Giáo Phận Vinh

Giáo xứ Cẩm Trường

H́nh ảnh Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Cẩm Trường (19/12/2012)

Nguồn : Website GP Vinh