Giáo phận Thái B́nh

Danh sách Linh mục Giáo phận Thái B́nh


Danh sách Giáo xứ


 


Ṭa Giám Mục


 

Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website GP Thái B́nh

 

 

Tên

Năm sinh

Linh mục

Chức vụ

Nhiệm sở

Địa chỉ liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuse Nguyễn Văn Ban

1942

1988

   

 

 

Đa-minh Nguyễn Văn Bảng

 

1/1/2016

 

 

 

 

Giuse Phạm Đức B́nh

 

1/1/2016

Quản nhiệm

Bạch Long

 

 

Giuse Nguyễn Đ́nh Bốn

1946

1981

 

 

 

 

Giuse Nguyễn Đ́nh Cao

   

Phó xứ

Vơng Phan

 

 

Giuse Bùi Văn Cẩm

1931

1960

 

 

 

  Phêrô Vêrôna Trần Văn Cẩm, OP     Quản nhiệm Đại Điền  

 

Đa Minh Đặng Văn Cầu

1962

1996

Giám đốc

Đại Chủng Viện

 

 

G.B. Phạm Ngọc Châu

1942

1971

 

 

 

 

Giuse Trần Xuân Chiêu

1950

1977

Chánh xứ

Nghĩa Chính

0913 076616

 

An tôn Nguyễn Văn Chuẩn

 

7/6/2013

 

Ngọc Châu

 

 

Giuse Nguyễn Tri Chúc

1945

1977

 

Thuần Túy
Duyên Tục

 

 

Giu-se Phạm Văn Chức

 

1/1/2016

 

 

 

  Giuse Mai Văn Diện      (du học)    

 

Gioakim Đặng Văn Diễn

10.01.1975

1/12/2011

 

Hải Linh

 

  Giuse Đào Văn Diệp          

 

Giuse Mai Văn Duẩn

 

1/12/2011

Chánh xứ

Phú Lạc
Duyên Lăng

 

 

Vinh Sơn Vũ Văn Duyệt

1949

1977

 

 

 

 

G.B. Đỗ Bá Dương

1959

1996

Chánh xứ

Thượng Phúc
Xá Thị

0904 256945

  Giuse Phạm Công Dũng     Chánh xứ Lương Điền  

 

Agustinô Đỗ Duy Đại

1979

08/12/2016

 

ĐCV Thánh Tâm

 

 

Thomas Trần Văn Đại

 

1/1/2016

 

 

 

  Đaminh Nguyễn Văn Đạm     Chánh xứ Vân Am

 

 

Hiêrônimô Nguyễn Văn Đạo

1944

1972

 

Đông Phú
Nam Biên

 

  Augustinô Nguyễn Văn Đề     Chánh xứ Đông Khê  
  Phêrô Ch. Trần Duy Điển 1945 22.02.2006 Chánh xứ Nam Lỗ
Sa Cát
 

 

Tôma Aquinô Trần Minh Điện

 

08/12/2017

 

 

 

  Luca Nguyễn Văn Định     Chánh xứ An Lập
Tây Làng
 

 

Micae Nguyễn Văn Đô

1982

08/12/2016

 

TGM

 

  Đa Minh Đặng Văn Gia 1943 1972 Chánh xứ Phục Lễ  

 

Vinh-sơn Đỗ Văn Hà

 

1/1/2016

 

 

 

 

Tôma Trần Trung Hà

1942

1968

Chánh xứ

Bác Trạch

 

  Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh 1942 1965 Chánh xứ Cao Mại
Hữu Tiệm
 

 

Dom. Phạm Bá Hàn

02/11/1940

7/12/2014

 

 

 

  Đa Minh Bùi Ngọc Hải 1970 03.12.2003 Chánh xứ Tây Làng

Tràng Quang
Lương Đống (?)

  G.B. Nguyễn Sơn Hải 1943 1981      
  Giuse Nguyễn Văn Hải          
  Hieronimo Nguyễn Ngọc Hinh       Thanh Châu
Hợp Châu
 

 

Antôn Nguyễn Văn Hiện

1973

08/12/2016

Quản nhiệm

Trung Châu

 

 

Vincent M. Nguyễn Ḥa

 

1/12/2011

Chánh xứ

Thanh Minh

 

 

Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn

1981

08/12/2016

Phụ Tá

Bác Trạch

 

  Philippe Nguyễn Văn Hoàng          

 

Vinh-sơn Nguyễn Văn Hoàng

 

1/1/2016

Quản nhiệm

Danh Giáo

 

 

Giuse Trần Văn Hoạt (Xuân Hùng)

1974

08/12/2016

 

TGM

 

  Gioakim Đặng Văn Hội     Chánh xứ Hũu Vy  
  Baraba Maria Nguyễn Ngọc Huân, CRM   08/12/2017      
  Phêrô Đinh Văn Hùng     Chánh xứ Thái Nội
Cao Xá
 
  Giuse Nguyễn Quốc Hùng Sdb       Đức Ninh
Lê Xá
 

 

Vinc. Trần Văn Hùng

1954

7/12/2014

Quản nhiệm

Hoàng Xá

 

  Vinh Sơn Vũ Văn Hướng     Chánh xứ Thân Thượng  
  Giuse Đỗ Trọng Huy       Tần Nhẫn
Vơng Phan
 
  Augustinô Nguyễn Quang Huy       An Lạc
Cổ Việt
 
  Giuse Mai Trần Huynh 1947 1977      

 

Giuse Nguyễn Đ́nh Huynh

1979

08/12/2016

 

TGM

 

  Aug. Vũ Văn Hương 1943 1970      
  Vinh Sơn Vũ Văn Hướng          
  Giuse Nguyễn Văn Kha     Chánh xứ Vạn Đồn  

 

Phê-rô Nguyễn Đ́nh Lam

1966

08/12/2016

 

TGM

 

 

Antôn.Tô Duy Lâm

05/6/1980

7/12/2014

Quản nhiệm

Khúc Mai

 

  Giuse Bùi Ngọc Lành       Thụy Lôi  
  Gáp-ri-en M. Nguyễn Hoàng Long, CMC 1977 08/12/2016 Quản nhiệm Cam Châu  
  Phêrô Phạm Xuân Lộc          
  Đa Minh Nguyễn Trung Lương          

 

Đaminh Nguyễn Văn Lương

 

 

 

 

 

 

Phê-rô Chu Duy Mạc

 

1/1/2016

 

 

 

 

Gioan Maria Vũ Đức Mẫn, CRM

 

08/12/2017

Quản nhiệm

Hàm Tải

 

 

Giu-se Mai Trần Minh

 

1/1/2016

Quản nhiệm

Lực Điền

 

  Augustinô Phạm Văn Mùi          
  Giuse Mai Trần Nga 1949 1977   Mỹ Đ́nh
Phú Giáo
 

 

Dom Đặng Hữu Nghị

03/10/1975

7/12/2014

Quảnh nhiệm

Dương Cước

 

  Giuse Đinh Xuân Ngọc     Chánh xứ Đan Chàng
Hạ Lễ
 
  Giuse Nguyễn Thanh Ngư     Chánh xứ Vơng Phan  

 

Giê-rô-ni-mô . Trần Văn Ngữ

1960

7/12/2014

 

 

 

 

Giuse Bùi Đ́nh Nguyện

 

2/2/2010

Chánh xứ

Tân Mỹ

 

 

Augustino Trần Thể Nhận

 

1/12/2011

 

 

 

 

Dom. Nguyễn Cao Phi

28/11/1961

7/12/2014

 

 

 

 

Vinhson Ngô Thái Phong

 

2/2/2010

 

 

 

 

Vinc. Trịnh Xuân Phong

24/11/1947

7/12/2014

Quản nhiệm

Ngô Xá

 

  Augustinô Lê Văn Pḥng          

 

Đa-minh Đặng Thái Phúc

06/5/1976

1/1/2016

 

Quan Cao

 

  Giuse Nguyễn Quang Phục 1942 1977   Bích Du  

 

Jos. Phạm Đ́nh Phùng

17/03/1942

7/12/2014

 

 

 

 

Giu-se Bùi Văn Phương

 

1/1/2016

 

 

 

 

Giuse Vũ Công Phước

1942

1972

 

 

 

 

Giuse Phạm Thanh Quang

 

 

 

 

 

  Đa Minh Nguyễn Văn Quát     Chánh xứ Giáo Nghĩa

0912 180039

  Vinh Sơn Mai Thành Sơn 1952 1988 Chánh xứ    

Vincent Phạm Văn Sơn

1/12/2011

  Hieronimo Nguyễn Văn Sỹ          
  P. Assisi Nguyễn Tiến Tám 1952 1996   Tổng Đại Diện

 

 

Giuse Phạm Đ́nh Tám

 

 

Quản nhiệm

Tân Hưng

 

 

Giu-se Trần Thanh Tâm

 

1/1/2016

 

 

 

  Phêrô Nguyễn Đ́nh Tân 1958; 1996 Chánh xứ Quỳnh Lang  
  Đa Minh Đào Trung Thành     Chánh xứ Xuân Ḥa
Thiên Lộc
Giáo Lạc
 
  Giuse Trịnh Tiến Thành     Chánh xứ Chính Ṭa  
  Đa Minh Nguyễn Văn Thao     Chánh xứ Trung Đồng
Minh Nghĩa

 

 

Đa-minh Phạm Thành Thạo

 

1/1/2016

 

 

 

  Vinh Sơn Đỗ Cao Thăng 1942 1978      
  Phêrô Trần Khắc Thi 1942 1972 Chánh xứ Lạc Thành  

 

Đaminh Vũ Văn Thiêm

 

2/2/2010

 

 

 

  Gioakim Nguyễn Duy Thiện 1946 1977  

Phương Bồ

 
  Giuse Nguyễn Văn Thiện       Ngọc Đồng
Vĩnh Phúc
 
  Giuse Phạm Văn Thiện        

Đại diện giám mục miền Hưng Yên

  Đaminh Đào Văn Thiềng       Bồ Ngọc  
  Gioan Kim Khẩu Maria Bùi Văn Thọ, CRM   08/12/2017      
  Tôma Đoàn Xuân Thỏa 1948; 1994 Chánh xứ Thất Sự
Châu Nhai
 

 

Giuse Nguyễn Thuân

 

 

 

Hà Xá

 

 

Giuse Phạm Đức Thuấn

8/4/1978

08/12/2017

Chánh xứ

Phương Xá

 

 

Đa minh Nguyễn Văn Thụ

 

1/12/2011

 

 

 

 

Giu-se Trần Văn Thụ

 

1/1/2016

 

 

 

 

Dom. Trịnh Văn Thục

 

 

(du học)

 

 

  Giuse Trần Văn Thực     Chánh xứ Tràng Lũ
Thái Sa
 
  Đaminh Trần Văn Thức       Sài Quất  
  Giuse Lư Văn Thưởng          

 

Vinh-sơn Phạm Văn Thượng

 

1/1/2016

 

 

 

  Đaminh Trương Văn Thuỵ       Đồng Quan
Truyền Tin
Dương Cước
 
   P.X. Ngô Văn Toan          

 

Phêrô Nguyễn Kim Toàn

1942

1968

Nghĩ hưu

 

 

 

FX. Đinh Văn Trí

 

1/1/2016

 

 

 

 

Đa minh Vũ Minh Trí

 

1/12/2011

 

 

 

 

Jos. Nguyễn Văn Triển

01/03/1963

 

 

 

 

 

Giu-se Nguyễn Văn Triển

 

1/1/2016

 

 

 

  Đaminh Bùi Thế Truyền       Bồng Tiên
Thuận Nghiệp
 

 

Giuse Nguyễn Hữu Tuân

 

2/2/2010

 

Thục Thiện

 

  Micae M. Phạm Văn Tuân, CMC   9/6/2013 Quản xứ Văn Lăng

giaoxuvanlang1@gmail.com

 

Alsenmô Maria Đinh Khắc Tuyên, CRM

 

08/12/2017

 

 

 

  Giuse Nguyễn Văn Tuyên 19.02.1977 1/12/2011 Chánh xứ Hưng Yên  
  Vinh Sơn Phạm Văn Tuyên 1940 1970      
  Vinh-sơn Phạm Văn Túy, OP       Lai Ổn  
  Aug. Phạm Quang Tường          
  Phêrô Nguyễn Thái Vạn        

petthaivan@gmail.com

  Giuse Nghi Maria Thạch Ngọc Vàng, CMC 1963 08/12/2016      
 

Đa Minh Phạm Quang Vinh

    Chánh xứ Tiên Chu  

 

Dom. Nguyễn Văn Vực

10/03/1978

7/12/2014

Quản nhiệm

Trà Vy

 

 

Gioan Chu Văn Yên

 

2/2/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
      Phó tế      
  Đaminh Nguyễn Văn Bích   08/12/2017      
  Anphongsô Maria Đặng Ngọc Châu, CRM          
  Giuse Mai Trần Diện          
  Giuse Đặng Văn Hậu          
  Giuse Dương Văn Hiếu          
  Antôn Maria Nguyễn Đăng Lộc, CRM          
  Phêrô Nguyễn Văn Quỳ          
  Phêrô Vũ Hữu Thành          
  Phêrô Trần Duy Thể          
  Giuse Trần Xuân Ứng          
             
             
  Đa Minh Phạm Quang Trung 1941 1968    

Qua đời ngày 6/3/2018