Giáo phận Thanh Hóa

Danh sách Linh mục Giáo phận Thanh Hóa

  Tên Năm sinh Linh mục Chức vụ Nhiệm sở Địa chỉ liên lạc
             
  ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh 22-11-1949 30/12/1992 GM Giáo Phận TGM 0912.395.558 - 0373.853.138
ngchil@gmail.com
             
  Augustino Bùi Văn Anh   8/9/2017 Phó xứ Đức Tâm  
  Phaolô Nguyễn Tích Anh 01/08/1969 21/12/2004 Chính xứ Kiến An 0915.036.820
  Phêrô Nguyễn Xuân Anh SJ     Quản nhiệm GHBL Ḥa Chúng  
  Giuse Nguyễn Văn Ba 05/10/1976 09/08/2007 Phó xứ
Quản nhiệm
Hữu Lễ
Mục Sơn
0978.971.077 -  nguyenngocba2002@yahoo.com 
  Gioan B Đỗ Văn Bản   10/09/2019 Phó xứ Ngọc Sơn  
  Gioan B. Nguyễn Văn B́nh   10/09/2019 Phó xứ Yên Khánh  
  Giuse Nguyễn Văn B́nh 10/08/1975 29/11/2005 Chính xứ Chính Ṭa 0912.910.915 josbinh75@gmail.com
  Giuse Phan Văn Cảnh   12/6/2013      
  Antôn Phạm Văn Châu 19/10/1961 24/08/1994 Quản xứ Liên Nghĩa 0915.062.339
  Vinhsơn Vũ Tấn Chí 03/03/1976 04/08/2009 Chính xứ Kẻ Đầm  0986.245.596
vinhsonchi76@yahoo.com.vn 
  Augustinô Đoàn Văn Chủng   12/6/2013   CV LBT  
  Giuse Phạm Văn Công     Giám luật CV Thanh Hóa  
  Phêrô Vũ Văn Cung 18/06/1977 09/08/2007 Quản xứ Cổ Định 0987.912.219 - thiencung77@yahoo.com
  Tôma Bùi Huy Cường 08/11/1972 23/12/1999 TGM Trưởng BGL 0983.479.372 thomascuong@yahoo.com 
  F.x Nguyễn Quốc Cường       HV Công Giáo  
  Phêrô Nguyễn Văn Dân     Phó xứ
Quản nhiệm
Kẻ Bền
Bản Thuỷ
 
  Gioan B Phạm Văn Diệu 8/6/1981 8/9/2011 Chánh xứ Kẻ Vàng 0916.016.167 -  0163.494.8567
dieugioanb@gmail.com
  Giuse Vũ Khoan Dong 19/03/1939 19/12/1976   Ṭa GM 0988.728.401
  Giuse Phạm Văn Duẩn 20/05/1975 09/08/2007 Chính  xứ Nghi Sơn 0986.964.909 tienduanpham@yahoo.com
  Giuse Trần Văn Duy   02/04/2017. Phó xứ Chính Ṭa  
  Vicentê Vũ Văn Dự   12/6/2013

Phó xứ

Đa Lộc  
  Phaolô Lê Quang Dương 05/09/1965 15/07/1998 Quản xứ Chính Nghĩa 0978.187.109 - paullequangduong@yahoo.com
  Gioan Trần Ngọc Dương 10/05/1976 29/11/2005 Quản xứ Ngọc Sơn 0976.266.199 johnduong76@gmail.com 
  Micae Đậu Văn Dũng   14/06/2018 Phó xứ Tân Hải  
  Giuse Nguyễn Tiến Dũng     Quản xứ Toàn Tân 0904.777.566 - giusenguyentiendung@yahoo.com
  Phaolô Phạm Văn Điền 06/03/1965 24/08/1994 Quản xứ Bích Phương 0974.531.676 - dienvanpham65@gmail.com 
  Giuse Nguyễn Văn Điệp (A)   12/6/2013   Du học  
  Phêrô Nguyễn Văn Điệp (B)   14/06/2018 Phó xứ Tân Sơn  
  Giuse Phạm Văn Định 07/07/1967 23/12/1999 Quản xứ Ngọc Đĩnh 0979.07.07.67 - jopdinh@yahoo.fr 
  Antôn Vũ Văn Định B   12/6/2013 Chánh xứ Kẻ Láng  
  Gioan Phạm Văn Đỉnh   12/6/2013   CV LBT  
  Giuse Nguyễn Văn Đoàn   8/9/2017 Phó xứ Ngọc Đường  
  Phêrô Nguyễn Văn Đoàn   10/09/2019 Phó xứ Tam Tổng  
  Gioan B. Đỗ Huy Đông   8/9/2017 Phó xứ Phong Ư  
  Gioan B Đinh Xuân Đức 4/7/1981 8/9/2011 Phó xứ Hữu Lễ
Lam Sơn
0947.766.707 - jbxuanduc@yahoo.com
  Phêrô Nguyễn Hữu Giang 12/05/1957 05/01/2001   Du học 0913.293.422 gvjean@yahoo.com gvjean@gmail.com 
  Giuse Vũ Hữu Giang   10/09/2019 Phó xứ Phúc Lăng  
  Giuse Nguyễn Văn Hà   10/09/2019 Phó xứ Đông Sơn  
  Antôn Vũ Mạnh Hà 5/10/1968 8/9/2011 Quản lư CV LBT 0973.739.466 - antonha68@yahoo.com
  Giuse Vũ Văn Hàng   8/9/2017 Phó xứ Kể Đầm  
  Tôma Đỗ Công Hai   10/09/2019 Phó xứ Phương Long  
  Phêrô Đậu Văn Hải     Phó xứ
Quản nhiệm
Phong Ư
Bá Thước
 
   Micae Lê Văn Hải   02/04/2017.      
  Phêrô Vũ Văn Hải 05/09/1978 04/08/2009 Phó xứ Chính Ṭa 0915.597.075 pethai1978@gmail.com
  Giuse Hoàng Văn Hạnh   12/6/2013 Quản xứ Tiên Thôn  
  Tôma Nguyễn Tiến Hạnh 23/12/1972 29/11/2005 Chánh VP Ṭa GM
Uỷ ban TT
001.773.322.9209 - thomashanh@yahoo.com 
  Phêrô Nguyễn Văn Hậu   10/09/2019 Phó xứ Kẻ Bền  
  Phaolô Trần Văn Hiền 20/10/1963 24/08/1994 Quản xứ Đạt Giáo 01682.845.006 - phaolohien@yahoo.com 
  Giuse Nguyễn Văn Hiệu 6/6/1979 8/9/2011 Chánh xứ Điền Thôn 0984.798.450 - hieuvang@gmail.com
  Phêrô Phạm Hữu Hiếu 5/3/1975   Quản nhiệm Minh Thanh 0916.676.059
  Giacôbê Năm Đỗ Văn Hiển   8/9/2017 Phó xứ Bằng Phú  
  Alphongsô Phạm Văn Hộ       Chính Nghĩa 0986.705.543
  Giuse Phạm Văn Hồng   8/9/2017 Phó xứ Thái Yên  
  Micae Hoàng Thái Ḥa 30/03/1972 ?? Chánh xứ Điền Hộ 0987.241.234 -  micaehoa2001@yahoo.fr
  PhaoLô Đỗ Nguyên Hoàn 14/9/1971   Chính xứ Ngọc Lẫm 0983.035.447
  Giuse Phạm Văn Hoàn     Chính xứ Ngọc Đĩnh  
  Phêrô Đỗ Minh Hoàng   8/9/2017 PGĐ Trụ sở SG  
  Phaolô Mai Huy Hoàng     Chính xứ Nhân Lộ 0123.606.8480 -  huyhoangtgm@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Văn Hoàng   12/6/2013 Chính xứ Thanh B́nh  
  Giuse Vũ Văn Huân   10/09/2019 Phó xứ Ngọc Lẫm  
  Gioan Trần Văn Hưng     Phó xứ Phương Long  
  Phaolô Trương Đức Hưng   02/04/2017 Phó xứ Mỹ Điện  
  Giuse Nguyễn Văn Kế       Trụ Sở TH-SG  
  Phêrô Đỗ Trọng Khải 7/12/1972   Chính xứ Vân Lung 0982.339.804 -  khai7203@yahoo.com
  Giuse Hoàng Kim Khấn   5/8/2014 Phó xứ Vân Lung  
  Tôma Lê Xuân Khấn 1970   Chính xứ Bạch Câu 0913.269.203 -  thomas_lexuankhan@yahoo.com
khanthvn@yahoo.com
  Micae Vũ Đức Khiêm     Chính xứ Phù B́nh 0943.818.174
  Giuse Nguyễn Công Khương   12/6/2013 Chánh xứ Thương Chiểu  
  Antôn Nguyễn Văn Kiên   12/6/2013 Phó xứ Ngọc Đĩnh  
  Phêrô Trần Quang Kính 23/2/1964   Chánh xứ Tam Linh 0914.536.747
  Giuse Nguyễn Văn Kỷ     Chánh xứ Đa Phạn 0915.036.787 -  josky1903@gmail.com
  Phêrô Nguyễn Xuân Lai     Chánh xứ Mông An 0986.311.147 -  xuanlai55@gmail.com
  Giuse Nguyễn Văn Linh     Phó xứ Phúc Lăng
Gia Hạ
 
  Phaolô Trần Ngọc Loan     Chánh xứ Đại Tiền 0913.269.320  -  phaolotranngocloan@yahoo.com
  Giuse Vũ Thanh Long       TGM 0932.349.213 - vuthanhlong72008@yahoo.fr
  Phaolô Trần Nguyên Lộc   10/09/2019 Phó xứ Kẻ Rừa  
  Gioan B. Nguyễn Văn Lực   8/9/2017 Phó xứ Liên Nghĩa  
  Phêrô Nguyễn Văn Mạnh   10/09/2019 Phó xứ Hoài Yên  
  Giuse Trần Xuân Mạnh 08.3.1948 24.8.1984 Chánh xứ Phúc Lăng 0975.153.110
  Giuse Trần Văn Minh  28.02.1968 24.8.1994 Chính xứ Kẻ Rừa 0912.384.149
  F.X Nguyễn Xuân Nam 13/8/1977 8/9/2011 Chính xứ Đa Lộc 0168.828.6387 -  fxnam77@yahoo.com
  Phêrô Trần Văn Nam 26.8.1970 09.8.2007 Chính xứ Tân Sơn 0936.309.732  -  peter_trannam@yahoo.com
  J.B. Đỗ Trọng Năng 22.12.1974 21.12.2002 Phó GĐ CV LBT 0936.249.117 - dotrongnang@yahoo.com
  Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân  01.7.1974 21.12.2002 Chính xứ Thái Yên 0912.601.186 - nguyenngocpaul@yahoo.com.vn
  Phêrô Đinh Văn Nghĩa 23.2.1975 09.8.2007 Chính xứ Đa Nam 0978.236.035 - dinhnghia_75@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Văn Nghị   8/9/2017 Phó xứ Kẻ Láng  
  Giuse Lê Văn Ngọc   10/09/2019     Du học Pháp
  Giuse Trịnh Văn Ngọc 21.4.1976 09.8.2007 Chính xứ Phúc Địa 0943.280.798 - ducngoc029@yahoo.com
  Giuse Vũ Văn Ngọc   02/04/2017 Phó xứ Ba Làng  
  Giuse Phạm Văn Nhân 06.01.1963 24.8.1994 Chính xứ Mỹ Điện 0983.060.163 - phainhan@yahoo.com 
  Phaolô Lê Tiến Nhất   4/8/2009 Phó Bề Trên Chũng Việt  
  Giuse Trần Văn Niên  20.10.1968 15.7.1998 Chính xứ Hà Nhuận 0912.395.016 - jostranvannien@yahoo.com.vn
  Giuse Trần Văn Phi 12.11.1968 15.7.1998 Chính xứ Đức Tâm 0945.268.685 –  jostranvannien@yahoo.com.vn
  Giuse Trịnh Văn Phiên  16.11.1973 29.11.2005 Chính xứ Ba Làng 0982.383.841 – jostrinhphien@yahoo.com 
  Phaolô Nguyễn Đ́nh Phong 09.09.1973 29.11.2005 Quản xứ Tân Hải 0913.054.580 –  paulphongs@yahoo.com 
  Giuse Phạm Tiến Phương 25.10.1977 09.8.2007     0984.687.587
  Giuse Lê Hồng Phú   10/09/2019     Văn pḥng Chủng viện
  Phêrô Ngô Văn Phúc 7/10/1980     Trụ sở Sàig̣n 08.39318.128 -  0947.878.009
prphuc@gmail.com
  Phêrô Vũ Tiến Phúc 12.3.1937 24.8.1994     0912.542.847 - prphuc@yahoo.com  & vutienphuc@gmail.com 
  Giuse Trần Văn Quang 9/10/1979   Phó xứ Hoài Yên 08.39318.128 -  0984.907.221
jostranvanquang@yahoo.com
  FX Vũ Xuân Quang     Phó xứ
Quản nhiệm
Bằng Phú
Dương Giao
 
  Gioan B Lê Văn Quân 22/10/1979   Chính xứ Bằng Phú 0904.783.879 -  0168.338.3306
lehongquan20042003@yahoo.com
  Giuse Phạm Văn Quế 28.8.1971 29.11.2005 Chính xứ Phong Ư 0912.605.663 -  jos_que2003@yahoo.ca
  Phêrô Lê Tứ Quư   10/09/2019 Phó xứ Chính Ṭa  
  Giuse Nguyễn Văn Qúy   12/6/2013 Quản xứ Trinh Hà  
  Giuse Nguyễn Văn Quyền   8/9/2017   Đi học NN  
  Giuse Tạ Như Quỳnh   02/04/2017      
  Giuse Phùng Văn Sáu   12/6/2013      
  Phaolô Dương Văn Sổ 20.10.1941 19.12.1976 Quản họ Thủy Cơ (Hoài Yên) 0975.153.110
  Giuse Nghiêm Văn Sơn     Chính xứ Phương Long 0943.338.338 - josnghison@gmail.com
  Phêrô Nguyễn Văn Sơn   14/06/2018 Phó xứ Bích Phương  
  Gioan Phạm Hữu Sơn   10/09/2019 Phó xứ Ba Làng  
  Giuse Nguyễn Văn Sự   10/09/2019 Phó xứ Kiến An  
  Giuse Nguyễn Văn Sửu 28/9/1970 8/9/2011 Phó xứ
Quản nhiệm
Đạt Giáo
Thiện Giáo
0169.437.1290 - nguyenvansuu70@gmail.com
  Giuse Bùi Quang Tạo 09.09.1974 29.11.2005 Chính xứ Yên Sơn 0914.403.868 -  khuchatchayeu74@yahoo.com
  Giuse Trịnh Văn Tâm     Chánh xứ Vạn Thành  
  Phêrô Nguyễn Mạnh Tám 04.6.1977 09.8.2007 Chính xứ Thanh Thủy 0973.139.378 – petmanhtam@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Đức Thanh 13.3.1977 09.8.2007   GH Chũng Viện 0982.161.377
tamthanh1977@yahoo.com
josephthanhhoa@gmail.com
  Giuse Nguyễn Văn Thành   8/9/2017 Phó xứ Đa Phạn  
  Phêrô Vũ Hồng Thái 05.8.1950 24.8.1994   Nghỉ hưu 0979.319.568
  Phaolô Nguyễn Văn Thái 20.6.1973 29.11.2005   Du học  
  Phaolô Đinh Tiến Thảo 23.12.1977   Chính xứ Ngọc Đường 0986.601.141 or  0373.232.123
tienthao77@yahoo.com.vn
  Phêrô Vũ Văn Thăng 28.10.1980 8/9/2011 Phó xứ Chính Ṭa 0984.712.562 -  thangvu57@yahoo.com
  Phaolô Ngô Ngọc Thắng   10/09/2019   Du học  
  Phêrô Vũ Đức Thắng   8/9/2017 Phó xứ Hữu Lễ  
  Antôn Trịnh Đ́nh Thiệu 23.01.1969 15.7.1998 Chính xứ Kẻ Bèn 0912.314.169 – antonthieu69@yahoo.com 
  Phêrô Chu Đ́nh Thiệp 25/12/1975 8/9/2011

Phó xứ

Thái Yên 01698.396.667  -  Petthiep75@yahoo.com
  Gioan B Trần Thái Thịnh 1/12/1971 8/9/2011 Chính xứ Tân Đạo 0916.722.057 -  thaithinh246@gmail.com 
                           thaithinh061@yahoo.com
  Phaolô Nguyễn Văn Thường   21.12.2002 G.Đ. Caritas  
  Giuse Phạm Văn Thủy 22/12/1972 8/9/2011 Chính xứ Liên Hải 0904.539.129  -  thuy712000@yahoo.com
  Antôn Vũ Văn Tiên   14/06/2018 Phó CVP TT    
  Phêrô Nguyễn Văn Tiện   10/09/2019   Du học  
  Phaolô Bùi Văn Tiếp       Tam Tổng 0978.456.979  - thaitiep79@yahoo.com 
                          paulthaitiep79@gmail.com
  Phêrô Vũ Đức Tin   10/09/2019 Phó xứ Nhân Lộ  
 

Giuse Vũ Văn Tín

3/6/1969 8/9/2011 Chính xứ Đồng Sơn 0919.029.272  -   tinbachcau@yahoo.com
  Phaolô Trịnh Quang Tịnh 01.01.1961 21.8.1994 Quản xứ Yên Khánh 0912.259.958 – 3.612.139 - paulquangtinh@gmail.com
  Antôn Phạm Đ́nh Tiếp     Chính xứ Đa Minh  
  Giacôbê Mai Văn Toản 15.10.1974 29.11.2005 Chính xứ Hoài Yên 0912.259.958 – Jactoan@yahoo.com 
  Phêrô Nguyễn Văn Toản   10/09/2019 Phó xứ Vân Lung  
  Phêrô Nguyễn Văn Trường   12/6/2013   TGM  
  Antôn Vũ Đức Tú 02.9.1962 24.8.1994 Chính xứ Tam Tổng 0982.240.894 –  vuductu@hotmail.com 
  Phaolô Trần Văn Tuyên   10/09/2019 Phó xứ Sầm Sơn  
  Giuse Vũ Ngọc Tuyến   5/8/2014 Chánh xứ Phúc Lạc  
  Micae Trịnh Ngọc Tứ 25.10.1970 23.12.1970 Tổng Đại Diện
Quản xứ
Sầm Sơn 0912.129.840 –  michealnumberfour@yahoo.com 
  Phêrô Nguyễn Văn Tứ 30.4.1974 09.8.2007 Chính xứ Đông Yên 0984.034.184  -  van_tu27@yahoo.com
  Giuse Nguyễn Văn Tuân   14/06/2018 Phó xứ Phúc Địa  
  Giuse Đỗ Văn Tuấn.   5/8/2014 Phó xứ Hữu Lễ  
  Antôn Nguyễn Quốc Tuấn 10.01.1965 24.8.1994 Chính xứ Pháp Ngỡ 0982.518.131 – tuanxuvang@yahoo.com.vn 
  Raphael Đỗ Minh Tuấn 15.06.1975 21.12.2002  GĐ Trụ sở SG 0912.604.759 – raphaeltuan@yahoo.com 
  F.X. Vũ Thế Tùng 26.01.1971 05.01.2001 Quản xứ Đồng Quan 0945.181.909 - ph_vuthetung@yahoo.com 
  Giuse Nguyễn Văn Việt 2/6/1979   Chính xứ Đồng Mực 0937.647.888
  Phêrô Nguyễn Cao Vinh 31.3.1974 21.12.2002 Quản xứ Hữu Lễ 0912.339.837 –  caovinh20022002@yahoo.com 
  Gioan Phạm Văn Vinh   10/09/2019 Phó xứ Hà Nhuận  
  Giuse Nguyễn Văn Vĩnh 1985 2016 Chánh xứ Quần Xá  
  J.B. Trịnh Quốc Vương 05.10.1948 24.8.1994 Chính xứ Hải Lập 0913.084.068 - gbvuong@yahoo.com
             
      Phó tế      
  Giuse Trịnh Văn Son   14/06/2018      
  Giuse Nguyễn Tuấn Tùng   14/06/2018      
  Giuse Phạm Văn Hoàn   14/06/2018      
  Antôn Vũ Đức Quyền   14/06/2018      
  Phêrô Nguyễn Văn Toản   14/06/2018      
             
             

Nguồn : Trang Web Giáo Phận Thanh Hóa 

- Bổ  nhiệm và Tuyên chuyển 10/2016

http://gpthanhhoa.org/new/896.gpth

< Trang Web đang được xây dựng >

< Mọi thông tin đóng góp xin gởi về GiaoxuGiaohoVietNam@Yahoo.com >