Tổng Giáo Phận Sài G̣n

Nhà thờ Giáo Xứ Thánh Giuse

 

Nhà thờ Giáo xứ Thánh Guise
Giáo hạt Xóm Chiếu

 

Địa chỉ :  4B Ấp Trần Hưng Đạo, Xă Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Hoàng Văn Hinh

Tel

83-889 4092

E-mail

 

Năm thành lập

1993

Lễ Bổn Mạng

 

Số giáo dân

376

Giờ lễ

Chúa nhật     :  6:00   -   18:00

Ngày thường :  17:45

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứH́nh ảnh Giáo xứ

-  Tin tức sinh hoạt

* Tin tức trên website TGP
* Gx. Thánh Giuse: Nhớ ơn người loan báo Tin Mừng (7/9/2010)

 

Lược sử Giáo xứ Thánh Guise

Giáo xứ Thánh Giuse - Cần Giờ - Tp Hồ Chi Minh

Nằm trên vùng đất ngập mặn - 114B - Ấp : Trần Hưng Đạo - xă: Tam Thôn Hiệp - huyện : Cân Giờ - TP.HCM - Diện thoại :08.38894092 - 08.38745299

Giáo xứ Thánh Giuse , có vào khoảng năm 1972 khi những người Kito giáo - miến Bắc - di cư về đây sinh sống. Được Cha Cố Gioan Baotixita Trần Ngũ Nhạc ( Chánh xứ An Lạc , Chí Ḥa ) d́u dắt . Lúc này chỉ mới là Nhà nguyện Thánh Giuse với vài mươi giáo dân.

Thời gian ,sau giải phóng tháng 4 / 1975 được cha Giuse Phạm Kim Điệp trông nom và d́u dắt ( Hiện nay , Cha đang sống tại Giáo xứ Cần Thạnh - huyện : Cần Giờ )

Những năm sau này ( Trên 15 năm ) được cha Giuse Hoàng Văn Hinh chăm sóc những con chiên Chúa .

Hiện nay , Giáo xứ có khoảng : 107 hộ và 376 giáo dân .

+Hội đồng MVGX gồm : 6 vị

+ Các hội Đoàn hiện đang sinh hoạt tại Giáo xứ có : Giới Gia Trưởng ; Hội Legio Maria ; Ca Đoàn Mông Triệu ; Ca Đoàn Cecilia ;Giáo Lư viên ; Ban Lễ sinh,..

Gx. Thánh Giuse Cần Giờ được trao cho Ḍng Chúa Cứu Thế và Ḍng Salêdiêng đảm trách.

* Năm 1973, lần lượt quư cha đă đến đây phục vụ: Cha Ngô Quang Tuyên (hiện là cha Hạt trưởng hạt Xóm Chiếu – cha chánh xứ Phú Xuân - Nhà Bè), Cha Nguyễn Đ́nh Thục (hiện là cha chánh xứ, giáo xứ Vinh Sơn Nghĩa Ḥa), Cha Lại Văn Đoàn (hiện ở Mỹ) từ Phước Khánh đến Tam Thôn Hiệp (nay là xă Tam Thôn Hiệp) dựng một ngôi nhà để làm nhà thờ và cơ sở xă hội. Ngôi nhà vừa làm xong được ít ngày th́ giải phóng, các cha không c̣n được đến đây nữa. Người ta đă dùng ngôi nhà này vào việc khác.

* Năm 1972, Cha Gioan Baotixita Trần Ngũ Nhạc (chánh xứ An Lạc, Chí Ḥa) đă đưa một số gia đ́nh trong giáo xứ An Lạc và các giáo xứ khác đến lập nghiệp tại nơi mà nay gọi là ấp Trần Hưng Đạo. Ngài đă dựng một ngôi nhà nguyện bằng lá và định kỳ đến đây làm lễ cho bà con giáo dân. Cùng thời gian đó, ngài đem các tu sĩ trong Tu hội của ngài xuống đây để sinh sống và dạy giáo lư (nay được gọi là Tu hội Nô tỳ Thiên Chúa). Sau giải phóng, một số giáo dân vẫn quyết tâm ở lại nơi này, dù gặp rất nhiều khó khăn về đời sống vật chất cũng như tinh thần; từ đó, dần h́nh thành nên một giáo điểm mới trên địa bàn Cần Giờ, đó là giáo điểm Thánh Giuse, ấp Trần Hưng Đạo hôm nay.

Hiện có các nhóm: Legio Mariae, hội Bà Mẹ Công giáo, ca đoàn, giúp lễ, Thiếu nhi Thánh Thể, nhóm đọc kinh Ḷng thương xót Chúa, 5 nhóm đọc kinh gia đ́nh vẫn thường xuyên sinh hoạt sốt sắng.

Ngoài ra, giáo điểm B́nh Khánh cũng đă và dần thành lập (cách nhà thờ Gx. Thánh Giuse gần 20 km), nơi đây đă có khoảng 70 giáo dân dự Thánh lễ mỗi ngày Chúa nhật do Cha Giuse Hoàng Văn Hinh d́u dắt.

Nhớ về những khó khăn ban đầu, chỉ để thêm xác tín và cậy trông phó thác nơi Chúa, cũng để luôn yêu thương và nhận rộng yêu thương đến mọi người mọi nơi. Đó là tâm t́nh của cha sở, dù ngài không trực tiếp nói ra nhưng qua đời sống của ngài, nhiều người ở đây đă nhận ra điều ấy.

* Nguồn : Trang Web Tổng Giáo Phận Sài G̣n

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Thánh Giuse

H́nh ảnh Thánh lễ ban các bí tích cho 66 thụ nhân ngày 25/6/2012
(9 người tân ṭng, 18 em rước lễ lần đầu, 26 em thêm sức và 13 em tuyên hứa bao đồng).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung thông tin về Giáo xứ     xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com