Giáo phận Vinh

Nhà thờ Giáo xứ Vạn Căn

Giáo xứ Vạn Căn   đă chuyển về GP Hà Tĩnh

Click vào đây đễ xem