện nay (tháng 9/2012), giáo xứ gồm hơn 2000 hộ gia đ́nh công giáo, khoảng 8400 nhân danh, số nhập cư không đăng kư gia nhập giáo xứ khoảng 2000 nhân danh.

Cơ cấu tổ chức Giáo xứ.

Ban thường Vụ: 5 người
Ban điều hành các Giáo họ: 34 Người
Các Ban ngành Đoàn thể: 30 người.

Giáo xứ được phân chia thành 05 Giáo Họ (05 khu) gồm:

- Giáo Họ Mông Triệu (Khu I)
- Giáo Họ Gioan Baotixita (Khu II)
- Giáo Họ Chúa Kitô Vua (Khu III)
- Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Khu IV)
- Giáo Họ Thánh Giuse Thợ (Khu V)

Các Gia Đ́nh Cầu Nguyện trong Giáo xứ:

- Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh - Legio - Tôn Nữ Vương - Phạt Tạ Thánh Tâm - Gia Trưởng - Monica - Gioan tương trợ - Phúc âm - Tận Hiến - Thăng tiến hôn nhân - La Vang - Ḷng Chúa thương xót - Giáo lư viên và Thiếu Nhi

Các Ban Trong Giáo xứ:

- Ban Phụng Vụ - Ban Lễ Sinh - Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể - Ban Âm Thanh-Ánh sáng - Ban Giảng dạy Giáo lư Hôn Nhân và tân ṭng. - Ban Bác ái Caritas - Ban chăm sóc bệnh nhân - Ban Khánh Tiết - Ban Bảo Vệ - Ban Trật Tự - Ban Bảo tŕ – xây dựng - Ban Truyền thông - Ban quản lư Các Hoa Viên và Các đền Đài.

Các Ca Đoàn Trong Giáo xứ:

- Ca Đoàn Thánh Gia
- Ca Đoàn Têrêsa
- Ca Đoàn Monica (Các Bà Mẹ)
- Ca Đoàn Giuse (Các Gia trưởng)
- Ca Đoàn Cecilia
- Ca Đoàn Thiên Thần (Thiếu Nhi)

• Ngoài ra c̣n có một số chị em đệ tử Ḍng MTG Tân việt cộng đoàn Tân Thái sơn phụ trách hát một số lễ sáng ngày thường.

Các Cơ sở tôn giáo liên quan trên địa bàn Giáo xứ:

- MTG tân Việt Cộng Đoàn Tân Thái Sơn
- Mái ấm La vang:
- Mái ấm Mẫu Đơn:

Giờ lễ tại Giáo xứ

• Ngày thường: Sáng: 4giờ45 Chiều: 17giờ15 (chiều thứ năm 17giờ30)
• Thứ Bảy: Sáng: 4giờ45 Chiều: 16giờ00 + 17giờ45
• Ngày Chúa Nhật: Sáng: 05giờ00 + 07giờ00
Chiều: 16giờ00 + 18giờ00

• Lễ Cưới: 10giờ00 sáng thứ bảy + sáng Chúa Nhật và 16giờ00 chiều thứ bảy

Nguồn : http://titocovn.com/gxtanthaison

................................

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Tân Thái Sơn

VietCatholic News (05 Dec 2004 20:23)

Sài G̣n -- Sáng nay 05.12.2004 Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, ở nơi mà bây giờ khi nhắc đến người ta vẫn gọi đùa với nhau là: “Làng nướng B́nh Hưng Hoà“, gọi là “ làng nướng” v́ đây là nơi nghĩa trang và ḷ thiêu xác B́nh Hưng Hoà rất nổi tiếng. Khoảng vài năm gần đây, dân nhập cư từ nhiều nơi đă khiến khu vực nầy rất đông đúc và những mảnh đất trống ngày xưa bây giờ đă không c̣n nữa, thay vào đó là những dảy nhà rất khang trang.

Toạ lạc trong khu vực kể trên là ngôi nhà thờ của giáo xứ Tân Thái Sơn, hạt Tân Sơn Nh́ thuộc Tổng Giáo Phận Sài G̣n. Hôm nay, được hân hoan đón mừng Đức Cha Phêrô Trần Đ́nh Tứ, Giám Mục giáo phận Phú Cường, gần 20 cha đồng tế và khoảng hơn 2.000 giáo dân và khách quư ở khắp nơi về dự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường sau nhiều năm chờ đợi.

Vào năm 1954, một số giáo dân xứ Lương Điền thuộc địa phận Thái B́nh (Miền Bắc) theo Linh mục Chính xứ Đaminh Trần Khắc Thiệu vào Miền Nam lập nghiệp, cha Thiệu đă mua 4,1 mẫu đất ở xă Tân Sơn Nh́, quận Tân B́nh, tỉnh Gia Định và đưa giáo dân về lập ra trại định cư Tân Thái Sơn. Năm 1957, Đức Giám Mục địa phận Sài G̣n nâng trại định cư Tân Thái Sơn lên hàng giáo xứ, giáo dân lúc đó khoảng 4.800 người chia làm 3 giáo khu I, II, III do cha Thiệu làm Chính xứ đầu tiên. Sau nhiều đời cha xứ, hiện tại cha Giuse Maria Đinh Cao Tùng làm Chính xứ và cha Phêrô Nguyễn Quốc Tuư làm Phụ tá, giáo dân chính thức hơn 6.000 người, chưa kể khoảng 2.000 người chưa nhập xứ…

Với số lượng người kể trên, ngôi nhà thờ cũ xây dựng từ năm 1970 đă không c̣n thích ứng, nên sau bao năm chờ đợi được cấp giấy phép xây dựng hôm nay toàn thể cộng động dân Chúa của giáo xứ đă cùng với những vị khách quư, các vị ân nhân hiệp dâng Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên cho công tŕnh xây dựng.

Cha cố Giuse Maria Đinh Cao Tùng - Chính xứ, dù tuổi cao (sinh năm 1927) nhưng trông vẫn c̣n rất nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và rất lưu loát. Ngài cho biết: “ Tôi chủ trương xây dựng ngôi nhà thờ theo xu hướng “ Hội Nhập Văn Hoá “ như Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài G̣n - Chủ Tịch Uỷ Ban Văn Hoá/ HĐGM/Việt Nam đă đề ra trong các Hội Nghị gần đây về vấn đề Hội Nhập Văn Hoá, làm sao để cho ngôi nhà thờ măi măi vẫn thích nghi với các thời đại và con cháu đời sau sẽ hănh diện về thái độ thức thời của cha ông đi trước…với t́nh h́nh nhân số của giáo xứ ngày càng tăng ( mỗi năm thêm khoảng 300 người gồm trẻ sơ sinh và Tân Ṭng ) Tân Thái Sơn trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng, đă trót bơi ra chỗ nước sâu, th́ “ chết đuối bám lấy cọc“ xin mọi người khắp nơi hăy ra tay cứu khổ, cứu nạn. “ và trong bài chia sẻ của ḿnh trong Thánh lễ Đồng tế, Đức cha Phêrô Trần Đ́nh Tứ cũng đă chúc mừng toàn thể dân Chúa Giáo xứ Tân Thái Sơn và nêu lên ư nghĩa của ngôi nhà thờ trong giáo xứ: “ Nhà thờ là nơi hội họp - gặp gỡ - chia sẻ với nhau những vui buồn và cũng để nói lên biểu trưng, phong tục, tập quán của dân làng nơi đó; nhà thờ cũng là nơi thờ tự, là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong nhân loại; nhà thờ cũng là dấu chỉ của nhân loại, nếu nói đến Giáo xứ Tân Thái Sơn, người ta sẽ nhớ đến nét đặc trưng của Giáo xứ nầy và từ ngôi nhà thờ vật chất - bất động, chúng ta hăy làm cho trở thành ngôi nhà thờ sống động để cùng liên kết với nhau trở nên một Giáo Hội sống động hơn, hoàn thiện hơn… “

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha Phêrô đă trao phép lành Toà Thánh cho khoảng 15 vị đại ân nhân của giáo xứ, sau đó Đức cha Chủ tế, quư cha đồng tế cùng các vị khách quư, các vị ân nhân đă cùng dự một bữa tiệc thân mật và một chương tŕnh văn nghệ, đặc biệt có hai tiết mục được hoan nghênh nhất là phần biểu diễn của nghệ sĩ Kim Lệ và cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Quốc Tuư.

Xin được cầu chúc cho ngôi nhà thờ sớm hoàn tất trong sự quan pḥng của Thiên Chúa - Người Thợ Xây Tối Cao.

Lê Kim

* Nguồn : Trang Web Tổng Giáo Phận Sài G̣n

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Tân Thái Sơn

 

 

H́nh ảnh Giáo xứ Tân Thái Sơn: Lănh ơn các Bí tích & Mừng 55 năm Linh mục Giuse Maria Đinh Cao Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về đầu trang ]