Giáo phận Vinh

Danh sách Giáo Xứ Giáo Họ Giáo phận Vinh


Danh sách Linh Mục


Ṭa Giám Mục


Bản đồ vị tríwww      Giáo xứ Giáo họ Việt Nam   Website Giáo Phận Vinh

           

Giáo Hạt

Giáo xứ & Giáo họ

Địa chỉ Bổn Mạng

Tel

 

 

 

 

 

Ṭa Giám Mục

Xă Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

 

 

 

 

 

Xă Đoài Chính ṭa Xă Đoài   Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 861.515
     Gh Ngọc Thành        
  Bố Sơn   Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 821.074
     Gh Bố Sơn        
     Gh Khoa Trường   xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An    
     Gh Phan Thôn        
     Gh Tân Hương   xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An    
     Gh Vạn Tằng        
  Bùi Ngơa   Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An   (0383) 821.074
     Gh Kẻ Tùng        
     Gh Làng Tùng        
     Gh Ngă Ba   Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An    
     Gh Thanh Phong (Xóm Vạn)        
  Đồng Sơn   Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ An    
  Làng Nam   Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 611.765
      Gh Kẻ Sừa        
  Ngọc Liễn   Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An    
  Tân Yên   Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An    
  Thượng Lộc   Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An    
  Trang Nứa   Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ An   (0383) 244.944
     Gh Xuân Yên        
  Trung Hậu - Gh độc lập   xă Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An    
  Yên Thịnh   Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An    
           
Thuận Nghĩa Thuận Nghĩa   Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0383) 641.476
     Gh Hạ Nguyên   xă Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An    
  Cầm Trường   Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0383) 865.903
      Gh Đồng Lăng   Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An    
      Gh Hội Yên   Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An    
      Gh Trường Cựu   Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An    
  Hội Nguyên   xă Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0987.259.799 )
     Gh Hạ Nguyện   Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An    
     Gh Trung Nguyên   Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An    
  Mành Sơn   Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0383) 651.780
     Gh Văn Phú   Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An    
  Phú Yên   An Ḥa, Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0383) 651.998
  Song Ngọc   Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0383) 655.139
      Gh Ngọc Sơn        
  Tân Lập   T/T Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Thánh Gioan Tẩy Giả. (0987.259.799 )
  Thuận Giang   Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0383) 644.665
  Vĩnh Yên   An Ḥa, Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0383) 654.101
  Yên Lưu   xă Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Thánh Micae  
           
Vàng Mai Thanh Dạ   Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0383) 646.702
 

    Gh Thanh Tân

 

 

   
      Gh Thanh Xuân   < Được lên Gx Thanh Xuân ngày 18-10-2012>    
 

Cự Tân

 

Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

   
  Dị Lễ   xă Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An    
 

Hiền Môn

 

Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

   
  Lộc Thủy   Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An    
      Gh Tân Thủy        
Sơn Trang Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An  
  Thanh Xuân   Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An    
  Xuân An   Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0383.217.321
  Yên Ḥa   Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An   0383.773.997
 

    Gh Quư Vinh

       
           
           
Phủ Quỳ Cồn Cả    Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An   (0383) 880.190
      Gh Hồng Lộc   Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An    
      Gh Song Lim   Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An    
      Gh Tân Xuân        
      Gh Vĩnh Yên        
  Đồng Lèn   Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An   (0383) 881.732
      Gh An Trường        
     Gh Tân Nghĩa        
  Đồng Tâm   Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An   0383.815.979
  Nghĩa Thành   Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An   0383.964.510
      Gh Tân B́nh        
      Gh Xuân Yên   xă Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An    
  Phú Xuân   Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An   (0383) 648.460
 

   Gh Đồng Ầm

       
 

   Gh Đồng Lầy

 

xă Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Đức Mẹ VNNT  
 

   Gh Phú Quang

       
  Vĩnh Giang   Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An    
 

    Gh Vĩnh Yên

 

Xă An Ḥa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

   
           

Đông Tháp

Đông Tháp

 

Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An

 

(0383) 675.313

 

    Gh Cung Trài

       
 

    Gh Đông Khê

       
 

    Gh Thành Trài

       
 

    Gh Yên Thịnh

       

 

Bến Đén   Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An   0383.620.282
  Đông Kiều  

Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An

   
  Nghi Lộc   Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An Thánh Phanxico Xavier  
      Gh Nghi Đông     Thánh Gioan Baotixita  
      Gh Nghi Nam        
      Gh Nghi Thượng        
  Phi Lộc   Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An  

(0383) 674.104

  Phú Linh   Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An  

(0383) 621.240

  Trung Song   Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An    
      Gh Tân Dạ        
      Gh Thiên Tước   xă Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.    
  Vạn Phần   Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An  

(0383) 675.718

     Gh Phúc Thịnh        
     Gh Tân Vạn        
  Xuân Phong   Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An  

(0383) 621.549

      Gh Lư Nhân        
 

   Gh Thanh Bích

       
 

Yên Lư

 

Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An

 

(0383) 242.876

 

   Gh Cồn Cao

 

Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An

 

 

     Gh Vĩnh Lộc        
    Gh Yên Ḥa        
           

Kẻ Dừa

Kẻ Dừa   Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An  

0383.219.095

     Gh Cồn Đông        
     Gh Đồng Ngô     Thánh Giuse  
     Gh Đông Yên        
     Gh Hồng Phúc   xă Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An    
     Gh Kẻ Đót        
     Gh Tam Thọ        
     Gh Xuân Yên     Thánh Anna  
     Gh Yên Mă        
  Diệu Phúc   xóm 12 - Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An Thánh Phanxico Xavie  
  Đăng Cao   Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An    
     Gh Đồng Yên   Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An    
  Đức Lân   Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An Thánh Giuse Thợ.

(0383) 639.144

     Gh Diệu Kỳ        
  Đồng Lạc    xă Phúc Thành, Yên Thành,  Nghệ An    
     Gh Diệu Sơn        
     Gh Lập Sơn        
     Gh Tân Lập        
  Phú Vinh   xă Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An  

(0383) 681.457

     Gh Phú Tăng   xă Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An    
     Gh Dă Sơn   xă Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An    
  Phi Lộc   Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An  

(0383) 674.104

  Phúc Lộc   Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An  

(0383) 635.187

     Gh Phúc Tân   xă Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An.    
     Gh Phúc Thành   xă Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An Thánh Antôn  
     Gh Phúc Thọ        
  Vĩnh Ḥa   Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An  

(0383) 630.010

     Gh Xuân Tiêu        
           
Bảo Nham Bảo Nham   Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An   (0383) 868.518
      Gh Tân Phong     Thánh Giuse  
  Cẩm Sơn   xă Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Phanxicô Xaviê  
      Gh Đa Trợ   xóm 3 xă Đại Sơn - Đô Lương - Nghệ An    
  Hội Yên   Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 617.204
      Gh ĐL Bắc Thịnh   Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An    
      Gh Cổ Lăm        
      Gh Đa Trợ        
      Gh Kim Sơn        
    Gh Trường Xuân
  Lâm Xuyên   Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An   0383.632.672
     Gh Kim Sơn   xă Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Mẹ Maria Vô Nhiễm  
  Lưu Mỹ   Trù Sơn, Đô Lương. Nghệ An   0383.697.137
      Gh Đập Đá   Trù Sơn, Đô Lương. Nghệ An    
     Gh Bắc Mỹ   Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An    
     Gh Nam Mỹ   xóm 16, Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An Gioan Baotixita  
     Gh Thượng Giáp        
  Mỹ Khánh   Công Thành, Yên Thành, tỉnh ghệ An    
  Ngọc Long   Công Thành, Yên Thành, Nghệ An   (0383) 868.559
     Gh Kim Long        
     Gh Long Tiến        
     Gh Trung Phu        
  Rú Đất   Long Thành, Yên Thành, Nghệ An   (0383) 863.695
     Gh Mai Sơn   xóm 3, Bắc Sơn, Long Thành, Yên Thành, Nghệ An    
     Gh Quy Thuận   Bắc Sơn xă Long Thành, Yên Thành, Nghệ An    
     Gh Yên Thái   xă Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An    
  Thanh Tân   Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An   (0383) 869.781
      Gh Văn Lâm   óm 10, xă Thượng Sơn, H. Đô Lương,  Nghệ An Thánh Phanxicô Xavie  
      Gh Yên Lộc     Đức Mẹ VNNT  
           
           
Quy Hậu Quy Hậu   Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An   (0383) 882.355
      Gh Cừa   Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ Nghệ An    
  Đạo Đồng   Xă Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An    
  Đồng Kén   Xă Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An Mẹ thăm viếng bà thánh Isave  
  Hậu Thành   Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An   (0383) 638.233
      Gh Hậu Trạch        
      Gh Nguyệt Lạng        
      Gh Trung Thành     Thánh Phanxicô Xaviê  
  Ḥa B́nh   Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An    
  Làng Rào   Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An   0383.247.748
     Gh Đồng Nghệ        
     Gh Thanh An   xă Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Phanxicô Xaviê  
     Gh Thủy Sơn        
  Tân Diên   xă Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An    
           
Bột Đà Bột Đà Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An   (0383) 870.063
     Gh Đại Đồng        
     Gh Linh Sơn        
     Gh Phú Thọ        
     Gh Phúc Đồng        
  Cây Chanh        
  Đại Yên   xă Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An    
      Gh Yên Lạc        
  Đồng Lam        
      Gh Đồng Trấm   < tên cũ của Giáo xứ Đồng Lam >    
  Lăng Điền   Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An   (0383) 872.210
      Gh Chọ Mùa     Thánh AnTôn  
      Gh Yên Phúc        
  Quan Lăng   Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An   0383.242.423
      Gh Độc Lập Con Cuông   xă Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An    
      Gh Đồng Trấm   nay là Giáo xứ Đồng Lam    
      Gh Đức Thịnh        
  Sơn La   Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An   (0383) 694.237
      Gh Thanh Bang   xă Thanh Phong,Thanh Chương, Nghệ An    
      Gh Thượng Cát        
     Gh Trung Hậu        
     Gh Yên Trạch        
  Trung Ḥa   Thanh Ḥa, Thanh Chương, Nghệ An   (0383) 937.107
      Gh Lương Khế   xă Thanh Hòa, Thanh Chương, Nghệ An    
      Gh Thanh Mỹ        
      Gh Văn Ba        
  Xuân Sơn   Xă Ḥa Sơn huyện Đô Lương Nghệ An    
  Yên Lĩnh   Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An   (0383) 727.297
      Gh Long Sơn   xă Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An    
      Gh Ngọc Lam        
  Yên Phúc        
           
Vạn Lộc Quy Chính   Nam Diên, Nam Đàn, Nghệ An   (0383) 822.382
  Bàn Thạch   Thanh Thủy, Thanh Cương, Nghệ An    
  Mô Vĩnh   Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An    
     Gh Ngọc Lâm        
  Phúc Yên   Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An    
      Gh Xuân Tân        
  Thượng Nhậm   Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An   (0383) 822.446
  Trang Đen   Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An   0383.244.751
      Gh Tân Nghĩa   Tân Nghĩa, Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An    
  Vạn Lộc   Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An Mẹ Maria Vô Nhiễm (0383) 822.336
      Gh Trung Sơn   Xă Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An    
  Văn Thành   Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An   (0383) 938.145
      Gh Cồn Vàng        
      Gh Ao Điền        
      Gh Điền Sơn        
      Gđ Giuse        
  Yên Lạc   Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An    
      Gh Xuân Hồ        
           
Nhân Ḥa Nhân Ḥa   Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 861.726
  B́nh Thuận   Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An    
  La Nham   Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An    
     Gh Trại Cộ     Thánh Martin de Porrès  
  Mỹ Yên   Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 612.112
     Linh Địa Trại Gáo        
     Gh Làng Bàu        
  Mẫu Lâm   Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 612.180
     Nam Thịnh        
  Xuân Mỹ   Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 612.228
     Gh Xuân Sơn        
  Xuân Kiều   Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An   0383.617.651
      Gh Kỳ Lễ   Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An    
           
Cửa Ḷ Cửa Ḷ   Thị xă Cửa Ḷ, Nghệ An   (0383) 944.913
      Gh Mai Lĩnh     Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  
      Gh Yên Trạch        
  Đồng Vong   Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An    
  Làng Anh   Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 616.298
      Gh Kim Ân   xă Nghi Ân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Thánh Antôn  
  Lập Thạch   Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 860.667
  Lộc Mỹ   Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 944.860
     Gh Đông Ngân   Xă Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An    
     Gh Văn Sơn        
  Tân Lộc   Thị xă Cửa Ḷ, Nghệ An   (0383) 944.913
      Gh Đức Xuân   phường Nghi Tân, thị xă Cửa Ḷ, Nghệ An    
  Trang Cảnh   Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An    
     Gh Thịnh Lộc        
     Gh Thượng Lộc        
     Gh Vạn Cảnh   xóm Xuân Dương, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An    
           
Cầu Rầm Cầu Rầm   KA6, P. Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An   (0383) 835.862
     Gh Mỹ Hậu        
     Gh Tân Yên   Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An    
     Gh Trung Mỹ        
     Gh Vĩnh Giang        
     Gh Vĩnh Mỹ        
     Gh Yên Duệ        
     Gh Yên Pháp   Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An    
     Gh Yên Xá        
  Kẻ Gai   Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An Mẹ Thiên Chúa 0383.245.100
      Gh Hưng Thịnh        
      Gh Thượng Khê   xă Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Thánh Giuse  
  Mỹ Dụ   Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An   (038) 264.6262
    Gh Dũ Thành        
  Phù Long   Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An    
      Gh Yên Thái        
  Xuân Am   Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An    
  Yên Đại   Nghi Phú, Nghi Lộc, Nghệ An   (0383) 851.268
      Gh Đồng Yên   Nghi Phú, T/P Vinh, Nghệ An    
      Gh Đồng Tân        
           
  Trung tâm khuyết tật Lâm Bích   xă Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An    
           
           
           
 

* Quyết định thành lập giáo hạt Quy Hậu tách từ giáo hạt Bảo Nham (26/11/2015)

* Giáo hạt Nguồn Son tên cũ là Giáo hạt Đồng Troóc. Được đổi tên vào tháng 8 năm 2011