Giáo phận Thanh Hóa

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Điện

 

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Điện
Giáo hạt Ngọc Đỉnh

 

Địa chỉ :      Thôn Mỹ Điện, Văn Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá ( Bản đồ )

Chánh xứ : Linh mục Giuse Phạm Văn Nhân (10/2016)
Phó xứ     : Linh mục Giuse Nguyễn Văn Sửu (10/2017)

Tel

037-363-6327

E-mail

 

Năm thành lập

Không rơ  (năm 1937 xây lại nhà thờ)

Số giáo dân

1432

Bổn Mạng Giáo xứ

ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA (01/01)

Giờ lễ

Chúa nhật     :  6:00   -   17:00

Ngày thường : 4:30

Giờ lễ có thể thay đổi theo mùa hay mục vụ của Gx. Xin xác nhận trước  khi đi lễ

Các nhà thờ lân cận :   Gh Mỹ Quang, Gh Do Hạ, Gh Bản Định

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - H́nh ảnh Giáo xứ 
                Các Linh mục trông coi Giáo xứ Mỹ Điện 
                Giáo xứ Mỹ Điện Xưa và Nay

-  Tin tức sinh hoạt

* Men Phục Sinh 2010 tại Giáo xứ Mỹ Điện (10/6/2010)
* H́nh ảnh Lễ Dầu tại Giáo xứ Mỹ Điện (30/3/2010)

 

Lược sử Giáo xứ Mỹ Điện

Giáo xứ Mỹ Điện hiện nay

Sau nhiều lần chia xứ, hiện nay Giáo xứ Mỹ Điện nằm trong Giáo Hạt Mỹ Điện, có 4 Giáo Họ là : Mỹ Điện (Sở Tại), Mỹ Quang, Do Hạ và Bản Định, với tổng số giáo dân là 1.432, Có 4 ngôi nhà thờ tọa lạc trên ba xă : 2 tại Văn Lộc, c̣n lại là Thịnh Lộc và Hoằng Sơn. Mỗi Giáo Họ có một nghĩa địa riêng đă được quy hoạch, (02 kiên cố và 02 bán kiên cố).

Các cơ sở vật chất :

Nhà thờ xứ : Xây dựng năm 1937, tái thiết năm 2001 thời cha Minh và 2010 thời cha Giang

Nhà thờ Họ Do Hạ : Xây dựng năm 1938, tái thiết năm 2007 thời cha Minh.

Nhà thờ Bản Định : Xây dựng khoảng năm 1887, tái thiết lại năm 2006 thời cha Minh.

Nhà thờ Mỹ Quang : Xây dựng năm 1926, tái thiết lại năm 2011 thời cha Giang.

Nhà xứ : Xây dựng lại năm 2000 và 2007 gồm 02 dăy : một dăy dành cho việc dạy giáo lư và sinh hoạt, và một dăy có 04 pḥng dành cho khách và 01 pḥng cha xứ.

Diện tích đất :

Khu nhà thờ xứ : 1.110 m2 ( 03 nhà thờ Họ )
Khu nhà xứ : 2.960 m2
Ruộng 2 lúa : 4.280 m2
Hồ Cá phía trước : 1.940 m2
Nghĩa trang Giáo xứ :

Kinh tế - Văn Hoá

Giáo dân đă khá hơn trước, hầu như mọi người kiếm sống dựa vào nghề Nông và nghề Sông, c̣n lại nghề phụ là đi vào nam mua đất trồng cà phê, thu hoạch hằng năm, cộng với một số nghề buôn bán vặt khắp miền đất nước. Tŕnh độ dân trí c̣n thấp, lư do đă bỏ học trong một thời gian v́ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ngày nay các gia đ́nh đă chú trọng đến việc học tập của con cái, hầu hết các em được học tới cấp III, tuy nhiên vượt lên khỏi cấp này để học Cao đẳng và Đại học th́ c̣n khiêm tốn.

Đạo đức - Thánh Lễ và Đọc kinh

Giáo dân c̣n tốt, không bị nhiễm các tệ nạn bên ngoài xă hội, việc lễ lạy kinh hạt tối sớm vẫn đông đủ. Hàng ngày có 01 Thánh Lễ tại nhà thờ giáo xứ vào lúc 4g30 sáng, Chúa nhật có thêm một lễ chiều thứ bảy tại nhà thờ họ Do Hạ lúc 17g00 tại nhà thờ xứ có 02 lễ vào lúc 06g00 sáng và 17g00 chiều. Hằng tháng có 02 lễ tại Mỹ Quang và Bản Định vào đầu tháng và giữa tháng + 01 lễ vào thứ năm tại Do Hạ.

ĐỊA CHỈ : Giáo xứ Mỹ Điện

Thôn Mỹ Điện, Văn Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá

Tel : 037 3636 327

Bổn mạng Giáo xứ : ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA (01/01)

...................................

Các Linh mục trông coi Giáo xứ Mỹ Điện

I. Các Cố Tây :

- Cố Chính Sơn
- Cố già Lan - cố Khanh, phó
- Cố già Thịnh - cố Điển phó
- Cố già Bản
- Cố già Đoài - cố Dũng phó
- Cố Thái
- Cố Tiến

II. Các Cố Chính : (cha quản xứ)

- Cụ Toàn
- Cụ Việt
- Cụ Ṭng
- Cụ Tri
- Cụ Khương
- Cụ Thông
- Cụ Học
- Cụ Hạnh (tách họ Mỹ Quang)
- Cụ Cảnh
- Cụ Yên
- Cụ Phẩm
- Cụ Đỉnh
- Cụ Nhân
- Cụ Thịnh
- Cụ Hoan
- Cụ Minh

III. Các Cụ phó :

- Cụ Chuẩn
- Cụ Huệ
- Cụ Tư
- Cụ Nội
- Cụ Huyền
- Cụ Huy
- Cụ Tịch
- Cụ Qui
- Cụ Ninh
- Cụ B́nh
- Cụ Anh (phó cha Minh)

IV. Các Cụ quê hương :

* Ngày xưa KHI C̉N 11 HỌ ĐẠO

Họ Trinh Hà : Có cha Thánh Lê Bảo Tịnh

Họ Mỹ Điện : Có Cụ Thanh. Cụ Hạnh : coi xứ Hảo Nho, bị xử tử tại Ninh B́nh. Cụ Thiết : coi xứ Kẻ Rừa, bị xử tử tại Hà Nội. Cụ Thi : coi xứ Mục Sơn, qua đời tại đó.

Họ Trại Bút : (Nay thuộc Trinh Hà) Có Cụ Khương, Cụ Tú, Cụ Hồ.

Họ Bản Định : Có Cụ Bản coi xứ Điền Hộ qua đời tại đó. Cụ Lân coi xứ An Lộc qua đời tại đó. Cụ Thư coi xứ Bạch Bát, sau coi Kẻ Sở qua đời tại đó.

Họ Quân Phú : (Nay không c̣n nữa)Có Cụ Khuyên, Cụ Luân coi xứ Khiết Kỷ.

Họ Ngọc Đỉnh : Có Cụ Quư coi xứ Cửa Bạng

* Ngày nay KHI C̉N 4 HỌ ĐẠO

- Họ Mỹ Điện (Sở Tại)

- Cụ Thanh.
- Cụ Hạnh : coi xứ Hảo Nho, bị xử tử tại Ninh B́nh
- Cụ Thiết : coi xứ Kẻ Rừa, bị xử tử tại Hà Nội
- Cụ Thi : coi xứ Mục Sơn, qua đời tại đó.

- Họ Mỹ Quang :

- Cụ Thuấn : coi xứ Sầm Sơn
- Cụ Hồ : coi xứ Kẻ Rừa, quê nội tại trại Bút, quê ngoại Hà Mát ăn về Mỹ Quang
- Cha Phêrô Nguyễn quang Quỳnh
- Cha Giuse Vũ văn Dũng
- Cha Phêrô Vũ Văn Thăng

- Họ Bản Định :

- Cụ Bản : coi xứ Điền Hộ qua đời tại đó
- Cụ Lân : coi xứ An Lộc qua đời tại đó
- Cụ Thư : coi xứ Bạch Bát, sau qua Kẻ Sở qua đời tại đó
- Đức Cha Giuse Nguyễn thiện Khuyến GM phó Phát Diệm (qua đời 1977)
- Cha G.B Trần thái Thịnh

Vài niên biểu thời các cha gần đây

1. Các Cha Quản xứ

1. 1884 Cha già Phẩm
2.         Cha Đĩnh
3. 1902 Cha Nhân
4. 1907 Cha Thịnh
5. 1914 Cha Hoan
6. 1917 Cha Tịch
7. 1919 Cha Phêrô Trần khắc Minh
8. 1948 Cha Giuse Lê quang Huy
9. 1950 Cha Giuse Trần đ́nh Diệm
10. 1954 Cha Vincent Bùi trương Ngũ
11. 1956 Cha Dom. Phan khắc Bảng
12. 1960 Cha Phaolô Nguyễn thái Bá
13. 1980 Cha Giuse Vũ khoan Dong
14. 1989 Cha Phêrô Nguyễn quang Quỳnh
      1997-1999 Cha Quỳnh mất, không có Quản xứ, Cha Vương và cha Kính Quản nhiệm.
15. 1999 Cha Giuse Trần văn Minh
16. 2007 Cha Phêrô Nguyễn hữu Giang
17. 2016 Cha

2. Các Cha phó, phụ tá và giám quản

Cha Dụng, Cha Cường, Cha Tuân, Cha B́nh, Cha Quang, Cha Cộng, Cha Quí, Cha Trí, Cha Vương, Cha Kính. Cha Anh.

 

..................................

Giáo xứ Mỹ Điện Xưa và Nay

(Trích Kỷ Yếu Thanh Hoá)

 I-   Tổng Quát

 Giáo xứ Mỹ Điện hiện nay tọa lạc trong xă Văn lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

 Tổng số giáo dân theo thống kê cuối năm 1999 có 1,241 người sinh sống trong bốn giáo họ:

   .  Mỹ Điện                   357 người
   . Mỹ Quang                  418 -
   . Do Hạ                        335-
   . Bản Định                   131-

  II-   Lịch Sử Thành lập Giáo xứ và Các Giáo Họ

Giáo xứ Mỹ Điện trước kia chung với Gia Kiều (Kẻ Rừa), ở làng Đa Phạn, sau được tách ra thành xứ riêng gọi là xứ Đa Phạn. Sau Văn Thân, nhà xứ được đặt ở Mỹ Điện cho trung độ các giáo họ nên được gọi là xứ Mỹ Điện cho đến nay.

          Năm Thành Thái thứ 10, các họ Đại Tiền, Yện Vực và Đồng Ruệ (Kẻ Son) được chia về xứ Thanh Hóa. C̣n 11 họ thuộc Mỹ Điện, là các họ: Mỹ Điện, Mỹ Quang, Kháng Ḥa, Ngọc Đỉnh, Đa Phạn, Nan Huân, Trương Xá, Trinh Hà, Ri Hạ, Bản Định và Phùng Giực. Số nhân danh thời kư đó được tất cả 1,978 người.

          Giáo dân đa số nghèo, có 19 gia đ́nh đủ ăn. Không ai nghiện ngập, ḷng đạo đều khá. Có nơi có nhà mụ như họ Đa Phạn trông nom Tiểu nhi và tống táng.

          Năm Văn Thân khởi nghĩa hay tục gọi là loạn Ba Đ́nh, nhà thờ ở Đa Phạn và ở Ngọc Đỉnh bị đốt phá.

 

  

III-    Những Biến Cố Cấm Đạo

 Hai biến cố quan trọng xày ra cho các họ trong giáo xứ Mỹ Điện: Phân Sáp và Văn Thân.

 1-  Lệnh Phân Sáp do vua Tự Đức ban hành năm Năm Tự Đức 13, các người công giáo bị đưa vào các làng bên lương đă làm cho giáo xứ bị ảnh hưởng nặng hưởng nặng nề.

 Giáo dân họ Mỹ Điện một số bị sáp vào xă Lục Trúc, tổng Xuân Trường, huyện Hậu Lộc; một số khác bị sáp  vào làng Sen Cừ, tổng Sen cừ. Các đầu mục bị đem giam tại tỉnh. Nhà cửa điền sản bị phân chia cho lương dân.

 Họ Mỹ Quang (xóm Vạn) thuộc xă Bộ Đàu, tổng Ro Trường, huyện Hậu Lộc, có nhiều giáo dân bị giam ở chợ Phủ ba ngày trồi giải lên tỉnh điểm tên để phân phối đi các xă. Một nửa sáp vào làng Phúc Thành, tổng Sen Cừ, nửa c̣n lại sáp vào làng Yên Giáo, cùng tổng. Tại mỗi nơi, quan truyền dân làm một cái trại 3,4 gian ở ngoài đồng, chung quanh đào hào, dưới hào bỏ chông chà, làm cổng đặt cái cầu ở lối ra vào. Tối rút cầu, đóng cổng, điểm canh từng giờ. Nam giới từ 15 tuổi trở lên, ngày mang gông, tối cùm chân lại. Khi vua tha đạo, đàn ông một bên má bị thích hai chữ Tả Đạo, má bên kia thích tên phủ hay huyện.

 Họ Đa Phạn, giáo dân toàn ṭng, thuộc lng Đa Phạn, tổng Sen Cừ, huyện Hậïu Lộc. Một phần giáo dân bị sáp vào làng Oai Hổ, tổng Chi Nê, môt nửa sáp vào làng Phú Sá, tổng Ro Tràng. Các dầu mục như thày bộ Tịnh, bộ Giầu, ông Giự, thày bộ Thoại v.v... bị chém. Trong năm bị phân sáp, chín người chết do đói và bệnh tật.

 Họ Ngọc Đỉnh (làng Cách) thuộc tổng Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa. Giáo dân toàn ṭng. Năm Tự Đức thứ 9, đă có lệnh cấm đạo, cha Trí bị bắt đem giam ở tỉnh. Nhà xứ, nhà thờ bị rỡ đem về huyện làm trại canh. Khi có lệnh phân sáp, giáo dân bị sáp đi các làng Kẻ Bằng, Thanh Nga, làng Trung, Đ̣ Lèn và Kim Tử. Các đầu mục bị giam tại Tỉnh. Nhiều người chết trong khi bị giam. Ở nhà thờ Ngọc Đỉnh c̣n hài cốt cha Toản, cha Việt. Khi hết phân sáp, cha Thông về Ngọc Đỉnh làm nhà thờ,  nhà pḥng và đi làm phúc các họ. Nhiều giáo dân bỏ đạo, nhất là chi ông lư Khải, đă bỏ đạo, rỡ nhà thờ đem về làm "nghè", rỡ nhà pḥng, cấm giáo dân đi rước cha, cấm đi lễ, khiến họ phải cải trang đi lễ ở Khan Rừa. Đến đời cha Cảnh, chi này mới dần dần trở lại.

 Họ Trinh Hà thuộc tổng Dương Sơn, huyện Mỹ Hóa, trước có tên là Vạn Hà, sau có nhiều người theo Công Giáo, được cải là Trinh Hà. Trước khi phân sáp, giáo dân Trinh Hà giữ đạo sốt sắng. Khi có ệnh phân sáp, có độ 9, 10 gia đ́nh đi phân sáp, số c̣n lại t́m cách lẩn trốn.

 Họ Khánh Hà thuộc tổng Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, đa số dân ngụ cư,

hay ở giở đi, đa số làm nghề buôn bán. Khi có lệnh phân sáp, các kỳ mục như các ông lang Thịnh và ông Hữu bị giam trên tỉnh. Giáo dân bị phân sáp đi các làng Đạt Tài, Bái Xuyên (chi ông Ư), Kẻ Đắng, Kè Cát (chi ông Uyên), Đạp tài, Mao Yến (chi nhà Hằng), Đạt Tài và Trung Tuyết (chi nhà Đức), mỗi nơi mỗi chi họ trong một thời gian.

Họ Nam Huân thuộc xă Nam Huân, huyện Hậu Lộc, có nhà Tiểu Nhi, giáo dân làm nghề đi biển, thường thiếu ăn.. Năm phân sáp, giáo dân bị sáp vào các làng Duy Linh, Ro Hạ, làng Lam, Chi Nê, ở trong các trại ngoài đồng, có hào chông xung quanh, có phu canh gác đêm ngày, đêm bị cùm, ngày đeo gông, phải đi ăn xin, giáo dân tại trại làng Chi linh không được cho đi ăn mày, bị bỏ đói, chết rất nhiều. Hai thừa sai đi trốn rồi nhờ thuyền đi vào Cửa bạng. Khi Cửa Bạng bị bố ráp, các ngài ẩn ở hang Núi Thủi.

 Họ Ro Hạ thuộc xă Ro Hạ, tổng Ro trường, huyện Hậu Lộc. Giáo dân làm nông, làm khuôn nón. Tinh thần đạo trung b́nh. Năm phân sáp, nhà thờ bị triệt hạ, các kỳ mục như ông Mùi, lang Châu, lang Chiêu, ông Khoa, ông Đoàn bị giam ở tỉnh. Hai cố Đông, Đoài từ Kẻ Sung trốn vào đây được đưa vào Cửa Bạng. Giáo dân từng chi họ bị phân sáp đi Chi nê (chi ông Mùi), làng Sen Cừ (chi ông lang Chiêu), làng Điện Sở (chi ông lang Châu). Điền sản bị tịch thu v́ tội oa trữ  đạo trưởng.

 Họ Bảo Định thuộc tổng Đông Sơn, huyện Mỹ hóa. Giáo dân đa số làm nghề bán quà tại các chợ. Khá đạo đức. Năm phân sáp, các kỳ mục là các ông Tín, Bạo, Hạp, San, Thái, Hạo bị bắt giam ở tĩnh. Ông Hạo chết trong ngục. Giáo dân các chi họ bị sáp vào các làng Nghĩa Trang, Gia đầu, rồi Đặng xá (chi ông Thể), làng Trinh Nga, rồi Phước Lịch (chi ông Thỉnh). Nhà thở bị đốt phá.

 Họ Phùng Giục (Kẻ Gồng) thuộc tổng Hàm Vĩ, huyện Hoằng Hóa. Trước phân sáp có độ 300 giáo dân, đến năm loạn Cai Mao, số giáo dân c̣n lại 200 người.

2-  Loạn Văn Thân

 Sau thời phân sáp, giáo dân các họ trở về nơi quán, phần lớn cố gắng xây dựng lại họ đạo, làm lại nhà thờ và nhà cửa để giữ đạo đểø sinh sống.  Được một thời gian th́ xẩy ra loạn Văn Thân.  Quan chức địa phương như quan huyện, quan án đánh lừa giáo dân nói 'chỉ đánh Tây chứ không diệt đạo'. Chức việc và giáo dân v́ tin tưởng không chạy trốn nên bị bắt và bị giết trôi sông hoặc chôn chung trong một hố khá nhiều. Nhà thờ, nhà cửa bị đốt phá.

 Họ Mỹ Điện bị giết 47 người.

Họ Mỹ Quang bị giết độ 7, 8 người.

Họ Đa Phạn, giáo dân đă chạy ra Phát Diệm, nhưng Án Bành viết thư lừa cha Yên, nên giáo dân trở về, đêm 9 tháng 7 bị bắt và bị giết hết, nhà thờ mới được làm lại và làm được một lễ th́ bị đốt phá.

 Họ Ngọc Đỉnh, ngày 10 tháng 7 giáo dân đă bỏ chạy khi nghe tin có Văn Thân đến, nhà cửa bị đốt sạch. Khi chạy trốn nhiều người bị bắt hay bị người lương lừa tập trung lại đi ăn giỗ, rồi bị bắt giết rất nhiều, như gia đ́nh ông Chuyên (3 người), ông Chánh (4), ông Hanh, ông Đệ, anh Oai, anh Lệ, 17 người thuộc gia đ́nh bà Sợi, ông Nhơn, ông Soạn, bà Hạp, anh Thung, 6 người thuộc gia đ́nh ông Giuông. Những người khác chạy lên chỗ có đồn Tây dóng mới thoát chết, nhưng lại chết v́ bệnh tật.

 Họ Trinh Hà có 40 người bị giết. Tại làng Trinh Hà có đền thờ Triệu Việt Vương, đàn ông phả luân phiên cắt làm nhiệm vụ tế tự, một việc trước đây từng bị giáo hội cấm đoán, nên nam giới không giữ đạo. Tuy nhiên phụ nữ vẫn sốt sắng giữ đạo.

 Tại họ Khánh Ḥa đa số giáo dân thu xếp chạy trốn trước khi Văn Thân tới. Nhưng một số bị bắt đem lên phủ chém ở đầu cầu và chôn trong một hố. Trong số này có chị Phước mù, chị Ruyên, chị Thuận, Danh Tân, Danh Châu và 7 người nhà phó bạc Thành, tổng cộng 12 người.

Tại họ Nam Huân, khi có người báo tin dân các làng đánh giáo mác, cha Yên hỏi án Bành, nhưng án Bành giấu tin, cha Yên và giáo dân đă trốn chạy ra Phát Diệm. Có vài chục người không chạy hay bỏ về đều bị bắt và chém, 13 xác chôn trong một lỗ, số khác trôi sông hoặc vùi xuống ruộng.

Họ Ro Hạ, khi nghe tin Văn Thân đến, gíao dân đă bỏ chạy. 33 người chốn chạy bị chính người làng Ro Hạ bắt đem nộp, Văn Thân chém đầu gần bờ sông cuối làng, đào lỗ chôn tập thể. Anh Ngôn trốn trong bụi nấu cơm để cho khói bốc lên, bị tên Đáng đem người làng đến bắt đem giết. Nhà thờ gỗ hai tầng và nhà cửa giáo dân bị đốt phá hết.

 Họ Trương xá khi nghe Văn Thân sắp kéo quân đến, giáo dân chạy thoát. Tuy nhiên những người không chạy kịp đều bị bắt giết, như các chị Ngôn, Cát, Hiểu vàø mẹ anh Nén. Vợ anh Nén bị buộc đá trôøi sông, hai con được một người lương dân là chị Đột đem về nuôi, một đứa chết, một đứa c̣n sống. Ba anh Phấn, Mưu và Hoạt đă chạy ra Phát Diệm, nhưng cứ đi về buôn bán, sau cùng bị bắt chém ở pháo đài Lạch Trường. Khi b́nh yên, giáo dân trở về, người lương e ngại bị trả thù. Anh Én về bắt mấy người có thành tích giết hại giáo dân định nộp quan sứ, nhưng có người tŕnh cha Phẩm, ngài giải quyết bằng cách bắt làng Trương Xá làm tờ nhượng lại thổ cư cho giáo dân làm nhà thờ, nhà ở và bảo anh Nén thôi giải lên quan.

 Tại Họ Bảo Định, có chi ông Thể chạy ra Phát Diệm, nhưng về lại thăm nhà bị bắt và giết chết. Các chi khác nghe lời Huyện Lang Tài không chạy, bị giết 36 người gồm chi ông Định có ông Thỉnh, ông Lạp, ông Ơn, ông Bài, thị Bài, thị Mua, ông bà Ân, anh Cát; ông bà Nhật, anh Khởi, chị Viết; chi ông Đặng có ông bà Trương, ba người con là Dương, Quưt, Hứa; ông bà Kha và một người con trai, bà Huynh và con gái tên Kiểm, hai vợ chồng anh Tâng, hai vợ chồng anh Thục, bà Cảnh, hai vợ chồng anh Kiểng, hai vợ chồng anh Đá, bà Nông, ông Uẩn, bà Thống và người con là Đỉnh.

 Họ Phùng Giục thời Văn thân có 15 người bị giết. Sau Văn Thân, c̣n lại 20 gia đ́nh c̣n giữ đạo. Ḷng đạo sa sút, sống trong t́nh trạng thiếu thốn.

      IV-    Các Linh Mục Trong Giáo Xứ

  Linh Mục thừa sai: cố Sơn, cố Lan, cố Khanh, cố Thịnh, cố Điển, cố Bản, cố Đoài. cố Dũng, cố Thái, cố Tiến.

Linh mục Việt Nam:

 1-     Chính xứ: cha Toàn, cha Viêt, cha Ṭng, cha Trí, cha Khương, cha Thông, cha Học, cha Hạnh, cha Cảnh, cha yên, cha Phẩm, cha Đĩnh, cha Nhân, cha Thịnh, cha Hoan, cha Minh,        

2-     Phó xứ : cha Chuẩn, cha Huệ, cha Tư, cha Nội, cha Huyền, cha Huy, cha Tịch, cha Quy, cha Ninh, cha B́nh.

3-     Các linh mục qua đời tại giáo xứ: cha Nội, cha Hành ở Đa Phạn, cha Quy ở Mỹ Điện.

V-      Các Linh Mục Gốc Giáo Xứ

 -  Họ Trinh Hà (sau tách thành xứ) có cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 

 -  Họ Mỹ Điện có các cha : cha Hạnh (Hảo Nho, tử đạo tại Ninh B́nh), cha Thiết (Kẻ Rừa, tử đạo tại Hà Nội), cha Thi (qua đời tại Mục Sơn), cha Thanh.

 -  Họ Trại Bút (sau về Mỹ Quang) có cha Cha Khương, cha Tú, cha Minh, cha Hồ (Kẻ Rừa).

 -  Họ Bản Định có cha Bản (Đièn Hộ), cha Lân  (An lộc), cha Thư (Bạch bát, Kẻ Sở).

 -  Quân Phú (nay không c̣n gia đ́nh có đạo) có cha Khuyên, cha Luân (Khiết Kỷ).

 -  Họ Ngọc Đỉnh có cha Qúy (Cửa bạng).

 Mỹ Điện hiện nay được nâng lên thành Hạ Mỹ Điện thuộc Giáo Phận Thanh Hóa.

Cước Chú: Tài Liệu này được trích ra trong bản tài liệu cổ xưa. Nếu có điều ǵ không đúng, rất mong quư vị xin đóng góp ư kiến để điều chỉnh lại.

* Nguồn : - Trang Web Giáo Phận Thanh Hóa 

 


H́nh ảnh nhà thờ Giáo xứ Mỹ Điện

Nhà thờ Mỹ Điện (24/6/2013)

 

 

 

 

 

 

 

Kiệu hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ dầu

 

 

 

 

Nhà thờ Mỹ Điện  năm 2010

 

 

H́nh ành nhà thờ Mỹ Điện trước khi trùng tu (11/7/2005)

 

 

 

[Trở về đầu trang ]