Giáo phận Thanh Hóa

Nhà thờ Giáo xứ Đạt Giáo

 

Nhà thờ Giáo xứ Đạt Giáo
Giáo hạt Hữu Lễ

 

Địa chỉ :      Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa  ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Phaolô Trần Văn Hiền (10/2016)

Tel

 

E-mail

admindatgiao@gmail.com 

Năm thành lập

 

Lễ Bổn Mạng

Thánh Phanxico Xavier (3.12)

Số giáo dân

1800

Giờ lễ

Chúa nhật     : 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :   Gh Thiện Giáo

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 

-  Tin tức sinh hoạt

* Chương t́nh Medical Aid For Vietnam kết hợp cùng Hội Samaritano khám và chữa bệnh tại giáo xứ Đạt Giáo và Bằng Phú - VietCatholic News (03 Nov 2009 20:44)

 

Lược sử Giáo xứ Đạt Giáo

I. Đôi ḍng lịch sử

- Giáo xứ Đạt Giáo thuộc xă Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nằm về phía Tây, bên bờ sông Chu, cách thành phố Thanh Hóa 25 km.

- Năm 1860, Đạt Giáo có tên gọi là Lam Vĩ. Lam Vĩ là một họ đạo thuộc về giáo xứ Kẻ Láng, thuộc xă Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Năm 1928, Lam Vĩ tách ra khỏi Kẻ Láng để thành lập 1 xứ có tên là Kẻ Vả (sau này đổi thành Đạt Giáo)với Cha chính xứ là Phêrô Nhung và Cha Phó xứ là Phêrô Khanh. Bao gồm các họ đạo : Kẻ Vả (họ trị sở), Thiện Giáo, Trung Hiền, Cá Lược, Đông Thôn, Cẩm Lư, Hậu Hiền, Thiết Đinh.

- Năm 1943: Cha Giuse Nguyễn Xuân Nhung qua đời và an táng tại Đạt Giáo.

- Năm 1943-1946: Cha Dominico Trần Minh Hoan làm chính xứ.

- Năm 1946 – 1948 : Cha Vicente Bùi Trương Ngũ làm chính xứ

- Năm 1948 : Cha phó Phêrô Khanh qua đời và an táng tại Đạt Giáo.

- Năm 1948 – 1952 : Cha Giuse Nguyễn Quốc Công làm chính xứ

- Năm 1953 – 1954 : Không có linh mục quản xứ, nhưng lại có các cha và các thầy ở Tiểu chủng viện Ba Làng sơ tán về Đạt Giáo : Cha Phaolô Đỗ Ngọc Bảo, cha J.B. Lưu văn Khuất (sau này là Đức ông Khuất, nguyên Giám quản Giáo phận Thanh Hóa), cha Cường và các thầy : Thu (cha Thu), Tĩnh (Đức cha Tĩnh Đà Nẵng), thầy Ban.

- Cuối năm 1954 : Cha Dominico Phan Đắc Bằng làm chính xứ.

- Tháng 10 năm 1955 : Cha Gregorio Lê Hiền Triết làm chính xứ, kiêm Kẻ Vàng và Ngọc Sơn.

- Năm 1989 : Cha Gre. Lê Hiền Triết qua đời và an táng tại Đạt Giáo.

- Năm 1990 – 1994 : Cha Giuse Vũ Khoan Dong làm quản xứ.

- Năm 1994 – 1998 : Cha Phaolô Trịnh Quang Tịnh làm chính xứ, kiêm giáo xứ Kẻ Vàng.

- Năm 1998 – 2004 : Cha Antôn Nguyễn Tam Cương làm chính xứ, kiêm giáo xứ Kẻ Vàng.

- Ngày 17 tháng 01 năm 2004 : Cha Antôn Nguyễn Tam Cương qua đời và an táng tại Đạt Giáo.

- Ngày 20 tháng 01 năm 2004 : Linh mục Michael Trịnh Ngọc Tứ 

- Ngày  tháng 10 năm 2016 đến nay : Linh mục Phaolô Trần Văn Hiền làm cha Quản nhiệm Đạt Giáo

- Bổn mạng giáo xứ : Thánh Phanxico Xavier 03.12.

- Nhà thờ xây dựng năm 1998 và cung hiến cho Thiên Chúa ngày 10 tháng 09 năm 1998, dưới thời Cha Phaolô Trịnh Quang Tịnh làm chính xứ.

II. Đạt Giáo thời nay

- Hiện nay, Giáo xứ gồm các họ đạo sau :

1. Giáo họ Đạt Giáo (họ Trị sở) thuộc xă Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tổng số nhân danh là 357 người. Giáo dân làm nghề mộc và nông nghiệp.

2. Giáo họ Thiện Giáo, thuộc xă Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cách nhà thờ xứ 3km về phía Bắc. Số nhân danh là 680 người. Có nhà thờ mới xây dựng. Nghề nghiệp chính là nông nghiệp.

3. Giáo họ Trung Hiền (họ Thủy Cơ) nằm rải rắc trên ḍng sông Chu. Nghề nghiệp đánh cá và vận chuyển. Số giáo dân là 414 người.

4. Giáo họ Hậu Hiền, thuộc xă Thiệu Tâm, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nằm ở phía Nam sông Chu, cách nhà thờ xứ 5km. Số nhân danh là 57 người. Nhà thờ cũ đă bị hư hỏng và hiện chỉ c̣n móng nhà thờ. Nghề nghiệp chính là nông nghiệp.

5. Giáo họ Cẩm Lư, thuộc xă Thiệu Ḥa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nằm ở phía Nam sông Chu và cách nhà thờ xứ 7km. Năm 1952, người ta bỏ đạo gần hết và cho đến nay mới phục hồi. Số nhân danh là 64 người. Nghề chính là nông nghiệp.

6. Giáo họ Công Chính, thuộc xă Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước năm 1952, giáo họ có ba họ đạo : Cá Lược, Thiều Thôn và Đông Thôn. Năm 1952, người ta bỏ đạo gần hết. Nay một số gia đ́nh đă trở lại và năm 1992, thời Cha Giuse Vũ Khoan Dong, đă sát nhập ba giáo họ này thành giáo họ Công Chính. Số nhân danh là 90 người.

7. Giáo họ Thung Dung, thuộc xă Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm ở bờ Nam đê sông Chu, cách nhà thờ xứ 4km về phía Tây Nam. Năm 1952, người ta bỏ đạo gần hết. Nay c̣n lại con cháu một gia đ́nh với số nhân danh là 15 người.

Nguồn : TGMTH Que Troi.Net

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ

 

 

H́nh ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com 

[Trở về đầu trang ]